Nová navigace - Solara - listopad 2010

Nová navigace - Solara - listopad 2010

NOVÁ NAVIGACE

(Solara - Surf Report na listopad 2010)

Mnozí z nás prožívali náročný rok s nepatrným vnějším potvrzením, že jsme na správné cestě, a že věci se stanou tak, jak budeme chtít, aby se staly. Nicméně pro ty z nás, kdo setrvali v posilování naší Pravdivosti naše vnitřní vědění sílilo, až už více nepotřebujeme žádná vnější potvrzení. Už více nepotřebujeme vědět detaily toho jak, kdy, kde a proč. Jakmile jsme změnili naše vnitřní prostředí, naše vnější prostředí začalo prodělávat dramatické změny. Tohle nás přivedlo tam, kde se nyní nacházíme.

Dospěli jsme k posledním krokům naší Závěrečné Míle a vyrovnáváme se s našimi novými souřadnicemi. Jsme na Velké Křižovatce PRAVÝ ČAS – PRAVÉ MÍSTO, což nám umožňuje udělat radikální, rozhodující změny v našich životech. Jsme uvolňováni ze starého uspořádání. A je to nesmírně osvobozující.

Říjen byl klíčovým, rozhodujícím měsícem, který nám přinesl mocnou infuzi čerstvé nové energie Nového a Pravdivého. Vyžadoval naši Pravdivost jako nikdy předtím. Praví Celiství vystupují. Toto vynoření se Pravých Celistvých otočilo kosmickým spínačem a přineslo masivní vlny změn, které se rozšířily do všech směrů, jako když řady kostiček domina zapadají do nových pozic. Tyto vlny se dotýkají všech oblastí našich životů a odplavují od nás vše, co nemůže koexistovat s Pravou Celistvou energií. Odplavují všechny elementy našich vnějších životů, které nerezonují s naší vnitřní Pravdivostí, a tím zvyšují naši průzračnost. Obrovské uvolňování staré a vychýlené energie se děje po celém světě.

Vynoření se Pravých Celistvých nás katapultovalo do neobyčejného Nového Světa. Tento Nový Svět je uspořádán podle našich nových souřadnic a je naprosto úžasný. Jiskří příslibem naplnění daleko za našimi Nejdivočejšími Sny. Nový Svět je ohromující. Je tak čistý a jednoduchý. Rezonance ČISTÉ SRDEČNÍ LÁSKY nikdy nebyla silnější. Všechno je jako by omyté v očistném dešti a osušené na zbrusu novém Slunci. Dokonce i země po které chodíme a vzduch který dýcháme jsou teď jiné…

Co jsme povstali jako Praví Celiství, všechno se stává lehčí a jasnější. Naše předurčení mizí. Masivní, důkladná očista probíhá ve zcela nové, nebývalé míře. Setřásáme poslední, nejskrytější vrstvy starých emocionálních reziduí. Uvolňujeme dlouho zapomenuté, prastaré vzpomínky, které byly vloženy do našich buněk z minulých životů. Jsou to vzpomínky, které jsme nesli odedávna, ale vědomě jsme si to nepamatovali. Nicméně mají silný vliv na nás, i na všechno co zažíváme. Teď se konečně rozpouští.

Od říjnové infuze nových energií má spousta z nás pocit, jako bychom balancovali mezi naším starým světem a mezi naším Novým Pravým Životem. Máme pocit, že balancujeme mezi naším starým já a mezi naším Novým Pravým Já. Někteří z nás mají pocit, že už vůbec neví, kdo skutečně jsme. Je tomu tak proto, že přechod mezi starým a Novým Světem je tak enormní.

Pokud jsme dosud ve stádiu právě vylíhlé housenky, můžeme se dívat do zrcadla a nepoznat se. Může se nám zdát, že se na nás ze zrcadla dívá cizinec. Možná se nám nelíbí jak vypadáme. Pokud ale vytrváme ve svém vývoji Pravých Celistvých, nakonec to budeme opět my, budeme ale povznesenější, více koncentrovaní a více ve skutečnosti. Uvidíme se jako Praví Celiství a ten pocit bude úžasný.

Jak děláme první kroky do Nového Světa, je to stejné, jako když voda v jezeře, která byla dlouho kontrolovaná obrovskou přehradou začne stoupat. Nakonec se vzedme tak vysoko, až prolomí hráz. Voda se rozlije do všech směrů a zatopí vše, co jí stojí v cestě. Vesnice našich staromódních představ jsou smeteny, stromy, které ukotvovaly naše strachy a nejistoty jsou vykořeněny, pochybnosti našeho vnitřního vědění jsou odplaveny, omezující přesvědčení o nás samotných jsou rozpuštěna v záplavě vody.

