Solara - Surfreport na duben 2010

Solara - Surfreport na duben 2010

Uplatňujme naši suverenitu…

Od března se mnozí z nás cítí ve svém domácím prostředí velmi neklidně. Je to pocit, jako bychom seděli na nejistém, přechodném místě, které se může každým okamžikem drasticky změnit. Dokonce, i když bydlíme na stejném místě, kde jsme celá léta spokojeně žili, je naše domácí prostředí najednou jiné. Něco vyburcovalo pocit něčeho méně skutečného a spolehlivého. A to nám ztěžuje se natolik uvolnit, abychom se mohli cítit v klidu a pohodě.

Máme pocit, že vše, co jsme doposud znali, prochází procesem mohutné změny. Jako by se během okamžiku mohlo vše totálně změnit, a to bez jakéhokoliv varování. Náš život, tak jak jsme jej dosud znali, by se dokonce mohl totálně rozplynout. Pokaždé, když toto vnímáme, pociťujeme stále větší a větší zranitelnost. Je to pocit, jako by naše tělo nepokrývala žádná kůže. Někdy je to dokonce pocit, jako by náš obývák neměl stěny oddělující náš domov od vnějšího světa. Cítíme se extrémně odhalení, křehcí a jemní. V takových chvílích je nutné, abychom sami k sobě byli velmi mírní.

Bez jakéhokoliv varování námi mohou proudit mocné bleskové vlny Hlubokého Smutku. Toto může nastat kdykoliv. Pokaždé, když tento Hluboký Smutek pociťujeme, je důležité, abychom jej nebrali osobně a nevěřili tomu, že s námi není něco v pořádku. Jsou to spíše vlny kolektivního Smutku, které kolují univerzem. Naráží na nás velmi silně, aby otevřely naše srdce a prohloubily naši lásku. Natrhnou všechny zapečetěné oblasti naší bytosti a především ta místa, kde se ukrývají naše nejhlubší touhy a naše nejcennější přání. Sny, které jsme neměli odvahu snít.

Stále je naší největší prioritou stát se Pravým Celistvým / Pravou Celistvou, neboť toto má přednost před vším ostatním. Jakmile předstoupíme jako Praví Celiství, pocítíme zřetelnou trhlinu mezi námi jako Pravými Celistvými a tou osobou, kterou jsme v běžném životě. Jsou stejné? Často nejsou. Naše objevení se jako Praví Celiství částečně spočívá v odstranění všech našich starých vrstev a rolí. Je důležité, abychom se neztráceli v domněnkách, kým jsme dříve byli. S těmito zastaralými rolemi se již nemůžeme identifikovat.

Abychom sami sebe vnesli do života jako Praví Celiství, pomáhá nám v každé chvíli uvědomování si, že jsme Praví Celiství. Mysleme jako Praví Celiství. Choďme jako Praví Celiství. Milujme jako Praví Celiství. Jezděme autem jako Praví Celiství. Vyřizujme svou práci jako Praví Celiství. Jednejme s ostatními lidmi jako Praví Celiství. Reagujme na situace v našem životě jako Praví Celiství. Takové naše chování nesmírně zvýší veškerou úroveň.

Když se stále častěji chováme jako Praví Celiství, všímáme si, že nejen naše fyzické tělo, ale veškerý náš život je naším královstvím. Jakmile to uvidíme, je načase zde uplatnit naši suverenitu. Vytvořme ze svého domova Oázu Ultra Větší Reality. Vytvořme skutečné království Pravého Celistvého. Zvyšme nároky na své uzemí. Projděme svůj byt a učiňme z něj území Pravého Celistvého. Podívejme se na poměry našeho života očima Pravého Celistvého. Rozhlédněme se všude kolem a řekněme: „Já jsem Pravý Celistvý“. „Toto je vznešené místo Pravého Celistvého“. „Můj život je mé království“. „V mém království mám moc, autoritu a právo na svobodný pohyb.“ To nás uvolňuje ze zajetí našeho starého života nebo omezujícího setrvávání ve vysloužilých konceptech, zvyklostech a systémech víry.

V posledních letech jsme se honili za řadou lákavých mrkví, které se vždy ukázaly jako nedosažitelné. Tyto šťavnaté mrkve mohly mít různou formu, jako např. posunout nás do Nového Života, najít naši Pravou Lásku, anebo teď, stát se Pravými Celistvými. Je to, jako bychom nemohli náš cíl nikdy dosáhnout, donekonečna běhali za mrkvemi a nikdy je nemohli dohonit. Nicméně nás tyto mrkve postrkovaly vpřed, tam, kde se nyní nacházíme. Mrkev je také dobrá pro oči a tak jak ji následujeme, ostří se nám náš zrak.

Tímto bystřejším zrakem můžeme nyní vidět, že nejde o to koukat vpřed a plánovat budoucnost; jde o to, zaostřit naši čočku na rozšířené TADY a TEĎ. Zde můžeme tvořit jak je libo, pokaždé, když se otevřou okna aktivity. Můžeme prohloubit naši LÁSKU. Můžeme se stát dokonalými Pravými Celistvými.

„Máme mnohem více svobody, než si sami připouštíme.“

 

SOLARA (www.nvisible.com) - Surfreport na duben 2010

Zdroj: www.channeling.wbs.cz - Přeložila Simona B.