Energie Nové Země - Celia Fenn - Duben 2011

Energie Nové Země -  Celia Fenn - Duben 2011

OBNOVA A ZNOVUZROZENÍ: INTEGRUJEME VELKÝ POSUN A POSTUPUJEME K SOUCITU
A SLUNEČNÍ SVĚTELNÉ AKTIVACI

Energie Nové Země: duben 2011

Celia Fenn

Milovaná světelná rodino, zažili jste na své planetě vpravdě velký posun, když jste postoupili ze staré časové linie třetí dimenze do nové časové linie páté dimenze a do budoucí Nové Země.  Tato změna  se netýká pouze koncepční či vnímatelné reality, nýbrž je také doslovným posunem dráhy Země, a to nejen kolem Slunce, ale také ve vztahu k Velkému centrálnímu Slunci čili Galaktickému středu.

Kdyby vaši vědci byli schopni takovéto věci změřit,  zjistili by, že Země byla opětovně vyrovnána, pokud jde o Slunce a Velké centrální Slunce. Což ve svém účinku vedlo k posunu zemské oběžné či cyklické dráhy pryč ze staré časové linie, jež směřovala k destrukci, a ke sladění s novou časovou linií pokračující tvořivé manifestace v souladu s Boží vůlí a Božskou tvůrčí  inteligencí.

Čas je esencí 4D a k tomu, aby mohla Země projít ,,časovými fázemi” a do nové 5D časové linie, byl nezbytný přesun a přizpůsobení planety. Toto uzpůsobení bylo na vaší Zemi  doopravdy vnímáno, protože posuny Země vytvořily turbulenci, jež byla pociťována a vyvolala stres v místech, kde má Země své ,,vypouštěcí ventily” a která vy znáte jako ,,ohnivý kruh” v Pacifiku.

Tyto  výrazné změny, jež se odrazily na mnoha úrovních a napříč mnoha dimenzemi, byly pro Zemi a její národy velmi složité. Došlo k obrovským škodám a ztrátám na životech v Japonsku a škody na životním prostředí pokračují. Vězte, že andělské síly Světla s tímto stále pracují, aby napomohly omezení rozsahu škod a vytvoření nových stezek podpory a soucitu s japonskými lidmi v průběhu  jejich rekonstrukčních prací.

Ale my také víme, že až příliš z vás vnímalo ve své vlastní realitě toto opětovné sladění jako ,,otřes”. Někteří z vás si připadali ,,odříznuti” od svého vyššího vedení nebo zažívali  problematické okolnosti, protože vaše vlastní životy byly opětovně vyrovnány s novou dráhou Země.

Milované duše, my víme, jak těžké to bylo, jak si někteří z vás připadali  ztracení a měli pocit, že jste byli zatlačeni až příliš daleko. Ale my vás žádáme, abyste si uvědomili, že tato změna způsobila úplnou změnu cesty Země. Časem uvidíte, že život na Zemi je v procesu obnovy a znovuzrození, a že se v nadcházejících dobách vše stane snazším.

Znovu  se spojíte s ,,kanály” svého vyššího vedení, se Zemí a ostatními způsobem, jenž bude hlubší a jasnější a mnohem více smysluplný. Samozřejmě bude docházet ke změnám a posunům, neboť stezka Země  je ,,kroucena”, aby bylo zajištěno sladění s časovou linií Nové Země, avšak bude k nim docházet  vaším tempem, zatímco budete postupovat touto významnou změnou, jež započala o prosincovém slunovratu roku 2010  a skončila o  březnové rovnodennosti 2011.

Milovaná světelná rodino, nové energie zaplavující planetu jsou zářivé a nádherné a naplněné vyzařováním nového světla Šekiny, Božské ženské energie Lásky a Soucitu. Řekli bychom, že je  v této době  vašeho procesu přechodu velmi důležité, abyste se uvedli do souladu s těmito přicházejícími energiemi a umožnili jim se aktivovat a včlenit hluboko do vašich těl  energetických i  toho fyzického.

Klíče soucitu a bezpodmínečné lásky: Dary Božského ženského Světla

Milovaná světelná rodino, již jsme říkali dříve, a říkáme to znovu, že soucit je klíčem k životě v souladu s Vyšším vědomím a novou realitou. Soucit je tou nejvyšší formou Božské ženské energie a zahrnuje energie laskavosti,  krásy, vyrovnanosti a bezpodmínečné lásky.