Kousky trosek se vznáší všude kolem a občas do nich narazíme. Starý příběh z našeho dětství se vynoří jako bublina, pak praskne a zmizí v ničem, kde vznikl. Letmá emoce nás dožene k okamžitým slzám a hned je pryč. Můžeme narazit na Rozbouřené Vlny vytvořené troskami, které nás dočasně vyvedou z rovnováhy. Žádné z těchto trosek  nejsou  moc pevné nebo skutečné. Dokonce i když narazíme do úlomků a kousků našich starých životů, starých osobností, starých způsobů, jak dělat věci a starých způsobů bytí, jednoduše pokračujeme v pohybu vpřed do Nového a Pravdivého.

Jak se plněji vynořujeme jako Praví Celiství, začínáme si uvědomovat, že už neneseme přehoz starých emocí. Místo toho je tu vědomí vynoření se oslnivého začátku čerstvého nového dne z Konečné Mocné Bouře. Byli jsme uvolněni ze všech starých zranění minulosti, naše břemena byla nesmírně odlehčena a máme široký úsměv v srdci.

První, Druhá, Třetí Vlna a Můstkoví lidé

Během Aktivace 9.brány 11:11, 25.října na Bali, jsme zformovali skupinový průvod Vln a Můstků. Být pohromadě s ostatními ze stejné Vlny byla obrovská učební zkušenost. Tady je krátký souhrn toho, co jsme zjistili.

PRVNÍ VLNA

První Vlny teď zažívají hluboké osvobození. Předávají mnohá žezla zodpovědnosti a vědění a cítí nesmírnou úlevu. Opouští kontrolu a dokonce si teď užívají!

První Vlna vedla náš průvod. Nemuseli se učit pohybům, protože životy, kdy se učili, jsou již za nimi. Přišli na planetu s důvěrou v nekonečno. Nesli svá žezla s klidnou autoritou. Nakonec svá žezla pozvedli do výše a hodili je Můstkům – z nichž někteří ze starých reflexních vzorců sehnuli hlavy, jako by je neměli chytit. Po uvolnění žezel zažila První Vlna hlubokou změnu. Životy plné únavy se konečně rozplynuly. Stali se ztělesněním ČISTÉ SRDEČNÍ LÁSKY a kráčeli s klidnou radostí.

MŮSTCI

Přišel čas, aby všichni Můstci vystoupili. Potřebují rychle zesílit a opustit všechnu dlouhodobou nechuť nebo obavy  které mají a vstoupit do pozice autority a zodpovědnosti. Mohou to udělat s mnohem větší lehkostí jakmile zjistí, že všechnu tuto zodpovědnost nemusí, tak jako První Vlna, nést sami.

Někteří Můstkoví lidé mluví jazykem První Vlny, zatímco jiní jazykem Druhé Vlny. Můstci 1 a Můstci 2 mají velmi odlišné pozemské zkušenosti a mají velmi odlišné odpovědnosti. Můstci První Vlny mají sklon být vážnější a uzavřenější se silným vztahem a soucitem k První Vlně. Můstci Druhé Vlny berou věci lehčeji a mají rádi zábavu. Jsou více ztotožněni s Druhou Vlnou a někdy se ptají, jestli jsou znalosti a zkušenosti První Vlny ještě potřeba.

MŮSTCI PRVNÍ VLNY

Můstci První Vlny jsou mnohem více zanořeni do světa duality než Můstci Druhé Vlny. Přišli na planetu s důvěrou a zanícením proto, aby byli rozmačkáni váhou duality. Také měli pocit, že musí rychle dohonit těžké zkušenosti První Vlny, tak uvrhli sami sebe do mnoha náročných a extrémně těžkých situací. Zatímco to bylo pro některé z nich ničivé, útrapy a bolest je posílily. První Vlna očekávala příchod prvních Můstků velmi dlouho a byli velmi sklíčení při pohledu na ztrácející se triumfální příchod Můstků První Vlny, kteří neustále dělali 2 kroky vpřed a 1 krok vzad.

