Výzkum Kvantové astrologie

Výzkum v oboru astrologie

Klíčovou a nedílnou součástí oboru Kvantové astrologie je neustálý výzkum v oblasti astrologie. Tento výzkum odráží a přibližuje aktuální vývoj vědomí Lidstva, Země a s tím související změny celé Sluneční soustavy. Rozšiřující se vědomí člověka nás spojuje s novým poznáním a dávnou moudrostí nám poskytují nové metody a nástroje k tomuto zkoumání. K tomuto účelu  nejen v rámci studia Školy kvantové astrologie využíváme různé prožitkové a konstelační metody - Individuální a astrologické konstelace a především zážitkovou práci s astrologickou mandalou, které se věnujeme na seminářích zvaných "Astrohry". Zde mimo jiné pomocí fenomenologického přístupu zkoumáme projevy různých astrologických principů, planet, znamení, domů či živlů.

Cíle výzkumu

Vzhledem k vývojovým změnám, ke kterým dochází v posledních na planetě Zemi, se rozšiřuje naše uvědomění a rychle se mění naše současná realita. S tím dochází i ke změnám základních tvůrčích sil, které tuto novou realitu utvářejí.

Těchto základních tvůrčích sil je 12 vibračních polí astrologické mandaly (horoskopu) a jsou uspořádány síťovým a hierarchickým způsobem v tzv. Astrologickém systému. Kvantová astrologie se zabývá především zkoumáním kolektivních změn v tomto systému a hlavně jejich dopadem na osobní praktický život člověka ve všech jeho úrovních - fyzické, mentální, emocionální a duchovní. Hledáme nové možnosti a nástroje pro snadnější a harmonický vývoj člověka i Lidstva a jejich uplatnění v každodenním životě - v oblasti osobní, vztahové, rodinné, pracovní i společensko-kulturní.

Aplikace znalostí základních modelů vztahů a interakce těchto 12 základních tvůrčích sil v realitě může být tolik hledaným návodem na řešení současné krize rodin i společnosti. Může nabídnout účinné vhledy, poznatky a hlavně tvůrčí nástroje pro rychlejší přeměnu zastaralých nefungujících struktur pracovních, organizačních, ekonomických, společenských i politických.

Výsledky výzkumu - vývoj nového astrologického paradigmatu

Několikaletý výzkum nám dnes přináší naprosto nové a unikátní astrologické poznatky, které významně posouvají všechny základní pilíře astrologie směrem k vývoji a k praktickému využití nás všech. Týká se nového hierarchického uspořádání planet (kolektivních archetypů) podle příslušné polarity a místa v astrologickém systému, což značně mění některé astrologické významy planet. V návaznosti na to se tím rovněž zjednodušují a mění výklady vztahů mezi nimi - tzv. úhlových aspektů a významů jednotlivých vztahů mezi planetami, které jsou primárně určeny vazbou v rámci hierarchické příslušnosti. 

Klíčovou roli v tomto novém uspořádání hraje Lilith, která představuje naše skutečné Pravé Já, našeho Ducha, Esenci Bytí, Podstatu našeho poslání na Zemi, vrozené dary a talenty pro jeho uskutečnění, archetyp Vnitřního Dítěte i našich fyzických dětí, či projektů jako plodů našeho tvůrčího vyjádření. Tato nová hierarchie navíc ukazuje na 2 chybějící planety v současném systému, což dává předpoklad pro očekávaný "objev" 2 nových kosmických objektů, které významně ovlivní další vývoj Lidstva. V tomto směru ve výzkumu pokračujeme a přestože ještě neznáme konkrétní "název" těchto těles, tak již delší dobu v rámci Školy kvantové astrologie mapujeme jejich vlastnosti, charakteristiky a projev v budoucí realitě, tak jak se ukazují. V nové Hierarchii planet se s nimi však již nyní počítá a v rámci výkladu Kvantové astrologie i pracuje. (Nejedná se o tzv. planetky a citlivé body, se kterými někteří astrologové rovněž pracují.)

Dále výzkum odhalil novou zodiakální strukturu vzhledem k vývoji v čase a prostoru, což mění i význam jednotlivých hemisfér, kvadrantů a především význam astrologických domů - jakožto 12 vývojových kroků člověka v nové Evoluční spirále vývoje Lidstva. Kvantová astrologie také zavádí nové pojmy, zatím pracovní názvy, kterými se snaží vyjádřit nové chápaní fungování a tvoření reality - např. vertikalita či horizontalita planet.

 

Shrnutí - nové astrologické paradigma podle Kvantové astrologie

Kvantová astrologie přináší pár nových pojmů či novinek, které vyžadují bližší vysvětlení či uvedení dalších souvislostí v kontextu. Nicméně ve stručnosti:

  • 5 ŽIVLŮ V ZODIAKU - Oheň, Voda, Země (hmota), Vzduch a 5. element - Éter, který vše spojuje, přesahuje, léčí, vede, utváří.
  • 12 VIBRAČNÍCH POLÍ - jako 12 základních tvůrčích sil v celém systému - významově spojuje a přesahuje triádu Planeta-Znamení-Dům
  • ASTROLOGICKÝ SYSTÉM - což je multidimenzionální, komunikační a informační systém Země - uspořádaný hierarchicky a síťově.
  • HIERARCHIE PLANET- Strukturální uspořádání planet (archetypů) podle polarity, síly a příslušnosti v systému
  • ZMĚNY VE VÝKLADU PLANETÁRNÍCH ASPEKTŮ (vztahů), vládců astrologických domů a znamení
  • VERTIKALITA A HORIZONTALITA PLANET - Vertikalita představuje potencialitu vyvíjejících se tvůrčích sil (archetypů planetárních či jiných) a horizontalita představuje uplatnění (projev) těchto sil v hmotné, kauzální, lineární realitě (4D časoprostoru). Obě osy (ve spojení vývoj-uplatnění vývoje) vytvářejí společně model multidimenzionální 5D reality.
  • NOVÁ VÝVOJOVÁ SPIRÁLA ČLOVĚKA VE 12 KROCÍCH - která přináší novou strukturu a výklad významů jednotlivých kvandrantů, hemisfér a hlavně astrologických domů