Mateřský Oblouk - Lisa Renee - Duben 2010

Mateřský Oblouk - Lisa Renee - Duben 2010

Mateřský Oblouk

Drahá Rodino,
Pro ty z nás, kteří se podílíme na časové linii „Vzestup 2012“ jako Probuzená Hvězdná Semínka anebo Indigové Duše, byl poslední cyklus "Galaktického Podsvětí" intenzivně transformativní a vnesl do našeho poznání další úroveň zvýšeného vědomí. Od minulého listopadu přicházela řada Vnitřních Odhalení a na povrch se dostávalo mnoho informací, které neustále zkoušeli naši schopnost vnitřního rozlišování v každém směru. Většina z nás se cítila přetížená anebo zavalená nějakou velkou životní lekcí, která nás měla celkově více připravit na přijetí přicházejících transformačních energií. Tyto přicházející energie jsou daleko „nad“ a „za“ hranicemi nejvyšších frekvenčních vývojových vln, jakým kdy Lidské Bytosti a naše Planeta byla vystavena. Tyto následné řady magnetických hnacích (impulzních) vln jsou takového stupně, že nás to jako Lidstvo nutí k přeměně, přizpůsobení a vývoji – abychom se změnili z nitra.

Od události v polovině prosince (12. 12. 2009), která navždy změnila Život a strukturu Planety Země tak, jak jsme ji dosud znali, začalo postupné zhroucení falešné sítě 4D Bílého Světla a souvisejících falešných struktur (což byla anorganická reinkarnační (karmická) struktura připojená na vrstvu Světelného Těla Kolektivní Lidské Duše, aktivní brána s přístupem v Gize, Egypt), byl tento poslední čtvrt rok pro nás ve Skupině pro „Očistu Astrální Roviny“ náročný. Znamenalo to, že spousta temných energií "Podsvětí" (ztracené Bytosti a bludné entity astrální roviny a související odpad) se neustále valila do větších planetárních oblastí s vědomým 3D reality.

To znamená, že většina lidí pociťuje tyto energie a buď je nevědomky "vyjadřuje" nebo si vědomě volí "vyčistit je" tím, že nedovolí těmto negativním energiím, aby je ovládaly. Dobrá zpráva je, že nové síly jsou mocné, takže když s nimi spolupracujete, můžete vyčistit obrovské množství negativity s větší lehkostí než v minulosti. Nicméně v populaci vnějšího světa si můžete si všimnout, jak mnozí nejednají ve svém nejlepším zájmu při náporu obrovského vnitřního tlaku, který tyto energie vytvářejí. Jelikož si většina populace neuvědomuje souvislosti ohledně toho, co se na Planetě děje, nebo jak se účinně vypořádat se stresem, vytváří to velkou skupinu lidí, kteří se nevědomky "vyjadřují“ ničivými způsoby. Závislost, myšleno programy majetnictví/posedlosti, ještě vzrostla u těch, kteří se ještě nenaučili, jak se vypořádat s těmito mechanismy. Tyto energie vynášejí na povrch masivní pokřivení a roztříštěnost a je nezbytné se podívat, co je "skutečné" a nepopírat existující problémy – aby mohl začít sjednocující léčivý proces. Toto je složitý energetický proces, který se odehrává na úrovni individuálního i kolektivního vědomí.

Jak se stále více z nás připravuje stát se vtělenou Bytostí, která je "klidná, když kráčí uprostřed bouře", zjišťujete, že toto je budíček, kdy je třeba převzít vládu nad sebou, a je to rozhodující lekce pro energetické sebe-mistrovství. Jsme voláni, abychom vnesli Harmonii do Jádra Konfliktu těchto vnějších okolností. Láska a Mír, který v sobě udržujete, umožní Zdrojovému Poli opět zharmonizovat vnější prostředí přímo pomocí vaší Fyzické Bytosti. Neberte si nic osobně.

Vyrovnávací pole Planetární 9D Merkaby 

Nacházíme se uprostřed cyklu „Šesté Noci“ Galaktického Podsvětí, která se posune do dalšího cyklu „Sedmého Dne“ v listopadu 2010. Byla požadována a velice přesně připravována nová základna (platforma) architektury naší Planety, aby mohla být interdimenzionálními Skupinami Strážců (Interdimensional Guardian groups) opět napojena na planetární Světelné Tělo.

