27. listopad 2009 - Karen Bishop

27. listopad 2009 - Karen Bishop

Nouzové přistání skončilo…. Jsme konečně doma

 

27. listopadu 2009

Vítejte!
O víkendu 21. a 22. listopadu jsme konečně bezpečně přistáli ve svých nových domovech, na svých nových místech, k nimž nás vedly bouřlivé energie.  Různými způsoby můžeme vnímat pocity zcela nového ukotvení, báječné spokojenosti, a zcela jistě naprosto nový a vítaný pocit “domova”. Konečně… klid… konečně mír … konečně pocit jistoty a bezpečí.

Rekapitulace: Červnový slunovrat všechno zpřeházel, aby to mohlo přistát na novém místě, něco na jedné straně a něco na zcela nové “druhé straně”, zatímco začala vznikat propast mezi jednou a druhou realitou. K dosažení tohoto výsledku bylo zapotřebí velkého pohybu energie. Mnozí to vnímali jako explozi energetické bomby. Ono ukotvování a uzemňování, k němuž mělo dojít v červnu,  se nakonec děje nyní.  Zpoždění způsobila nezbytná změna plánů, s níž je většina z nás obeznámena, což vyústilo v oddělení světů.

Od zářijové rovnodennosti až doteď se znovu přemisťovalo ohromné množství energie, jenže tentokrát bylo účelem uvést vše do souladu s příslušným místem přistání. Intenzivní energie tedy všechno tlačily k vyrovnání. Tento tlak vedl k výrazným zážitkům a pocitům paniky, úzkosti, skleslosti, napětí, bušení srdce, hyperventilace a k neschopnosti se soustředit a udržet pozornost, abych zmínila jen pár příznaků.  Díky tomu, že se všechny energie pokoušely manévrovat ke svým definitivním spojením a novým lokalitám, vytvářely zpočátku tyto bláznivé a “cik-cak” energie hodně nepovedených spojení, a to vše bylo prokládáno obdobími letargie, velice nízké úrovně energie, temnoty a zmatku, a pak zase radosti a štěstí. Docházelo k tlaku na všechny strany.

K vytvoření tohoto nového vyrovnání bylo přítomno a bylo nezbytné velké množství energie.  Šlo o masivní a potřebnou událost. Planeta byla navigována a přesměrována na své nové místo v kosmu, přičemž byla po celou dobu tlačena a vedena velice silnou rukou na místo, kde se nyní usadí. Planeta musela opustit zaběhané a známé koleje a přijít do nového prostoru, v němž se teprve zabydlí. A my sídlíme na planetě… dotklo se nás to… a taktéž my sami jsme planetou.

Tlak energie byl tak intenzivní, neboť se jednalo o impozantní a stěžejní posun, že tak u mnoha z nás byly vytlačeny zbytkové energie, které se zdály potřebovat léčení – jako dodatek k vytlačení velkého množství temnoty. Z tohoto důvodu se po nějakou dobu a specifické okamžiky vše zdálo chaotické a temné.

Nyní je naše frekvence nad frekvencí  temnotou či hustších energií, a je tomu tak již po nějaký čas.  Nešlo tedy o to, že bychom znovu potřebovali čistit a propouštět, nýbrž ta takzvaná temnota se také pohybovala, a tím, že se vyvalila ven, spustila v nás cokoliv hustého a temného, co již dřímalo. Nikdy v sobě doopravdy “nevyléčíme” úplně vše… učiníme jistý pokrok a dostaneme se k bodu, kde dosáhneme “prahu” a již léčení nevyžadujeme. Proto pak – po překonání určité hranice –  může být  léčení v náš neprospěch, jelikož nás jedině  přenese nazpátek do míst, kam již nepatříme.  Takže nakonec ony hustší a temnější energie v nás jednoduše usnou, protože naše frekvence je vyšší než jejich, a nemohou v nás již déle přežívat či vzkvétat.

K tomu patří, že při svém postupu procesem vzestupu se sami pozvolna stahujeme od jakýchkoliv vnějších hustších či temnějších energií,  neboť je již nejsme schopni tolerovat nebo s nimi sdílet prostor. Takže kromě toho, že sami máme vyšší frekvenci, nenacházíme se již ve fyzickém či energetickém prostoru, jenž poskytuje domov temnotě. Dochází tím k situaci, kdy žádné zbytkové energie v nás nemohou být aktivovány kvůli nepřítomnosti mostu či odpovídajícího tance energií, které by mohly přijít zvenčí či zevnitř. Doufám, že to dává smysl.

Vzhledem k tak intenzivnímu pohybu energií v posledních několika týdnech a jejich trvale probíhajícím změnám pozic, byla tedy  energie kdekoliv a všude, jelikož zatím nic nenalezlo svůj předurčený domov. Tím pádem jsme občas sami v sobě skutečně temnotu vnímali, a kolemjdoucími temnými energiemi byly pak znovu spuštěny některé naše staré a dřímající energie.  A protože jsme dosud nebyli ve svých “domovech”, byli jsme do značné míry snadnou kořistí.  Mnoho nízkofrekvenčních vtipálků bylo schopno v některých z nás vykonat své zhoubné dílo, či - v tom lepším případě – způsobit, že jsme se bez zjevného důvodu necítili příjemně. Tento scénář již skončil, neboť jsme konečně dorazili domů.

