Bytí a činnost - Shala Mata - březen 2011

Bytí a činnost - Shala Mata - březen 2011

BYTÍ A ČINNOST

(Shala Mata - Kosmický Pulz Vzestupu - březen 2011)

Nejdražší světelná rodino, vítejte u mého prvního článku roku 2011. Jak mnoho z vás ví, během posledních 12ti měsíců jsem svůj článek obvykle psala a  vkládala na web každý měsíc. Novoluní a sluneční zatmění 4. ledna byly pro mne osobně opravdu silným a důkladným zahájením roku 2011. Byla jsem s rodinou na dovolené na Kajmanských ostrovech. Té noci jsem  ve 3 hodiny ráno stála se svou neteří na břenu moře, hleděla na hvězdy a věděla jsem, že se vše změnilo. Byl to okamžik naprostého ticha, kdy byly elektrické impulzy proudící vlnami vnímatelné až do jádra každé buňky.

Čas utekl, jako by ani nebyl, pracovní vytížení se zvýšilo… A už je březen!  Pokouším-li se rozpomenout na minulý týden, natož na leden, připadá mi to skoro jako pouhý sen. Takové je sílící světlo a jeho působení na krajinu naší – stále se měnící – reality. Vážím si vaší trpělivosti a vím, že každý z nás  se plaví současnými energetickými tendencemi a vyjádřeními naší skutečnosti podle toho, jak je vnímáme. Nyní  čočky našeho ,,pozorování” více než kdy předtím podléhají neustálým změnám.

Rok 2011 nejenže otevřel  novou dekádu, ale také slibný energetický koridor, jenž vhání změnu do každodenního vyjádření transformace. Dochází k obrovským posunům, a během příštích několika měsíců budou pokračovat uvnitř každého aspektu našeho osobního a kolektivního vědomí. Zatímco proplouváme přicházejícími změnami, je převelice důležité uvědomění si našeho svatého srdce a též schopnost být v onom posvátném prostoru. Po fyzické stránce mnozí, včetně mne, vnímají změnu energie naší milované Země, spolu se silnou solární energií z našeho slunce. Vysoké světelné frekvence průběžně vytvářejí pro změnu prostor. Úzkost, poruchy spánku, střídání pocitů horka a chladu, tiky ve svalech, bolesti hlavy, pocit vyčerpání, zvýšený pocit hladu, ztráta paměti, bzučení, chvění, deprese,  povznesená nálada, příznaky podobné chřipce, atd. Ve mně osobně, ač stále vnímám určité zvnitřnění a poklid, vládne jakési vzrušení, jež tam bylo vždy, a též hluboký pocit údivu nad tím, jak se vše vyvíjí.  Zjišťuji, že příliš dobře nespím, mé tělo mi nechce dovolit  být pod takovým tlakem, jak to bylo možné dříve. Vyžaduje, abych mu dala přednost, a  harmonogramy a termíny zůstávají až na druhém místě.

Nadpis tohoto článku jsem vymyslela před několika týdny a už jsem zvažovala, že ho změním, ale připadá mi přiměřený, zvážím-li myriády vyjádření energií, na nichž plujeme. Připadá mi zjevné, že polarizovaný bod bytí a činnosti je  významnou součástí naší osobní i kolektivní cesty v roce 2011. Šaráda ,,bytí a činností”  se točí kolem našich přesvědčení ohledně času.

Čas je iluzorní – částečně proto, že minulost a budoucnost jsou úzce a dynamicky spojeny s přítomným okamžikem. V tom, čemu my říkáme ,,budoucnost”, existuje mnoho vláken potenciálů. Již jsem to psala dříve, ale je třeba to zopakovat – čas není lineární, nýbrž má podobu kruhu, naše minulost, přítomnost a budoucnost soustředně víří v cyklu či iluzi času. Naše realita je holografická a je projevována prostřednictvím myšlenek (morfická pole), přesvědčení a rozhodnutí činěných v jednotlivých okamžicích. Je tvárná, a vše je holograficky propojeno.

Od začátku tohoto roku 2011 toho bylo napsáno mnoho o nadcházejícím roku, co přinese a jaké lekce či zkušenosti můžeme očekávat. Na počátku každého roku se vynořuje mnoho předpovědí založených na energii potenciálů daného okamžiku. To, jak se emocionálně ,,cítíme”, zabarvuje naše myšlenky, slova, záměry, činy, což zase směruje energii potenciálu k manifestaci. Z mého pohledu a perspektivy toho, že energie je tvárná a nic není vytesáno do kamene, je to, k čemu dochází  ve velkém měřítku, vyjádřením našich kolektivních myšlenek a stoupající frekvence, jež se zrcadlí v událostech. Bezesporu je za rohem velkolepá změna. Anomálie počasí, zemětřesení, záplavy,  vyhánění diktátorů, nepokoje, ekonomické problémy, solární erupce, a seznam by mohl ještě pokračovat…

Rok 2011  ještě intenzivněji vytříbí otázku ,,Co doopravdy chcete a jaký z toho máte pocit?” Můžeme sledovat vskutku přesvědčivou hru, obzvláště pokud  na ni pohlížíme z kvantového hlediska… Pozorování ovlivňuje realitu – což znamená, že i pouhé pozorování čehokoliv je ovlivněno pozorovatelem. Vytváříme svou realitu tím, co  očekáváme, že uvidíme, a ještě častěji tím, co se událo v minulosti – podobá se to smyčce uzavřeného okruhu. To se mění v roce 2011 a celkem výrazně v měsíci březnu, kdy přestáváme vzdorovat a měníme svou perspektivu.

O březnu se často říká, že vstupuje jako lev a odchází jako jehňátko. V duchu svého jména  přináší akci a pohyb. Jistě se staneme svědky pohybu ve všech koutech naší planety, v každém možném uspořádání. Pohyb a změny jsou na dosah. Většina z nás to vnímá jako energii vyvolávající úzkost či nejistotu, ležící těsně pod našimi vědomými myšlenkami – často se s tímto pocitem již probouzíme.  U některých se to projeví jako výbuchy vzteku či odvetná opatření, u jiných vyvolává otázku ,,Je to, co cítím, moje?” Položíme-li si tuto otázku, pomůže nám to, abychom odpoutali naši energii od kolektivních morfogenetických polí a zůstali ukotveni v naší osobní sféře.

Během měsíce března probíhá, a nadále probíhat bude, silný přísun energie pocházející z kolektivních, planetárních vyrovnání a z působení změn. Jistě, vlastně nic nového, ale to, jak s tím naložíme a jak  tím vším budeme proplouvat, učiní z tohoto měsíce v našem srdci jehňátko se lví silou.

Během mé nedávné meditace s delfíny a velrybami 27. února k nám v našem srdci velryby a delfíni mluvili o ,,umožnění”  a o tom, jak dochází ke změně  ,,vlivem pozorovatele”. Ačkoliv jsme pracovali na oblasti posledního zemětřesení na Novém Zélandu, lze tuto informaci jako celek aplikovat na každou oblast našeho života

Často, když dochází v našich životech či na planetě k dramatickým událostem, spojují se mnozí do skupin a modlí se za uzdravení, napravení či odstranění  takové situace. Ač je to míněno od srdce a je to obdivuhodné, z kvantového pohledu je to ošemetné. Všechno je energie a ve všem je obsažena polarita či odraz všech věcí. Modlíte-li se za mír, udržujete tím kontakt s válkou.  Vyšlete-li léčení k ,,nápravě” určité oblasti či události, je to také problematické, protože to nadále udržuje polaritu v onom problému.

Jsme mnohem efektivnější, když jsme méně činní a více ,,jsme”, a to tak, že:

1. Sestoupíme do svého svatého srdce – onoho neposkvrněného prostoru srdce, kde neexistují žádné povinnosti a činnosti.

2. Pozorujeme a vnímáme dotyčnou oblast, událost či zkušenost – aniž bychom se  jakkoliv angažovali – jen sledujeme.

3. Položte si otevřenou otázku: ,,Co by se mělo stát, abych toto…… vnímal jinak.” Dejte pozor, aby otázka byla vskutku otevřená, pevně nedefinovaná, aby nebyla omezena na onen konkrétní problém.  Mohou nastat mnohem větší změny, než  bychom  byli schopni vymyslet či vymezit.

4. Otázku  PUSŤTE – zmizí nebo někdy budete mít pocit rozpínání ve svém srdci, které vede ven všemi směry, bez tvaru, schopné napojit se na veškeré potenciály přesahující frekvenční vzorce 3D.

5. Všimněte si, co se vám pocitově zdá jiné. Všimněte si, co vypadá jinak. Již to nevnímáme, ani na to nepohlížíme z vnějšku, nýbrž jako bychom tím byli, jako bychom byli uvnitř. Perspektiva se mění z pozice pozorovatele určité reality na pozorování zevnitř oné reality.

Koncepčně jde o malou změnu, jež každému z nás umožní okamžitě provést změnu  naší reality nebo prvků uvnitř ní. Rozdíl spočívající v tom, zda se na něco díváme či to pozorujeme zvenčí anebo zevnitř, jako bychom tím byli, je nenápadný, avšak  nanejvýš účinný. Je to určitá forma  ,,změny tvaru”, avšak z perspektivy toho, že  to připustíme a budeme důvěřovat, že ke změně došlo skrze náš pocit.

Při udržování rovnováhy v tomto výjimečném měsíci si užívejte ,,bytí”, v jakékoliv podobě se vám zjeví, a těšte se z  ,,činnosti” vycházející z hloubi vašeho svatého srdce.

Vyzařujte své nádherné světlo i nadále!

S láskou a požehnáním ve službě,

Shala
© Shala Mata 2011

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
https://www.lightworker.com/shala/

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)