(Poznámka: Skupiny Strážců všech úrovní vědomí souhlasí s udržováním své životní Síly na JEDNÉ úrovni podle Dohody o vědomém zaměření - "Vzestup a Osvobození pro VŠECHNY". Toto je prováděno v souladu se svobodnou vůlí každé bytosti, třebaže každá bytost odpovídá za následky svých rozhodnutí. Genetická obnova a převýchova v rámci zákonů a pravidel umožňujících život v Harmonii a souladu s Vesmírem, jsou otevřeně sdílené se všemi upřímně hledajícími. Strážci jsou vtělení jako hmotní Lidé (fyzický člověk), nebo také jako jiné druhy a rasy, kteří jsou všichni součástí Posvátné smlouvy o službě "Zákonu Jednoho". Toto jsou Boží Zákony Přirozeného Řádu a Mechanika Stvoření, a je to matematická fyzika, která vládne časo-prostorovým polím v našem Vesmíru, ne člověkem vytvořený mentální systém víry a soudu.)

To se již stalo, aby planetární tělo zvládlo všechny nové síly, které opět přicházejí v souvislosti s naším příchodem na tuto úroveň hustoty. Má to také ZVLÁŠTNÍ účel pro vyrovnání a ztlumení vstupujících kosmických energií, které jsou filtrovány a očišťovány, aby vytvářely co nejmenší množství napětí v tektonických deskách a povrchové kůře Země. To není žádným překvapením, protože už dlouho víme, že když se magnetická pole přesunou do jiné vrstvy, vytvoří to mnoho anomálií v charakteru počasí a klimatu. Naše planeta zažívala intenzivní nárůst změn počasí (např. záplavy, krupobití) a vulkanicko-zemětřesných změn, jak v posledním čtvrt roku rychle směřovala k této události.

Někteří s posláním Pracovníka planetární mřížky působili jako „udržovatelé“ energetického prostoru (jako akupunkturní bod pro planetární tělo) pro tento 9D merkabový systém, dokud nebyl stabilizován v merkabové struktuře planetárního těla přímo v Jádru Země. Tím se rozumí vyšší oktáva Merkabové Struktury - 9D Quadra Mekabová Architektura byla přetáhnutá (navázaná na DNA) do našeho planetárního světelného těla (nebo jeho původní (modrotiskové) energetické architektury).

Zlatý Kalich

V dubnu bychom si tedy měli dát přestávku od intenzivního čištění stínů a měli bychom pocítit novou energetickou platformu podporující náš základ, aby tato naše skupina necítila takovou energetickou zátěž ve svých osobních tělech. 9D čakra se také nazývá „Boží ústa“ a její otvor je přesně na zadní straně krku, kde lebka přiléhá k vrcholku páteře. Napojuje se na prodlouženou míchu a síťový systém mozku a míchy. Tato oblast byla esotericky nazvaná „Zlatý Kalich“, protože je to Týlní Pohár, který nese Kosmickou Inteligenci a Moudrost. Jde doslova o znovu přepojení mozku (aktivace duchovního těla), aby mohl udržet a vnímat „Zlatý Kalich“ vesmírného poznání.

Mnozí z nás si začínají uvědomovat, že jsme přepojováni na další „řeč“, další oktávu, další dimenzionální úroveň dostupného poznání. Mnozí z nás procházejí tímto zrychleným vývojem duchovního těla za účelem zpřístupnění Vesmírného Poznání ze Zlatého Kalichu tak, jak se aktivují procesy v základně našeho mozku. Nemusíme tomu všemu ještě zcela rozumět, jelikož to zahrnuje řeč „kódů“, „syntaxu“ nebo „archetypu“. Nicméně pomocí našich smyslových schopností si uvědomujeme něco, co mění dané „pole“ a naše vztahy ke všemu v něm.

