Horoskop - hra 5 elementů a 12 vibračních polí

Horoskop - hra 5 elementů a 12 vibračních polí

Horoskop je symbolické vyjádření uspořádání čistých archetypálních sil působících v daném časoprostoru.  

Horoskop a potenciál těchto sil ovlivňuje danou realitu, situaci či bytost. Horoskop je jako fotografie, zachycuje uspořádání těchto sil v přítomném okamžiku TEĎ a TADY (kvantový prostor a čas – vertikalita). V horoskopu, stejně jako v přítomném okamžiku existují, všechny možné varianty vývoje tohoto potenciálu v minulosti, přítomnosti i budoucnosti – najednou. Proto je možné v horoskopu nalézt vývoj, který je stále TEĎ a TADY, ale probíhá v lineárním čase a prostoru (horizontála) - v minulosti (rodové záležitosti a příběhy, úkoly a zkušenosti minulých životů, karmické souvislosti), v přítomnosti (aktuální stav vertikálních energií planet v horozintále) nebo v budoucnosti (tranzity, progrese, posun horizontál vibračně po vertikále atd.)

Astrologická mandala – horoskop – symbolizuje Celistvost. Je to kruh, který má po obvodu 12 základních vibračních polí (znamení) rozdělených do 4 živlových kvalit aktivních v prostoru Planety Země - horizontála.

4 základní životní elementy jsou dále děleny do polarit a třech vývojových stupňů. VODA a ZEMĚ jsou ženské polarity a VZDUCH a OHEŇ jsou mužské polarity. Každý ze 4 elementůje ale dále rozdělen a opět sjednocen jako „trojjedinný“ – energie živlu aktivní v různých úrovních trojjedinosti - 12 znamení - opět tvoří Celek.

Prostor uprostřed kruhu je tvořen Pátým elementem, který je vším dohromady. 5. element vše opět sjednocuje, propojuje a zceluje dokonalým způsobem. Tím pátým elementem je ETER, Duch, čistá podstata, multidimenzionalita, propojení s Celkem, Jednota, sjednocená zemská a kosmická energie – vertikála.