8. prosince 2014 POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY workshop pro jednotlivce/firmy v MAITREA

8. prosince 2014 POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY workshop pro jednotlivce/firmy v MAITREA

POSLÁNÍ JE TŘEBA CÍTIT  -  VIZI JE TŘEBA VIDĚT  -  HODNOTY JE TŘEBA ŽÍT

Kolem POSLÁNÍ existuje mnoho mýtů, iluzí a polopravd, které nás svádějí z cesty a brání nám skutečně ho v sobě objevit, cítit a žít ve vnějším světě.
Znám hodně lidí, kteří o svém poslání dosud sní v prostředí nezáživné, ale „jistotu“ dávající práce, krouží kolem něj, občas se ho dotknou nebo ho dosud marně hledají skoro jako ten mystický „svatý grál“.
Mnoho lidí si spojuje své POSLÁNÍ s činností, která jim prostě dělá radost, rozvíjí je, naplňuje příjemným pocitem a navíc nějak prospívá společnosti, druhým či světu. To všechno zajisté platí, přesto znám mnoho lidí, kteří se takovou činností živí a přesto cítí „že TO pořád nějak není ONO“.
Je to proto, že realizují a naplňují pouze malou část svého poslání, realizují interpretaci své osobnosti/ega o poslání, zdokonalují jeho FORMU a nějak se jim z toho vytrácí to nejdůležitější – OBSAH poslání, které pramení z naší duše a podstaty bytí.
Na tomto workshopu se proto za pomoci poznatků a systemických zákonitostí Kvantové astrologie® podíváme na to, jaká obecná zastaralá přesvědčení, postoje, osobní vnitřní i společenské vnější struktury je třeba změnit, abychom mohly objevit, žít a vyjádřit ve své práci a POVOLÁNÍ svůj prapůvodní tvůrčí potenciál – svatý grál v nás.
Kvantová astrologie jasně odkrývá POSLÁNÍ pomocí 5 prvků horoskopu:
1) zdroj našeho poslání – tvůrčí potenciál, obsah, přirozené talenty, vnitřní sílu a potřebné zdroje k jeho realizaci
2) zdroj podpory a výživy pro naše poslání – dovednosti, znalosti, nástroje, které umožňují a vedou k rozvoji a realizaci našeho poslání
3) oblast a formu realizace poslání – v jaké oblasti života a práce najdu spokojenost, naplnění
4) minulé zkušenosti - odkud jdu, kým jsem byl(a-), tedy na čem stavím, o co se můžu opřít, co mi jde – vrozené vlastnosti, dovednosti
5) budoucí výzvy, lekce – kam jdu, kým se stávám, tedy směr vývoje, smysl poslání, co se na této cestě učím, osvojené dovednosti atd.
Během večera si pomocí ukázkových konstelací na téma „Moje současné povolání/práce versus moje poslání“ také můžeme popsat odlišnou dynamiku ženské a mužské cesty k vnitřnímu naplnění, spokojenosti a harmonii.
POZNÁMKA:
Třem zájemcům/účastníkům kurzu připravím jako ukázku krátkou prezentaci dynamiky jejich osobního poslání na základě zpracování horoskopu. Nutno zaslat data předem.