Poznání a moudrost nutná k přijetí zodpovědnosti za toto poznání, přichází spolu s mocnou očistou „Ohněm“. Tento očistný oheň přerovnává buňky a u některých z nás se může projevit jako příznaky infekce čelních dutin a hlavy, zahlenění krku nebo plic či jiných fyzických neduhů. Něco z toho hluboce cítily Děti Nového Vědomí, protože jsou hlouběji napojeny na změny na Zemi. Intenzivně jsme pociťovali husté dopadající energie, které připravovali naše těla na to, co přijde.

Mnozí z nás se stáhli do izolace, oddělili se a hodně spali během posledního čtvrt roku, kdy se pilně budovaly tyto struktury, stejně tak jako sestupovala ta pole, která působila jako elektrické vodící desky pro přeměnu a zmírnění vyšších frekvencí v těchto různých energetických oběhových systémech. Toto je rovněž ta samá 9D portálová oblast projektů Strážců, které opravují a obnovují části (úlomky) mentálního těla mřížky AA Michaela/Mužského Vědomí. Obrovská spousta změn je nyní na cestě!

Mateřský Oblouk

Nedávno bylo také prokázáno, že jak se planeta v poslední době třese a otřásá, přemísťuje se do úplně nového Síťového Systému Mřížek Magnetického Pole, aby se aktivovala nová úroveň 13-tého Pilíře neboli Mateřský Oblouk.

Strážci nazývají tento aspekt Mateřské Energie - Akvamarínový Paprsek – tuto Magnetickou Sílu, která se aktivuje přímo v Jádru Země (přes nově připojené úrovně 9D Quadra Merkabové Struktury) – Mateřský Oblouk. Uvědomění a systematické rozebírání různých zastaralých kontrolních (ovládacích) struktur v planetárním poli umožnilo, aby byl opět zapojen. Je možné si to představit, jako bychom udělali otvor do myslí ovládané frekvenční ohrady a znova stiskly rozbočovač pro opětovné navázání spojení s Mateřským Obloukem. To je možné díky Dokonalému Protonovému Jádru (Zdroji) Matky (neboli Kosmickému Vejci), že Stvoření může samo sebe vyléčit do svého Původního Božského Modrotisku (předlohy).

Nová řeč/vibrace „Matky“ a její „zdrojové“ kódy začaly přenos z nedávno aktivovaného Australského Systému Planetárních Bran a jeho připojených částí horizontálního mřížkového systému „Zlatého Orla“. Od tohoto stádia lidské reality se „zdrojové“ kódy nazývají „Kosmické Kódy Pramatky Želvy“. Po celé věky byly tyto kódy ztělesňovány, chráněny a ukrývány původními (Aboridžinci) a domorodými kulturami Země. Jsou tak trochu jako Božské štěpy (rouby) – překvapivým zjevením - vzhledem k tomu, co začíná vycházet najevo v poli vědomí – událostí, která se nikdy dříve v celých dějinách Stvoření nestala! (Nedá se skoro dost zdůraznit, že Božské Vědomí má pro nás v rukávu taková překvapení ……přenášená skrze naše těla……..zatímto pokračuje odpočítávání do závěrečného střetu …)

Australské východní pobřeží od Brisbane po Uluru (Ayer´s Rock) funguje jako jeden z hlavních portálových magnetických bateriových generátorů, který získává náboj ve své hlavní magnetické rozbočce umístěné vedle monumentu Uluru. Strážci vysvětlují, že Uluru, podobně jako mnohé další pyramidální struktury, se používá jako označení hlavního portálového systému bran na Planetě. (Stejně tak jako pyramidy nebyly jen poctou mrtvým faraónům, ale byly to zvláštní brány označující vstup do jiných dimenzí a byly viditelné z Vesmíru). Uluru je silový bod pro Celosvětovou Síť spících a neaktivních pradávných bran, systémů nebo rozboček a byl tam „umístěn“ jako signální znak přímo Božskými Stvořiteli tohoto systému. Architekti Stvoření a Strážci Kosmického Časového Matrixu byli známí jako Královský Dračí Rod (King Dragon Lineages) a mnozí z oblasti síťového systému Aurora pocházejí z esotericky nazývané „Dračí Linie“. Strážci říkají, že Uluru tam byla umístěná Dračími rasami sousedního Vesmíru. (Toto si nepleťte s rasami Drakoniánů z Orionu nebo s Reptiliány). V první řadě se používá na spuštění nové úrovně Systému Obloukových Bran na Planetě. Tento Zážeh (spuštění) má zvláštní význam pro Mateřský Oblouk (13-ý Pilíř Mateřského Magnetického Akvamarínového Plamene), který zapaluje Pyramidu v Gíze a její příslušný oběhový systém. Zdá se, že načasování pro aktivaci a zážeh připadá přesně na letošní červnový Slunovrat.