Můstci První Vlny potřebovali rozvinout pochopení toho, co se odehrává v ostatních lidech; proto jsou tak dobří v komunikaci s První Vlnou. Jsou jistější, pokud mají pevné vazby a předdefinované komunikační vzory. Stísněně a trochu ztraceně se cítí v nedefinovaných a široce otevřených situacích. Mnozí z nich cítili, že potřebovali obšírné vzdělání tradičních institucí, aby jim daly oprávnění z vnějšího zdroje, předtím, než se mohli cítit kvalifikovaní ke sdílení ohromných znalostí, které už dávno ovládali. Jsou nesmírně talentovaní a mají mnohé další potřebné dovednosti. Mají hluboké pochopení energie a mohou udržovat její integritu. Můstci První Vlny skutečně nechtějí být v první linii a raději by asistovali v pozadí, než být pověřeni. Ale také vědí, že jsou určeni k tomu být v čele a nakonec vystupují z řady. Teď nastal čas, kdy mají Můstci První Vlny sdílet vše co vědí.

Při 9. bráně chvíli trvalo, než se Můstci První Vlny srovnali mezi sebou a začali pracovat společně. Jakmile to udělali, bylo pro ně velmi léčivé zjištění, že dřina a těžkosti jejich osobní cesty byly sdíleny mnoha ostatními. Zjistili, že to co zažili nebyl osobní pád do nepřízně, ale byla to běžná zkušenost sdílená všemi Můstky První Vlny.

Během našeho průvodu vystoupili Můstci První Vlny triumfálně se spoustou energie a s nadšením.

Někteří z Můstků První Vlny byli přivedeni k slzám. Čekali jsme tak dlouho! Pak se náhle zastavili. Sklonili se při nárazu těžkých energií země a těžkých situací do nichž sebe sama uvrhají. Nakonec se spojili a zbudovali most. Byli silní a pevní a připravení vykročit jako Jeden.

MŮSTCI DRUHÉ VLNY

Můstci Druhé Vlny jsou ti, kteří víc rozumí Druhé Vlně než té První. Někteří z nich jsou trochu netrpěliví a čekají na ústup První Vlny, aby mohli postoupit do svých pozic. To co jim ještě nedošlo je, že zde žádné staré pozice k zaplnění nejsou, protože vše bylo úplně přeuspořádáno do nových synergických šablon, kde Vlny a Můstci pracují společně naprosto novými způsoby.

Můstci Druhé Vlny jsou více otevření Lásce než Můstci První Vlny a zdá se jim snadné pracovat společně. Rozvinuli oproti Druhé Vlně větší výkonnost, která jim umožňuje být lépe připraveni nést zodpovědnost. Většina z nich skrytě miluje zodpovědnost a vnáší cit pro radost a legraci do všeho co dělají. Můstci Druhé Vlny jsou předběžci Druhé Vlny, ale také se cítí být zodpovědni za blaho Můstků První Vlny. Mají silnou potřebu bezpečí, hlavně finanční jistoty. Jsou mnohem více relaxovaní, pokud mají peníze v bance. Ačkoli se zdá, že mají hodně přirozené jistoty, něco z toho pouze zakrývá jejich nejistotu. Můstci Druhé Vlny se rádi zaměstnávají; jinak jsou roztěkaní a cítí se neklidně. Pokud jsou roztěkaní, mohou dělat věci ve spěchu, což může někdy způsobit, že je jejich práce lajdácká a povrchní. Proto je pro ně cenné naučit se přijmout klid a zůstat v klidu, když jsou sami. Tím, že to budou praktikovat, umožní sami sobě jít do hloubky a posílit se.

Na rozdíl od Můstků První Vlny okamžitě vytváří soudržný celek. Rádi pracují pohromadě a je pro ně přirozené spojovat se s ostatními. Ve skutečnosti je většina z nich nerada sama a neradi sami pracují. Během našeho průvodu při 9.bráně vytvořili Můstci Druhé Vlny silný most sjednocené energie. Milují svou roli spojovatelů starého a nového.

DRUHÁ VLNA

Druhá Vlna se horlivě snaží chytit nějaká žezla zodpovědnosti letící jejich směrem, ale někteří z nich ještě nemají zkušenosti, vědění, disciplínu nebo trénink, aby věděli co s nimi. Ačkoliv jsou velmi chytří, ještě potřebují rozvinout schopnost být opravdu úspěšní, ale jsou dychtiví k učení a jsou velmi nadšení. Někdy necítí, že by jim vědění a zkušenosti První Vlny byly k užitku, přesto, že je to právě to co potřebují. Přišli s velkou čilostí a jsou dychtiví budovat Nový Svět. Druhá Vlna je konečně připravena vykročit. Čas jejich konání je téměř zde.

