Přechody - Shala Mata září - říjen 2010

Přechody - Shala Mata  září - říjen 2010

Shala Mata - Kosmický pulz Vzestupu - září/říjen 2010

Fjůůůů.....  množství energie omývá naši milovanou planetu a vytváří záplavu zkušeností určených k tomu, aby změnily či posunuly nás osobně i nás jako kolektiv. Já mám se svým zářijovým příspěvkem velké zpoždění, a – jako vždy – vše je, jak být má. Důvěřovat přechodu může být velkou výzvou a toto načasování nabízí cokoliv, co se čočka našeho vnímání rozhodne vidět.

Během posledního srpnového týdne měla má matka, jíž je téměř 92, další slabou mrtvici.  V minulosti jsem zmínila její zhoršující se zdraví a neuvěřitelnou vůli žít. Žije v pečovatelském domě, nicméně tento poslední projev chátrání znamenal, že má sestra a já jsme se o ni musely každodenně starat. V této době bojuje (a tohoto výrazu používám vědomě), aby tu zůstala, přes všechnu svou křehkost a bolesti. Duše má své vlastní načasování a je často náročné pochopit hloubku tohoto faktu.

V současnosti o ni docházíme pečovat každý den, proto nemám mnoho času na psaní. Můj zářijový článek bude kratší než obvykle a spojím ho s říjnovým. Oba měsíce jsou silné a rozhodující, neboť se připravujeme na poslední měsíce roku 2010.

Během září několik planet bylo či je retrográdních. Merkur, Jupiter, Uran, Chiron, Neptun a Pluto – ty všechny pomáhají vytvořit  obrat v životech jednotlivců a samozřejmě též v kolektivní energii. Slovo ,,přechody” volím  z několika důvodů. Popis slova ,,přechod” v oxfordském slovníku je ,,proces proměny z jednoho stavu či podoby v jiný/jinou.” Mně se líbí v tomto popisu slovo ,,proces”. Uvážíme-li rozpínání energie, k němuž v současnosti dochází, a úroveň změn, jež každý z nás zažívá,  jsme vskutku  ,,rozpracovaným dílem” nezměrné velkoleposti.

Ve svém srpnovém příspěvku jsem se s vámi podělila o energii a účinek ,,poddání se” a o láskyplné poselství od našich velrybích a delfíních bratrů a sester. Poddání se je klíčovou ingrediencí přechodu – vytváří to prostor pro změnu a vhodné příležitosti. Pokud přijmeme fakt, že na kvantové úrovni jsme ve své podstatě vířícími vzorci světla a frekvencí, jež vytvářejí informace, pak platí, že přechod v rámci těchto parametrů vyžaduje rozšířené vidění či verzi naší současné reality.

Čočkami svého vnímání vidíme to, co očekáváme, a hologram naší současné reality je ,,nabit” či naplněn oním očekáváním  a vzájemným působením. Nicméně, pokud vstoupíme do posvátného prostoru svého srdce a nesnažíme se mít vše pod kontrolou, jsme schopni  změnit svou realitu během okamžiku.

Planetu zaplavuje neskutečné množství informací týkajících se tohoto načasování a toho, jak jsme pokročili ve svém procesu vzestupu. Vetkané do tohoto časového rámce jsou portály, brány a zašifrovaná data rozpínání, jež nás mají podpořit  jakýmkoliv způsobem, který jsme schopni si představit a použít.

Úplněk 22. září, následovaný rovnodenností 23. září, nám nabídl  expanzi energie, kterou v současnosti vnímáme a která připraví pódium pro další přechod. Čeho se tyto přechody týkají, to závisí na každém z nás a našich volbách, na naší frekvenci a na pocitu, jenž využíváme jako navigaci.

Stejně  jako se rozpíná energie, rozpíná se též vnímání dramat či polarizace.  Nedávno jsem si povídala s někým procházejícím obtížnou  změnou ve vztazích, kde zúčastnění měli pocit, že musí ,,bojovat”, aby věci začaly fungovat.  V jiném rozhovoru se mi zase někdo bojovně snažil dokázat, že má pravdu. V tomto čase a pod vlivem těchto energií již pouhý pocit ,,boje” bude hromadit výzvy a s největší pravděpodobností emocionální chaos. Už nemůžeme ,,bojovat” o lásku nebo o svou ,,pravdu”, nýbrž bychom měli nechat lásku zvětšovat možnosti našeho přístupu k nekonečným potenciálům.

Mně září splývá v jednu velkou aktivitu, a současně jsem potřebovala mnohem více klidu než v kterémkoli jiném měsíci tohoto roku. Během týdne, kdy jsme se připravovali na úplněk a rovnodennost, jsem si připadala unavená, bolela mne hlava, měla jsem závrati až k hranici mdlob, jednoduše jsem musela  odpočívat. Neušlo mi, že i já ,,bojuji” – abych stihla termíny, vyhověla očekáváním, příliš jsem se snažila a úplně jsem si předefinovala problémy, jež jsem před sebou vnímala. Po dalším kole, kdy jsem se toho pustila, poddala se a zvracela (ano, lidi, vážně to někdy musí dojít až na fyzično), jsem se rozhodla, že je nejvyšší čas na nějakou tu Milost a nekonečný potenciál

Což mne přivádí k energii října, jež netrpělivě klepe na dveře našeho vědomého uvědomění v naději, že budeme reagovat, aniž bychom se uzamkli v očekáváních. Všimli jste si, že ač zářijová energie měla své výzvy, též přinesla neuvěřitelnou škálu darů? Já jsem zaznamenala, že se vše objevuje mnohem rychleji, na někoho nebo na něco pomyslím… a vida, je to tu. Dnes odpoledně jsem vyjela na farmy pro nějakou čerstvou zeleninu. Cestou jsem si všimla stánku prodávajícího slunečnice. Já slunečnice miluji a chtěla jsem zastavit, ale silnice byla úzká a přeplněná. Jen jsem si pomyslela ,,Jé, ty by doma vypadaly pěkně” a pokračovala na farmu. Sotva jsem se vrátila domů, čekala na mém prahu nádherná kytice slunečnic! Má přítelkyně Melissa mi přála rychlé uzdravení.

