28. září 2009 - Karen Bishop

28. září 2009 - Karen Bishop

Svítá… konečně přichází nový den

28. září 2009

Vítejte!

Merkur jde znovu kupředu a poslední dílek  našeho nového místa příjezdu je konečně na místě. A vzhledem k této události  zaznamenáme mnohem větší pokrok  a bezpečné uzamykání v našich zcela nových prostorách.

Znamená to, že se již nebudeme budit dlouho před úsvitem, ve 3, 4 nebo v 5 ráno, abychom pak nebyli schopni znovu usnout!  Mnozí z nás budou moci definitivně prospat celou noc! V určitých intervalech během procesu  vzestupu jsme izolováni od vyšších realit nebo toho, co se děje v době snění, neboť se na těchto úrovních děje mnohé a je zapotřebí, abychom byli  během doby, kdy se věci vylaďují a skládají, nezatížení a abychom měli odstup. Můžeme tudíž příjemně usnout, nicméně se nadále budit každé ráno ve stejnou dobu, aniž bychom byli schopni znovu usnout. Je to všechno součást procesu postupu kupředu.

Vzhledem k tomu, že  naše odpojení nastalo v celé úplnosti, a naše  nové prostory jsou konečně a naprosto připraveny, musíme do nich pouze vstoupit celým svým bytím. Kdo nyní bude po našem boku? Co a kdo “to zvládli” a nyní sídlí tam, kde my? (Krátká poznámka pro předběžce: na vaší úrovni je duší méně, protože to vy prozkoumáváte zcela nové teritorium, ale buďte ujištěni, že se přesto spojíte se svými partnery.)

Jednotlivci a energie, kteří pomáhali vytvořit naše nová místa a prostory, mohou náhle odejít, jelikož jejich úkolem bylo nám pomoci se dostat tam, kde být máme, a nyní odejdou na svá právoplatná a pravá místa, i když to třeba nebude u nás. V souvislosti s tím vezměte na vědomí, že toto finální zakotvení  ohlásí novou cestu, co týká pozemských andělů jako oficiálních strážců planety.  V minulosti jsme pomáhali pozvednout frekvenci planety, odešli jsme do nové reality své vlastní tvorby, a nyní budeme naprosto a nesrovnatelně u kormidla, a budeme schopni bez odporu a výzev ve své velmi nové realitě tvořit zcela novou Zemi.

Dojde k jednoznačné výměně stráží v souvislosti s tím, kdo nebo co nyní bude v našich nových prostorách. Mnozí hlásí neočekávaný příchod peněz. Ať již v podobě dědictví, časných důchodů, darů atd.,  mnohé z nás tyto nové finanční zdroje podpoří, abychom mohli být tam, kde být potřebujeme, stvoří naši novou svobodu a volnost, a my teď budeme moci  docela zakotvit na svých nových místech. Podobně jako u shůry seslaných synchronicit, víme, ze vše je v božském a dokonalém pořádku, jelikož jsme podporováni zvláštními a zázračnými způsoby  tak, jako nikdy předtím.

A přesto si někteří lidé připadají ještě pořád uvízlí kdesi “mezi”. Pocity uvíznutí se mohou objevit, jestliže jsme dosud nebyli ochotni skutečně pustit to, co jsme pustit měli. Pokud stále na něčem lpíme, budeme umístěni do staré energie, kde již dávno nebydlíme a s čím již nerezonujeme, a to lze vnímat přinejmenším velmi nepříjemně. Další cestou, kterak se uvíznutí zbavit, je setrvat u pozitivního myšlení. Identifikovat a v duchu si představit, co skutečně a opravdově sami pro sebe – ve všech směrech – chceme… a vězte, že to nakonec velmi brzy dorazí. Návrat ke starému, bez ohledu na místo naší současné rezidence, může být vskutku příšerný. Nemůžeme jít zpátky, neboť nižší příčky žebříčku jsou jednoduše příliš “hutné”, a v tomto okamžiku by nám připadaly jako realita, do níž zkrátka nepatříme… nějaké místo z dávné minulosti, která náleží někomu jinému. Může to v nás navíc dokonce vyvolat pocity nemoci a rozkladu.

Při tomto novém tempu se může opět objevit zrychlený tep, protože energie se přesouvají, a taktéž může dojít k pocitům hyperventilace. Před příchodem do tohoto prostoru, v minulých týdnech, jsme možná zažili jednoznačné “stlačení”, jako bychom se pokoušeli protlačit něco hutného maličkou dírkou. Projevovalo se to jako bolesti hlavy, vážné alergie, bolesti těla a celkově pocitem, že se sotva pohybujeme. To nyní přešlo a stejně tak běžným vjemem může být pocit lehkosti, snad se spoustou energie cestující v oblasti hlavy, a dokonce úbytek váhy, který je - pro změnu - trvalý. Byla jsem nadšena, když jsem za posledních pár měsíců shodila asi 12 kg, a ta kila konečně zůstávají dole, čímž jsem se vrátila ke své normální a známé hmotnosti z doby před zahájením procesu vzestupu.

