Portál našeho srdce - květen 2010 - Shala Mata

Portál našeho srdce - květen 2010 - Shala Mata

Portál našeho srdce

(Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu)

Měsíc květen zajiskří odlehčenější energií, což mnozí z nás skutečně ocení, obzvláště po intenzivní energii dubna.  Naše "přehodnocování vztahů" bude pokračovat, neboť  vnímáme silné volání, abychom sledovali své niterné vztahy v každém aspektu svého života. Fakt, že tato energie bude lehčí, nám poskytne pocit, že máme příležitost chytit dech a nalézt nové základy či vyváženost.

Síla úplňku 28.4.  začala  pozvedávat zdánlivě těžkou, uvízlou energii, kterou mnoho z nás vnímalo, a vnesla impuls k expanzi do řady oblastí, jež jsme vnímali jako vleklé a běžící na nízké otáčky. Několik mých přátel a klientů zmínilo dobré zprávy týkající se nových projektů nebo konstatovalo, že se jejich záležitosti konečně rozeběhly. Ono se to všechno vlastně neustále pohybovalo kupředu, jen jsme měli poněkud pocit, jako bychom se brodili blátem.

Ve svém dubnovém článku jsem psala  o tom, že "duben je měsícem intenzivní energie, která účinně přetvoří náš vnitřní vztah k prostoru našeho srdce, a to dále vytvoří příležitost pro jasnější pohled na vnější vztahy a partnerství, jimiž v současnosti procházíme. Otázka "jak se v tomto okamžiku cítím" je tím nejdůležitějším klíčem k pochopení našeho frekvenčního souladu s myšlenkami či cítěním lidí v našem životě. Stále znovu v této nové energii definujeme, co je nám příjemné a povznášející, přes filtr svých starých přesvědčení a vnímání toho, kdo jsme a ke komu nebo čemu se - po frekvenční stránce - hodíme.

Naše srdce je naším velkým učitelem a strážcem moudrosti. Vyživuje a podporuje pravdu o putování naší duše bez posuzování, a ukazuje nám směr, jímž se máme vydat. V dubnu bychom měli pozorovat své myšlenky a pocity jako pod mikroskopem.  Jakmile sledujeme sebe ve vztahu k realitě, vyvoláváme změnu - již pouhým pozorováním. Duben nám pokládá otázku: "Co doopravdy chcete?", a pak nám nabízí energii k podniknutí příslušných kroků k tomu, abychom mohli do své reality vnést frekvenční soulad se svým záměrem. To, co chceme, poznáme podle pocitů, jež to v nás vzbuzuje - je-li to povznášející, radostné a velkorysé, pak je to v souladu s naším srdcem. Cokoliv menšího značí, že máme dokonalou příležitost učinit cokoliv, co považujeme za správné - aniž bychom se vinili či odsuzovali."

Během května budeme překlenovat "portál svého srdce" na ještě hlubší úrovni a ještě smysluplněji. V únoru jsem psala o tom, jak jsem obdržela "naladění šišinky" při práci s mými milovanými Akturiány. Na toto téma bylo napsáno i několik channelovaných článků. 

V minulých měsících jsme během mých obvyklých meditací s velrybami a delfíny přistupovali k našim  Já z vyšších dimenzí prostřednictvím "velrybí matrice", skrze průchod našeho holografického posvátného srdce.  Během meditace 23.4. jsme vstoupili hlouběji do portálu srdce a získali naladění, které vytvořilo most  mezi naladěním šišinky a srdcem.

Naše srdce je branou k našemu nejhlubšímu vědění, k našemu kosmickému modrotisku, jenž obsahuje nadání, nástroje, moudrost a mistrovství, které jsme získali během svých mnoha inkarnací na Zemi a z našich výše-dimenzionálních hvězdných planet.

Brána našeho srdce nám nabízí bezpečné místo k přistání, abych tak řekla, zatímco jezdíme na stále rostoucích vlnách "frekvenčních upgradů", jež budou během dalších měsíců vytrvale stoupat. Usadíme-li se do tohoto posvátného a nedotknutelného prostoru klidně a soustředěně, vnímáme poznání, že je vše v pořádku, bez ohledu na to, jak to vypadá při pohledu "ven", do našeho rušného 3D života. Není žádným tajemstvím, že jako planetární kolektiv procházíme těmi nejdramatičtějšími změnami, které se kdy na naší milované Matce Zemi udály. Už jen samotné obrovské zemské změny jsou zneklidňující, a nejrůznější perspektivy při hledání odpovědi na otázky "proč?" mohou být matoucí.