Magnetické pole Mateřského Oblouku (začátek a konec Stvoření zpátky k bodu nula) se zapojuje, aby magneticky dobylo Uluru a nastartovalo (aktivovalo) Giza/Pyramidální dipólovou aktivitu v Egyptě. Tato aktivita se podobá spuštění generátoru, který má ZAPNOUT tyto spící víry/body mřížky.

(viz odkaz wikipedia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrick%C3%BD_jav
Piezoelektrický vodič – jak bylo objasněno - to co se děje na Planetě je efekt „stlačení“ z tlaku, který je potřeba k zažehnutí a pohonu na převedení magnetického náboje. Tento efekt vytváří v poli všechna zemětřesení, jak se posouvající se tektonické desky snaží znovu uspořádat, aby se přizpůsobily těmto novým nábojům a polím, která vytvářejí).

Fáze, která nyní začíná, je jako „Nový Rok“, když vstupujeme do energeticky vyššího prostoru uvolněného po dodatečné očistě energií Podsvětí v listopadu 2009. Aleluja protože – STOUPÁME!

Léčení Michaela/Mužského Principu pokračuje

Jak si velmi dobře uvědomujeme, stará energetická architektura, která brání v připojení novým strukturám Vědomí, je v procesu bourání (rozpadu). Následkem toho se z planetárního Matrixu vymazávají také části (úlomky) Duše a buněčné paměti. To není nějaký neviditelný proces Boha jako božské postavy, která mává svým proutkem někde na Nebi – je to domluvená společná mise a životní práce probuzených Hvězdných Semínek nebo Indigových Duší. Tento proces probíhá skrze ztělesnění „Sjednocení Polarit“ a nápravu temných Sil (entit s nedostatkem Světla a neuvědomujících si Vyšší Zákony). Z tohoto důvodu musíme čelit Temnotě, překonat naše strachy, když jsme se zavázali sloužit jako ztělesnění zástupci Božského Zdroje, abychom se stali nejvyššími Alchymisty. SJEDNOCENÍ POLARIT JE ALCHYMIE. (Toto je jedna z nejzmatenějších a nejpokřivenějších přesvědčení vědomí New Age – že popíráme existenci Temnoty. Odmítání plodí klam a iluzi a potom manipulaci právě těmi silami, jejichž existenci popíráte).

Většina z toho se děje na úrovni holografické předlohy (modrotisku) v anti-částicových polích. (Uvidíme, jak se v hmotném světě projevuje stále více těchto změn, hlavně během následujících dvou let.) Není třeba hodnotit či odsuzovat, která struktura byla zbouraná nebo obnovená, abychom mohli žít ve větší Celistvosti a Harmonii s přírodními Božími Zákony. Jen to, co si uchová Celistvost organického živého Světla Věčně Podporujícího Zdroje, se stává Pravdou.

Tento měsíc se věnujeme tématu nutnosti vybudovat novou Planetární Strukturu 9D Merkaby – jde o tu samou portálovou a dimenzionální oblast těch projektů Strážců, které obnovují a opravují úlomky (oddělené části) Mentálního Těla AA Michaela/Mužského Vědomí popisovaného minulý měsíc. Tento proces samozřejmě pokračuje ve smyslu léčení, sjednocení a sloučení polí „Jednoty“ tam, kde byla „Patriarchální Nadvláda“ propagována pomocí pokřivených a ovládaných holografických programů.

