Prosincové poselství od KRYONA

Prosincové poselství od KRYONA

Návštěva u Kryona

(Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, prosinec 2009)

Buďte pozdraveni, drazí přátelé. Jsem KRYON z Magnetické Služby.

Chcete si užít špetky KRYONA? Chcete mě vidět a cítit přímo před vaším vnitřním zrakem? To je způsob, jakým začneme naše dnešní setkání. Toto je dvojí setkání. Nasloucháte těmto psaným slovům a jejich energii skrze tuto mou partnerku a zároveň mě vidíte za zavřenýma očima na další úrovni. 

Jsi připraven? Dobře, tak zavři oči a několikrát se zhluboka nadechni. Potom si v duchu vybav louku. Představ si, že stojíš na louce. V 5. dimenzi jsme pro tebe vytvořili louku a teď čekáme, až nás navštívíš. Nicméně je to tvá louka a je na tobě, jak si jí představíš.  A my z duchovní sféry potom vstoupíme do tohoto scénáře, který jsme společně vytvořili. Dej si na čas s touto vizualizací. Vizualizace je velmi důležitým nástrojem pro vytváření vašich přání. Ale taková vizualizace se musí provádět se silným procítěním vašeho srdce a s naprostým uvědoměním. Už to tak trochu žijete, a pak se to dotkne vašeho fyzického prostoru a zhmotní se to. Ale k tomuto tématu se vrátíme znovu až později.

Teď stojíš na této vysokovibrační louce. Stojíš tu jako skutečná postava. Jsi tu jedním ze svých dalších nižších těl. Můžeš to vidět a cítit. Někteří z vás mají své Třetí Oko již široce otevřené; nebudete mít žádný problém uvidět tento obraz okamžitě. Pro některé je to stále trochu obtížné a je ještě zapotřebí vlastního procítění pro zesílení této představy. Proto si pozvěte na pomoc své duchovní ruce, aby vám pomohly vcítit se do sebe na louce. Podívej se, co tu máš na sobě a jak vnímáš prostředí louky. Ohni se dolů a přejeď rukou po trávě. Budeš vědět, jaká je na louce tráva, zdali je krátká nebo dlouhá, vlhká nebo hřejivá. Prociť si okolí všemi smysly, vdechuj frekvence louky, vnímej teplo či chlad. Je teplo jako v letní den? Dej si na čas. Někdy se obraz změní nebo se před tvým vnitřním zrakem lehce rozmaže. Buď trpělivý. Pokud se vytrhneš z této představy, protože pomyslíš na něco jiného, začni znovu od začátku. Pomůžu ti s tím. Já už jsem tady a chci se s tebou právě teď setkat. Proto ti tedy mohu poskytnout veškerou pomoc, jakou potřebuješ. Musíš pouze věřit a dopřát čas tomuto setkání.

Teď stojíš pevně na louce, víš, co máš na sobě a rozhlížíš se kolem sebe dokola. Jak vypadá tvoje louka a kde jsi ty? Na horách, na mýtině v lese, nebo u oceánu? Rozhlédni se okolo a nech se překvapit. Teď to začne být vzrušující, protože teď vstoupím do tvého obrazu. Přicházím k tobě jako postava. Vlastně, jsem skupinová bytost se spoustou částí, ale tobě se zjevuji jako nějaká postava. Jsem lépe řečeno Esence Kryona a jsem tady, abych ti dodával odvahu pokračovat v Cestě. 

Všimni si, jak ta postava vstupuje do tvého obrazu a přibližuje se. To jsem já. Teď stojím přímo před tebou a zdravíme se. Buď mi dovolíš obejmout tě, nebo jsi ještě trochu ostýchavý a tak si potřeseme rukou. Bude to tak, jak to máš rád a podle toho, jak to připustíš. Všimneme si lavičky, která je opodál a tak se tam posadíme, abychom si udělali pohodlí.

Teď tam sedíme. Možná si dáš na čas a chvíli mne jen pozoruješ nebo zkoumáš v případě, že mě ještě nevidíš jasně. Použij opět své duchovní ruce, aby ti pomohly mě cítit, zkus, co mám na sobě, jak vypadají moje vlasy. Ano, můžeš mě i polechtat. Lidé jsou vtipná stvoření, ha, ha! Jsme teď spolu blízko sebe a ty se nyní můžeš opět soustředit na slova mé partnerky.

