Aktivační brány - květen 2010

Aktivační brány - květen 2010

Probuzení v Nové 5D Zemi

Květen je měsícem nové naděje a radosti z prvních tvořivých krůčků na naší nové cestě. Díky dubnovému ohnivému novoluní 14. 4. se probouzíme do úplně nové 5D reality – Nové Země. Naše přání a sny o Jednotě, Lásce, Radosti a Hojnosti ve hmotě se stávají vytouženou skutečností. S okouzlením, dětskou zvědavostí a nevinností můžeme ve svém okolí poznávat nový svět, který uvidíme možná poprvé, zcela novýma očima. Pocítíme konečně nový optimismus, dopřejeme si relaxaci a vychutnáme si lehkost Bytí.

Duben byl opravdu náročným měsícem očisty, rozpadů, konců, ztrát, překvapivých rozchodů a zvratů v našem osobním i kolektivním životě. Začalo to velikonočními svátky, kdy byly nenávratně narušeny základní kameny křesťanské víry a ideály o Svaté Rodině a dokonale čistném duchovním svazku Ježíše (Jupiter) a Marie Magdaleny (Neptun) byly na spirituální a energetické rovině přehodnoceny, očištěny a zrušeny. Tím jsme se mohly jako Lidstvo otevřít nové pravdě a rovnosti ve vztazích a začít svobodně a samostatně objevovat duchovní podstatu přirozených rolí v rodině i v partnerství. Následkem toho hodně osobních i rodinných vztahů skončilo a některé Posvátné smlouvy a cesty Duší založené na růstu prostřednictvím karmického vyrovnání se uzavřely.

V dubnu se také rozpadla sama podstata našeho pokřiveného, iluzorního 3D/4D systému a příslušných planetárních mřížek v mnoha směrech. Řada tisíce let platných hodnot, paradigmat, společenských norem, ovládacích struktur, kontrolních systémů a sítí se definitivně zhroutila. Jelikož se nacházíme v roce Kozoroha, šlo především o změnu zastaralých paradigmat založených na hierarchickém systému, strachu, karmě a kontrole. Zásadně se to dotklo již zmiňovaného rodinného systému, společenské hierarchie, ale také falešné 4D duchovní hierarchie Světla. Následky tohoto rozpadu pocítíme velmi citelně v následujících měsících. Mezitím je však třeba začít budovat a tvořit nové struktury, paradigmata a systémy založené na Jednotě a vzájemné úctě, lásce, důvěře a toleranci, které je postupně nahradí.

Nejvýznamnější změnou v dubnu a v celém současném procesu Vzestupu, bylo ukotvení 5D reality ve hmotě během mistrovské brány 14. 4. Ohnivé energie tohoto silného novoluní v Beranu pomohly spálit poslední zbytky starých struktur a falešných 3D/4D mřížek a místo nich se do naší známé reality snesla nová 5D duchovní realita a světelná síť Lásky a Celistvosti.

Tuto klíčovou změnu ohlašoval i sabiánský symbol tohoto novoluní v Beranu na 25. stupni – „Možnost prožívání na dvou úrovních Bytí“ aneb Zjevení nových potencialit, který navíc upozorňuje na téma „víry“ (Co věřím, že je možné prožít a mít?) a s tím související „Zkouškou“. Nějakou dobu tu skutečně budou existovat obě reality společně, ale propastný rozdíl ve vibracích se bude rychle zvětšovat. Mezi realitami 3D/4D a 5D nemůže být soulad, harmonie a tvořivá spolupráce, navíc zrychlený vývoj, který nás v nejbližší době čeká, není možné unést a zvládnout ve 3D/4D vibracích.

Proto dalším aktivním krokem na cestě Vzestupu bude opět ODDĚLENÍ SVĚTŮ - ROZDĚLENÍ REALIT a všeho, co v těchto realitách existuje. Tentokrát půjde o přirozené „třídění“ v rovině vědomí podle naší příslušné 3D/4D/5D frekvenční hladiny, ke kterému dojde ještě letos od Letního do Zimního Slunovratu 2010. Svými činy, jednáním a vyzařováním budeme zcela přirozeně přitahováni k lidem, místům a příležitostem podle své vibrace a naopak budeme postupně odděleni z prostorů a vztahů, se kterými nerezonujeme.

Většina lidí na Zemi tuto změnu vůbec nezaznamenala, protože zatím zůstali připojení svým vědomím ke starým 3D/4D mřížkám a ještě nějaký čas potrvá, než celý starý systém zcela zmizí.

3D (třídimenzionální) hrubě-hmotný systém Duality je založený na oddělenosti, strachu, vině, egu, boji, nedostatku, slabosti, nevědomí apod. V této vibrační hustotě je udržován kontrolním 4D (čtyřdimenzionálním) jemno-hmotným systémem Duality – tzv.Matrixem. Je to astrální svět kolektivního (ne)vědomí - kolektivního mentálního, emocionálního a spirituálního těla - který pomocí iluze, karmické mřížky, kontrolních sítí Světla, dalších ovládacích struktur a programů manipulace celé věky udržoval Lidstvo v nevědomí a područí vyšších temných sil. Používali k tomu i magii a falešnou duchovní hierarchii Bílého Světla (falešné a temné Bílé Světlo, Bůh, Bohyně, andělé, archandělé apod.), kterou jsme však dočasně mohli vnímat i jako pravdivou. Oba tyto systémy a planetární mřížky se definitivně zhroutily, byly odpojeny od „Zdroje“ a přestaly být podporovány a vyživovány z jádra Matky Země. Můžeme si tak konečně odpočinout od věčného "čištění" a "karmické nápravy" a polarity (Světlo a Tmu) smiřovat pomocí integrace a přijetí.

Celistvé Vědomí Matky Země - Krystalické Jádro - již totiž nese pouze čistou 5D (pětidimenzionální) vibraci Jednoty, Celistvosti, Lásky, Radosti, Harmonie, Tvořivosti a Hojnosti pro všechna její Stvoření. Tato jemno-hmotná světelná realita  se však může ve hmotě manifestovat a tvořivě projevit pouze skrze ukotvené vědomé Lidské Anděly s otevřeným srdcem i myslí. Země velmi potřebuje spolupráci Pravých Celistvých Lidí, které je připravena přirozeně a v souladu s jejich vývojem vyživovat, regenerovat, uzdravovat, chránit, vést a tvořivě podporovat ve hmotě.

V květnu se budeme učit žít v této nové 5D realitě – Nové Zemi. Budeme pomalu poznávat zcela nový svět se všemi jeho kosmickými nástroji, schopnostmi a novými univerzálními 5D zákonitostmi – např. bezčasovost, prolínání a splývání realit, rychlejší zhmotňování myšlenek, okamžitou materializaci apod. Bude to pro nás dobrodružství a úplně nová zkušenost. Dosud jsme byli zvyklí takto pracovat a tvořit v jemno-hmotném, láskyplném, multidimenzionálním 5D světě vyšších rovin – „nahoře“. Nyní si budeme zvykat, že takto máme tvořit tady „dole“, protože 5D světelná realita je teď v nás a všude kolem nás.

Až do 21. 5. nám bude Slunce v Býku pomáhat ukotvovat tyto vyšší vibrace ve hmotě a hlavně v našem fyzickém i jemnohmotném těle. Některé naše nižší úrovně, čakry a buňky však v sobě stále nesou staré 3D/4D frekvence, které budeme uvolňovat postupně. Přechodně můžeme proto náhle pocítit tíhu, tlak, ohrožení, agresi, lítost, smutek, úzkost, paniku či strach ze změny, skleslost, depresi, apatii či únavu, jak se naše tělo bude snažit přizpůsobit energetické změně na všech úrovních. Tyto stavy a nálady se mohou poté střídat s pocity naprosté lehkosti, euforie, harmonie, vnitřní síly, okolní podpory a důvěry, že všechno je teď možné a v naprostém pořádku.

Kolem novoluní v Býku 14. 5. může toto nevyrovnané prožívání a negativní tlaky zesílit, nebo se můžeme dostat do střetu s okolní 3D/4D realitou, která nás může zkusit strhnout do svých dramat a strachů. Sabiánský symbol tohoto novoluní zní – „Indiánský válečník divoce uhání na koni a z opasku mu visí skalpy“ – aneb Agresivita lidských instinktů v boji za své pozemské pole působnosti. Většina lidí stále existuje ve starém 3D/4D systému, ale mohou začít cítit strach z nadcházejících změn a ohrožení souvislosti s odpojením od Zdroje a Proudu Života. Můžeme narazit na výrazné nepřátelství nebo se proto dostat do konfliktu v rodině, v zaměstnání, na úřadech i v obchodě, jak na sebe budou narážet odlišné frekvence lidí a míst. Pro nikoho tento střet nebude příjemný, jak si každý bude chtít obhájit „svůj prostor“ na úkor toho druhého. Začíná další vlna oddělování a loučení s místy a lidmi, se kterými hluboce nesouzníme.

V této lunární fázi si také můžeme mnohem jasněji uvědomovat pokřivenost systému a nesmyslnost okolního 3D/4D světa a možná pro nás bude lepší stáhnout se na čas do ústraní, abychom si lépe zažili a uchránili svůj nový vnitřní i vnější 5D prostor. Možná nás Duše v rámci „třídění a rozdělení realit“ povede k osvobození se ze závislosti na systému. Ukáže nám možná nutnost větší důvěry ve své schopnosti a vnitřní vedení, potřebu soběstačnosti a samostatného tvoření.

Jak stále ještě existují obě reality současně, může se během tohoto období i v nás prohloubit zvláštní stav prožívání života na dvou či více úrovních vědomí najednou (multidimenzionalita). Na jedné úrovni můžeme prožívat 3D/4D frekvenci, např. citovou nebo fyzickou bolest, kterou však dokážeme zároveň „pozorovat“ v naprostém klidu a v kontaktu se svou silou. Nebo můžeme zažívat odpojení či uzavření svých osobních 3D/4D energetických center, zatímco dál skvěle fungujeme a „jedeme“ na jakýsi jiný pohon. Dopřejme si dostatek péče, lásky a času na aklimatizaci v nových frekvencích. Někomu pomůže spánek, klid, samota, pobyt a hra v přírodě, nebo nás povzbudí setkání se spřízněnými Dušemi, dětmi a přáteli.

Vstupem Slunce do znamení Blíženců 21. 5. se vše opět začne zrychlovat. Začneme pociťovat novou lehkost a touhu opět se spojit s druhými, bavit se, hrát si a radovat. Začneme aktivněji vyhledávat a přirozeně přitahovat nové vztahy a místa, která v nás podporují to nejlepší – naši tvořivou duchovní podstatu – Pravé Já.

Naše těla prošla v dubnu mocnou očistou a mnohým z nás se podařilo aktivovat svou Pravou Celistvost na buněčné úrovni. Díky tomu se může naše Pravé Já v těle lépe ukotvit a tvořivě projevit. V květnu tak budeme moci konečně (a možná poprvé) zakusit čistou radost z Bytí ve hmotě a začít přenášet vizi Nové Země do reality. Objeví se nové tvořivé impulzy, které nás inspirují a podpoří v realizaci našich úžasných projektů a tak budeme moci začít budovat krásnější a bezpečnější místo k životu pro nás a všechna stvoření Matky Země. Duchovní svět a Nebe je konečně na Zemi a začínáme skutečně tvořit náš Nový Život!

Během noci 27. – 28. 5. můžeme očekávat velmi silný úplněk ve Střelci (Slunce v Blížencích), protože během této noci dojde navíc ke vstupu Urana do znamení Berana. Uran se dlouhých 7 let nacházel v bezpečné láskyplné náruči oceánské Jednoty Ryb stejně, jako se lidská bytost nachází 9 měsíců v bezpečí dělohy a v Jednotě s matkou. Uran = Vývoj = Dítě se nyní pokouší prodrat - zrodit - prorazit do života s mnohem větší razancí. Probouzí se z Nevědomí k Plnému Vědomí. Je možné, že během této světelné brány (a noci?) se narodí nebo „počne“ hodně dětí, které mají přispět významným způsobem k dalšímu pokroku Lidstva.

Většina starých paradigmat a zákonitostí v nové realitě nefunguje a neplatí, je tedy třeba vytvořit nová, a proto je také možné, že tato vlna Světla nám přinese nějaké nové informace, poznání, paradigma, poselství, technologie nebo další nástroje pro kvantový růst a léčení Lidstva.

V každém případě tato brána souvisí „se zrozením Nového Vědomí Lidstva“ a jako při každém „porodu“ bude potřeba hodně podpory, lásky, ochrany a jednotné skupinové spolupráce Bytostí duchovních (Střelec) i Lidských (Blíženci).

Sabiánský symbol tohoto květnového úplňku zní: „Amorek klepe na dveře lidského srdce“ s upozorněním na „náhlé propuknutí touhy po romantické lásce“. Tímto symbolem je ale míněno jakési "osobní zasvěcení ideální láskou". Tato touha bude spíše vycházet z podstaty našeho Ducha, který k nám začne skrze Pravou Celistvou Lásku našeho srdce volat a přitahovat svůj Blíženecký Dvojplamen - Božský Doplněk, se kterým bychom mohli realizovat Pravou Celistvost ve hmotě. Pravou Lásku Dvojplamenů nic nezastaví - ani manželský slib, společenské hodnoty, kulturní a sociální normy, věkový rozdíl apod. Taková ideální romantická láska nezná pravidla a ignoruje příkazy rozumu. Je to silnější než my, a tak to můžeme pustit a s důvěrou nechat plynout, protože řídit se - to „s kým“ a „jak“ a „kdy“ – stejně nedá. Prostě se to stane……už brzy……

Dovolme si tedy otevřít svá srdce a užijme si tuto jedinečnou, magickou a „plodnou“ květnovou noc  Lásky!

To je k aktuálním energiím května vše. Na další virtuální setkání v červnu se opět těší Daniela

Poznámka pro kopírování:

„Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu“.