Kosmická Konvergence 17.–18.července 2010

Kosmická Konvergence 17.–18.července 2010

Kosmická Konvergence 17. – 18. července 2010 – Surfování na frekvenci Života

Kosmická Konvergence (známá také pod názvem Konvergence Vědomí) je podle Mayského kalendáře před-vlnou směřující k 9. vlně neboli Vesmírnému Podsvětí. Je to příležitost pro Lidstvo zarovnat se s univerzálním vědomím a připojit se tím, že se aktivně zúčastníme posunu, jaký jsme ještě dosud nezažili……


Mayský kalendářní systém zná 9 cyklů časů – Devět Podsvětí, kosmických sil evoluce vědomí. Nyní se nacházíme v 8. cyklu – Galaktickém Podsvětí, které skončí v březnu 2011. Kosmická konvergence nám již nyní nabízí zážitek světelné před-vlny Devátého Podsvětí a přináší opravdu zvýšenou světelnou vibraci přicházející 9. vlny, která začne 9. března 2011. Devátý a poslední cyklus se nazývá Vesmírné Podsvětí. Mnoho lidí toto bude znát, a přesto je ještě mnoho věcí, které byly mylně vypočítané a prorokované, což vyvolává spíše strach a nejistotu.

Kosmická Konvergence 17. – 18. července je příležitost, kdy se máme aktivně připojit k vytváření nové pozitivní budoucnosti a být součástí nové společnosti, která plně respektuje duchovní principy Stvoření.

Je to pravý čas, kdy máme vytvořit Jednotu Vědomí - Jedno Vědomí - a musíme to udělat my sami skrze svůj záměr, i kdyby to mělo být pouze na podvědomé úrovni. Jednota vědomí je samozřejmě opakem vědomí duality (dualistického myšlení), a tím je zrušení vědomí lidských bytostí orientovaných buď pouze na pravou či levou hemisféru.  Proto je důležité říci něco k tomuto sjednocujícímu procesu, pokud jde o ženské a mužské energie, které jsou součástí každého z nás. Jednota znamená splynutí (sloučení) těchto polarit a schopnost hladce surfovat na těchto kosmických vlnách života.

A ano - zdá se, že se blížíme k cíli, ale zcela jistě ne k nějakému „konci“. Spíše se blížíme k zásadnímu bodu, kdy se všechny tyto časové cykly sbíhají a nakonec sloučí. Cyklus nemá začátek ani konec, což je pro lidskou bytost těžko pochopitelné. Lidstvo bylo tak nesmírně traumatizované, lidé zažili již tolik utrpení, že se lidé dokonce bojí Žít. Všechno v přírodě se pohybuje v cyklech, ale protože lidé ztratili své spojení s Přírodou, tak nejsou schopni pochopit ani kouzlo a význam cyklů.

Jednota Vědomí je nyní velkou výzvou, protože se to odehraje v mnohem větším měřítku, než že se pouze vrátíme sami k sobě. Je to o Jednotě všech lidských bytostí a tam směřujeme. Jak se to však může stát, když nadále celý den setrváváme pouze na své vlastní cestě ega? Sebelítost a strach z nás dělají největší vykořisťovatele této planety. Místo abychom spolupracovali s přírodou na vytváření něčeho smysluplného, pouze jeden druhému ubíráme energii, více „bereme“ a nikdy nevracíme, a nakonec stejně nemáme pocit spokojenosti a naplnění. Dokonce ani krásy této planety nás nezastaví při ničení všeho, co žije v míru, a to vše díky hluboce uloženému strachu z přírody, který stále existuje v lidské mysli. Ale my nejsme jen naší myslí a existuje způsob, jak překročit všechny tyto strachy – tedy pokud budeme mít odvahu čelit sami sobě a opět se stát vědomými.

Carl J. Calleman přirovnává červencovou „kosmickou“ konvergenci vědomí k „základnímu táboru“, kde se budeme připravovat na závěrečné stoupání až na „konec“ Mayského kalendáře 28. 10. 2011 (!), kdy skutečně skončí všechny posuny, kterými procházíme, jednota vědomí se upevní a poskytne základ pro nové tisíciletí míru.

Více informací od Carla J. Callemana:

Článek v češtině - Devět vln kosmické pyramidy na konci času

Článek v češtině - Závěrečné kroky Mayského kalendáře do roku 2012

Video v angličtině: Konvergence vědomí 17.-18. července 2010

Článek v angličtině: Moje vize Konvergence vědomí (ke stáhnutí v pdf).

Během této kosmické vlny, která přichází ve dnech 17. – 18. července, máme šanci na změnu! Miliony lidí po celém světě se připojí k této události ve skupinách nebo na dálku každý sám za sebe. Všichni jste vítáni – společně můžeme změnit svět!

Zdroj: www.nightfall-project.com

Poznámka ke kopírování:

"Pro www.astrohry.cz do češtiny přeložila Daniela Viplerová. Tento článek a překlad je možné volně kopírovat a dále rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka se všem aktivními odkazy."