Poselství Země - Květen 2010 - Pamela Kribbe

Poselství Země - Květen 2010 - Pamela Kribbe

Uzemnění skrze Radost a Tvořivost 

(Matka Země - Gaia prostřednictvím Pamely Kribbe)

Drazí přátelé,

Já jsem hlas Země. Zdravím vás všechny v radosti. Mé srdce hřeje vaše přítomnost a otevřenost vůči mne. Toužím s vámi navázat přímé spojení. Jsme určeni vyvíjet se společně a společně kráčet cestou do jiného, nového světa.

Ráda bych vás vzala zpět až na samý počátek našeho vzájemného spojení a spolupráce. Já jsem živá Bytost. Jsem plně vědomá Bytost, která vás zde na planetě přijala ve velmi dávných dobách. Vnímala jsem váš příchod na Zem a chtěla jsem se učit a růst prostřednictvím vaší přítomnosti. Nejste ze Země, přišli jste z Hvězd. Nesete v sobě Světlo, které je nové a inspirující pro Zemi a všechny zdejší říše přírody. Dovolte, abych vše vysvětlila.

Jako planeta absorbuji Světlo zvenčí. Světlo Slunce mě hřeje a pomáhá mi zrodit život na planetě. Jsem požehnaná velkou silou Slunce a potřebuji ho k vytvoření a udržení fyzického života na povrchu – na mém vnějším plášti. Slunce je Hvězda. Vy jste představitelé Slunce. Nesete hvězdné Světlo ve své duši a přinášíte toto Světlo Zemi, když se zde narodíte.

Jaký byl význam tohoto světla sestupujícího na Zem? Jaký byl záměr vašeho příchodu? Jste tady, abyste přinesli Světlo Vědomí mně a všem říším přírody. Jste tady, abyste nás probudili k vnitřnímu životu. Zatímco Slunce mi pomáhá vytvořit a udržet fyzický život na Zemi, vaše Hvězdné Světlo mi pomáhá vyvíjet se na vnitřní úrovni, růst ve vědomí.

Pro jednodušší názornost tohoto principu přemýšlejte o tom, co se děje, když držíte ve své ruce květinu a díváte se na ni s úžasem a obdivem. Vidíte skvostnou nádheru této květiny; vnímáte její čistotu, žasnete nad barvami a těšíte se z vůně. Květina samotná si není vědoma své krásy; květina je prostě sama sebou. Ale díky vašemu obdivu, vaší přítomnosti, vašemu vědomí, které obklopuje květinu, se v ní něco probudí. Začne zakoušet sama sebe jako něco krásného a hodnotného. Užívá si vaši pozornost a probouzí se v ní jiskra Světla Duše.

Uvidíte, že rostliny a květiny, kterým věnujete vědomou pozornost prostě tím, že se z nich těšíte a staráte se o ně, budou růst hojněji, budou mít více životní síly a zapustí do země silnější kořeny. Vy jste Stvořitelé. Svými myšlenkami, záměry a sebe-uvědoměním jste schopni dodat životní sílu a tvořivou moc živé přírodě na Zemi. To je přesně to, co si příroda od vás velmi přeje dostat. Všechny říše přírody se snaží růst v sebe-uvědomění, natáhnout se ke hvězdám, uskutečnit spojení a vstřebat do sebe hvězdné světlo.

Přemýšlejte o zvířatech, které doma chováte, o svých domácích miláčcích. Tolik z vás má s nimi zvláštní pouto. Kdykoli vstoupíte do důvěrného vztahu se zvířetem, získáváte jeho bezpodmínečnou lásku a věrnost. Zvíře však od vás také něco dostává zpět. Zvíře je dotčeno vaší lidskou přítomností, a určitým typem vědomí, které patří Lidem. Vaše přítomnost rozsvítí jiskru vědomí v jejich bytosti a pomáhá jim rozvíjet se ve svém vývoji směrem k většímu sebe-uvědomění.

Vše ve vesmíru roste a vyvíjí se ke svému sebe-uvědomění. Sebe-uvědomění přivádí člověka blíže k uvědomění si svého vlastního božství, k vlastnímu nezničitelnému světlu a tvůrčí síle. Vše ve vesmíru postupně roste do vědomého stavu, ve kterém si uvědomí: Já jsem součástí Boha. Já sám jsem Stvořitel. Účelem Stvoření je oslavit vaše božské Tvůrcovství a zvládnout ho se zodpovědností.

