Energie na březen 2010 - NOVÉ

Energie na březen 2010 - NOVÉ

Tvoření v radosti - 1+1=3 

V březnu si budeme moci na chvíli vydechnout. Po silných únorových energiích náhlých zvratů přichází období energie vysoké tvořivosti. I nadále se budou otevírat energetické brány, ale energie, která jimi bude přicházet, má jemnější a zároveň hlubší kvalitu než v únoru.

Únor v mnoha směrech „zbořil“ to, co jsme dříve znali jako svoji realitu a často nás to přivedlo do situací, kdy jsme doslova „zůstali stát nad hromadou střepů“. Přesto se v těchto okamžicích vždy uvnitř nás objevilo „Něco“, co nám zablikalo v té tmě kolem a ukázalo kudy z ní ven.  Ano, je to již opravdu zřetelné a vnímatelné spojení s naší Duší.

Během března  dostaneme ještě možnost a příležitost si přehodnotit, které části našich životů jsou dosud postaveny na iluzích.  V novém světle se pak tyto oblasti zákonitě začnou hroutit a sypat. Vše, co není v souladu s plánem a skutečnými cíli naší Duše, se postupně z našich životů začíná odpojovat. (Toto se bude dít během celého roku 2010). Březen nám umožní prohlédnout hlouběji a zhodnotit opravdověji svoje skutečné cíle a přání. Jarní rovnodennost nám kromě „nebeského vyrovnání“ přinese i sílu k tomu, abychom dokázali své nově vytvořené plány převést do praxe a zrealizovat to, co je pro nás nyní do dalšího období prioritní.

Naše vnímavost a citlivost se zvyšuje a začínáme se propojovat s druhými energeticky ve vyšších úrovních a skrze naše Duše. Únorové energie více pootevřely dveře ke spojování se svojí skupinou spřízněných duší a přinesly v mnoha případech propojení a setkání i na fyzické úrovni. Teď v březnu se tato nově vytvořená spojení posílí a prohloubí podle vzorce  1 + 1 =  3. Propojením a vzájemnou podporou spřízněných duší se začíná na fyzické úrovni na Zemi ukotvovat a stabilizovat zvýšená úroveň Vědomí. A díky této spolupráci a propojení vzniká „třetí“ energie.  Byť si to zprvu možná ještě někteří nebudou uvědomovat, přesto propojení a podpora na vyšších úrovních se spřízněnými dušemi přináší do našich životů novou vlnu inspirace a tvoření.  

Zesílené energetické pole, které vytvářejí skupiny spřízněných duší, umožňuje všem zúčastněným čerpat z energeticko-informačního pole té dané skupiny i bez přímého a vědomého propojení jednotlivých účastníků. O to více se tento proces posiluje v okamžiku, kdy dochází k vědomému spojení a spolupráci. To přináší daleko větší sílu a možnost uskutečňovat naše plány a cíle, které jsou opravdu v souladu s naší cestou a úkolem na Zemi.  Proto je důležité zůstat vnímaví, naslouchat svým pocitům a nechat se vést svojí intuicí, která nás ve správný čas povede na ta správná místa. Pokud se tedy ve vás objeví pocit, že někde máte být, je dobré se tímto pocitem řídit. Okolnosti se většinou v těchto případech samy přizpůsobí a cesta bude volná.

V březnu nastává čas položit a ukotvit základy našich záměrů a projektů pro rok 2010. Je čas sázení semen, nejen skutečných rostlin, ale i semínek našich počinů. To, co se začalo v předchozích měsících objevovat v našich životech v myšlenkové úrovni a tvořit v podobě plánů, se nyní začíná zhmotňovat a tvořit na skutečné fyzické úrovni a ukotvovat v realitě. Již se objevují viditelné výsledky našich předchozích počinů a můžeme začít sklízet první plody své činnosti na našich nových pozicích v rámci budování a tvoření v Nové Zemi. Tyto výsledky se již viditelně promítají v naší nové realitě. A dobrá zpráva: tvoření v nové realitě jde samo – lehce a bez námahy. Protože tvoříme opravdu radostně a nadšeně ze srdce.

3. 3. 2010 se otevře velmi energeticky významná Mistrovská brána 3 – 3 – 3, kterou k nám budou proudit vysokofrekvenční podporující energie Univerza. Spojení s těmito energiemi probouzí hluboké části našeho mistrovského Já a umožní nám propojení s našimi mistrovskými kvalitami na velmi hluboké úrovni.

13. 3. bude probíhat další hluboká očista planety Země, což nás energeticky velmi ovlivní. Je potřeba, abychom tyto dny zůstali v klidu a ve svých srdcích, což napomůže nejen nám, ale i planetě Zemi pomoci tento proces lépe zvládnout. Všichni jsme její děti a jsme skrze ni propojeni, takže cokoliv se děje kdekoliv na Zemi, ovlivňuje nás všechny. Tento proces nás přivede k následnému Novoluní  15. 3., po kterém se můžeme opět „znovuzrodit“ očištěni do své „zářivější“ nové podoby.

20. 3. Jarní rovnodennost nám kromě „nebeského vyrovnání“ přinese i sílu k uskutečnění  našich záměrů a jejich následné ukotvení v realitě. Od této chvíle bude nadále stoupat ohnivá energie, což vnese další vlnu nadšení, inspirace a tvořivosti do všech oblastí našich životů.

První jarní úplněk 30. 3. přinese energii, která nám umožní „uklidit“ si v sobě i kolem sebe to, co již není v souladu s naším nitrem.  Zároveň nám dodá sílu učinit i náročná rozhodnutí s nebývalou rozhodností. To vše nás připraví na další fázi růstu, která nastoupí s velikonočními svátky v dubnu.

Přeji nám všem mnoho krásných a úspěšných počinů a to nejen během měsíce března, ale i do příštích měsíců tohoto roku.  A jak se říká – „štěstí přeje připraveným“, proto je velmi důležité jasně se rozhodnout  - a pak už jen očekávat to nejlepší.

Rozloučím se slovy Lindy Goodmanové: „Miřte vysoko. Jestliže nebudete moci doletět k cíli, přistanete na hvězdě.“

Z břehů Nové Země zdraví a na nová setkání ve hvězdách se těší  Mirka

„Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek v nezkrácené a neupravené podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka.“