2. ročník

Mapa života ožívá - teorie v praxi

  • intenzivní zážitkové víkendy s astrohrami
  • každý účastník si postaví vlastní horoskop
  • hlubší rozměr konstelačních technik

Kurz pro absolventy 1. ročníku a dále pro mírně a více pokročilé astrology, zkušené terapeuty s vlastní praxí

Výuka od 2. ročníku   probíhá převážně zážitkovou formou – kombinací konstelačních technik Astroher, rodinných horizontálních konstelací, šamanských konstelací, práce s vertikálou (čistými archetypálními silami) a astrologickou mandalou a následným společným sdílením a hlubším výkladem konkrétních astrologických významů.

Každý student 2. ročníku bude mít možnost postavit si svůj vlastní horoskop nebo zkrácenou etudu minimálně jednou za ročník, vidět ho ožít, vyléčit, zharmonizovat a posílit klíčová témata svého života, své vztahy, zdraví, práci. Zároveň aktivní účastí v konstelacích jiných horoskopů bude mít každý možnost dále osvojit si základní práci s rodinným systémem, vertikálními energiemi astrologickými archetypy, zpracovat, uvolnit, léčit, posílit a harmonizovat ty vertikální kvality a témata, které potřebuje s ohledem na svůj individuální duchovní vývoj (např. otevření se Životu, Lásce, radosti, hojnosti atd.).

Po absolvování 2. ročníku bude student lépe chápat skutečnou dynamiku horoskopu, možnosti a výzvy naznačené horoskopem, bude schopen lépe identifikovat slabé stránky horoskopu, možnosti projevu a chování v realitě, dále s nimi pracovat a hlavně naznačit možný vývoj nebo přímo kvantový skok změnou pohledu, tranformací a pochopením podstaty dané výzvy. Bude umět majiteli horoskopu nabídnout širší škálu možností interpretace, léčení a harmonizace potenciálu horoskopu. V neposlední řadě během roku každý student projde intenzivním zážitkovým sebezkušenostním procesem, duchovním růstem, zrychleným léčením, poznáním, harmonizací svých vztahů k sobě i okolí, aktivací vlastních intuitivních schopností a darů.