Energie na červen 2010

Energie na červen 2010

Červen je měsícem velkých změn. Přináší možnost sjednocení na všech úrovních. Jak nahoře, tak dole.  Umožní smíření a vyrovnání polarit. U mnohých dojde k velkým kvantovým skokům vědomí a jejich životy se zcela promění.

Přináší také možnost pochopit a poznat naše „stíny“, podívat se zblízka a vyléčit naše „Achillovy paty“- tedy místa, kde jsme zranitelní.  Naše slabá místa se nejčastěji objevují v souvislosti se vztahy.  Toto téma, které již nějakou dobu běží, se v červnu ještě zvýrazní a zesílí. Právě teď je čas vyléčit a uzdravit ty části v sobě, které ještě setrvávaly ve starých vibracích závislosti na vztazích a strachů z nedostatku lásky. Pokud tedy objevíme, jaké vztahy nám ještě zrcadlí naše zranitelná místa, je dobré odpouštěním (i propouštěním) tyto součásti našich životů přetransformovat.  Láska k druhým lidem může znamenat i to, že jim dáme svobodu jít svou cestou a dopřejeme  jim poučení se z jejich vlastních chyb. To, že někoho milujeme, neznamená, že s ním musíme snášet „dobré i zlé“ za každou cenu. 

Měli bychom vytvářet a rozvíjet vztahy podporující a vzájemně se inspirující. Boj o moc a manipulace patří již minulosti a ve vztazích budovaných na úrovni Nové Země nemají místo. Během června se tedy můžeme blíže podívat na ty naše části, které ještě přitahují do našich životů vztahy založené na nízkovibračních energiích. Pochopení nám umožní naši vnitřní proměnu a vyléčení těchto částí v sobě.

Téma vztahů a našich rozhodnutí týkajících se vztahů bude tedy prostupovat celým červnem.  Mimo jiné se jedná také o znovunalezení a obnovení důvěry žen vůči mužům – jako ochráncům života a nositelům celistvé mužské energie a jejich schopnosti přijmout tuto úlohu. Červnové energie by měly usnadnit vzájemnou komunikaci a přinést v mnoha směrech vyjasnění.

Úplňkové energie 28. 5. byly velmi výrazné a vynesly nás na další stupeň. Následně ještě u mnoha lidí tento posun vyvolal rozsáhlé čištění centra vůle (5. čakry) – což se v mnoha případech mohlo projevit jako bolesti v krku, angíny či nemoci horních cest dýchacích. Tato očista mohla přinést vzájemné vyjasňování našich pozic a postojů ve vztazích. Mnohé, co bylo až doposud nevyřčeno se nyní dostalo na povrch. Situace nás vedou k tomu, abychom pročistili a posílili naši vzájemnou komunikaci, abychom se učili vyjadřovat svoje skutečné pocity. Zároveň nám to přináší možnost naučit se naslouchání názorům těch druhých, aniž bychom si jejich slova brali osobně. Nemusíme s nimi souhlasit, ani se řídit jejich názorem a už vůbec ne nechat se jimi manipulovat.  Ale můžeme si vzájemně dát prostor k vyjádření a respektovat pohled jiných i přesto, že je odlišný od našeho. Vztahy jsou a zůstanou i nadále naší velkou učební látkou.

Konec května už také naznačil období výrazných červnových proměn. Objevily se náhlé změny, nečekané a neobvyklé situace, které nás učí větší flexibilitě. Děje se toho opravdu hodně a v rychlých časových sledech. V mnoha případech není jiná možnost než spoléhat se při rozhodování na intuici a srdce, protože naše staré a dosud ještě „nepřevzorované“ myšlení není schopno objevit vyhovující řešení. Je třeba si stále připomínat a uvědomovat, jak je důležité zůstat v klidu, ve spojení se svou Duší a nenechat se strhnout ke starým strachům a jiným neharmonickým pocitům.

Červen je měsícem, který bude podporovat smíření a sloučení polarit, ženského a mužského principu uvnitř nás i v našich vztazích. Přinese téma spolupráce mužské a ženské energie, důvěry a propojení na více úrovních.

Červnové energie přinesou nový úsvit do našich životů. Umožní nám nechat již za sebou staré problémy a vydat se cestami, které osvítí nový příliv světla. Jako když se slunce prodírá mraky a jeho paprsky prosvětlí i ta nejtemnější zákoutí. Před mnohými se během června otevřou jejich nové životní úkoly, objeví se nové směry. Červnové energie také v zesílené míře aktivují další jedince druhé vlny vzestupu – nejvíce v období mezi Novoluním a Slunovratem.