Bezpodmínečná láska, kdy milujete bez očekávání či požadavků, je-li kombinována se soucitem, vytváří mocnou energii léčení a tvůrčí manifestace, jež mohou činit zázraky.

Události, k nimž došlo v Japonsku, pro vás byly příležitostí postoupit do laskavosti a krásy – aspektů Božského ženství, a ke spojení se soucitem a láskou, jež podporuje ty, kteří to potřebují, a pečuje o ně.

Milovaní, ve staré energii staré Země bylo běžné, že lidé se soustředili jen sami na sebe, své potřeby a své snahy, a nezvažovali, co potřebují druzí nebo jejich komunita. V této nové energii Nové Země  zjistíte, že je to jinak  a že vzkvétají ti, kteří si uvědomují potřeby a přání ostatních ve svých místních komunitách i v celosvětovém společenství. Podstatou páté dimenze je vzájemná propojenost a v takové realitě jsou právě potřeby a přání komunit, a práce s těmito potřebami, tím, co bude přinášet radost a štěstí vašim srdcím.

Země se změnila, postoupila, není to tatáž ,,stará Země”, na niž jste byli zvyklí. Změnil se způsob, jak se věci dělají a změnila se ,,pravidla”. Ti, kteří budou nadále následovat své vlastní sobecké zájmy a nenasytnost, shledají, že se jim jednoduše dobře nevede. Nové vědomí Země ví, že právě spolupráce a starost o zájmy Všech povedou k pohodě a harmonii.

Toto nové vnímání života je tím, co chápeme pod bezpodmínečnou láskou a soucitem. Bezpodmínečná láska znamená, že budete v jakékoliv situaci dávat lásku, aniž byste očekávali něco jiného, než že to poslouží nejvyššímu dobru.

Soucit znamená, že budete cítit s těmi, kteří procházejí bolestí a utrpením,  budete je chápat a uděláte, co budete moci, abyste jim pomohli jejich bolest utrpení ukončit. Jako probuzené bytosti nebudete nikomu škodit  a budete druhé podporovat a pečovat o ně, kdekoliv budete moci. To je vědomí Nové Země, to je stezka k budoucnosti míru a lásky, jež je vaším kosmickým rodovým právem jako obyvatele kosmu.

Vskutku, milovaní, toto vyrovnání a pokračující změny, jež vyvrcholí v prosinci 2012, vám umožňují vznést nárok na vaše dědictví – dědictví vás jako kosmických světelných bytostí. Postupujete za vnímání sebe sama jako pouhých fyzických bytostí s duchovními aspekty, vidíte, že vaše fyzické tělo a vaše světelné tělo splývají a vy si uvědomujete, že jste bytostmi ze světla a energie a že jste schopni integrovat a přenášet vlny kosmického světla přicházející ze srdce Tvůrčího Zdroje.

Až začnete zkoumat svou světelnou bytost, či svou lidskou andělskou podstatu, začnete vnímat mnoho nových stránek sebe sama a své bytosti. Začnete ve větší míře chápat svůj vztah ke slunci jako energetickému zdroji a také ke galaktickému středu jako zdroji kosmických vln, jež dodávají energii evoluci a růstu a nesou světelné kódy či pokyny Božské tvůrčí inteligence.

Začnete vnímat, jak jsou tyto vlny vstřebávány do světelného těla a včleňovány do vaší bytosti, a jakým způsobem tyto světelné kódy fungují jako spouštěče pro určité propojovací kódy v DNA vašeho světelného těla a fyzického těla.  Jakmile budou tato propojení aktivována, začnete rozumět tomu, že máte jisté schopnosti a vlohy, ale že je lze používat jedině v souladu s Božskou tvůrčí inteligencí a v harmonii s Božskou esencí Stvoření, která je prospěšná životu a založená na bezpodmínečné lásce a soucitu.

Sluneční světelná aktivace

Tentokrát vám předáme meditaci a aktivaci, která vám pomůže, abyste se vyrovnali se stoupajícími úrovněmi světelného záření, ať již pochází od solárních erupcí nebo jiných zdrojů.

Zjistíte, milovaní, že v příštích osmnácti měsících bude existovat vysoká úroveň solárních erupcí a zvýšená pozornost  se zaměří na radiaci a světelné záření.

