Leden 2010 - Zpravodaj Země - NOVÉ

Leden 2010 - Zpravodaj Země - NOVÉ

Zpravodaj Země - Leden 2010

(Celia Fenn)

14. ledna : Posuny, proměny energie... zatmění slunce, sluneční protuberance....zemětřesení.... Toto je krátká zpráva pro čtenáře Starchildu o mocných posunech energie, které zahájily rok 2010!

Po velmi mocném sladění koncem roku 2009 a začátkem roku 2010, Země byla v procesu posunu k vyšší úrovni Harmonického vědomí. To je výsledek všech nových systémových mřížek (New Grids), které byly uspořádány v minulé dekádě a konečně přicházejí ke konečnému sladění a funkčnosti s aktivací mřížek Růže nesoucích Zlaté světlo Kristova vědomí. Opětné spojení s Kosmickým srdcem dalo podnět ke zrychlování ve Vědomí v našem slunečním systému, které pociťujeme jako rychlé posuny a změny.

Esencí energie je nyní Plynutí a Změna. Co není postaveno na silných základech, zkolabuje pod tlakem. Co je v harmonickém sladění s Přílivem Nové energie, bude vzkvétat a růst.

S aktivací planetárních mřížek schopnost manifestace a vytváření zázraků ve sladění s přílivem soucitné lásky bude ještě intenzivnější.  Katastrofa a ztráta životů na Haiti je výsledkem tlaků vytvářených posuny, kde ti z nejchudších lidí na planetě pocítili následky tohoto silného hnutí. Ti z nás, kteří jsme v silnější pozici, se můžeme sladit s Přílivem Nové energie, abychom tuto energii nasměrovali do společného tvoření zázraků soucítění a lásky. Buďte připraveni k vytváření zázraků společně. Buďte otevření všem národům této planety, aby se shromáždily a přinesly lásku a podporu těm, jejichž životy byly dotčeny těmito proměnami a posuny. Toto můžeme dělat všichni společně! Duch nás žádá, abychom soustředili svůj záměr na lásku a podporu pro všechny. Také máme v úmyslu vytvářet strukturu v oblasti, která bude ekologicky zdravá tak, že v budoucnosti nezpůsobí takovou rozsáhlou devastaci lidem tohoto ostrova.

Budoucnost Nové Země je o vybudování udržitelné budoucnosti pro všechny z nás a Duch si vybral jedno z nejchudších míst na Zemi, aby nám ukázal co je nutné udělat. Můžeme se soustředit a vytvořit novou budoucnost pro tyto lidi, kteří jsou Námi a jsou součásti Jediné Velké Rodiny na Zemi.

V této době mocných posunů a změn nám dovolí jedině Láska, abychom obstáli, byli celiství a dokonalí. Jelikož nabízíme lásku a podporu postiženým, nebudeme mít strach, protože víme, že v případě potřeby nám naše Světelná Rodina nabídne lásku a podporu. Jsme probouzející se Světelná Rodina a naším úkolem a posláním je být Láskou a lásku nabízet tam, kde je jí třeba. V dalších několika dnech budeme nadále pociťovat silné následky těchto proměn v kosmu a v našem solárním systému. Nebuďte ve stavu strachu. Zbavte se strachu a posuňte se do stavu lásky a soucitu. Toto je doba, na kterou nás Duch připravoval v poslední dekádě. Jako Světelná Rodina, buďte připraveni vytvářet zázraky. Buďte připraveni směrovat energii a lásku tak, aby se zázraky mohly manifestovat.

Také nesuďte a neposuzujte, ale vše  přijímejte s laskavostí. Nevíme, jakému většímu plánu to bude sloužit a naším úkolem je to přijmout a jednat co nejvíce v harmonii a s Boží vůlí a Vyšším vědomím. V této době změn si uvědomujte, že jste milování a že jste Láskou. Jak říká Maria Magdalena  - jste Láskou v Pohybu. Užívejte této Lásky, abyste vytvořili soucitnější a milující svět, takový, jenž podporuje Život skrze Soucítění a Lásku ke Všem. Takže nyní pociťujeme následky jedné z největších protuberancí tohoto cyklu a zítra zde bude sluneční zatmění. Energie jsou pociťovány na všech úrovních. Uvědomte si, že jsme probuzení a silní natolik, abychom tuto výzvu zdolali! Jsme Rodinou Světla!

Co se týče mě, jsem v procesu dolad‘ování svého fyzického bytí po opravdu silných proměnách v Izraeli. Cítím se o mnoho lépe a budu pravděpodobně  dost dobře na tom, abych v brzké době  mohla jít do channelingu, a tak se těším na sdílení informací s Vámi od Archanděla Michaela a Marie Magdaleny, a rovněž informací o práci v Izraeli.

1. ledna  2010 : Rok Křišťálové Růže Míru. Takže už jsme v Novém roce a v Nové dekádě! Jsem v Jeruzalémě a minulou noc, 31. prosince, jsem společně se skupinou Pracovníků Světla (Lightworkers) z celého světa i z místní izraelské skupiny propouštěla staré energie uplynulého desetiletí a uvítala Nové energie Křišťálové dekády.

Měli jsme nádherné světelné shromáždění ve kterém se zdůrazňovalo sdílení energií Radosti a Míru zde ve Svaté zemi. Vytvořili jsem kolektivní záměr skupiny, abychom propustili vše, co je staré a přivítali nové energie ve Svaté zemi. Tím velice děkuji všem těm, kteří se účastnili této oslavy zde blízko Starého Města Jeruzaléma.

Lunární zatmění „Modrého Měsíce“ znamenalo, že zde byly mocné kosmické energie napomáhající při transformacích a energetických proměnách v noci 31. prosince. Dnes jsme propouštěli posledních deset let poznamenaných turbulencemi a přizpůsobování, což byly silné kosmické energie napomáhající při transformacích a energetických proměnách v noci 31. prosince.  Dnes tedy tyto energie propouštíme, abychom se plně sladili s energiemi Boží vůle projevující se skrze Kosmické srdce. Nyní se  Země plně sladila s „Květinou Života“ neboli s plánem planetární mřížky, který bude podporovat vzkvétání Nového Vědomí na Nové Zemi.

Archanděl Michael říká, že tento nový rok a nová dekáda lidstvu dovolí, aby se plně sladilo s Božím plánem míru ve Zlatém Věku Světla. To znamená, že cokoliv, co nebude ve shodě s „vyšším plánem“ vašeho života, odpadne a co bude rezonovat s vaší Božskou životní cestou, k Vám bude přitahováno. Tento proces  se vám možná bude zdát matoucí, protože v tomto procesu Vyšší Já a Srdce převáží mysl a věci, o kterých si myslíte, že je v životě potřebujete.  To bude také znamenat propouštění určité víry a představy o tom, jak by život měl vypadat,  protože se budou otevírat nové vzory pro váš život. Možná se budete cítit dezorientováni, když se váš život naprosto nečekaně bude ubírat novými směry a nově utvořenými vzory.

Nejvýraznější předlohou pro tento Rok Křišťálové Růže budou jasné, čisté a prapůvodní energie Vědomí Růže neboli Kristovské energie. To je perfektní rovnováha mužských a ženských energií, energií Nebe a Země, Minulosti a Budoucnosti, všech obsažených v Nekonečném okamžiku Přítomnosti.  Energie páté dimenze, kde klíčovou energií je Odevzdání se Boží vůli a přílivu Křišťálové  Energie skrze Božské vzory Života. Ne má  … ale Tvá vůle  ...jak jsme se naučili přijímat, že Život má svůj vlastní tanec energií ve sférách Vyššího Vědomí. Tento tanec je veden Vyšším Světlem a není veden požadavky nižšího já. Ale vše je přivedeno ke Sladění neboť Nižší Já a Vyšší Já jsou sladěny do Perfektního  lidsko-andělského výrazu Boží vůle.