Říjen zahrnuje energetickou bránu 10~10~10 (10. říjen 2010) a splývá s krystalickým přenosem 9~9~9 z minulého září v cosi, co bývá popisováno jako ,,krystalická přestavba”. Tento krystalický přenos přicházející prostřednictvím Centrálního slunce ponese ty největší potenciály k přeměně, přechodu a komunikaci v rámci spektra našeho osobního harmonického podpisu a frekvenčního pásma.

Nyní se dostávám k bodu, kde jakékoliv nálepky přiřazené těmto frekvenčním příležitostem  mohou představovat vlastně určitá omezení. Tak řekněme jen, že jde o dobu, kdy na naši milovanou matku Zemi proudí obrovské množství světla – jako kytice milosti a zázraků (pokud ovšem něco takového dokážete přijmout).

Přijmeme-li tedy fakt, že jsme spoustou navzájem se ovlivňujících  matric či mřížek fotonů, světelných vzorců a informací, pak jsme v této energii plné možností schopni myslet mimo běžné ,,škatulky” očekávané reality a napojit se na bankovní účet svého nekonečného potenciálu. Spousta lidí se spojuje na workshopech, seminářích, v duchovních útočištích a při meditacích, aby tuto výraznou a silnou energii oslavila a společně v ní tvořila. Neexistuje žádný špatný či dobrý způsob, jak se na tuto energii napojit – morfogenetické pole tvořené všemi, kteří o této příležitosti přemýšlejí a navštěvují podobné akce, je k dispozici nám všem, a to jakýmkoliv způsobem, jenž nám vyhovuje.

Tento přenos a rovnováha energie v říjnu, umocněná novoluním 7.10. a úplňkem 23.10. zapřahají energetickou vlnu, jež ladí s energií nadcházejícího 11:11 v listopadu a 12:12 v prosinci.  Po fyzické stránce pocítíme tuto energii  nejrůznějšími způsoby. Ačkoliv jsme všichni propojeni a jedeme v této hře společně, jsme nicméně jedineční a individuální v zakoušení a integraci této energie. Standardní symptomy jako vztahy, jež se nám mění před očima, vyčerpání, zamlžené myšlení, bolesti v oblasti krku, ramen a hlavy, apod. Mohou klidně pokračovat, ale taktéž může jít o něco zcela jiného, takže buďme jen otevření, aby to bylo hladké, jemné a přiměřené. Mnozí, s nimiž jsem v minulých týdnech mluvila, si stěžují na fyzické vyčerpání a zamlžený mozek, a naopak říkají, že zesílila jejich intuice a příjem informací z vyšších dimenzí.

I když se asi budu opakovat, ráda bych znovu zmínila poselství ze srpnového článku. Myšlení mimo obvyklé ,,škatulky” je nezbytným aspektem energetického načasování v říjnu a dalších měsících, čímž chci říci, že jakýkoliv je výchozí bod vašich nevědomých přesvědčení, může se mimo škatulku vaší původní projekce reality v milisekundě změnit. Myšlení mimo zaběhané koleje znamená, že zaměstnáváte levou mozkovou hemisféru, zatímco ta pravá získává informace z vyšších dimenzí. Vzhledem k tomu, že já jsem ve své levé hemisféře ,,doma”, dostalo se mi lehkého popíchnutí od mého duchovního vedení…

„No tak, vyjdi ze své hlavy, děvče... Vizualizuj si nebo mysli na jezírko. Malé jezírko, obklopené nádhernými květinami. Jeho hladina je hladká a klidná (tím zapojuješ levou hemisféru). Postav se na okraj jezírka  a natáhni ruku nad střed jezírka.  V ruce držíš oblázek představující něco, co si přeješ změnit nebo upravit nějakým  blíže neurčeným, improvizovaným způsobem. Pusť oblázek (propouštíš) a jakmile oblázek jezírko rozčeří a vytvoří v něm jemné vlnky, staň se tímto jezírkem (pravá hemisféra). Prociťuj svou představu, a pak si všímej toho, co vnímáš „jinak“ (rozšířené vědomí), nikoliv toho, co ti připadá „stejné“ (levá hemisféra – omezený pohled přijaté reality).“

Hledáme-li to, co nám připadá odlišné, máme skvělý nástroj, jak změnit  čočku svého vnímání. Vzpomeňte si, vidíme to, co očekáváme, že uvidíme, a to na základě parametrů svých nevědomých myšlenek a přesvědčení. Pouhou změnou svého vnímání, kdy začneme koukat po tom, co se změnilo nebo co jinak vnímáme, se dostáváme ven z onoho modelu k milosti, zázrakům a nekonečným možnostem.

Říjen a zbývající měsíce tohoto roku nám předkládají nekonečné příležitosti a nové způsoby interpretace energií a našeho procesu vzestupu. Zůstávejme a hrajme si v prostoru svého Svatého srdce, věřme, že je naší pravdou, naslouchejme tomu, co ,,cítíme” jako dobré a příjemné a užívejme si přechodu – jakýkoli bude.

Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování. Setrvejte v radosti a připusťte tento proces…

Vyzařujte své nádherné světlo i nadále.

S láskyplným požehnáním ve službě,

Shala
© Shala Mata 2010 - 
https://www.lightworker.com/shala/

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)