INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE - 31. března - 1. dubna 2012 - Praktický výcvikový kurz

INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE - 31. března - 1. dubna 2012 - Praktický výcvikový kurz

Na tomto kurzu se naučíte bezpečně a bez pomoci lektora pracovat sami se sebou - s moudrostí vlastního bio-informačního-pole. Naučíte se pracovat se symboly (energetickými vektory, zastupujícími vaše vědomé i nevědomé vzorce) a s jejich síťovým uspořádáním v prostoru.

Dozvíte se více o svých tvůrčích zdrojích a schopnostech, dynamice vnitřních struktur a možnostech utvářet svůj každodenní život v souladu s vývojem a vnitřní moudrostí. Budete moci převzít plnou moc nad svým životem, nacházet odpovědi, nejlepší řešení a zdroje síly sami v sobě. A to i po skončení kurzu: Naučíte se, jak si můžete doma udělat individuální konstelace sami, případně za asistence svých přátel či rodiny!

Budete tak mít užitečný nástroj pro snadnou orientaci ve svém životě, možnost rychle reagovat na aktuální výzvy života, činit jasná rozhodnutí v čase potřeby a účinně tvořit a měnit svůj vnější svět podle svých potřeb.

Teorii si ukážeme prakticky na konkrétních zakázkách a tématech účastníků kurzu. Každý si navíc bude moci vyzkoušet postavení vlastní konstelace touto metodou pod supervizí lektorů.

Kurz je určen lidem, kteří již mají osobní zkušenosti s konstelacemi, případně je vhodný i pro ostatní lektory, terapeuty, konsteláře či kouče, kteří chtějí získat nový tvůrčí nástroj pro osobní vývoj svůj i svých klientů.

Motto: naučíme vás "lovit ryby" místo abychom vám je nachytali .......

________________________________________________________________________________________________

Kdy: 31. 3. - 1. dubna 2012 - 9:30 - 18:00 - oba dny

Kde: Studio Pro, Polská 6, Praha 2

Lektoři: Daniela Viplerová a Vojta Franče (https://ografologii.blogspot.com/)

Kurzovné: 3000 Kč

Platební podmínky: Kurzovné v celé výši pošlete před konáním kurzu nejpozději do 28. 3. 2012 - na č.ú. u ČS 2134019339/0800, do textu prosím uveďte celé své jméno. Po dohodě je možné kurzovné platit na místě.

Dotazy a přihlášky - nejpozději do 28. 3. 2012 - na tel.:604 277 510, mapazivota@quick.cz, nebo webu ZDE.

_____________________________________________________________________________________________________________

Krátce o nové metodě INDIVIDUÁLNÍCH KONSTELACÍ:

Tato konstelační technika byla inspirována prací jungiánského terapeuta Arnolda Mindella a zjednodušena pro rychlou, samostatnou individuální práci každého z nás v domácím prostředí. K utvoření vlastní konstelace nepotřebujete nezbytně druhé lidi! Nicméně při této práci vám mohou (a nemusí) pomáhat vaši přátelé či rodinní příslušníci.

Zatímco klasické rodinné a systemické konstelace pracují s obrazy (o lidech, událostech, vnější skutečnosti) uloženými v našem nevědomí, individuální konstelace pracují:

a) přímo v rovině příčin, které realitu utvořily a utvářejí,

b) s celým bioenergetickým polem člověka v rovině těla, duše a ducha,

c) s vyššími částmi naší vlastní bytosti, které disponují osvobozujícím poznáním a vhledem do probíhajících situací

d) se všemi body v konstelaci tak, aby došlo k harmonizaci a naplnění každé jednotlivé části a znovuobnovení toku vitálních tvůrčích sil v celém systému.

Nestává se tedy, že zástupce či klient v závěru konstelace odchází „rozhozený“. Výsledkem je hamornické zaléčení, sjednocení a integrace celku i každé jednotlivé části. Efekt a projev konstelací ve vnější realitě je pak velmi rychlý a silný