Koncepce školy

ŠKOLA KVANTOVÉ ASTROLOGIE si klade za cíl předávat astrologické poznání široké veřejnosti jednoduchým a praktickým způsobem. Dále se zaměřuje na duchovní vývoj pokročilejších astrologů - budoucích astroterapeutů, jejich etiku a zodpovědnost při práci s klienty a jejich energetickým polem prostřednictvím horoskopu.

Koncepce školy

Škola kvantové astrologie má 3 ročníky a každý si může sám zvolit úroveň a stupeň znalostí,  které si chce osvojit. Výuka probíhá od ledna do prosince o víkendech (nebo jen sobotách) zhruba 1x měsíčně formou výkladu a prožitkových workshopů. Všechny ročníky kladou maximální důraz na praktické pochopení nativního horoskopu a využití astrologie v každodenním osobním i pracovním životě. Součástí výuky bude i prostor pro praktické dotazy a následné dobrovolné „domácí úkoly“, které pomohou studentům snadněji pochopit, utřídit a aplikovat poznatky v praxi.

Metody výuky

 • výklad, názorné příklady z praxe
 • práce s vlastním horoskopem
 • práce s archetypy, energiemi
 • zážitkové minikonstelace, astrohry
 • práce s vnitřním prostorem, tělem
 • vizualizace, meditační techniky

 

Pro koho je studium vhodné

 • pro astrologické laiky - samouky
 • začátečníky, mírně pokročilé
 • zkušené astrology s vlastní praxí

 

Znalost horoskopu je vhodná také jako účinná doplňková diagnostická metoda pro odbornou veřejnost a lektory jiných oborů, např. pro:

 • terapeuty alternativních směrů
 • psychoterapeuty/psychology
 • personalisty
 • manažery, vedoucí pracovníky
 • alternativní lékaře
 • učitele apod.