Energie na duben 2010

Energie na duben 2010

Duben je měsícem „zázraků“ a zároveň velkých zkoušek Duše.

Po tvořivém a ještě velmi očistném březnu se v dubnu již budeme moci pustit do „čarování“ v realitě. Energetická brána velikonoc a datum 4. 4. nám ještě více otevře dveře ke zdrojům svých magických a mystických schopností a umožní nám tvořit ve vyšší realitě a zároveň realizovat toto nově vytvořené i ve fyzickém prostoru zde na Zemi. Během března jsme si ještě mnozí znovu přeposkládali a nově uspořádali stupnice hodnot a začali vytvářet nové vzorce pro svou další životní etapu – teď již v souladu se svou skutečnou podstatou a pod vedením Duše a Srdce. A také v souladu se svojí novou životní rolí. Dubnové energie umožní další ukotvení a naplnění těchto našich nově vytvořených vzorců a jejich následné žití a prožívání v realitě. Duben je měsícem opravdu nových počátků, zázraků a zkoušení nových cest v našich fyzických úrovních. 

Jsme TO, na CO a JAK myslíme. Takže cokoliv vytvoříme v myšlenkové formě, stává se naší příští realitou. A v současné době má tento proces mnohem rychlejší průběh. Od myšlenek k činům a vytvořeným situacím je opravdu rychlý nástup. Proto myslete na TO, CO CHCETE a ne na to, co nechcete. Budoucnost si tvoříme sami a každá myšlenka má šanci ji změnit. To jsou dobré zprávy. Takže je potřeba opravdu zůstávat v lásce a stále vycházet ze svého srdce.  To stále zůstává našim nejlepším rádcem a také tím, co nás vede. Ptejte se sami sebe: Co by udělala láska?

Odpusťte všem, kteří vám ublížili. Ať už to udělali vědomě či nevědomě, není potřeba nést dále sebou pocity ublížení, zrady, nespravedlnosti, hněvu či jiných negativních emocí. Nikdy neznáme celý příběh a často nevíme, co stojí za chováním druhých. Tím, že jim odpustíme a necháme to být, zbavíme se tím zátěže, která nás zpomaluje a brzdí v prožívání našich nových cest. Nemusíme už ve svém Novém životě vláčet dál zátěže minulosti. Opravdu už je ten správný čas nechat je za sebou a jít bez nich zlehka a mnohem rychleji a šťastněji než dříve. Záleží jen na nás a našem rozhodnutí, kolik starých „křivd“ a bolestí si sebou chceme nést a jak dále kráčet životem. S batohem či nalehko?

Energie přicházející během měsíce dubna umožní uzavírat nové Posvátné smlouvy v úrovni Duší.  Partnerské Duše, které nejsou již po „rozdělení světů“ v září 2009 a vlivem nově učiněných rozhodnutí k sobě kompatibilní, se v této době již mohou uvolnit ze svých stávajících partnerských vztahů cestou lásky a klidu a uzavřít nové partnerské svazky s Dušemi, které odpovídají jejich nové frekvenční úrovni. Mnoho březnových setkání Spřízněných duší a následně nově vytvořené vztahy přinesly do našich životů nové nápady, inspiraci a vzniklo spoustu nových projektů. Takto lehce a jednoduše se tvoří v Nové Zemi a ve spolupráci a podpoře Spřízněných duší. Tato spolupráce a vzájemná podpora bude pokračovat a narůstat, stále více lidí si začne uvědomovat, že tvořit tímto způsobem je mnohem snadnější a také mnohem radostnější. Nemusíme už všechno zvládat sami. Jsme mnohem více propojeni s druhými. Setkávání v úrovni Duší a telepatická komunikace se pro mnohé stává novou formou a přináší nám spoustu nových možností růstu.