Jste stvořitelé, a vy jako Duše jste přišli na Zem, abyste se naučili zacházet se svými tvořivými silami vědomým a odpovědným způsobem. Jako stvořitelé jste určeni, abyste přispěli k mému vývoji a inspirovali říše přírody, které vám na oplátku poskytují mnohé služby a požehnání na hmotné i nehmotné úrovni. Když se podíváte na současný stav planety, je těžké vnímat kdysi původní záměr vzájemné spolupráce mezi vámi a planetou.

Věci se nevyvinuly tak, jak bylo plánováno, a mnozí by řekli, že věci se pokazily. V tuto chvíli vás však žádám, abyste si vzpomněli na své původní nadšení vydat se na naše společné dobrodružství. Váš láskyplný záměr stále žije ve vašem srdci, i když pozorujete všude kolem sebe, že lidstvo používalo své tvořivé síly nemoudrě a díky tomu Zemi poškodilo. Lidstvo se však posunulo, dalo by se říci, že se od tohoto směru odklonilo.

Původně jste přišli dolů na Zem z velkého zdroje Světla jako andělské děti. Byli jste nevinní a čistí, ale jak vaše cesta pokračovala, byli jste svedeni na scestí. Lidstvo se dostalo do bodu, kdy odmítlo spolupracovat se silami přírody, a místo toho se postavilo do opozice k přírodě. Lidstvo pak ztratilo svůj základ, kořeny a připojení k většímu celku. Ze strachu se lidé snažili získat moc nad ostatními a nad přírodou, aby si zajistili pro sebe místo na Zemi. Dalo by se říci, že došlo k pádu z Ráje. Tam, kde jste původně zamýšleli sloužit životu na zemi, pečovat o něj a inspirovat ho svou tvořivou silou, tam jste teď zažívali opak. V současnosti vidíte, co se stane, když už příroda není nadále uznávána jako živoucí partnerka (společnice) Stvoření.

Nedostatek úcty lidstva k přírodě a planetě hluboce rmoutí mnoho z vás, kteří toto čtete. Také mě je smutno z toho, co se stalo. Říše přírody, zvířecí, rostlinná i minerální, vstřebaly část temnoty a negativity rozšířené Lidstvem. Svým vlastním způsobem prožívaly pocity opuštění, trhlinu ve všeprostupujícím pocitu Jednoty, který tu kdysi byl.

A přeci, hluboko v mém srdci je trvalá láska a soucit k vám všem a žádám vás, abyste i vy cítili soucit k sobě a celému lidstvu. Jste součástí velkého učebního procesu. Je nevyhnutelné, že v každém takovém procesu dojde k chybám. Je to součást růstu a učení, že se cestou dáte také oklikou nebo slepou uličkou.

V této době se kolektivní vědomí lidstva mění. Dnes je stále více lidí, kteří nesou ve svých srdcích vzpomínku na původní pouto mezi člověkem a přírodou. Nesou v sobě tiché povědomí o pravém a požehnaném vztahu, do kterého mají lidé vstoupit se mnou, svou domovskou planetou. Znova si prociťte, jak hluboce jste spojení s mou Bytostí.

Tolik vás miluji. Vy jste moji Andělé Světla, a moje víra ve vás se neztratí. Žádám vás, abyste mě vzali na vědomí a dovolili mé energii skrze vás znovu proudit. Já jsem živoucí partnerka kráčející hned vedle vás na vaší cestě vtělení na Zemi. Tím, že se se mnou důvěrněji spojíte, že se více uzemníte, vnesete své Hvězdné Světlo hlouběji do hmotné říše. Nechte ho svítit a vyzařovat a to přivodí na Zemi právě tolik naléhavě potřebné změny. Tím, že se se mnou spojíte ze srdce, vynoří se vaše pravé já. Každá lidská bytost může jedinečným způsobem přispět k tomuto velkolepému dobrodružství. Váš jedinečný dar mě inspiruje, dodává životní sílu přírodě a inspiruje i ostatních lidí.

O čem je uzemnění?

