Naše vnitřní stabilita - Shala Mata - červen 2010

Naše vnitřní stabilita - Shala Mata - červen 2010

Naše vnitřní stabilita

Shala Mata - Kosmický Pulz Vzestupu - červen 2010

Často, když se připravuji na napsání svého měsíčního článku, probouzím se s písní v hlavě, nebo dokonce s obrazem, který chci použít. Naučila jsem se těmto jemným šťouchancům věřit, protože vím, že to vše zapadne. Ráno za slibného úplňku 27. května jsem se probudila a slyšela jsem píseň "červen vše rozetne". Je to píseň ze 60. let, z muzikálu Kolotoče, který jsem jako dítě sledovala. Je to jedna z oněch povzbuzujících melodií, kterou je snadné si pískat - něco, co zdá se dělám často. Další krásnou písní z tohoto muzikálu je "Nikdy nechodíš sám". Obě tyto příjemné písničky mluví k energii a o vnímání energie června.

Červen opravdu vše rozetne a otvírá dveře ještě dramatičtější energii změny - něčemu, co všichni z nás cítili v minulých měsících jako očekávání. Jak vstupujeme do června a mnoha mocných zarovnání, která sebou přináší, jsme nabíjeni, abychom drželi vědomí, a záměrem "naší vnitřní stability". Mnoha způsoby bude červen pociťován jako dokončení řady energetických změn během minulých pěti měsíců, a zároveň začne nová sada vibračních příležitostí, které budou v příštích třech měsících konvergovat.

Často jsem psala o zvýšených vibracích, frekvenci a světle, které nám proudí skrze naše slunce prostřednictvím centrálního slunce. Mnozí nedávno psali o zvýšené sluneční aktivitě a pulsech energie, které přichází z našeho slunce. Tato energie je prekursorem energie června a dalších měsíců.

Všichni si jsme vědomi dramatických pozemských změn, ke kterým dochází, zemětřesení a vulkanických erupcí, a samozřejmě dramatické ropné skvrny působící zmatek v Mexickém zálivu. Rozsah škod na oceánech a životě je obtížné pochopit, a může nás to uvrhnout do pocitu beznaděje. Na naší milované Zemi se toho mění tak mnoho; naše evoluční cesta se pohybuje o sto šest. Během května bylo cítit, jako by docházelo k energetickým fluktuacím téměř každou hodinu, a bylo zkoušeno samo jádro naší vnitřní stability. Byla to fyzická a emocionální výzva pro udržení naší rovnováhy.

Kráčíme mezi dvěma dimenzionálními světy, mezi 3. a 5. dimenzí. Účinně jsme přetvořili svůj nejniternější vztah v prostoru svých svatých srdcí a vytvořili v sobě  hlubší  povědomí o tom, ke komu a  k čemu se z frekvenčního hlediska hodíme. Začali jsme urychlovat  rozvoj svého světelného těla, které vytvořilo vlny životodárné energie prolnuté s kvantovým světlem z našeho slunce. Mění se aktivita našeho mozku, náš nervový systém je těmito světelnými frekvencemi přemosťován a naše fyzické tělo se musí každodenně přizpůsobovat, zatímco energie osvěcuje, přetváří a proměňuje.

Mnozí shledávají, že kognitivní myšlení je pryč, jsou neschopni dát dohromady myšlenky, nebo si zapamatovat jednoduché úkoly. Běžná též byla období, kdy jsme  se propadali do denního snění až prázdnoty. Vyčerpání, přerušovaný spánek, pocit odpojení, bolesti hlavy,  bolesti v těle – i to bylo vnímáno. Květnová energie se měnila téměř každou hodinu, kdy se zdálo, že energie přitéká, nebo jsme jen pociťovali potřebu odpočinku, být v klidu a nemyslet. Naše vnitřní stabilita souvisí přímo s našimi emocemi, a jak "cítíme" každou myšlenku, slova, která pronášíme, a co je důležitější, energii za našimi slovy. Jsme ve vztahu se vším, a vše se změnilo, a z toho plyne pocit dokončení.

V červnu začneme nový vztah, který je mnohem více vnitřní, a je zaměřený na to, jak se adaptujeme na stoupající frekvenci, která bude nadále v nadcházejících týdnech narůstat. Naše myšlenkové vzory a přesvědčení se bortí, jak se formují nové vzory, což nás ponouká, abychom fungovali více z vnitřku srdce. Fungujeme prostřednictvím komplexní matrice komunikace mezi našimi vyššími dimenzionálními já a naším stávajícím 3D modelem.

V červnu bude komunikace jasnější a zhuštěnější, naše vnitřní vědění zesílí. Žádali jsme o to a hluboce se na to připravovali, nicméně je to nové a vyžaduje si to rozlišování ohledně informačních toků z našeho vlastního vedení, a vnitřní komunikaci a důvěru, že jsme právě tam, kde být máme. A když o tom mluvím – jaký máme pocit z toho, kde teď jsme?

To, jak se cítíme a co cítíme, je magnetický indikátor, a nejpravdivější komunikace, kterou máme jako našeho neustálého společníka. Nyní víme, že to, jak se cítíme, záleží zcela na naší vlastní osobní volbě. Naše emocionální tělo je naším kosmickým průvodcem k naší vnitřní stabilitě – pokud naším duchovním, emocionálním, mentálním a fyzickým tělem plynule protéká energie, cítíme se v rovnováze a máme přístup k většímu množství svého světla.

Další písní z muzikálu, který jsem zmínila dříve, je "Nikdy nechodíš sám". Text je tak jednoduchý, a přesto nabízí naději na nové.