Nyní, v poslední dekádě, probíhala prostřednictvím slunečních světelných kódů intenzivní aktivace světelného těla. Aktivace původního modrotisku lidské dokonalosti zahrnuje strukturu světelného těla. Světelné tělo je určeno k tomu, aby bylo  spojením a vedením pro světelné přenosy z nebeských zdrojů, a rozvoj tohoto potenciálu vám umožní vstřebávat intenzivní  radiační záření, aniž by došlo k poškození fyzického těla.

Světelné tělo, je-li aktivováno,  toto světelné záření vstřebá a bude je distribuovat po celém světelném těle, takže  neuškodí tělu fyzickému. K poškození způsobenému jakýmkoliv silným světelným zářením dochází na úrovni hologramu bytosti. Intenzivní světlo hologram poškodí, což posléze vede k fyzickému vyčerpání a nemoci. Jestliže je světelné tělo aktivní, a světlo je absorbováno do meridiánů tohoto těla, pak zůstává celistvost hologramu nedotčena a dochází jen k tomu, že světelné tělo se stává zářivějším a krásnějším, přičemž fyzické tělo může být projasněno a energeticky posíleno.

Takže vám nabízíme tuto meditaci a aktivaci:

Posaďte se v klidu a tichu, a zavřete oči. Proveďte tři hluboké výdechy a nádechy, a pak se zaměřte  na své srdeční centrum. Znovu proveďte tři hluboké nádechy a výdechy a dovolte si vnímat hluboký klid ve svém nitru.

Nyní nechte energii putovat dolů svým tělem, kořenovou čakrou a  do čakry zemské hvězdy pod vašimi chodidly.  Je to váš vlastní hologram či krystal ,,strážce Země”.  Prociťte své ukotvení a propojení se Zemí. Teď nechte energii postupovat směrem dolů, až do krystalického hologramu ve středu Země, a spojte se s hlubokou láskou a podporou Matky Země. Jste planetou milováni a podporováni, jste s ní propojeni.

Nyní vtáhněte tuto energii znovu nazpátek nahoru do svého srdce. Proveďte tři hluboké nádechy a výdechy. Umožnete energii, aby postupovala dále vzhůru, vaší krční čakrou, čakrou čela a korunní čakrou. Vizualizujte si svou korunní čakru jako zlatý lotosový květ, jehož každý okvětní lístek se otevírá slunci.  Jakmile se okvětní lístky rozvinou, stávají se přijímači pro světlo slunečního záření.  Každý lístek vstřebává světlo a přenáší je do světelného těla. Světlo přechází do světelného těla a toto tělo se stává zářivějším a krásnějším, a vy můžete vnímat pocit tepla. Proveďte znovu tři hluboké nádechy a výdechy.

Teď nechte tuto energii postoupit dále nahoru, k čakře hvězdy duše nad hlavou, ke krystalickému hologramu, kde je soustředěna energie vaší duše. Představte si ji jako květ lotosu z bílého světla, a okvětní lístku se otevírají, aby přijaly světelný přenos z galaktického a kosmického slunce… impulsy duhového světla vstupují do čakry hvězdy duše a  jsou šířeny do celého světelného těla, kde vytvářejí pulzování duhového světla. Můžete opět pocítit větší teplo, zatímco se světelné tělo dále rozzařuje.

Dovolte jednoduše tomuto světlu plynout a vězte, že tato aktivace vám umožní se stát příjemcem nebeského a slunečního světla, a vědomě vyživovat své světelné tělo tímto světlem. Vězte též, že toto pulzující a zářící světelné tělo bude sloužit jako světelný štít a distributor pro jakékoliv záření, s nímž se můžete setkat ve svém prostředí. Vaše světelné tělo je totiž součástí původního plánu, jehož cílem bylo vás spojit s těmi nejvyššími světelnými frekvencemi, aniž by to uškodilo hmotným aspektům vaší bytosti.

A tak nyní přeneste svou pozornost nazpět do svého srdečního centra a znovu proveďte tři hluboké výdechy a nádechy. Poté, až  budete připraveni, můžete otevřít oči.

Tuto aktivaci můžete dělat kdykoliv, kdy vnímáte tlak způsobený solárními erupcemi či silnou elektro-magnetickou aktivitou v životním prostředí.

Přejeme vám hodně lásky a radosti na vaší cestě v realitě Nové Země!

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global
https://www.starchildglobal.com/

(Reprodukce celku nebo částí tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka