Astrohry 3. - 4. března 2012 - LILITH - KLÍČ K TVOŘIVOSTI

Astrohry 3. - 4. března 2012 - LILITH - KLÍČ K TVOŘIVOSTI

V březnu před Jarní Rovnodenností je ten pravý čas dostat se do své plné tvůrčí Síly, stát se opět sám sebou a spojit se skutečným, celistvým duchovním Já, ze kterého pramení veškerý Život. 

V kvantové astrologii toto duchovní celistvé Já v našem životě a horoskopu představuje Lilith. Během víkendové práce s horoskopy účastníků semináře se dotkneme i jiných kvalit a úrovní projevu Archetypu Lilith, která je naše:

  • Esence Života a Bytí, Jednota, Plné vědomí a božský potenciál
  • Duchovní Podstata, Duch, Pravé autentické celistvé Já
  • Zdroj Vnitřní Síly, Lásky, Tvořivosti, Radosti, Hojnosti, Harmonie
  • Poslání a Vývoj v tomto životě
  • Tvořivost, Sebevyjádření, Přirozenost 
  • Vnitřní Dítě, okolnosti vlastního dětství, domov, rodina, bezpečí
  • Fyzické děti - současné děti, nenarozené děti (budoucí i ty minulé (potraty))
  • Prvotní trauma, naše traumatizové, vytěsněné, ztracené, zraněné Já (minulost)

Lilith nás spojuje s naším Božským potenciálem a Duchovním Domovem a je zdrojem našeho uzdravení, harmonie, celistvosti, přirozenosti, vnitřní síly, integrity, naplnění a poslání Zemi.

Tento první březnový víkend se tedy podíváme na své bloky, které nám jako jednotlivci a kolektivně brání spojit se, ukotvit a projevit tento potenciál ve svém životě a hmotné realitě. Vzhledem k tomu, že na úrovni Lilith se nachází často také naše prvotní trauma, je možné, že budeme v bezpečném prostoru mandaly uzdravovat i některé naše nejhlubší bolesti i zranění (na úrovni vnitřní dítě, Duch).

Pokud cítíte, že se vám tato témata bytostně dotýkají a může pro vás tento první seminář být to pravé, tak neváhejte a zajistěte si místo na tomto víkendu včas. Termín semináře je volen tak, aby nám v tomto procesu pomohly láskyplné, všepřijímající energie Ryb a Neptuna - jemné ženské duchovní Síly.

Čeká nás víkend plné prožitkové práce s vašimi horoskopy, astrologickou mandalou a minikonstelace na zvolené téma - Spojení a projev vlastností Lilith v realitě - UKOTVENÍ SÍLY DUCHA VE HMOTĚ, V TĚLE.

___________________________________________________________________________

Kdy: 3. -  4. března 2012 - 9:30 - 19:00

Kde: Studio Pro, Polská 6, Praha 2

Kurzovné: 2600 Kč 

Platební podmínky: Kurzovné v celé výši zašlete nejpozději do 20. února 2012 na účet u ČS - 2134019339/0800, do textu prosím uveďte celé své jméno. Při písemném zrušení semináře 6 dní před seminářem se kurzovné vrací v plné výši, při zrušení účasti 6 dní až 2 dny před seminářem je storno poplatek 40 %, poté se kurzovné nevrací.

Pro účast na semináři je nutné zaslat svá data narození (datum, místo a čas) pro zpracování horoskopu.

Termín pro přihlášení, zaslání kurzovného a dat narození: 20. února 2012

S sebou: volné oblečení, přezůvky (ponožky - na mandalu se nevstupuje naboso), pití do sálu v pet láhvi, svačinku, něco sladkého, oběd s sebou nebo si ho můžeme objednat v restauraci. Počet míst je omezen, místo na Astrohrách si rezervujte včas. 

Přihlášky a svá data narození mi můžete poslat ZDE.

_____________________________________________________________________

Na astrohrách budeme léčit aktuální témata a energetické pole účastníků kurzu zážitkovou konstelační metodou. Rozestavíme planety do astrologické mandaly v reálném postavení dle stupně a znamení podle konkrétního vybraného horoskopu.  Budeme pracovat se základními archetypálními energiemi planet horizontálně i vertikálně, což umožní hlubší léčení a výrazné změny vědomí a energetického systému na individuální, ale i kolektivní a planetární úrovni.

Pro účast na semináři je nutné předem zaslat svá data narození pro zpracování horoskopu. Žádné další astrologické znalosti ani předchozí konstelační zkušenosti nejsou nutné, vše potřebné v průběhu vysvětlím. Na semináři kombinuji různé metody, konstelační techniky a léčení dle potřeb konkrétní skupiny účastníků, např. další prožitkovou práci s mandalou, mini-konstelace na vnitřní archetypy, práci s čakrami, kvintesencemi a pomandery Aura-Somy nebo výkladovými kartami.  Na závěr semináře můžeme dle možností individuálně probrat dopad léčení a průběhu semináře pro jednotlivé účastníky kurzu podle rozboru osobních horoskopů.