Slunovratové Astrohry 18. - 19. června 2011

Slunovratové Astrohry 18. - 19. června 2011

Intenzivní zážitkový seminář s horoskopy na aktuální téma: Příprava na energie Letního Slunovratu - Aktivace a posílení vnitřních zdrojů síly, tvořivosti, manifestace ve hmotě.

Hlavními tématy bude: vyrovnání polarit, Světlo-Tma, Černá-Bílá, napojení na zdroje celistvé zemské i kosmické životní energie, aktivace prvotní boží jiskry – Hvězdy Bytí, tvořivost celistvé sexuální síly, vnitřní alchymie.

Budeme pracovat na individuální i kolektivní úrovni s principy tvořivé síly v nás i ve vnějším světě. Budeme se zabývat tím, co nám brání objevit, tvořivě projevit a žít svou vnitřní sílu, moudrost, hojnost, radost a harmonii.

Každý účastník semináře si bude moci postavit vlastní minikonstelaci na sjednocení polarit podle vlastního výběru (muž-žena, tělo-duch, černá-bílá, otec-matka, mysl-srdce apod.)

Na závěr nás čeká společný rituál v Mandale - aktivace vnitřních tvůrčích sil - uktovení do fyzického těla a hmotné reality s podporou Země.

Kdy: 18. -  19. června 2011 - 9:30 - 18:30

Kde: Studio pro ženy, Vodičkova 20, Praha 1 - 2. výtah vzadu u restaurace - 5. patro

Kurzovné: 2500 Kč 

Platební podmínky: Kurzovné v celé výši zašlete nejpozději do 9. června 2011 na účet u ČS - 2134019339/0800, do textu prosím uveďte celé své jméno. Při písemném zrušení semináře 6 dní před seminářem se kurzovné vrací v plné výši, při zrušení účasti 6 dní až 2 dny před seminářem je storno poplatek 40 %, poté se kurzovné nevrací.

Pro účast na semináři je nutné zaslat svá data narození (datum, místo a čas) pro zpracování horoskopu.

Termín pro přihlášení, zaslání kurzovného a dat narození: 9. června 2011

S sebou: volné oblečení, přezůvky (ponožky - na mandalu se nevstupuje naboso), pití do sálu v pet láhvi, svačinku, něco sladkého, oběd s sebou nebo si ho můžeme objednat v restauraci. Počet míst je omezen. 

Přihlášky a data narození můžete poslat zde.

______________________________________________________________________________________________________

Na astrohrách se podíváme na aktuální témata a energetické pole účastníků kurzu zážitkovou konstelační metodou. Pomocí "zástupců" rozestavíme planety do astrologické mandaly v reálném postavení dle stupně a znamení podle konkrétního vybraného horoskopu některého z účastníku. 

Naše největší síla vychází z naší vnitřní celistvosti. Semináře astroher nabízejí bezpečný prostor a podporu v tomto individuálním procesu zcelování a integrace oddělených částí s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých účastníků - skrze práci s horoskopem - mandalou života - která je symbolem Jednoty a Celistvosti. V tomto hlubokém procesu nás podpoří také Země, která nám právě skrze astrologickou mandalu předává důležitá poselství, nové poznání a aktuální energie potřebné pro náš vývoj.

Na semináři pracujeme konstelačním způsobem s multidimenzionálním astrologickým systémem Země, což je základní komunikační a informační nástroj Země, který nabízí možnost zůstat vědomě v souladu s aktuálními vývojovými fázemi transformačního procesu a kolektivního vědomí na Zemi. 

Budeme pracovat se základními archetypálními energiemi planet horizontálně i vertikálně, což umožní výrazné změny vědomí a energetického systému na individuální, ale i kolektivní a planetární úrovni. Čeká vás hlubinné a zároveň jednoduché léčení a harmonizace mnoho-úrovňového (multidimenzionálního) systému člověka na úrovni Těla, Duše i Ducha.

Pro účast na semináři je nutné předem zaslat svá data narození pro zpracování horoskopu. Žádné další astrologické znalosti ani předchozí konstelační zkušenosti nejsou nutné, vše potřebné v průběhu vysvětlím.

Na semináři kombinuji další metody a techniky léčení dle potřeb konkrétní skupiny účastníků, např. další práci s mandalou, archetypy, čakrami, kvintesencemi a pomandery Aura-Somy, andělskými či jinými výkladovými kartami. Je možné také zařadit hlubokou integrační konstelační metodu "Léčení 12-ti jemnohmotných těl".

Na závěr semináře můžeme dle možností individuálně probrat dopad léčení a průběhu semináře pro jednotlivé účastníky kurzu podle osobních horoskopů.