(Mějte na paměti, že „ovládaný“ znamená anorganický (umělý, cizí, cizorodý). Znamená to, že se jiné Vědomí rozhodlo zasahovat a manipulovat organickým a přirozeným vývojem druhu).

Byli jsme svědky systematického vymazávání a odstraňování Mužské Pokrevní Linie přes 12 Kmenů Genetické Setby Lidské Rasy od doby, kdy Matrix AA Michaela začal rozebírat a mazat genetickou paměť v 3-6-9D (dimenzionálních) polích. (Jak už bylo zmíněno minulý měsíc, Muži přímo z těchto pokrevních liniích nebo takto energeticky označení, v sobě nesou nejzávažnější příznaky rodového, dědičného mazání a přerušení původní cesty). Dějiny těchto pokrevních linií jsou překopírovány (převzorovány) a mazány v Triádě, jak vyplývá z vědomí Rodiny Michaela jako Patriarchální či „Praotcovské“ linie celého Mužského Rodu (Mužství). Zvláště „Dynastie Králů“, počínaje Králem Davidem, se nedávno dostala do popředí v souvislosti s mazáním celých polí buněčné paměti v rámci historie Planety. Davidova Dynastie je nyní zvláště důležitá pro Strážce, protože tři králové z Davidova Rodu – Saul, David a Šalamoun – jsou poslední pokrevní linií, která uchovává právoplatný úřad laskavého a spravedlivého Duchovního Krále a jsou poslední linií ztělesněných Králů, kteří pevně udržovali „Žezlo“ Božského Zdroje. Skončilo to se Šalamounem a opět se to se Šalamounem otevře – jelikož „Šalamounův Štít" (emblém, ochranný znak) je přístupovým znakem zdrojových kódů naší práce pro Planetu jako „Avatara Vzestupu“.

Vzplanutí Avatara Vzestupu

Jsme experimentem Kosmického Kolektivního Vědomí - genetické „Jednoty v Rozmanitosti“ - ve kterém se učíme, jak se znova spojit se svým Zdrojovým Božským Původem. Někteří z nás působí jako energetické body udržující uspořádání energií v prostoru, někteří z nás čistí rodové záležitosti, odstřihávají zděděnou cestu po předcích a přeměňují pole kolektivního vědomí, někteří asistují jako „porodní báby“ při zrození či odchodu Duší, někteří jsou učiteli či léčiteli, někteří pomáhají Dětem Nového Vědomí v příchodu na Svět, někteří jsou architekty nových struktur a někteří sjednocují Galaktické polarity. Tato Světelná Živoucí Knihovna Planety Země obsahuje a ztělesňuje neuvěřitelnou rozmanitost genetického materiálu a jedinečných energetických signatur. Není tu daná žádná významová odlišnost, jakkoliv bychom se měli učit respektovat každou jedinečnou roli jako součást Jednoho. Jsme kolektivní vědomí Jednoty v Rozmanitosti.

Jakmile jste se jednou zavázali ztělesnit Vědomí Strážců (nebo je to váš modrotisk – původní podpis), může se od vás požadovat, abyste hráli všechny tyto role, jestliže je Správcovství součástí vaší duchovní cesty. Pro roli Správce a Vůdce je v tomto prostoru nového vědomí nyní nezbytností vydat se cestou osobního energetického mistrovství (sebe-mistrovství). Tento leták přináší informace tomu malému koutku Vědomí Lidského Strážce, abychom se prostřednictvím informované připravenosti a pomocí nezbytného energetického sjednocování mohly stát ztělesněnou nádobou čisté Pravé Vibrace/Boží Jiskry. Toto je frekvenční požadavek pro zapojení Bytosti jako "Správce" s přístupovými znaky a ochrannými štíty přímo Avatara Vzestupu. Člověk musí zvládnout sám sebe a své Já do takové míry, aby bylo možné Vnitřní Zdroj trvale udržet a zakotvit ve fyzické realitě. Samozřejmě čím více máme ztělesněných Správců – tím jednodušší je tento proces pro VŠECHNY Z NÁS.

