Energie na říjen

Energie na říjen

Celia Fenn

Tanec lásky a míru

Milovaní pracovníci světla, tak tedy nyní vstupujete do proudu energie, jenž bude utvářet měsíc říjen! Vskutku, 9. září jste prošli mocným “portálem” či dimenzionální branou 9:9 a nyní plynete k 10:10 10. října. U příležitosti 9:9 jsme mohli zažít konec a nový začátek. 10:10 bude vstupem 1:1, kdy zažijete na nových úrovních uvědomění plný dopad nových energií. Při 12:12 v prosinci a o prosincovém slunovratu budete vedeni k  hlubokému novému pochopení své práce jako tvůrčího vyjádření Božské lásky na Zemi. Prosinec a leden budou vpravdě měsíci přechodu, které vytvoří most, aby energie mohly přejít od starého do nového, jenž dojde vyjádření v první polovině roku 2010.

Takže, milovaní, zaměřme se nyní na tento měsíc říjen. Úplněk spadá do počátku měsíce, na 4.10. Měsíc bude v Beranu a Slunce ve Vahách. V tomto čase budou nejdůležitější energie rovnováhy. Umíte v této době udržet v míru a lásce vnitřní rovnováhu? Jste schopni se soustředit do své Já Jsem Přítomnosti a být v míru sami se sebou a všemi ostatními, a zároveň být součástí Jednoho srdce a Jedné mysli? Umíte všichni najednou a jako Jeden  říci “Já Jsem” a též “My Jsme”?

V této nové energii bude nezbytné, abyste se mohli cítit jako součást širší komunity a v jednotě s ostatními, a abyste to vnímali z hloubi svého srdce. Otázka, na niž nyní máte odpovědět, je: “Jak byste mohli napomoci novým energiím a novému světlu?”  Co uděláte, abyste se stali plným výrazem  lásky Zdroje, která je vaším prostřednictvím přenášena?

V čase novoluní, 18.10., bude dobrý čas pro meditaci na téma vztahu s vaším společenstvím a jak byste mohli své komunitě nejlépe posloužit jako poslové nových kódů a energií Nové Země. Meditujte o tom, jak se můžete stát výrazem Lásky jen tím, že Budete tím, kým jste, a Budete to plně vyjadřovat. Pamatujte, že každý z vás ve svém srdci nese Božský plamen, a každý jeden z vás je vyjádřením Božské lásky a Boží milosti. Je jen na vás, abyste projevili svou svobodnou vůli a zvolili si, jakým způsobem vy, jako jednotlivec, budete vyjadřovat Boží milost uvnitř energie Jednoty v komunitě.

I v tomto měsíci pokračuje uvolňování starých energií negativních atlantských kódů, a to na velmi hlubokých úrovních, aby mohly být nahrazeny světlem kódů Nové Země, které řídí vývoj lidstva na jeho putování k vyšším výrazům světla. Staré trauma atlantské “katastrofy” se stále ještě odráží v psychice těch, kdož lpí na starých způsobech moci, nadvlády a manipulace. Milovaní, vězte, že ti, kteří vyhledávají tyto temné stezky, tak činí proto, že cítí hluboký vnitřní strach a pocit viny a bezcennosti. Obávají se, že “selhali” a že je Bůh opustil, a oni tedy musí řídit své vlastní osudy namísto toho, aby nechali svůj osud být součástí širšího plánu lásky a soucitu. A když se s takovýmito zapletete do dramat duality, jen posilujete jejich pocit bezcennosti a nedostatku. Mnohem lepší je takovým prominout a propustit je z jejich rolí nositelů iluze temnoty. Neboť – když odpustíte, pak propouštíte. Nepřehlížíte činy založené na nízkých frekvencích strachu, nýbrž uvolňujete účinky, které by takové energie mohly mít na vás.

Nuže, co se týká negativních atlantských kódů a energií “oběti” vzdouvajících se kolektivem za účelem propuštění, říkáme, že odpuštění je prvním krokem. Odpusťte, uvolněte a propusťte. Dramata “obětí” nejsou součástí Nové Země a nikdy nebudou. Jakmile prominete těm, kteří se stále snaží  uchovávat tato dramata,  uvolňujete též sebe sama, abyste nebyli zatahování to pavučin energií založených na těchto velice starých traumatech. A postoupíte vzhůru do čisté světelné spirály vyjadřující Božské energie soucitu, krásy, laskavosti, tvořivosti a míru.

Neboť, milovaní, v měsíci říjnu budete vyzváni, abyste se rozhodli, zda budete nádobou na přitékající energie míru a soucitu. A především – soucit není pasivní energií, je aktivním vyjádřením Božské vášně, Božské vášně lásky a tvořivosti. Ti, kdož vyjadřují soucit, jsou těmi, jež jsou motivováni láskou k tomu, aby se stali výrazem Božské milosti a míru.

A mír není jen nepřítomností války a agrese. Mír je aktivní energií Stvoření, jež se samo vyjadřuje prostřednictvím harmonie, rovnováhy a lásky. Mír je energií,která proudí a tvoří! Vytváří radost ve společenstvích a spokojenost v srdcích lidí. Být “nástrojem Božího míru” znamená vnášet radost a spokojenost na ta místa, kde chybí. Milovaní, jste-li probuzeni a bdíte, má každý z vás onu schopnost se stát nádobou míru, již jen proto, že jste tím, kým jste a že jste soustředěni ve svém srdci. Nabídnete-li se do služby této energii, budou vám ukázány nové příležitosti, jak být  Zemi světlem a jak vyjadřovat soucit, něhu, důvěrnost, krásu a laskavost všem a všemu, co potkáte.

Milovaní, vytváření či spřádání míru je tancem lásky na Zemi.  Slyšíte Božskou hudbu vycházející z velkého srdce Zdroje, a tato se odráží v srdci Matky Země. Proto tedy, když se sladíte s Božskými tóny a zvuky, Božskými barvami a tvary, začínáte tkát svůj život a pohybovat se v harmonii s Božskou hudbou. Jako dovedný tanečník následujete plynutí hudby a každý krok je vyjádřením oné hudby v čase a prostoru.

Jste tanečníky a život je oním tancem! Vy jste hudbou – jste umělci, stvořiteli a tkalci! Jestliže tkáte s vědomým záměrem sledovat tok Božské harmonie, stáváte se jedním s Božským tancem lásky. Stáváte se tancem lásky, a kdekoliv jste, uslyší lidé hudbu tohoto tance a pocítí inspiraci se též roztančit. A brzy se všichni budou pohybovat v souladu, všichni budou tančit onen tanec lásky, jemuž se říká mír.

Prosíme vás tedy, milovaní, abyste se v tomto měsíci říjnu zaměřili do svých srdcí,  abyste udržovali svůj vnitřní mír a stali se živoucím vyjádřením tance lásky.

Energie na říjen

Úplněk v Beranu připadá na 4.10., novoluní je ve Vahách 18.10. Brána 10:10 10. října též poskytne rozvoji a prožívání energií Nové Země hybnou sílu.Slunce přechází s Vah do Štíra 23.10. a energie se poté,  při vaší cestě směrem k listopadovému portálu 11:11, přesměruje na  vnitřní ohnisko uvědomění a vnitřní světlo.

Přejeme vám radost a mír při vašem tanci na hudbu Božské lásky v měsící říjnu.

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
https://www.starchildglobal.com/ , pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.