Ráda bych řekla více o významu uzemnění (ukotvení). Co to znamená být spojen se Zemí, být uzemněný? Být uzemněný znamená: být přítomen ve svém těle, být schopen cítit své tělo zevnitř ven, cítit proud života v každé jeho části, od hlavy k patě, po špičky vašich prstů. Ověřte si, jestli dokážete zažívat tento proud. Dokážete jednoduše cítit své špičky prstů v tomto okamžiku? Své palce na nohou? Dokážete v nich cítit Život?

Být uzemněný znamená, že ukotvíte své hvězdné světlo, světlo své duše, hluboko do hmoty. Část hmotného světa nejblíže k vám -  je vaše tělo. Buňky a molekuly vašeho těla jsou připraveny přijmout vaše světlo, vaši Duši. Jste Slunce pro své vlastní tělo. Vaše vědomí dělá vaše tělo živým a dodává mu léčivou sílu, životní sílu a vitalitu. Ukotvení vaší duše do vašeho těla vám dává sílu naplnit svá nejryzejší přání v životě. Uvědomte si svou Tvořivou Sílu. Čím více ji ukotvíte do těla, tím více se můžete opravdově zosobnit (ukotvit v těle, realizovat) na Zemi a vytvořit ve svém životě změny, po kterých toužíte.

Když jste uzemnění, cítíte v sobě jas a klid. Jste otevření inspiraci vaší duše a současně jste napojení na vše, co se děje kolem vás v každodenním životě. Vytvořit most mezi Vesmírem a Zemí a cítit toho spojení - to znamená být uzemněn.

Mnozí z vás nesete světlo své duše v horní polovině těla, kolem svého srdce a hlavy. Je pro vás těžké nechat ho opravdu sestoupit do dolní části těla, vašeho břicha, nohou a chodidel. Jedním z důvodů, proč je pro vás toto tak těžké, je strach z vaší vlastní Síly. Máte strach být zářivým andělem a hvězdou, kterou jste a mít význam ve světě. Tento strach je starý a jeho kořeny sahají do dávné minulosti, přesahují celý Život. V minulosti jste se na Zemi inkarnovali mnohokrát a často jste se zde cítili nevítaní. Všichni se nacházíte v procesu léčení této staré bolesti. Doporučuji vám dva způsoby, jak se uzemnit a cítit se opravdu vítaní na Zemi, v celé vaší velikosti, tvůrčí síle a božství.

Uzemnění skrze Radost

První způsob je skrze potěšení, radost, zábavu. Vy opravdu nejste zvyklí radovat se. Radovat se z čeho? Ze všeho, co můžete zažít na Zemi. Vaše tělo nabízí mnoho možnosti pro zábavu a potěšení, ale mnohé z nich jsou ve vaší kultuře prohlášeny za hříšné nebo špatné. Radovat se z pohybu těla, slunečního svitu na vaší kůži, jídla a pití, teplého dotyku druhého. Být schopen radovat se z toho má co do činění se schopností opravdově přijímat. Proč je to pro vás tak těžké?

Mnozí z vás mají pocit, že s vámi něco není v pořádku, že nejste jaksi v pořádku právě takoví, jací jste. Máte pocit, že musíte něco dokazovat a těžce pracovat, abyste získali uznání a ocenění. To je z hlediska přírody pošetilá myšlenka. Viděli jste někdy divoké zvíře těžce pracovat, aby získalo uznání? Inu ne, zvíře prostě je, a bere své právo být za udělené, ne jako něco, co si musí zasloužit. Zvíře se dokáže bezvýhradně radovat ze slunce, potravy, vodní lázně, ročních období a přírodních rytmů života.

Vy všichni jste zváni přijímat a zažívat sama sebe jako Božskou Bytost, které je dovoleno přijímat jednoduše proto, kdo jste. Jste zváni těšit se z jednoduchých věcí, které vám život v těle může nabídnout. Přijímání vypadá jednoduše, ale není. Vyžaduje hlubokou úroveň sebelásky, hluboké uznání a ocenění toho, kdo jste. Dovolte si dosáhnout této úrovně sebelásky. Udělejte si každý den chvilku, kdy se sami sebe zeptáte, co můžete pro sebe nyní udělat, co vás opravdpově potěší a naplní. Co doopravdy cítíte, že by se vám líbilo mít nebo dělat? Pak to udělejte. Udělejte to pro sebe, protože si sebe vážíte a protože jste zde na Zemi, abyste se radovali.