Sjednocení Polarit prostřednictvím životní zkušenosti je Alchymií Duchovní Proměny, která je nutná, aby bylo možné fyzicky ztělesnit plnou Udržitelnost Vnitřního Zdroje. Člověk musí překročit posuzování prostřednictvím nestrannosti (neutrality) a neignorovat polaritu sil. Neznalost těchto sil s sebou jinak přináší duchovní „oprávněnost“, falešné kouzlo, sebeklam a jejich démonické přeludy se pak zmocní Vědomí.

Udržitelnost Vnitřního Zdroje znamená, že nemáte žádnou potřebu vytvářet připoutanost, řídit a ovládat výsledky vnějších okolností nebo se zavázat v karmických vztazích, které se energetický krmí něčím, co je mimo vás.

Znamená to, že se vědomě zavážete k tomu, že nebudete emocionálně ani energeticky vytvářet parazitické/upíří vazby k nikomu a ničemu, co se nachází mimo vás a sami budete ovládat své vlastní zdroje a energie, za které přijmete plnou zodpovědnost.

Naše kolektivní planetární vědomí opět hluboce vnímalo a prožívalo energie Podsvětí (přicházející přes bránu Astrální 4D roviny) za účelem dalšího léčení a sjednocení Kolektivního Emocionálního Těla Planety, aby se mohla opět spojit a léčit Kolektivní Duše Lidských Bytostí a její Srdeční Centrum.

Aby se mohl člověk léčit, musí být nejdříve schopen „cítit“. (To se čistí díky naší schopnosti zpřístupnit Duši matrixovou funkci „Vyšší Smyslové Vnímavosti“, která rozlišuje spíše mezi impulzy „Buněčného Vědomí (paměti)“ než mezi „Lineární Analytikou“, která je charakterizována funkcemi 3D mentálního těla). Emocionální pokřivení (poškození 2D a 4D Astrální Roviny) si musíme nejdříve „uvědomit“, potom „přiznat“, abychom je mohli „sloučit“ do frekvenčně vyššího a harmonického uspořádání. Toto je způsob, jakým se individuální i planetární DNA překódovává a uzdravuje prostřednictvím energetické modrotiskové (prapůvodní) architektury, skrze vyšší Světlo a zvukové frekvence uspořádané v tónech kompozice skalární vlny. Toto je Božská kompozice – známá jako „Hudba Vyšších Sfér“. Náš Božský Otec se vrátil, aby nám ukázal, jak stvořit nádherně harmonicky uspořádanou hudbu, která nám umožňuje splynout s Božím Královstvím. Tak se dostaneme do souladu s Kosmickými zákony a do souladu sami se sebou. (viz.: https://en.wikipedia.org/wiki/Musica_unviersalis)

Je to Sjednocené Pole Avatara Vzestupu, které harmonizuje konflikt udržováním Síly Jednoho v Jádru Bytí. To je pole kolektivního Vědomí, které bude mnohé z nás podporovat, abychom se posunuli do vyšších úrovní vědomí, které byly dosud omezené kvůli genetickým či zděděným vzorcům a programům vložených do našich těl. Je to začátek procesu „překódóvání“ kolektivního pole na úrovni elementálního vozidla (fyzického těla), úrovni surového (přírodního) planetárního materiálu, který vytváří naše fyzické tělo. Tento proces začal přinášet tělu možnost osvobodit se od genetické manipulace, která ovládala elementály na této Planetě. Toto je podporování v rámci projektů ES komunity (ES – Energetické Sloučení - Energetic Synthesis, zdroj tohoto článku, pozn. překl), vzestoupených zástupů Křišťálového Matrixu a Aurory.

Mírnost

Na závěr našeho dlouhého přenosu vybíráme archetypální princip „Mírnosti“ (Umírněnost, Smíření) jako námět k meditaci a připomínku našeho aktuálního tématu na konec. Během tohoto současného planetárního Rituálu Přechodu je zapotřebí prokázat mnoho zkušeností v nestranném uplatňování „Mírnosti“. Mírnost je Zákon Prověření, který stojí na vrcholu, jádro věci umožňující učinit zásadní osobní volbu, abychom mohly plně integrovat vše, co jsme se naučili během naší životní cesty. Nutí nás učinit těžká rozhodnutí založená na tom, co je nyní naší osobní pravdou. Umírnění Duše prostřednictvím mnoha výzev nám pomáhá mnohem více ztělesnit (Božskou) Podstatu Ducha. Máme na vybranou, jestli přijdeme o toto poznání kvůli strachu a pokud ano – budeme nadále prožívat stále stejné statické vzorce životních zkušeností, dokud toto učení nezavršíme. Je to toto završení (skrze sjednocení polarit), co vás alchymický dotváří do ztělesněné pravé povahy vaší Božské Podstaty. To je úkol před námi.