Je to vzrušující čas, že? To, co jsme dlouho říkali, se stalo. Pravda vyplouvá na povrch a všechno staré, co ještě není čisté a jasné, vychází na Světlo, abychom se na to mohli podívat a rozpustit to; ekonomické skupiny a asociace, banky a pojišťovny teď musí nastoupit novou cestu, protože staré systémy se už déle neudrží. Toto je už s konečnou platností patrné a viditelné. Nemusím to blíže vysvětlovat, poznali jste to už sami. Není dne, kdyby se ve vašem soukromém životě něco nehroutilo nebo kdyby člověk něco neztrácel, neonemocněl nebo se mu nerozpadal vztah, je to tak? Je důležité, abyste se tím nenechali strhnout, neztratili jste záchytný bod a zůstali sami v sobě. Často jsme vám říkali, ačkoliv jste to ještě plně nepřijali: že velká změna je tady a ničím se už nedá zastavit! Ani vámi, vaší rodinou nebo vaším okolím, nebo vaší prací. Všechny oblasti vašeho osobního života jsou tím ovlivněny. I ve školce vaší dcery je to znát nebo ve škole vašeho syna. Vysoká škola vaší neteře zažívá nepokoje, i vaše vlastní podnikání nebo práce podléhá této změně a zažívá to. Každý svým vlastním způsobem tak, jak to běží. Hlavně je to o Pravdě a Průzračnosti. Abyste mohli zrušit staré uspořádání, které je, včetně dalších věcí, založeno na starých ekonomických principech a které je tímto způsobem stále vedeno. 

Tento systém se dočká svého konce. Je to nová myšlenka, nová energie, která chce pokračovat dál. Vypadá to velmi dramaticky, ale je to vlastně nádherné, souhlasíš? Ty sám jsi často kritizoval právě tyto zmíněné věci ve svém okolí a přemýšlel jsi o nich a o tom, jak je dělat lépe, spravedlivě a více lidsky. Ty jsi, vnitřně velmi hluboce spojen se svou vlastní Pravdou, svým božstvím a často se sám sebe ptáš, proč tolik věcí neladí s touto Pravdou. Teď je tu změna, která prolomí a zboří všechny zdi, které tu jsou, do základů a vynese na povrh něco nového. A tak, jak již bylo mnohokrát zmíněno, je to, jako když Pták Fénix vstane ze svého vlastního popela a je znovuzrozen. Někde v pozadí a za všemi těmito bouřlivými změnami, čeká to nové. Jenomže ty sice chceš, stejně jako mnoho dalších lidí, to všechno nové, ale přesto stále ještě nechceš nechat odejít to staré. Uvíznul jsi uprostřed tohoto podivného omezeného systému. Člověk nemá rád opouštění, bojí se přijmout zodpovědnost, být odpovědný sám za sebe a někdy se zbavit mnoha věcí, pokud už mu neslouží. Raději si nechá to, co mu nevyhovuje, než by riskoval, že může přijít o všechno a zůstane zcela nechráněný (nahý).

Dobrá zpráva je, že se sám rozhodneš, jak tu změnu prožiješ. I když jsi uvíznul, možná kvůli nezaměstnanosti, či mrzutostem v práci nebo kvůli agresivitě a bezradnosti mladých, je důležité zůstat klidný, nepanikařit s ostatními, nebýt otrávený zprávami v televizi, jinými médii a nepropadat strachu. Strach je nedostatek Lásky. Strach tě vytrhne z tvého středu, z tvého Božského jádra. Když si uvědomíš, jak tě všechno drtí a zmáhá a vlna lehké paniky ze strachu se začne zvedat z tvého nitra, tak se se mnou setkej na naší louce a já ti pomůžu dostat se zpět do klidu. Problémy, které tě právě v té chvíli ovládají a vytáčí, ti osvětlím a ukážu ti řešení. I když si myslíš, že nejsi dost zběhlý v duchovní komunikaci, všechny odpovědi na tvé otázky k tobě přijdou. Budu tě povzbuzovat, abys naslouchal sám sobě, a pošlu ti celý příval myšlenek. Pomůžu Ti překonat situaci a bezpečně udělat další krok k vyřešení problému a najít svou pravdu. Měj odvahu přijmout mou pomoc!