Po silném prvním jarním úplňku 30. 3. , který ještě mnohým přinesl další možnost očištění se od starých vzorců myšlení a zároveň přinesl možnost zaujmout velmi rozhodně nová rozhodnutí, se dostaví jedna z nejsilnějších energetických bran tohoto roku. Velikonoční svátky a brána 4. 4. otevře intergalaktický světelný koridor, kterým na Zemi budou přicházet velmi silné a vysokofrekvenční energie, připravující naše světelná i fyzická těla na rozhodující a velmi významné energie letního Slunovratu. Tato první dubnová brána otevírá mnohým a již připraveným přístup do dalších úrovní. Je třeba počítat s tím, že vysokofrekvenční energie a jejich působení na naše těla mnohým přináší i ne zcela příjemné stavy. Zároveň nám to však umožní dostat se hlouběji a „sloupnout další slupku“. Jsou to vždy zkoušky Duše a na to bychom měli pamatovat a nenechat se tím vychýlit z rovnováhy ani pod vlivem různých pochybností z naší Nové cesty.  Mnohým to může přinést i dramatické zvraty a následnou možnost znovu a jinak si přeposkládat žebříček hodnot. Jako bychom byli nuceni stále znovu a znovu tvořit nové plány, dokud konečně nenajdeme tu skutečnou a správnou cestu naší Duše. Velikonoční čas je tedy pro nás možností doslova „zmrtvýchvstání“ a „nového zrození“. Pokud se necháme vést svou Duší a vstoupíme do tohoto období s důvěrou a pokorou v srdci, máme velkou šanci zrodit se  skrze tento posvátný čas jako Nové bytosti na Vyšší úroveň našeho Bytí. 

Otevření intergalaktického světelného koridoru během velikonočních svátků a  následné ukotvení jeho vstupní brány v mřížce planety Země umožní obnovit spojení mnoha Duší s jejich původními „Domovy“ a mateřskými planetami. Pro mnoho lidí se zviditelní jejich nové životní úkoly a začnou vnímat a cítit věci, které jim až dosud zůstávaly skryty. To způsobí právě tato obnovená spojení s energiemi mateřských planet. Během velikonočního posvátného času se otevřou brány i k našim vnitřním pokladům a umožní nám to vynést je z hlubin svého Bytí na světlo a vnést je do svého běžného života. To znamená, že se postupně začnou objevovat a zviditelňovat naše další a ještě do teď netušené schopnosti.

Další možnost růstu přinese Novoluní 14. 4. Tento den přinese výrazné ohnivé energie. Připraveným a vyrovnaným umožní pohyb vpřed a schopnost reagovat rychle a rozhodně. Může přinést i nečekané zisky a podpořit nové projekty. Zároveň může i zlepšit schopnost komunikace. Některým tato silná ohnivá a akční energie může přivodit i velmi nepříjemné stavy napětí až agrese – což může vyvolávat konflikty, netaktnost, bezohledné jednání a boje o moc. Jako vždy a opět bude záležet na každém z nás, zda se necháme vtáhnout do prožívání starých dramat a bojů o energii a nebo zda zvolíme cestu Lásky. Pokud dokážeme tuto ohnivou a tvořivou energii využít pozitivním způsobem, může nás vynést rychle a lehce vzhůru.

20. 4.  vstoupí Slunce do znamení Býka, což zesílí vliv planety Venuše na naše životy. Otevírá nás to lásce, harmonii, romantice, hravosti a vnímání krásy. Přivítejme dary Venuše s otevřenou náručí…

Úplněk 28. 4. přináší velmi výraznou energii. Hluboká a intuitivní Luna ve Štíru a Slunce v zemském Býku může přinést velmi významné změny do našich životů. Rozhodnutí tuto dobu učiněná se budou opírat o hluboké vhledy a mohou mít velmi trvalý a dlouhodobý účinek. Dny a energie kolem tohoto úplňku mohou přinést mnoha lidem i spirituálně-materiální konflikt. S tím souvisí velká zkouška Duše – rozhodování mezi vábením materiálního světa a vnitřním hlasem Duše. Podpora a propojení spřízněných duší a důvěra, že nás vede a ochraňuje Boží láska, nám pomůže překonat pochybnosti, zůstat ve svém středu a vytrvat ve své cestě.

Poslední dubnový den nám přinese možnost nejen symbolicky spálit a očistit ještě to, co nás blokovalo, projít očistným ohněm a zrodit se jako „Fénix z popela“ do nového Bytí založeného na vibracích lásky. Tím vykročíme „osvobozeni od minulosti“ do prvních květnových dnů. Hojnost a láska vstoupí do našich životů v takovém množství, jaké jim uvnitř sebe uděláme místo. Čím více myslíme na lásku, tím více ji přitahujeme. Čím více se otevřeme hojnosti, tím více ji přijde. Všichni máme v sobě magické schopnosti přitáhnout si do života to, co si přejeme a po čem toužíme.

Vydejme se tedy po duhovém mostě, který spojuje Nebe a Zemi. Na konci duhy nás čeká „poklad“. Dveře k zázrakům jsou otevřeny a čekají jen na to, zda jimi projdeme. Je to jen na nás a našem rozhodnutí. „Kdo věří v zázraky, tomu se dějí.“

Z břehů Nové Země zdraví Mirka

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě  a  pro nekomerční účely, jen pokud bude připojena celá tato poznámka s aktivním odkazem.