Když se skutečně radujete, z čehokoli, bez studu a viny, jste uzemnění. Jste zcela přítomni v přítomném okamžiku a všechno je dobré. Nejsou zde myšlenky na minulost ani na budoucnost. Radost je Bytí v přítomnosti, plné uzemnění.

Uzemnění skrze Tvořivost

Existuje druhý způsob, jak se pevněji spojit se zemí, více uzemnit. Je to způsob Tvořivosti. K tomuto směřujete. Každý člověk má přirozenou touhu vyjádřit se, projevit se ve světě. To nemá nic společného s dosahováním slávy nebo úspěchu ve společnosti. Spíše to souvisí s nalezením způsobu sebevyjádření, který vám poskytuje skutečné uspokojení. Může to být tak, že vás hluboce naplňuje výchova rodiny, nebo že vás inspiruje vedení společnosti. Možná je touhou vašeho srdce nějakým způsobem pečovat o zvířata, nebo to může být nějaký druh uměleckého vyjádření, které cítíte jako přirozené. Každá duše touží nějakým způsobem se vyjádřit. V okamžiku, kdy odpovíte na tuto touhu, cítíte se naplnění. V okamžiku, kdy umožníte vaší vnitřní přirozené tvořivosti, aby se rozvinula, pak cítíte "ano, to jsem já, takto chce moje energie proudit".

V té chvíli se vaše duše spojí se Srdcem Země, Srdcem této reality. Je důležité zjistit, po čem ve svém životě opravdu toužíte a vytvořit v sobě místo pro tento tvořivý tok. Zde se vaše božská podstata dotkne Země a nalezne hmotnou podobu.

Nyní bych vám ráda vštípila, že byste se v tomto ohledu měli za sebe opravdu trochu více postavit. Mnozí z vás potlačují své podněty dělat to, po čem vaše srdce touží. Tak často myslíte na to "jak byste se měli chovat" a co se od vás očekává, vaše povinnosti a odpovědnosti. Takovým způsobem nenajdete klíč k rozvinutí své tvůrčí síly. Vaše tvořivá síla k vám promlouvá z vašeho břicha, z vašich útrob. Nezajímá se o všechna ta omezující pravidla a povinnosti, které jste si osvojili a zvnitřnili. Osvoboďte se od toho! Vnímejte tu fontánu ohně a vášně tryskající z vašeho břicha a nechte jí volně plynout. Jiskry světla si najdou cestu z vašeho břicha do vašeho srdce, zevnitř ven a vy se na Zemi vyjádříte svým vlastním originálním způsobem. Uvidíte, že vaše tvořivost se dotkne ostatních lidí a že je potěší a inspiruje. Naslouchat svým vášním a touhám má mnohem pozitivnější účinek na okolní svět než poctivě udělat to, co vám bylo řečeno a nutit se vyhovovat omezujícím pravidlům a strukturám.

Toto je čas změny. Je to čas být odvážný a riskovat, naslouchat hlasu svého srdce a jednat v souladu s ním ve všech oblastech svého života. Díky opravdovému odevzdání se vedení svého srdce se vaše kořeny zanoří hluboko do země a začnete cítit, že Život tady opravdu stojí za to žít.

Celý kruh

Prvním způsobem uzemnění bylo radovat se a přijímat. To je přicházející proud směrem dovnitř. Druhý způsob je o odcházejícím proudění směrem ven: tvoření a dávání. Tvořením ze srdce dáváš světu sama sebe. Přijímání a dávání, radost a tvoření - dohromady spolu tvoří celý kruh. To je léčivý kruh.

Čím více se odvážíte radovat a uznáte, že si zasloužíte přijímat, tím více se spojujete se svou přirozenou inspirací, energií, kterou máte sdílet s tímto světem. A jak se tento proud inspirace stává silnějším a nachází tvůrčí formu ve světě, tak tím víc si užíváte lásku a radost, se kterou se setkáte na své cestě. Proudy dávání a přijímání, tvoření a užívání si radosti se vzájemně posilují.

Já, Země, mám prospěch z tohoto léčivého kruhu přijímání a dávání. V tomto plynoucím, dynamickém kruhu s vámi spolupracuji. Je mým přáním vyživovat a podporovat vaši božskou tvořivou sílu, tuto jedinečnou jiskru ve vás. Lidské bytosti, které rozvinuli svou schopnost radovat se a tvořit, přirozeně vstoupí do zcela jiného spojení se zemí. Budou si uvědomovat svou velikost, svou božskou přirozenost, a právě z tohoto důvodu budou také chápat, že je nese a drží Síla Života, která spojuje všechny bytosti dohromady. Prožitek své vlastní velikosti jde ruku v ruce s pocitem malosti, s uvědoměním si svého začlenění ve velké síti života, která vás podporuje. Lidé, kteří si váží a ctí sama sebe, přirozeně spolupracují se svým životním prostředím, dalšími lidmi, zvířaty, rostlinami, celou přírodou. Poznání vaší velikosti přichází spolu s uznáním vašeho místa ve větším celku, a užíváním si radosti v roli, kterou v něm hrajete.

Cesta na Novou Zemi

Na závěr bych vás ráda požádala, abyste se mnou cestovali do budoucnosti, do Nové Země. Představ si, že vývoj, ve kterém se společně nacházíme, pokročil o několik kroků dále. Já sama se vyvíjím do více rozšířeného sebe-uvědomění. Toto nové vědomí se ve mně probudilo a bylo vyburcováno jak dobrými, tak i zlými časy na Zemi. Ve svém Bytí se stávám více sebevědomou a tvořivou. Ve svém srdci toužím po realitě, ve které Lidstvo a Země obnoví své původní pouto lásky a přátelství. Nová Země, kde společně radostně spolupracujeme a já jsem opět požehnaná vaší láskou a ohleduplnou pozorností, zatímco vám poskytuji vše, co potřebujete k životu ve fyzickém těle a vyladění na rytmus přírody.

Představ si tuto Novou Zemi, po které všichni toužíte, přítomnou v tomto okamžiku. V našich srdcích je už živá, jako semínko. Vyživme toto semínko svým uvědoměním a nechme ho vyklíčit v naší představivosti. Představ si sama sebe, jak žiješ na této Nové Zemi. Co je první věc, které si všimneš? Lidé zde žijí v harmonii s přírodou. Technologie je používána na podporu přírody a ne na její manipulaci. Podívej se, zda si umíš najít dům na této Nové Zemi. Je tu místo a společenství, ve kterém cítíš, že do něj patříš. Dovol své představivosti, aby tě vedla bez jakéhokoliv pocitu omezení. Kde žiješ na této Nové Zemi? Umíš najít přírodní prostředí, ve kterém se cítíš pohodlně a příjemně? Vnímej podnebí, cítíš tam lehkost a jednoduchost života. Život je tam čistý a jednoduchý, takový, jaký má být.

Nyní se podívej na to, jaký druh práce vykonáváš. Práce znamená cokoliv, co tě inspiruje a dává ti to pocit naplnění. Co děláš? Pravděpodobně žiješ v malém společenství spřízněných duší a děláš přesně to, k čemu tě duše inspiruje. Jakou podobu a formu má tvá tvořivost?

Když toto vidíš a cítíš, věz, že tvoje Duše k tobě promlouvá zde v přítomnosti. To, co vidíš je něco, co toužíš dělat právě teď, a něco co můžeš dělat právě teď, pouze kdyby sis věřil(-a) a měl(-a) odvahu být tím, kým ji. To je práce tvého srdce.

Nyní si v této představě Nové Země také prociť, co ti dělá opravdovou radost. Nech své vnitřní oko, ať ti ukáže situaci, ve které se opravdu raduješ a kdy přijímáš něco z toho, co ti Země nabízí. Ať se obraz toho, co to je, samovolně vynoří ve tvé mysli. Co je to, co ti opravdu dává pocit: „všechno je v pořádku a já jsem spokojený (-á)“.

Cítíš proud dávání a přijímání na tomto místě, v této nové realitě. A pokračujte, i když se vracíme společně zpět do současnosti.

Země je v přechodné fázi a čím více lidí si vzpomene, co je jejich inspirací, co sem přišli dávat a přijímat, tím dříve se Nová Země stane realitou. Jste to vy, kdo zrodí tuto realitu. Děkuji vám za to a nacházím radost ve vaší přítomnosti.

Zdroje:

© Pamela Kribbe - květen 2010 - www.jeshua.net

Převzato ze slovenské verze na www.eedunres.sk - překlad: SiR

(obrázek: Sadness of Gaia převzat z webu autorky: www.josephinewall.co.uk)

Poznámka ke kopírování:

"Do češtiny upravila pro www.astrohry.cz Daniela Viplerová. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.