Energie na listopad - Celia Fenn

Energie na listopad  - Celia Fenn

Otevření hvězdné brány Růže - 11:11:11
Archanděl Michael a Marie Magdaléna prostřednictvím Celie Fenn
(Meditaci Marie Magdaleny k otevření brány Posvátné Růže 11:11 najdete v Článcích zde)


"Milovaní pracovníci světla, vstupujete do posvátného okamžiku, jelikož světlo nabývá na intenzitě.To je okamžik, kdy se hvězdná brána Posvátné Růže začíná otevírat a vy si začínáte uvědomovat kosmický vznik Matrixu (základní hmota) a jeho přípravu k transformaci (přeměně), rozhodujícímu kroku ve vaší současné vývojové etapě.

Tento vstup 11:11 je především silný, proto je ve výsledné podobě 11:11:11. Trojitá energie představuje začátek bodu energií Božského Kristova světla. V tuto dobu nastane exploze intenzivního záření a vy začnete aktivovat hvězdnou bránu Růže nebo její vstup jako spojovací bod do kosmického vědomí.

Nejdražší, v tomto posledním stadiu vaší přeměny máte aktivovat váš původní dokonalý vzor vaší DNA, vyvážit svou vnitřní mužskou a ženskou energii a aktivovat vaše vnitřní světlo. Máte aktivovat šišinku (podvěsek mozkový) a uvnitř ní nastane proces změny v novou, křišťálovou formu energie a to tak, že můžete přijímat a přenášet vyšší frekvence křišťálového světla.

Nyní se začnou rozevírat „okvětní lístky“ Růže uvnitř vašeho energetického pole a začne tvorba zlaté „hvězdné brány“ ve Vaší auře tím, že přímo k sobě vpustíte kosmické světlo „Jednoty“. Jak začnete vyjadřovat uvnitř vaší tělesné energie tento ucelený vzorec krásy, tak také planeta začne přes oblast jižního pólu otevírat hvězdnou bránu.

Milovaní, toto je vyvrcholení Mystéria Posvátné Růže a dvojplamene (duchovních dvojčat) a aktivace kódů svatého Grálu. Posvátná růže je symbolem vzestoupeného Kristova vědomí, je v ní posvátná pravda o tom, kdo jsme, a posvátná pravda o procesu vzestupu.

Pojďme si vysvětlit tuto cestu. Kód světelného grálu aktivuje uvnitř naší bytosti potenciál nést Zlatý plamen Kristova vědomí. Toto je také symbol Zlatého kalichu. Vy, vy sami, ve svém osvíceném fyzickém těle jste tím „kalichem“, který v sobě nese zlaté a nekonečné světlo posvátného ducha.

Posvátný symbol učení vzestoupeného Krista je Růže uvnitř kalichu. Milovaní, Růže je spinálním kanálem Vašeho světelného těla, kulminujícím v „květ života“. Tato Růže hvězdné brány Vás spojuje s vaším božstvím a s božským kosmickým vědomím kosmické Matrix Stvoření.

Růže, nebo ve východní tradici Lotosový květ, se otevírá, aby vytvořila bránu ke kosmickému vědomí. Už i ve starověkých kulturách byla známa jako součást „vytvoření“ „božského člověka“ neboli lidského Anděla. Mnoho starověkých duchovních praktik nechávalo záměrně nahoru páteří stoupat světlo a otevírali tím „květ“, který byl posvátnou geometrickou branou známou jako hvězdná brána Růže.

Tento květinový vzor byl zakódován ve významných katedrálách ve Francii, jako např. v katedrále Notre Dame, který vznikl na počest života a učení „naší milé paní“, ženského Kristova světla Marie Magdalény a jejího partnera, Jeshua (Ješua) ben Josef.

A tak tedy, milovaní, je posvátná Růže květu života kosmickou hvězdnou bránou, kterou začnete vyjadřovat a „rozvíjet“ v energetickém poli Vaší hvězdy duše a vy i vaše planeta zažijete znovuzrození a rekonstrukci v ohromné kosmické Růži či květině. To je geometrie hvězdné brány harmonie (světla a zvuku), která Vám umožní váš konečný vzestup do vesmírného srdce a mysli a dokonalé stvoření Nové Země a zkušenosti v Nové Zemi.

Milovaní pracovníci světla, až aktivujete posvátnou Růži, budete skutečně potřebovat udržovat nejvyšší vibrace míru a lásky. Uvnitř vašeho duchovního těla nebo pole sférické síly vytváříte Posvátný geometrický tvar nejvyšší frekvence, která je momentálně dosažitelná lidem. Bude potřeba držet tento vzorec vyššího spojení uvnitř své tělesné energie souvisle a celistvě, jinak začne být energie nevyrovnaná a velmi snadno se začne ve zmatku hroutit. Když se vám toto stane, nejdražší,  nepropadejte panice a nebuďte úzkostní a deprimovaní. Vraťte se do svého srdce, jak jsme vás učili (pokud jste pozapomněli, tak klikněte zde: https://channeling.wbs.cz/Meditace_Posvatne_srdce_1207i.doc), dýchejte zhluboka a vnímejte propojení se zlatým plamenem (světlem) Kristova vědomí a energií bezpodmínečné lásky. Spojte se s posvátnou srdeční energií uvnitř vás a prostřednictvím záměru zharmonizujte svoji vnitřní mužskou a ženskou energii a vstupte do posvátného Sjednocení vaší Duše a Ducha, jak jsme vás dříve učili. Tak se vrátíte ke vzorcům sounáležitosti, půvabu, krásy a celistvosti.

Neboť vy jste ta posvátná Růže, vy jste Krása a Ucelenost a Půvab a Vášeň. Jste boží láskou v lidské podobě.

V této době 11:11:11 jsme ti, kdo jsou připraveni začít vytvářet Růži nebo „rozevírat“ okvětní lístky světla v Růžové hvězdné bráně kosmického Světla a kosmického Vědomí."

Zdroj: www.pruvodce-transformace.cz - do češtiny přeložila Dana M., mírné opravy provedla Martina

Originální text najdete na https://starchildglobal.com/janosh.html