Též naše milovaná Matka Země má "srdeční portál", posvátnou krystalickou jeskyni z kvantových vibračních vírů pulsujících životní silou naší výše-dimenzionální Země, jelikož se připravuje na svůj vzestup na úroveň hvězdy. Z nitra svého srdečního portálu jsme schopni snadno získat přístup k tomuto překrásnému prostoru multidimenzionálních frekvencí, abychom mohli - jako jeden -  být v důvěrném spojení s mřížkami, ley -liniemi, velrybami a delfíny, vzestoupenými mistry, stejně jako s myriádami hvězdných rodin, kteří všichni pomáhají našemu osobnímu a planetárnímu vzestupu.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak otevřít portál našeho srdce, je pouhý záměr. Soustřeďte se na svůj dech a vědomě dýchejte do svého srdce. Vizualizujte si před sebou zlaté dveře otevírající se do míst, která vypadají jako nádherná zahrada. Vědomě projděte těmito dveřmi a vnímejte okamžitý posun či změnu ve svém fyzickém těle, zmírnění jakéhokoliv napětí. Když projdete po pečlivě udržovaných cestičkách, uvidíte jednoduchou, avšak elegantní lavici. Posaďte se a prociťujte zdejší velkolepou energii, a přivolejte k sobě mistry, učitele nebo průvodce, s nimiž se cítíte příjemně. Zde můžete vést rozhovory, přijímat nezměrnou podporu, či dokonce cestovat na svou domovskou hvězdu. Je to váš posvátný prostor, dokonale ladící s vaším harmonickým podpisem a kosmickým modrotiskem. Je to VAŠE brána.

Během května začneme cítit rozpínání energie a zvýšení naší frekvence. Je to zčásti díky neuvěřitelným frekvenčním  upgradům, které jsme vstřebali během minulých čtyř měsíců. První dva týdny měsíce  budou však stále obsahovat něco z oné "stažené" energie, jíž jsme se plavili, obzvláště ve fyzickém těle. Bezedná jáma vyčerpání, bolestí těla a celkové malátnosti by do půli měsíce měla začít ožívat. Vzorce našeho spánku budou stále problematické a nanejvýš důležitý bude odpočinek. a propouštět  bez posuzování a odsuzování.

Měsíc květen je branou k posledním 6 měsícům roku 2010, nabídne nám čas k novému vyrovnání, až budeme zvažovat rozhodnutí učiněná v předchozích měsících. Merkur je stále retrográdní a  na přímou cestu se vydá 11. května. Spousta z nás zažívala během tohoto tranzitu naprosto běžně technologické a komunikační výpadky.  Pronikavé novoluní 14. května nám dá v mnoha oblastech našeho života pocit naprosté změny kurzu, naše perspektiva se rozšíří a bude méně krátkozraká než v minulých měsících.

Posun kupředu je  určujícím trendem května, spolu s tou nejdůležitější otázkou "Jak se cítím v tomto okamžiku?". Budeme-li se rozhodovat podle toho, jak se skutečně cítíme ve svém nitru, portál našeho srdce nás osvobodí od nevraživosti naší mysli a umožní nám  výrazný přechod k lehkosti. Úplněk 28. května vytvoří most  mezi touto novou rozhodností a pravdou našeho srdce.

Květen je rozhodujícím měsícem, jelikož se připravujeme na hlubší odpovědnost vůči sobě a na energii k chůzi ve dvou světech naší vnitřní a vnější cesty s vědomím, že to jen my sami tvoříme svou realitu, jen a jen my sami jsme schopni  během nano-sekundy manifestovat změnu prostřednictvím toho, jak "cítíme". Jedná se o měsíc, kdy v mnoha částech světa uctíváme "matku". Den matek oslavuje božské posvátné ženství a ty spousty žen, které podpořily naše putování. Naše spojení se Zemí je posíleno, ctíme-li to posvátné ve všech věcech.

Na naši planetu přichází přemíra informací, a spolu s každodenními zemskými změnami jsou nástroji pro naši stále rostoucí schopnost "rozlišení". V této neuvěřitelné době se všechny vztahy  mění a každý z nich nám nabízí "okno" hlubšího poznání. Vnímejte vzrušení z toho, že se ve vašem vědomí rodí cosi nového, ať  se to již vztahuje k čemukoliv. Tento pocit je tím nejmocnějším mistrovským nástrojem - dovoluje té nejnádhernější části vás samotných, aby se vám frekvenčně přiblížila. 

Je skvělé poté, co se vše zdálo být uvízlé či nemožné, zažít dar či příležitost mnohem větší, než bychom byli schopni předvídat. Taková je naše síla a schopnost vyvolat změnu a takový je květnový energetický most. Zatímco se hlouběji a uvědoměleji v "portálu našeho srdce" vylaďujeme, stojíme pevně, vyzařujeme své světlo a vnímáme lásku přicházející z toho nejdůležitějšího vztahu - se sebou samým.

Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování.

Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.

S láskyplným požehnáním ve službě,

Shala
© Shala Mata 2010 -  https://www.lightworker.com/shala/

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)