Kruhy Děti Nové Země

Kruhy Děti Nové Země

Kruhy Děti Nově Země jsou cyklem volně na sebe navazujících setkání. Načasování a specifická témata jednotlivých workshopů a seminářů jsou vždy vybraná s ohledem a v souladu s energiemi aktuálního vývoje Nové Země.

Smyslem těchto setkání je spojovat se, sdílet poznání a zkušenosti, léčit se, vzájemně se obohacovat, posilovat, posouvat ve vývoji, společně tvořit, spolupracovat a učit se prakticky používat nové energie a nástroje k urychlení duchovního růstu a léčení v běžném životě.

Léčení probíhá spíše skrze posílení, vnitřní sjednocení a integraci nových láskyplných energií do všech úrovní Bytí. Všechna setkání se odehrávají v bezpečném prostoru ochranných vysokovibračních energií Nové Země. Společně se učíme vnímat a prožívat spojení se Zemí, se svým tělem, se svou Duší, Duchem, vnitřní moudrostí, celistvým Bytím. Učíme se cítit a skutečně žít Lásku svého srdce, pracovat se zlatým, perleťovým a diamantovým Světlem, spolupracovat s dalšími láskyplnými energiemi 5. dimenze a společně tvořit a ukotvovat realitu Nové Země pro nás všechny.

Co nás tedy čeká v Kruhu Dětí Nové Země - např. aktivační meditace, zážitkové mini-konstelace ve trojicích, introspekce, povídání, sdílení, tanec, hudba, práce s tělem, čakrami, energiemi, andělskými kartami apod.

Kruhy Děti Nově Země jsou otevřené pro ženy i muže, jednotlivce i partnerské dvojice, protože Dětmi Nové Země - celistvými bytostmi Země  - se stáváme my všichni. Vítány jsou také budoucí maminky - těhulky a po dohodě mohou maminky vzít s sebou i malá miminka - děti nové země, která vnáší do našeho kruhu lehkost, radost a moudrost a stávají se přirozenou součástí našeho společenství. Tento druh semináře je proto možné v případě zájmu uspořádat i jako workshop pro maminky s miminky v náručí v mateřských a rodinných centrech.

Termíny a témata seminářů Kruhů Děti Nové Země v roce 2010:

14. března                  Rozhodnutí, Volba, Záměr, Nová role roku 2010

22. - 23. května          Vnitřní Dítě, Pravé Já, Radost, Tvořivost

23. - 24. října             Spřízněné Duše, Světelná Rodina, Návrat Domů