Čísla pro tento rok jsou velice mocná. Především, dnes je 1:1:1 – vskutku silné období pro nové začátky a nové záměry pro Lásku a Mír na této Planetě. Rok 2010 je rok čísla "3", který je spojen s energií Božského „Ženství“. Tady v Jeruzalémě jsme pracovali na sladění a uzemnění energie Šekiny, jak Božské ženství bylo známo v tradici judaismu. Bylo nám ukázáno, že energie Nové Země, energie Lásky a Míru se nemohou plně manifestovat předtím než bude Božské Ženství plně uzemněno, aby mohlo přijmout Nové Energie. Šekina neboli Božské Ženství je jako Matka, která přijímá a vyživuje semínka Nového a dovoluje jim rozkvést do Světla v projevené formě. V roce 2010, mocné energie Božského Ženství budou  usilovat o vyjádření se skrze nás, protože my vytváříme prostor k uzemnění a projevu Zlatých Energií Míru na této planetě.

Energie Božského Ženství ve své nejvyšší formě jako Šekina Lásky a Moudrosti je vyjádřena jako Láska a Mír. Je to vyrovnanost, klid, čistota, milosrdenství a laskavost, ale také mocná energie, která smete vše, co není sladěno se Světlem. Růži Šekiny poznáte podle hlubokého pocitu Míru a Radosti, které vyvstanou z vašeho nitra. Jak se tento pocit Míru a Radosti ve vás zakoření, konfigurace vašeho Světelného těla  se zaktivují do vzorů  Posvátné Růže a vy budete bodem manifestace pro Lásku a Mír na Nové Zemi.

Těšíme se na tento Posvátný rok a na vše, co bude projevem  části energie Nové Země.

Co se týče mě, měla jsem zde v Jeruzalémě se Světelnou Rodinou nádherné zážitky. I když zde jsou také velmi obtížné energie z důvodu, že mnoho názorů a úhlů pohledu bojuje o „prostor“ k vyjádření. Asi po týdnu jsem zkolabovala vyčerpáním, dehydratací a nízkým tlakem. Navštívil mě velmi sympatický arabský lékař a dal mi k užívání nějaké léky a tak odpočívám a doufám, že budu zítra budu stát pevně na nohou.

Uvědomila jsem si, že nejdůležitější potřebnou věcí  zde a na celé planetě je Mír. Tím nemluvím pouze o nepřítomnosti konfliktu, i když to k tomu také patří. Hovořím o hlubokém vnitřním Míru, který se odráží v jasnému  klidu Srdce a tichosti Mysli. Zde v Jeruzalémě jsou jen tři místa, kde jsem zažívala tento Hluboký Mír. První místem je kaple Černé Madony, docela nové křesťanské ikony, která v sobě nese sílu Božského ženství. Další je uvnitř Západní zdi Starého chrámu. Když se dotknete kamenů, cítíte do sebe vstupovat  hlubokou mocnou sílu Šekiny. Třetí a možná nejsilnější je Dóm skalní mešity stojící na místě Šalamounova chrámu. Tam je hluboký nekonečný Mír, který až překvapuje ve srovnání s hlukem a energií Starého Města.  Mešita a povrch země, na které stojí má v sobě energii  mocné klidné síly Posvátného Prostoru, jehož držitelkou je Božská Matka.

Doufám, že vám přinesu více zpráv o naší práci v Izraeli a také channeling od Archanděla Michaela, až mi bude lépe a budu schopna tuto práci provádět. Zatím přeji úspěšný a požehnaný rok 2010!

Celia Fenn, Leden 2010

(Pro www.vnitrnibohyne.cz přeložila Marika Živkovičová. Tento článek je možné volně kopírovat a dále publikovat pokud bude připojena celá tato poznámka.)