Vzestup Nové Země - Celia Fenn - listopad 2010

Vzestup Nové Země - Celia Fenn - listopad 2010

VZESTUP NOVÉ ZEMĚ - LISTOPAD 2010

Květiny Míru, Milosti a Soucitu a Diamantové světelné vlny

Milovaná Rodino Světla, s Velkou Radostí dnes přicházíme promluvit o Nových Energiích, které přitékají na vaši Planetu, a o Nových Formách, které se nyní projevují ve hmotě. Při otevírání Hvězdného portálu 10/10/10 jste vy, jako Rodina Světla, vytvořili prostor pro ukotvení energií bytosti Shekinah neboli Vesmírné Matky a umožnili jste vytvoření nových Světelných Mřížek, které sjednocují Oceány a Pevninu v rámci Planetární Jednoty. Nyní jste již ve fázi, kdy dáváte těmto Novým Energiím formu a fyzický tvar.

Nejprve bychom tedy rádi promluvili o Nové Energii Míru, Milosti a Soucitu, která na Zemi vstupuje v návaznosti na otevření Hvězdného portálu 10/10/10. Nazýváme ji „Květiny Míru, Milosti a Soucitu“, neboť je ukotvována v těch nejkrásnějších útvarech Posvátné Geometrie. Tyto útvary poskytují Vyšší Vědomí mřížkám „Květiny Života“, které tvoří formu vaší Planety i projevů Společenské Struktury a Součinnosti Lidstva. V těchto nových Květinách se nacházejí Energie Míru, Milosti a Soucitu, jež jsou darem i zjevením Světla Shekinah Velké Matky Země. Světlo Shekinah je již ukotveno v poli Země a pulzuje na frekvencích Nepodmíněné Lásky, Milosti a Soucitu.

Energie soucitu způsobuje hluboký pocit sounáležitosti s ostatními bytostmi na Planetě a touhu, aby se Všichni mohli povznést do Světla Vyššího Vědomí. Vlivem toho vzniká touha vytvořit společnost, kde jsou všichni podporováni a milováni a kde mohou všichni sdílet hojnost materiálního života. Soucit je dar Božského Ženského principu či Matky Boha, jež dohlíží na to, aby všechny její Pozemské Děti za všech okolností pociťovaly Lásku a Podporu.

Na soucit navazuje energie Milosti, mí Drazí. Je to naprostá důvěra a přijetí Boží Vůle a víry, že Zázraky se mohou dít a také se dějí, pokud je přítomna Láska a Soucit. Milost je také darem Matky Boha a dává sílu těm, kdo se rozhodnou následovat proud energií Vesmírné Lásky, které vyzařují z Vesmírného Srdce.

Milovaní, v posledních několika letech jsme k vám často promlouvali o nutnosti žít v Přítomném Okamžiku a ochotě přijmout Boží Vůli, jež se projevuje ve vašich životech jako proud Tvoření a Synchronicity. Nyní nadešel čas, kdy tyto návyky a schopnosti budete potřebovat, neboť Mocné Nové Energie se šíří Planetou a přinášejí s sebou hluboké a zásadní změny ve vašich životech a společenských strukturách. Milovaní, vězte, že Milost, Soucit a Zázraky jsou vám k dispozici, pokud jen Otevřete svá Srdce a Přijmete tyto dary Boží Lásky.

Abychom vám dodali sílu pokračovat v započatých procesech, Milovaní, objasníme vám, jakým způsobem k vám v následujících měsících budou tyto energie přitékat.

Dne 10. 10. 2010 jste prošli energetickou bránou, díky níž jste mohli přejít k Vyššímu Vědomí. Toto lze přirovnat k energii Mostu. Ti z vás, kteří patří do již probuzené Rodiny Světla, byli připraveni přejít přes tento Most Světla. Vaše Vyšší Já vás na takový Posun Vědomí předem připravovala. Proto mnozí z vás cítili potřebu opustit situace, které nebyly s těmito novými energiemi v souladu, přestože jste si nebyli jistí, jaký další krok má následovat a jak budete moci nechat tyto Nové energie získat formu a projevit se ve vašich životech.

Díky Hvězdnému portálu 11/11 dne 11. listopadu budete v sobě moci tyto nové energie lépe integrovat a lépe také porozumíte, jak byste měli dále postupovat, abyste mohli sebe samé i své světlo projevit v Lásce a Soucítění. Budete lépe rozumět sami sobě i svým cílům, které vás čekají v této následné fázi vašeho života. Milovaní, dostanete se do nové fáze osobního růstu a vzestupu v Lásce, což také podpoří vzestup a růst Planety.