Jakmile začneme přicházet do oněch velice nových prostor, začneme se také spojovat s novými lidmi. Poté, co jsme toho  s příchodem rozdělení tolik ztratili, budeme teď navazovat kontakty se zcela novými rodinami, jež pro nás budou ve všech směrech ty pravé. Někteří možná budou oproti nám na nižších příčkách vibračního žebříčku, ale bude jich zapotřebí v oblasti, kde si potřebujeme založit své “výklady”. Na příčce nezáleží, neboť se budeme spojovat podle toho, kde se naše energie překrývají, tedy co máme společného, a jediné, čeho je vždy zapotřebí, je vidět božství v každé a všech tvářích.

Pocity nejistoty, které jsme zakoušeli v minulosti v důsledku chybějící orientace a ztráty naší staré identity, do značné míry nyní pominou… díkybohu! S příchodem úplně nových rolí, snad nových geografických sídel, a nových bratrů a sester, s nimiž se můžeme družit, se nám vše bude zdát  zase normální… ač třeba “úplně nově normální”.

Teprve v poslední době, a bude tomu tak i  v době nadcházející, přichází energetické posuny s velkým třeskem. Jako by raketa zasáhla neproniknutelný cíl, pocítíme bez zjevného důvodu velké otřesy, a s největší pravděpodobností na nás nebudou mít  ten nejmenší vliv. Jednoduše vnímáme otřesy, k nimž dochází ve starém světě a staré realitě… na místě, kde již nesídlíme. Tyhle velké třesky jsou jako bomby explodující za zavřenými dveřmi, protože - ačkoliv můžeme nepřímo vnímat jejich úder - nebudeme schopni vidět a zažít to, co vytvářejí, jelikož budeme v naprosto jiném světě.

Tudíž, i když budeme mít nyní svět na dosah, přílišná lehkomyslnost, přílišné soustředění na to, abychom prosadili svou, a  představa, že jde jen o nás a o to, co my chceme, napomůže jedině aktivaci obrovské vnitřní energie ega a překazí záměr procesu vzestupu a vše, co doposud stvořil. Stále znovu vidím tento vzorec: “Jé! Konečně vyšla má kniha! Hurá! Věci jdou konečně podle mého! Získal jsem nový pozemek! Koupil jsem si nový dům! Konečně jde vše zase tak, jak má, a já jsem opět šťastný!”

Ano, jistěže máme být šťastni. A ano, máme být schopni stvořit to, co chceme.  Ale to, co vytváří proces vzestupu, je ztráta naší vnitřní hustoty, čili našich egoistických stavů. Proto tedy, tak jak stále pokračujeme směrem k rozpínání a růstu vědomí, nemusí již to, co jsme možná chtěli stvořit v minulosti, ladit s tím, kde nyní jsme a kým nyní jsme. Proto nám proces vzestupu často brání, co se tvorby týká, jelikož se to, co jsme možná chtěli stvořit v jednom okamžiku,  již vůbec nehodí a my bychom prostě museli své nové výtvory předělávat nebo z nich vycouvat a jít někam jinam.

Jak expandujeme a vyvíjíme se, začínáme si všímat toho, co je okolo nás, a především, kdo je okolo nás.  Nejde tedy vůbec o nás a to, co my chceme, ale mnohem spíše o to, jak nyní zapadáme do celku. Co si přejeme stvořit takového, aby to ladilo s celkem a podpořilo celek?  A vězte též, že velké výkyvy nálad, kdy jste v jednom okamžiku blaženě šťastni a máte radost, protože vše šlape podle vás, a vzápětí skleslí a v depresi, protože se neděje nic, jsou rovněž znamením, že celé představení řídí naše ega.

Zůstaňte soustředěni na své nové výtvory. Pamatujte si, co nás proces vzestupu naučil. Pamatujte, že utrpení vždy slouží k tomu, aby nás spojilo s vyššími místem a s naším Zdrojem, stejně jako nás spojuje dohromady. Vězte, že vždy jsme tam, kde být máme, ať už to tam vypadá jakkoliv. Pamatujte, že v kterémkoli okamžiku neexistuje dobro, zlo, správně nebo špatně, nýbrž jen Zdroj v našem nitru. A také si nezapomínejte všímat toho, kdo je po vašem boku, kdo vám nejvíce pomáhá a kdo je ve vašem novém prostoru, zatímco  vy si jeho/jejich  výtvorů též vážíte a ctíte je… neboť jsou do značné míry součástí vaší nové reality a poslouží tomu, aby vás všestranné podpořily.

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen

https://www.emergingearthangels.com

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)