Pár otázek na přemýšlení pro tento měsíc: Dokážete zůstat na své cestě navzdory výzvám vůči vaší víře? Co duchovního jste se naučili, abyste to mohli neutrálně zapojit a prakticky uplatnit v životě? Jste ochotni přijmout, že za účelem služby Bohu – budete neustále procházet očistou?

(Více ke kvalitě Mírnosti, která se vztahuje k číslu "14" - významově:
tarotová karta XIV Aura-Soma lahvička č. 14 )

Ještě osobní poznámka – Cítím božské vnuknutí pro službu Pravé Lidskosti - té, která je naším přirozeným a svrchovaným právem prostřednictvím Vědomí Jednoty. To, co se stalo této Zemi – není lidské. Neustále vyzývám a provokuji systémy přesvědčení a víry čtenářů sdílením své přímé zkušenosti z perspektivy vědomí Strážce, který se pomocí lidského pohledu na svět pokouší žít v Harmonii a souladu s Vesmírem. Moje Lidská Bytost nemá ráda konflikt a přece jsem se naučila, že pokud chci plnit Službu a Strážcovství – není vyhnutí. Nejsem ráda ve sporu, ale cítím morální, etickou a duchovní povinnost ke svým bratrům a sestrám sdílet vše, co mi bylo dáno. To proto, abychom se osvobodili a uvolnili z omezení a ovládání, které může zabránit Boží Jiskře, aby se vtělila. Neslibuji každému, že mě bude milovat nebo se mnou souhlasit, slíbila jsem Milovat a Sloužit Bohu. Následkem toho jsou často bytosti, které si toto zvolí, sporné kontroverzní postavy, které vyvolávají u druhých stejně tak velkou Lásku jako nenávist v zesílené polaritě tohoto pokřiveného hologramu. Prosím, vezměte si z toho pouze to, co s vámi rezonuje a podporuje souznění s vaší Vlastní Pravdou, a zbytek zahoďte. 

Pro ty z vás, pro které je tento materiál nový – nemohu vám říkat, co chcete slyšet a ukolébávat vás do spokojeného spánku a blahosklonného snění. Toto je nepřenositelná duchovnost a vy máte (musíte) vyrůst do své vnitřní a duchovní zodpovědnosti, abyste žili a projevovali svého Ducha v každém směru, nebo budete čelit velkým následkům. Celým svým srdcem a silou si volím podpořit vás na Cestě Jednoty tak, aby už více nebylo možné přikrmovat se na jasu vašeho vnitřního světla a každý mohl dosáhnout na vrozené božské právo nekonečné a věčné Boží Podpory. Prosím, přečtěte si od začátku celou sadu letáků (článků), pokud hledáte odpovědi na otázky ohledně informací v tomto materiálu.

Děkuji vám, naší rostoucí a rozšiřující se Rodině Strážců, že jste ochotní být disciplinovaní, soběstační a samostatní, abyste ztělesnili Moc Jednoho pro Všechny.

Jsme v tom společně a do dalšího setkání ……Zůstaňte ve Světle vaší Cesty Srdce Avatara! Buďte jemní ke svým srdcím i k sobě navzájem.

S Láskou, Lisa

Zdroje:

© 2010, Lisa Renee – anglický originál na www.energeticsynthesis.com

Při překladu částečně čerpáno ze slovenské verze: www.ee.dunres.sk - překlad SiR

Poznámka ke kopírování:

"Pro www.astrohry.cz do češtiny přeložila Daniela Viplerová. Tento článek a překlad je možné volně kopírovat a dále rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka se všemi zdroji a aktivními odkazy."