Během 9.brány vstoupila Druhá Vlna mocně za důrazného vedení Kánoe Nového. Cestu před sebou čistili pomocí Xuá. Jejich postoj vyjadřoval připravenost vykročit a dělat co je třeba.

TŘETÍ VLNA

Naprosto unikátní Třetí Vlna jsou jako Vložené Body Nového. Nepřijdou lineárně po Druhé Vlně, ale mohou sami sebe vložit kamkoliv, kde si zvolí být. V mnoha ohledech jako by měli Rychlou Jízdenku Kupředu. Každý z Třetí Vlny je jako část unikátně vytvarované posvátné geometrie, která je nositelem velmi specifické rezonance. Žádný z nich není stejný. Posvátná geometrie Třetích Vln do sebe zapadá velmi zvláštním způsobem, aby vytvořila něco naprosto nového.

Každý z Třetí Vlny má výrazné vystupování a koncentraci. Jsou velmi nezávislí a celiství. Přesto, že mají hojnost pokrokových vědomostí a hlubokou moudrost přesahující jejich věk, ještě potřebují posílit jejich vnější vyjádření Lásky.

Na Master Cylindru 9.brány na Bali byla ta dosud vzácná Třetí Vlna schopná se poprvé spojit s dalšími z Třetí Vlny. Jejich část průvodu byla složitá a spletitá, jako proplétat vlákna DNA, která se rozevřela do nové konfigurace. Bylo to ohromující ve své mocné novosti a mělo to silný vliv na každého.

Ačkoliv se role a cesty všech Vln a Můstků stále více vyjasňují a definují, nejbližší budoucnost pro všechny Vlny i Můstky je spojit se jako JEDNA BYTOST V AKCI. Na mnoha úrovních toto neproběhne lineárně. A přijde čas, kdy jakákoliv definice Vlny - Můstci už nebude hrát roli. To se stane, až všichni plně povstaneme jako Praví Celiství a usadíme se v Novém Světě.

NOVÁ NAVIGACE – NOVÁ CESTA

Úkoly Nové Navigace přicházejí několik měsíců. Poznali jsme, že Praví Celiství navigují pomocí jejich vnitřního vědění. Nespoléháme se na vnější podoby toho co „vypadá“, že se děje. Víme, že když se  projevíme jako Praví Celiství a ztělesníme ČISTOU SRDEČNÍ LÁSKU, usadíme se ve Středobodu SPRÁVNÝ ČAS – SPRÁVNÉ MÍSTO v Expandovaném TADY a TEĎ. A že VŠE JE V POŘÁDKU.

Pak se jednoduše dáme do díla a beze strachu budeme dělat co bude třeba. Někdy to vyžaduje udělat silné, rázné činy, které nemusí být pochopeny těmi kolem nás. Už nemůžeme dělat ústupky naší osobní celistvosti. Vyžadujeme pravdivost a čestnost ve všech našich vztazích s ostatními. Praví Celiství se nebojí otevřené upřímnosti; nezdráháme se být zodpovědní, když je to třeba.

Víc informací k Nové Cestě bylo odhaleno na Aktivaci 9.brány na Bali. Jedinou možností, jak mít na Bali Aktivaci 11:11,  bylo vystoupit jako Praví Celiství, a to kvůli citlivé rovnováze mezi Světlem a Tmou na Bali. Museli jsme docílit toho, aby celý obřad probíhal v Ultra Vyšší Realitě, daleko od oblastí Světla a Tmy. A to jsme udělali…

Během naší sedmidenní přípravy jsme přišli na to, že jeden z posvátných tanců, který jsme opravdu milovali, Tanec Elementů, byl dokončen během druhé Aktivace 8.brány u jezera Titicaca. Bez váhání jsme ho něžně propustili. A to včetně těch, kteří tak milovali začlenění Draků, a kteří byli hluboce rozechvělí, že budou opět v roli Draků tančit.

Mnoho z nás se v našich osobních životech setkává se stejným typem volby. Ochotně necháváme odejít některé elementy, kterým jsme přikládali velkou důležitost, a to jednoduše z toho důvodu, že jsou teď ukončeny a nemohou s námi jít dál. Nechat odejít tyto milované věci někdy vyžaduje obrovskou kuráž.