Když kráčíš bouří

Drž hlavu vysoko

A neboj se temnoty
Na konci bouře

Je zlatá obloha

A sladká stříbrná píseň skřivana
Projdi větrem

Projdi deštěm

I když tvé sny budou zničeny a zlikvidovány
Jdi dál s nadějí ve svém srdci

A nikdy nepůjdeš sám

Nikdy nepůjdeš sám

Rogers a Hammerstein
Jak dokonalá a vhodná připomínka pro tyto časy nejistoty a velkých změn. Zjišťuji, že to není nic nového, ale je to připomínka, která je příjemná.  Maje na paměti, že jsme si zvolili být tu u vzestupu naší milované matky Země, nejsme v ničem z toho sami. Nechme tato a další slova stát se naší mantrou pro červen a nadcházející měsíce.

Víme, že se nacházíme v době velkého přechodu a transformace. Naším úkolem v červnu je zaměřit se na "zlatou oblohu" či zlatý věk, který přichází, a nechme stranou naší realitu NYNÍ. Činíme tak tím, že udržujeme svoji vnitřní stabilitu ve svém srdci, jako jedno radostné a hravé přijetí. Shození okovů starých posudků a strachu, budeme svítit tak. Kým opravdu jsme. Je naším vrozeným právem cítit radost a potěšení, to je komunikační standard našeho světelného těla.

Během posledních několika měsíců jsme účinně upgradovali svůj operační systém, prostřednictvím mnoha vrstev vibračních upgradů. Často jsme se cítili, jako bychom byli taženi bahnem, ven z toku toho, co bývalo cítit příjemným a povznášejícím.

Soustředěná energie června bude výzvou, abychom svoji pozornost a priority věnovali expanzi našeho světelného těla. Našimi milovanými rodinami hvězdných semen jsou Arkturiáni, Plejáďané a další, které vysílají tuto transformační energii NYNÍ. Prostřednictvím našeho srdce máme přístup k našemu 5D vědomí , což nám umožňuje vyzařovat ven, kým skutečně jsme, a komunikovat s moudrostí, láskou a mocnou energií našeho velkolepého nehmotného Já. Naše probuzení je osobní cestou obrovských rozměrů, a vyžaduje si pozornost a záměr věřit vnitřním šťouchancům a komunikaci s naším světelným tělem.

Přenos energií bude v červnu neustálý, jako surfování na obří vlně. Styčným bodem našeho světelného těla je naše posvátné srdce, kde bude frekvence přirozeného práva na bezpodmínečnou lásku nadále posouvat naše lidské vnímání lásky a otvírat naše vibrace nárůstu rozsáhlejší "vnitřní stability".

Frekvence a vibrace "bezpodmínečné lásky" je životní silou našeho světelného těla a základem/stvořením vyšších dimenzí. Tato energie nás v našich přípravách na vzestup stále více prostupuje, aby zažehla naše buňky a těla pro světlo. Mluvíme o bezpodmínečné lásce na naší planetě, ale popravdě je tato energie v naší 3D existenci těžko udržitelná. Často vnímáme záblesky kvantové energie, a pak musíme pilně pracovat na rekalibraci našeho fyzického těla. Červen otevře více pulsů této energie a budeme potřebovat čas na vstřebání a splynutí s touto moudrostí.

Laskavost, jemnost a umožnění tohoto procesu je obrovsky důležité, a je třeba zaujmout pozici, že integrační proces je v naší službě sobě NYNÍ první a nejpřednější. Můžeme potřebovat více času o samotě, v rozjímavé komunikaci se svým vnitřním vedením. To může být vyčerpávající, pokud to děláme nepřetržitě, a je důležité přijmout a umožnit to, jak se cítíte, v každé okamžiku.

Několik planetárních zarovnání během tohoto měsíce tento zvýšený puls energie podpoří a zesílí. Každý úplněk a nov nabízí čas výrazných změn a příležitostí pro přehodnocení. Slunovrat 21. června je vždy mocnou dobou oslav a obřadů. Slunovrat doslova znamená "zastavení slunce", kdy slunce vychází a zapadá na stejném místě na horizontu po tři dny, a jeví se být zastavené. Tato doba bude mocným pulsem zvýšené frekvence pro planetu a naše světelné tělo.

Máme také částečné zatmění měsíce tento měsíc, v době úplňku 26. června. Zatmění měsíce podporuje emocionální vztah s našim vnitřním já a dalšími, a bude to doba dalšího vnitřního přehodnocení.

Vše v červnu jednou ránou změní mnoho zastaralých systémů přesvědčení a omezení. Bude to intenzivní, a přesto naplněné optimismem, pokud si zvolíme to tak cítit a umožníme světlu naladit se a dát tvar tomuto vyjádření. Naše fyzické tělo bude jako vždy vyžadovat podporu jakýmkoliv způsobem, jakým cítíte, že je to pro vás správné. Optimální podpora ve formě minerálů je nanejvýš důležitá, abyste udrželi své buňky pulzujícími, a byli jste schopni vydržet stoupající elektrický náboj. Také nám umožní dostatečnou hydratacdi a podporu všech systému těla.

Během nadcházejících energetických přenosů zůstaňte uvolnění a v klidu, vnímejte podporu, a umožněte změny. Nalaďte se na pocity vyzařující z vašeho světelného těla - na lásku, radost a smích - tyto vibrace jsou nejčistší a nejmocnější silou v celém našem vesmíru.

Pamatujte, že smích je nejrychlejší způsob, jak pocítit svoji duši, a vyslaný nebo přijatý úsměv je polibek anděla. Všichni jsme na touto velkolepou dobou a cestou spojeni.

Vyzařujte své nádherné světlo!

S láskou a požehnáním ve službě

Shala

Převzato z webu: www.barboraopelkova.blog.cz - obdrženo mailem - původní zdroj www.osud.cz