3. ročník

Výcvik Astroher 

  • Víkendové zážitkové kurzy astrologie
  • Koučink konstelační techniky "Astrohry"
  • Práce s intuicí, 5. elementem, vertikalitou
  • Propojení rodinných a šamanských konstelací
  • Sebezkušenostní výcvik, kvantové vědomí
  • Samostatné stavění a vedení konstelací v horoskopu pod supervizí

Pro pokročilé astrology a absolventy 2. ročníku Školy kvantové astrologie, kteří se chtějí věnovat poradenství, léčení a terapeutické práci s klienty. Zkušení terapeuti rodinných, šamanských konstelací či jiných hlubinných technik jsou vítáni.

3. ročník si klade za cíl připravit vážné zájemce na hlubší terapeutickou práci, kterou kvantová astrologie, konstelační techniky a astrohry nabízejí. Výuka probíhá formou intenzivních víkendových workshopů 1x za 3 týdny a je zaměřena na vlastní vedení astroher. Studenti si osvojí základní pravidla a  různé techniky léčení a práce s energeticko-informačním polem člověka, vertikálou, mandalou. Naučí se a vyzkouší postavit horoskopy, vybírat a stavět planety do konstelací, bezpečně a citlivě se pohybovat po vertikále v otevřeném energeticko-informačním poli, naučí se používat intuici a spojení se svým Vyšším vědomím (se svou Duší), vyzkouší si spolupráci a komunikaci s různými typy účastníků-klientů.

Po absolvování a úspěšném zakončení 3. ročníku budou studenti schopni samostatné terapeutické práce, mohou pořádat a vést vlastní prožitkové semináře, zvládnou konstelační techniku astroher a budou umět zharmonizovat, posunout po vertikále horoskop zvoleného učastníka. Až vlastní praxe a osobní zkušenost ale potvrdí úspěch a kvalitu terapeuta.