Při Obřadu Aktivace 9.brány se vždy odhalil v čase pouze jeden krok. My co jsme vedli Obřad jsme neviděli víc než další bezprostřední krok. Nebylo možné vidět další dva nebo tři kroky z toho co jsme měli dělat dál. V jednom okamžiku probíhal v centru našeho kruhu malý Lotosový Tanec. Tančilo v něm 8 tanečníků, čtyři muži a čtyři ženy a představoval Srdce vysoce koncentrované Lotosové energie. Jak se ten centrální Lotos rozpínal, myslela jsem, že bychom se měli postavit jako okvětní plátky Lotosu a možná tančit Lotosový Tanec kolem tohoto středu. Ale nestalo se to. Přišlo ke mně úplně něco jiného.

To co se stalo se mi odhalilo jako jeden krok v čase. 1. Vešla jsem do rozpínajícího se Lotosu a vyslala jednoho z nás pro dva bílé prapory našich dvou Bílých Draků. 2. Pak jsem poslala dalšího pro naše dva Bílé Draky, kteří vznikli na naší předešlé Aktivaci. 3. Připnula jsem Bílým Drakům jejich prapory. 4. Viděla jsem, že máme vytvořit dvojice a postavit se do řady za Bílými Draky. 5. Bílí Draci se dali obřadním krokem do pohybu směrem ke zvláštnímu travnatému kruhu, který byl obklopený Lotosovými jezírky. Průvod dvojic je následoval. 6. Když jsme vstoupili do Lotosového kruhu, země byla měkká a pružná. Vstoupili jsme do úplně Nového Světa. A pak jsem uviděla, že se máme napojit vnitřně na spirálu… A tak se to vyvinulo k naprosté dokonalosti.

Nikdy jsme neměli jasný plán nebo představu, co budeme dělat. Každý nový krok se nám odhalil ihned, jakmile jsme dokončili předešlý. Každý krok jsme udělali s absolutní novostí a otevřeností. Každý krok jsme udělali jako Praví Celiství vyjadřující ČISTOU SRDEČNÍ LÁSKU. A každý krok nás vzal hlouběji do nádherného Nového Světa. Dostali jsme se do hlubin Čisté Lásky a Pravdivosti, kam bychom se nedostali, pokud bychom o tom přemýšleli nebo se pokoušeli něco připravit.

A to stejné platí v našich životech. Toto je Nová Cesta. Nepokoušíme se vidět dál, než na nejbližší krok, protože pouze až uděláme jeden krok v naší Pravdivosti, budeme schopni vidět další. Pokud to uděláme, vždy to vyústí v naše nejpravdivější nasměrování.

Novou Navigaci jsem si mohla důkladně otestovat v mém vlastním životě. V září jsem musela prodat auto a vystěhovat se z domu, aniž bych si byla jistá, že dům byl prodán (prodej byl dokončen 18.října).

V listopadu budu stále přechodně mezi domovy. V několika dnech opustím Bali a skončím v Peru, kde mám dva týdny na to, abych našla ideální místo k žití předtím, než dorazí moje kočka. Dělat tento měsíc vše co je třeba bude vyžadovat pořádné „zapadnutí“ na své místo, stejně jako to, aby mi několik pořádně zralých plodů (melounů) spadlo do klína, ale vím, že se tím nemohu nechat zastrašit nebo přemoci. Jednoduše musím dělat vše co je přede mnou krok za krokem. Udělám první krok který vidím, pak počkám, dokud mi není odhalen ten další, až budu konečně v mém novém domově. A mé vnitřní vědění mi stále říká, že VŠE JE V POŘÁDKU.

NAŠE RESETOVÁNÍ DO PRAVDIVOSTI

Mohou nastat časy, kdy cítíme, že vypadáváme z bytí Pravých Celistvých. Kdykoliv se to stane, můžeme se okamžitě resetovat do frekvence Pravdivosti (můžeme obnovit frekvenci Pravdivosti).

Uděláme to pomocí nové Mudry 9.brány. Začneme na konci Mudry 8.brány, kdy máme ruce zkřížené na srdci, dlaně směřující k tělu. Pak se přesuneme do pozice ČISTÁ SRDEČNÍ LÁSKA, kdy rovné natažené dlaně směřují vzhůru, dotýkají se po stranách, prsty jsou u sebe a palce jsou natažené do stran, oddálené od prstů. Tam začíná Mudra 9.brány. Ruce rozpažíme do stran, přičemž dlaně stále směřují vzhůru a tím rozšiřujeme ČISTOU SRDEČNÍ LÁSKU. Poté co jsme si vědomě vybrali být Pravými Celistvými uděláme dva kroky vpřed.

