JAK UTVÁŘET ŽIVÉ FIRMY - hierarchické a síťové struktury - 24. června 2014 - úterý

JAK UTVÁŘET ŽIVÉ FIRMY - hierarchické a síťové struktury - 24. června 2014 - úterý

Aby se mohly ve firmách naplno projevit vyšší hodnoty jako je kreativita, autenticita, smysl, tvůrčí talent, poslání či prosperita – je třeba tomu přizpůsobit firemní kulturu a zvolit odpovídající organizační design. Projekt Business Evolution odpovídá na otázku „JAK?“ vytvářet živé systémy a prosperující prostředí. Poznejte tento večer zákonitosti správného efektivního fungování hierarchických a síťových systémů - firemních organizačních struktur.

Datum: 24. června 2014 -  úterý 18-21 hodin

Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1

Cena: 300 Kč 

Kontakt, informace: Daniela 604 277 510, kvantovka@email.cz

Rezervace místa, přihlášky: rezervační formulář zde....

__________________________________________________________________________________________________________________________

Veškerá Existence, Život, Vědomí či sám Vesmír je organicky uspo-řádán. Tzn. má svůj dokonalý řád, živou strukturu, systém a formu, skrze kterou tvoří, vyjadřuje se, vzniká, zaniká, plyne, vyvíjí se, proměňuje – a JE. Každá forma Života či frekvence Vědomí však potřebuje ke svému projevu specifickou či odpovídající formu/strukturu, která ho v tom podporuje. 

 

Hravou a zážitkovou formou si představíme hlavní principy, zákonitosti, rozložení rolí, dynamiku vztahů a správné fungování 4 MODELOVÝCH USPOŘÁDÁNÍ FIREMNÍCH ORGANIZAČNÍCH CELKŮ v souvztažnosti k aktuálním potřebám a rozvoji vědomí jejich členů.

 

Budeme si povídat o tom, co je potřeba ve firemním prostředí nastavit, aby mohli personalisté a manažeři vytvářet a spravovat „živá společenství“. Snadněji tak pochopíte slepá místa ve vaší firmě, vnitřní dynamiku pracovních vztahů, hlavní zdroje výkonnosti, styly řízení, skryté i  zjevné klady, zápory a vývojové výzvy organizačního designu:

  • hierarchické struktury (klasická „pyramida“),

  • síťového uspořádání (zákonitosti „kruhu“)

  • partnerských organizačních systémů

  • fraktálového samo-organizovaného společenství, jehož zákonitosti jsou v byznysu zatím „hudbou budoucnosti“.

 

JAK SE BUDE PRACOVAT?

Společně vytvoříme živý interaktivní prostor pro diskusi, vaše otázky a příklady z praxe, vlastní introspekci, konstelační a praktické ukázky z případových studií.

 

KRÁTCE O PROJEKTU BUSINESS EVOLUTION:

Projekt BusinessEvolution (…just BE) vznikal 3 roky. Je inspirován výsledky 4-letého zkoumáním přírodních vývojových cyklů a  přináší komplexní mapu systémového uspořádání vztahů mezi makrokosmem (společnost, svět, evoluce) a mikrokosmem (člověk, rodina, firma). Zaměřuje se především na aktuální potřeby a vývoj firemního prostředí, efektivní nástroje a skutečná systémová řešení pro oživení prosperity firem.  Zabývá se výzkumem, prožitkovým vzděláváním a zaváděním firemních inovací v oblasti personalistiky - Human Relations procesů, firemní kultury, organizačního designu, autentického marketingu a rozvoje férového obchodu.