Až dojdete k portálu 12/12 dne 12. prosince, budete již připraveni zhmotnit tento nový směr ve svém životě. Energie Vyššího Vědomí se budou projevovat v Nových Směrech ve vaší Práci i ve vašich Vztazích.

Drazí, pokud se cítíte být v těchto silných nových energiích ztraceni či zmateni, vězte, že máte v tomto Velkém Procesu Transformace podporu, která získá koncem roku svou formu a bude spojena s Boží Vůlí. Nezapomeňte pro svou potřebu využívat dary Soucitu a Milosti a očekávejte, že bude docházet k Zázrakům a Synchronicitám v Proudu Boží Lásky.

Vlny Diamantového Světla a další fáze Indigově Krystalické zkušenosti ve Světle

Milovaní, během otevření Hvězdného portálu 10/10/10 zesílily Vlny Diamantového Světla přicházející na Planetu. Díky nim je na Zemi aktivováno Vyšší Vědomí a jsou zde zesílena pole Lásky a Míru.

Ta jsou ovšem zesilována a aktivována i příchodem Dětí Diamantově Růžového Krystalu. Ty patří do nové „vlny“ Křišťálových Dětí a rodí se již s plným Kosmickým Vědomím, jsou zcela bdělé a v napojení na Jiskru Božského Světla, kterou v sobě nosí. Jejich energetické pole se třpytí jako Diamanty a rozsévají Nové Energie do Kolektivního Světelného Pole na Zemi.

Zároveň jsou povolávány Indigově-Krystalické Bytosti na Planetě a jsou vedeny do Další Fáze své práce v souladu s Božím Plánem, vyjádřeným ve Světelných Kódech. Tato práce znamená být pro Nové Energie Prostředníky, vyzařovat je a pomáhat vytvořit udržitelné pouto s Přírodou, aby pro Planetu existovala reálná budoucnost v Míru, Lásce a Udržitelnosti.

Mnohé Indigové Bytosti, které přišly na Planetu v sedmdesátých a osmdesátých letech, vstoupí do tohoto Nového Vědomí a přijmou tuto Novou Práci v Lásce. Budou cítit výzvu, aby začaly pracovat ve Skupinách a v Projektech, které vedou k vytvoření udržitelného a citlivého způsobu života na Zemi. Toto budou pociťovat všechny Bytosti, které prošly Indigovým a Křišťálovým stupněm Transformace a jsou připraveny na projev Diamantově Růžového vědomí Vesmírné Moudrosti na Planetě Zemi.

Toto Vědomí je hluboce zakořeněné a spojuje Hvězdnou Čakru Duše s Hvězdnou Čakrou Země. Na úrovni Hvězdné Čakry Duše vám Akáša Duše probouzí vzpomínky na to, Kdo Jste a jaké je vaše Kosmické Spojení s Hvězdami. Na úrovni Hvězdné Čakry Země si oživujete hluboko uložené vzpomínky na Kolektivní Minulé Životy na Zemi a získáváte přístup k moudrosti z těchto životů prostřednictvím Akáši Země.

Tyto dva proudy Moudrosti dohromady vedou k tomu, že získáváte Světelné Kódy a Informace z Nejvyšších možných Zdrojů, a proto rostete ve vědomí a uvědomění. Vlny čistého Diamantového Světla, které přicházejí na Planetu, mají za důsledek „obnovení“ informací skrze Nové Formy Posvátné Světelné Geometrie. Ty s sebou přinášejí nové podněty pro vznik nových forem bytí.

Milovaní, není nic překvapujícího, že se můžete cítit vyčerpaní a zmatení, když do vašich Světelných Těl, buněčné paměti a DNA proudí všechny tyto nové informace. Vaše mysl není schopná takové informace zpracovat. Úroveň mysli a mentální tělo jsou určeny ke zpracování vaší současné životní zkušenosti a vyslání informace o ní do Akáši Země a Duše. Mysl je jako Prostředek velmi omezená. Pouze kanály a meridiány Vyššího Vědomí, které jste si v uplynulých letech vytvořili, mají schopnost tyto informace ve spojitosti s vaší DNA zpracovat.

Moji milí, úkolem Mysli je dovolit ostatním částem Multidimenzionálního Těla, aby rozhodovaly a vedly, a uvědomovat si „pokyny“ přicházející ze Srdce prostřednictvím Těla. Pokud se s těmito pokyny ztotožníte, povznesete se k Vyšším Formám projevu a lásky Lehce, s Milostí a Štěstím.

Upřímně vám přejeme Světlo, Radost a Požehnání Květin Míru, Soucitu a Milosti v tomto měsíci listopadu.

Poznámka ke kopírování:

Copyright a zdroj originálu: Celie Fenn, https://starchildglobal.com/.
Do češtiny přeložila pro  
www.transformace.info   Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.