Někteří z Vás se ještě snaží rozebírat vše, co už dál nefunguje, skrze mysl a snaží se, aby to opět zapadalo. To je stará energie, která už nepřináší ovoce. Uvědomuješ si stále víc a víc, že se tím nedostáváš dál, protože to všechno vytváří jen ještě více strachu.

Kromě toho, ještě navíc musíš pochopit, že čím víc hledáš řešení ve své mysli, tím víc jsi ukotven v kolektivním vědomí. To ti znovu dává možnost napojení na jiné myšlenkové struktury. Potom jsi provázaný s polem kolektivního strachu. Za takových okolností často cítíš a vnímáš emoce druhých. Jsi podrážděný a ještě více nejistý. Znáš to - jeden den jsi plný radosti a dobře uzemněný, nic tě nemůže vyvést z míry. Druhý den ráno se probudíš, naprosto mimo rovnováhu a celý den vypadá úplně jinak, než ten předtím. Potom se tedy vydej do ticha, buď v srdci, navštiv své vlastní božství nebo se potkej se mnou na louce. Očistím tě od všech starých energií a vyrovnám tvou energii na celý den. Nehledej vždycky jen chyby a vlivy v sobě; mnohokrát se pouze nacházíš uvnitř nestabilního pole, které tě obklopuje. A protože všechno je spojeno se vším, cítíš jako by se něco kolem tebe převracelo a právě rozpadalo. Všechno má ještě svou finální karmu a staré zákonitosti, každé město, každá budova, každý malý kousek Země. 

Všechno teď prochází mocným pročištěním a prosvětlením. A protože jsi dítě Země, tak sedíš přímo uprostřed toho všeho. Proto, abys mohl dobře projít touto ohromnou transformací, musíš si to uvědomovat a vycentrovat se sám v sobě. A navíc je dobré, že skrze vlastní ukotvení ve svém středu pomáháš také druhým. Oni cítí tu Sílu ve tvém srdci, cítí tvou stabilitu. A prosím nezapomeň, že tento život na Zemi je jen určitou fází ve tvém Bytí a je to pro tebe neobyčejná zkušenost. Mnohá dobrodružství ještě leží před tebou. Je to dobrodružství v dualitě, kterou již brzy skončíš. Někteří z Vás poznají, že tento život je jejich poslední zkušeností ve fyzickém těle, spojí se s ostatními částmi a opustí systém duality a budou si hledat další dobrodružství. Opět zase jiní budou doprovázet Zemi v jejím Vzestupu a propojí se s ní ještě víc. Jiní se rozhodnou opustit Zemi v rámci přechodu, který se pro ně stane příliš bouřlivým. Všechny volby jsou ctěny a milovány. 

Měl by sis znovu připomenout, že tady na Zemi nakonec neexistuje nic, co by tě mohlo zničit, jsi totiž interdimenzionální. Jsi multidimenzionální Bytost Světla, která má pozemskou zkušenost. Je to tak, nic víc a nic míň. Byl jsi celý nedočkavý, až budeš moci být tady na Zemi. Byla to tvá nejhlubší touha zúčastnit se těchto změn na Zemi. Moje rada zní: dívej se na všechno z tohoto pohledu a s velkou dávkou humoru a kapkou KRYONA a všechno bude mnohem jednodušší a ty si budeš víc vědom té iluze, která za vším stojí. A také si užívej víc a víc té ohromné radosti, lehkosti a krásy, která za vším také leží. Začni si užívat života se všemi jeho výzvami. Radost je nádherná vlastnost lidského života, na kterou jste ale tak trochu zapomněli. Užij si sváteční dny; prožij si za plného vědomí přechod do Nového Roku. A raduj se z výzev a ze všeho nového, co se chce projevit v tvém Životě čím dál víc.  

A pokud chceš, můžeš si opřít svou hlavu o moje rameno; a já tě ochráním a pomůžu ti nést pozemská břemena Země snadněji. Jsem tvůj bratr, tvá sestra, tvůj přítel. Můžu být pro tebe kýmkoliv. Je to pro mě úžasná pocta být takhle spolu a sdílet tento vnitřní prostor.

Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,

KRYON

Zdroj: originál v angličtině a němčině najdete na https://www.kryon-deutschland.com 

(Tento text nebo část toho překladu je možné kopírovat a dále rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena poznámka s aktivním odkazem - Do češtiny pro Školu kvantové astrologie - www.astrohry.cz- přeložila Barča a Daniela)