Novoluní 12. 6. otevře energetickou bránu vedoucí nás k nadcházejícímu letnímu Slunovratu 21. 6. Od Novoluní do Slunovratu se každým dnem bude zvyšovat příliv světla a vysokovibračních energií a těchto deset dní můžeme stoupat na pomyslném schodišti energie vždy o jeden stupeň výš. Povšimněte si energetické brány a mistrovského aktivačního kódu 12 : 21. To jsou čísla, která mnozí z nás poslední roky opakovaně vidí. Tento mistrovský kód souvisí s procesem vzestupu a aktivuje mimo jiné i dvanáct vláken DNA. Mnozí vnímají v poslední době zrychlené přeskupení a přeměnu našeho Bytí. Tento proces trvá již delší dobu, v posledních měsících je však velmi intenzivní.

21. 6. – Energetická brána letního Slunovratu přináší opravdu velké změny na všech úrovních. Slunce se na tři dny zdánlivě zastaví a poté co se znovu dá do pohybu, bude vše jinak. Letošní Slunovrat přináší velmi silné a mimořádně výrazné energie. Tyto vysokovibrační energie přicházející z Galaktického středu vytvoří a otevřou most k energiím zimního Slunovratu 21. 12. Tímto mostem je propojeno dvanáct bran světla, které budou postupně během roku otevírány.  Na tyto měsíce a náročné změny a posuny se nejlépe můžeme připravit spoluprací a propojením s Matkou Zemí. Napojením a ukotvením do jejího středu – na krystal Země, který má nyní velmi vysoké a léčivé vibrace. Naše spojení s tímto krystalem umožní lépe přijímat přicházející energie vyšších vibrací z Vesmíru.

Propojení s Matkou Zemí a naše práce a léčení energeticky významných míst planety je také naším velmi významným úkolem v měsíci červnu. Mnoho míst, která kdysi sloužila jako energeticky významné body a tvořila sítě,  bylo v minulosti poškozeno. Poslední roky se znovu tato posvátná místa opět aktivují a obnovují. Kolem letního Slunovratu bude sama planeta Země napomáhat obnově a aktivaci dalších energetických míst. Je důležité pobývat touto dobou co nejvíce v přírodě, propojit se s Matkou Zemí skrze srdeční čakry. Toto vzájemné propojení je oboustranně vysoce léčivé a napomůže procesu vzestupu celého lidstva.  Můžeme takto pracovat sami, ale ještě lépe ve skupinách spřízněných duší. Pobyt v těchto dnech v přírodě nám také umožní pozorovat nezvyklé jevy a úkazy na nebi, které se v době kolem Slunovratu budou ve větší míře objevovat. Zůstaňte vnímaví a dívejte se i srdcem.

Úplněk 26. 6. s částečným zatměním Měsíce přinese ještě téma řešení našich materiálních potřeb a fyzického zázemí. Mnohým se možná opět vrátí nedořešené rozpory mezi cestou Duše a materiálním světem. Toto téma se objevilo i během úplňku v dubnu, tentokrát jsou energie příznivé k tomu, aby cesta Duše zvítězila nad hmotou.  Což v energiích Nové Země znamená tvořit v radosti a nadšení pod vedením srdce a toto tvoření by mělo být i zdrojem našich příjmů a přinášet finanční zabezpečení.

Přeji nám všem průchod červnovými energiemi s co největší lehkostí. Pokud něco nebudete moci ustát – klidně si lehněte. Třeba na zem do trávy, nechte se konejšit a houpat v náruči Matky Země. Vnímejte její dech, její vůni, čerpejte sílu z jejího středu. Z její bezpečné náruče se nám otevírá pohled do Vesmíru, třeba do hvězdné slunovratové noci plné tajemství a příslibů. Sáhněte si pro svoji hvězdu naděje, sneste si Nebe na Zem. Vytvořte si ho uvnitř v sobě a pak i kolem sebe. A také pro druhé. Teď je ten správný čas splnit si své sny…

Přeji krásné červnové dny a noci naplněné láskou a radostí.

Z břehů Nové Země zdraví Mirka

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále kopírován a šířen v nezkrácené a neupravené podobě, jen pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.