Tato Mudra nás resetuje – obnoví naši rezonanci s Pravdivostí a vrátí nás zpět do Středobodu SPRÁVNÝ ČAS – SPRÁVNÉ MÍSTO. Je to stejné, jako když pomocí obrovské vlny LÁSKY (XUÁ!! ) odplavíme dlouhou řadu Stop v Písku za námi, která obsahuje paměť všeho co jsme zažili a cítili od té chvíle, co jsme poprvé přišli na planetu Zemi. Tím získáme čistý, nový začátek,  při němž nenarážíme na staré emocionální povlaky nebo zkušenosti z minulosti. Můžeme použít tuto Mudru k  obnovení naší rezonance s Pravdivostí kdykoliv to potřebujeme.

LISTOPADOVÉ SHRNUTÍ

Listopad je dalším naprosto brilantním měsícem v pořádně brilantním transformačním roce, plném hlubokých, aktivních úrovňových změn. Od teď až do začátku roku 2011 nastanou důležité pokroky v mnoha oblastech našich životů. Do našich životů přichází mnoho nových elementů a mnoho věcí zapadne během příštích dvou měsíců na své místo.

Dotkli jsme se Nového Světa; teď musíme udělat nezbytné úpravy, abychom v něm mohli žít. Začínáme vidět, co je potřeba změnit. Necháme odejít skryté mocenské hry, staré vztahy, které vyšly z kurzu, uvolníme z nás a z našich vnějších životů vše, co nerezonuje s Pravdivostí. Abychom se mohli posunout do větší Pravdivosti je potřeba hodně čištění a očisty. Probíhá hluboké léčení. Jsme schopni nechat plně odejít vše, co nás drželo zpátky.

Naše nové souřadnice jsou jasnější než kdy předtím, ale ještě nemohou být zcela viděny. Mnoho z toho, co se odehrává v oblastech Nového a Pravdivého můžeme silně cítit, ale ještě to nevidíme. V listopadu možná zažijeme příchod Vložených Bodů našich Nových Životů, když letmé obrázky a pocity našich Nových Životů náhle vloží sama sebe do nynějšího okamžiku. Někteří z nás obdrží informaci o umístění našeho Nového Pravdivého Života. Může to být na zcela neočekávaném místě, ale zapadne to přesně na své místo a bude to naprosto v pořádku.

V listopadu potřebujeme uvést do praxe naše Nové Navigační schopnosti a dělat vše krok za krokem, teprve až každý nový krok je odhalen. Nepokoušíme se hledět příliš dopředu z pozice kde jsme nyní. Největšího úspěchu dosáhneme, pokud zůstaneme uvolnění  a široce otevření. Držíme se zpříma jako Praví Celiství. Neustále zůstáváme ve Středobodu SPRÁVNÝ ČAS – SPRÁVNÉ MÍSTO. Nic není důležitější než plně povstat jako Pravý Celistvý.

Není jiné cesty, je pouze cesta vpřed… i když nevidíme, kam nás vede. Jak se budeme plněji projevovat jako Praví Celiství, upevníme naši vnitřní důvěru a vědění, že VŠE JE V POŘÁDKU. Vkročíme hlouběji do překrásného Nového Světa, který čeká. A v tomto Novém Světě i to staré je nové.

V listopadu nám do natažených rukou spadne mnoho zralého ovoce (melounů). Na semaforu naskočí zelená, aby osvítila naši cestu. Projektujeme se do Nového Světa našich Nových Pravých Životů. Můžeme teď začít vytvářet tyto Nové Životy tak, jak je skutečně chceme. Každý krok musíme udělat jako Pravý Celistvý, krok, krok, krok…

OSOBNÍ POZNÁMKA

Celý měsíc budu cestovat, takže internetové připojení je nejisté. Přesto se budu snažit psát včas novinky do Surf Reportů. Jsem vděčná za vaše pochopení.

S ČISTOU PRAVOU SRDEČNÍ LÁSKOU

SOLARA

Původní článek naleznete na www.nvisible.com

Pro www.sacredheart.cz  a  www.cestakduze.webnode.cz přeložila Selma

Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené  a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkazy na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky