3. 11. 2010 - začíná Sedmý Den Galaktického Podsvětí

3. 11. 2010 - začíná Sedmý Den Galaktického Podsvětí

7. Den Galaktického Podsvětí 

Milí přátelé, podle Mayského kalendáře vstupujeme dne 3. 11. 2010 do 7. Dne Galaktického Podsvětí. V průběhu nadcházejících dní (od 03. do 07.11. 2010) bude možno výrazně vnímat nové energie, které začnou být v těchto dnech na naši planetu z kosmu projektovány.

S aktivací energií 7. dne  Galaktického Podsvětí je zřejmé, že vstupujeme do bodu, kdy nastává konec mužské, racionální dominance v našich vědomích. Nová energie přicházející s posunem do 7. dne Galaktického Podsvětí začne výrazně ovlivňovat naši pravou polovinu mozku a také východní zemskou hemisféru. Cílem je rozvoj nedvojného kosmického Vědomí, tedy dosažení Jednoty a také dosažení rovnováhy mezi Východem a Západem. Vše vyvrcholí 9. 3. 2011, kdy již Světlo bude rovnoměrně rozprostřeno po celé planetě a v tomto směru zavládne harmonie.

V Mayském kalendáři je tato fáze (7.Den Galaktického Podsvětí) pojmenována Dozrávání plodu a vládcem tohoto období je Ometeotl. Je to aztécký bůh, který byl nazýván Dvojjediným Pánem a měl dva  aspekty – muže a ženu.

Zdá se, že víkend 6.-7. 11. 2010 bude perfektní dobou pro napojení se na novou dokonale vyváženou Jin/Jang energii, která v té době již bude ve Vesmíru k dispozici a čekat na to, až si ji “stáhneme”.

Během tohoto víkendu proběhne v mnoha duchovních komunitách ve světě spoustu oslav, neboť platí “jak nahoře tak dole” …. a je známo, že naše planeta v této transformační době nezbytně potřebuje právě to, aby došlo k vyrovnání energií mezi Východem a Západem. Díky tomu potom v nadcházejících letech bude moci dojít k omezení válečných konfliktů a z toho vyplývajících dalších katastrof.

Jedná se o návrat Božské ženské energie na naši planetu! Díky ní se začnou postupně probouzet naše telepatické schopnosti a značně se prohloubí  intuice to neznamená jen to, že budeme vidět do budoucna – jako podstatnější vnímám to, že budeme mnohem lépe a jasněji vnímat přítomnost! Na Zemi dojde k objevům nových technologií fungujících na bázi krystalů a světla (krystaly začnou zase být programovány na pomoc lidstvu)  a k mnohým dalším zázrakům souvisejícím se zesíleným vlivem pravé hemisféry na naše myšlení a jednání.

Určitě bychom měli využít přílivu této nové energie k hluboké vnitřní práci na sobě, k nastolení rovnováhy mezi naší Vnitřní Ženou (Animou) a Vnitřním Mužem (Animem).

7. Den Galaktického Podsvětí začíná 3. listopadu 2010 a jeho vliv budeme pociťovat až do 28. října 2011.

Moji milí, tak pojďme do toho a využijme přílivu nové Božské ženské energie k evoluci svého vědomí. Je to to nejlepší, co můžeme udělat nejen pro sebe, ale hlavně pro Vzestup naší krásné planety.

In Lake´ch.

Vaše Sofie

Zdroj: Carl Johan Calleman

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Hanáková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.