Slunovratové Astrohry 19. - 20. června 2010

Slunovratové Astrohry 19. - 20. června 2010

Víkendový seminář s horoskopy na aktuální téma Letního Slunovratu: Aktivace Mužské Síly a příprava na příchod nové Stvořitelské energie. Budeme pracovat na individuální i kolektivní úrovni s principy mužské energie v nás i ve vnějším světě. Archetyp Vnitřního Muže, Ochránce, Tvůrce, Vůdce, Léčitele. Vyrovnání polarit, partnerské vztahy, vztahy s otcem, mužskými autoritami, předky.

Součástí semináře bude také Léčení 12-ti jemnohmotných těl na individuální i kolektivní úrovni - nová originální konstelační technika, která umožňuje léčení, harmonizaci celého energetického pole člověka i Matky Země, integraci polarit horizontálně i vertikálně ve všech jemnohmotných tělech, harmonizaci duchovního srdce, spojení s aktuální energií Matky Zemé i Duchovním Zdrojem, propojení všech těchto energií do fyzického těla a aktivaci Pravé Celistvosti.

Na závěr nás čeká společný rituál v Mandale - Přijetí Nové Stvořitelské Energie.

Kdy: 19. -  20. června 2010 - 9:30 - 19:00

Kde: StudiJO, Polská 6, Praha 2

Kurzovné: 2500 Kč 

Platební podmínky: Kurzovné v celé výši zašlete nejpozději do 12. června na účet u ČS - 2134019339/0800, do textu prosím uveďte celé své jméno. Při písemném zrušení semináře 6 dní před seminářem se kurzovné vrací v plné výši, při zrušení účasti 6 dní až 2 dny před seminářem je storno poplatek 40 %, poté se kurzovné nevrací.

Pro účast na semináři je nutné zaslat svá data narození (datum, místo a čas) pro zpracování horoskopu.

Termín pro přihlášení, zaslání kurzovného a dat narození: 12. června 2010

S sebou: volné oblečení, přezůvky (ponožky - na mandalu se nevstupuje naboso), pití do sálu v pet láhvi, svačinku, něco sladkého, oběd s sebou nebo si ho můžeme objednat v restauraci. Počet míst je omezen. 

Přihlášky a data narození můžete poslat zde.

_____________________________________________________________________

Přicházející energie Letního Slunovratu nás podpoří při vyrovnání a posílení mužské energie v nás, pomohou nám harmonizovat partnerské vztahy, vztahy s otci, dědy, šéfy, mužskými autoritami a muži obecně. Hlavně nás ale povedou k vyrovnání a sjednocení naší základní vnitřní polarity - VNITŘNÍ MUŽ-VNITŘNÍ ŽENA a obnově hluboké vzájemné úcty, lásky a důvěry, kterou jsme možná ztratili už dávno v karmickém kole nebo při prvním odloučení od naší párové duše - Božského Doplňku.

Tímto vnitřním smířením a vyrovnáním polarit ale hlavně posílíme naši vlastní celistvost a sebedůvěru, což se zase následně odrazí v harmonii našich vnějších vztahů v realitě.

Na astrohrách budeme léčit aktuální témata a energetické pole účastníků kurzu zážitkovou konstelační metodou. Rozestavíme planety do prvotní astrologické mandaly v reálném postavení dle stupně a znamení podle konkrétního vybraného horoskopu.  Budeme pracovat se základními archetypálními energiemi planet horizontálně i vertikálně, což umožní hlubší léčení a výrazné změny vědomí a energetického systému na individuální, ale i kolektivní úrovni.

Pro účast na semináři je nutné předem zaslat svá data narození pro zpracování horoskopu. Žádné další astrologické znalosti ani předchozí konstelační zkušenosti nejsou nutné, vše potřebné v průběhu vysvětlím. Na semináři kombinuji další metody a techniky očisty a léčení  dle potřeb konkrétní skupiny účastníků, např. další práci s mandalou, archetypy, čakrami, kvintesencemi a pomandery Aura-Somy, andělskými či jinými výkladovými kartami. Je možné také zařadit hlubokou integrační konstelační metodu "Léčení 12-ti jemnohmotných těl". Na závěr semináře můžeme dle možností individuálně probrat dopad léčení a průběhu semináře pro jednotlivé účastníky kurzu podle osobních horoskopů.

Leták k tisku, ke stažení