Konečně doma.
Nyní bude vše doopravdy jiné.  Nacházíme se teď v energiích  velice vysokých frekvencí. Ve velmi kouzelných energiích. Ve velmi láskyplných a starostlivých energiích. Ve velmi něžných a uklidňujících energiích. Nyní můžeme vydechnout. Nyní  můžeme znovu dýchat. Nyní se můžeme uvolnit a cítit se v bezpečí a pod ochranou. Nyní se můžeme skutečně začít spojovat se svými novými rodinami a svými bratry a sestrami, tak jako nikdy předtím. A když se nacházíme v energiích s takto vysokými frekvencemi, začneme zažívat věci jako spontánní uzdravení, obnovení zdraví a novou energii a sílu v sobě samých (jako protiklad k našemu vyčerpání), a nové “znovuzrození” ve všech směrech.

Všechny ty energie, které poletovaly okolo, se během tohoto údobí velkého pohybu rozhodly, kde se definitivně usadí.  Mohou tedy stále ještě existovat spojení, jež se doposud nemanifestovala ve své úplnosti, ačkoliv již ke kontaktu došlo… ale jejich cesta je nyní  vyznačena, a časem do roku 2012 či spíše během dalších dvou let, zahájí proces sjednocování ke svému dokončení, ač třeba v pomalých, stálých krocích.

Čas, do něhož v současnosti vstupujeme, se bude lišit od všeho, co známe.  Jedná se vskutku o dobu, na niž jsme čekali a o níž jsme pouze snili.  Tento nový prostor nyní prosakuje každou buňkou našich těl, naplňuje nás svou přítomností a umožňuje nám se koupat v kráse této podivuhodné a uhlazené energie vyšších sfér. STÁVÁME se tedy sami touto energií, v každém směru.

Budeme nyní prožívat sjednocení se svými zcela novými rodinami, s nimiž jsme se měli sejít a s nimiž budeme sdílet velkou lásku, respekt, zájem a radost, které nás teprve čekaly. Co se týká těch, s nimiž jsme se museli rozloučit, můžeme vnímat zvláštní, avšak uspokojivý nadhled, neboť jsme vskutku zemřeli zaživa a vytvořili  odstup  a propast mezi oběma realitami.

Ačkoliv si můžeme v některých ohledech připadat podivně lhostejní a bez emocí, mnozí hlásí opětovné navazování kontaktů s přáteli, kteří byli celou dobu poblíž, ale s nimiž již nějakou dobu spojení nesdíleli. Odstup a přesto spojování, všechno ve stejnou dobu. Záleží na tom, kdo s námi nyní sdílí náš prostor.

Nedávno jsem se přestěhovala do nového domu. Do svého úplně prvního zakoupeného domova po 55ti letech cestování po planetě, kdy jsem vykonávala poslání své duše. Tento dům je pro mne až moc velký a chvíli mi trvalo si na něj zvyknout, ale byla jsem k němu bezpochyby dovedena, a tak vím, že právě tam mám být. Zatímco se pokouším vybalovat, zjišťuji, že skoro NIC z mého starého života či domu se sem nehodí. Nekončící nevhodná spojení pokaždé, kdy se otočím či se pokusím něco odložit.

Nemůžeme s sebou do nové reality vzít své staré Já a své dřívější životy. Nová realita je rozsáhlá, velká, jedná se o zcela nové a obrovské teritorium, a na něm nyní musíme vytvořit něco nového a odlišného. Věděla jsem při koupi tohoto domu, že to nebude jen můj dům, nýbrž dům pro druhé, proto je tak velký. Budeme se nyní vskutku spojovat se svými bratry a sestrami, a spojovat se tak důkladně, že tyto svazky nahradí jakékoliv svazky, o něž jsme mohli v nedávné minulosti přijít. Tato nová spojení duší vyvolávají také zcela jiné pocity.  Jsou velice živá, plná energie, požehnaná, vzrušující a z jiného světa, a slouží k tomu, abychom se spojili v samotném svém  jádru. A vděčnost za tato dlouho očekávána spojení je ohromná.

Frekvence, již nyní pociťujeme nejvíce, a po níž toužíme, je frekvencí lásky. Vytlačí vše ostatní. Bez ohledu na okolnosti či zdánlivé události, je-li přítomna láska, jsme zcela jistě doma a nedotčeni – ve výše-frekvenční zkušenosti.

Toto nové ukotvování nás také staví na novou pozici naší skutečné a právoplatné moci. Ukotvili jsme se nyní do Země. Jsme pravými a zákonnými strážci Země, jelikož mnozí z nás ji stvořili, a navíc stvořili plán vzestupu. Nejedná se o povýšený postoj, jde o zákonné správcovství. Zemi a všechny její obyvatele hluboce milujeme. A podnikli jsme všechna možná předběžná opatření a kroky, abychom zajistili tu největší lásku a respekt pro všechny a každou duši, která tu sídlí, a stejně tak pro Zemi samu.

Bude docházet ještě k dalšímu ukotvování. Teprve jsme začali a prosincový slunovrat nás popotáhne ještě dále. Jeden po druhém, jakkoliv pomalu, nalezneme se navzájem… sejdeme se s tou největší možnou láskou a radostí a začneme spolu v pomalých, rovnoměrných krůčcích tvořit.

Soustředění a vizualizace budou nyní obzvlášť důležité, neboť to, čím jsme si zvolili naplnit svou mysl a čemu jsme se rozhodli věřit, se nám nyní bude manifestovat jako náš osobní film. Naše zaměření a vizualizace nebo naše sny a touhy se spojí do mřížky nové reality. Tímto způsobem se velice snadno můžeme dostat z “propadu”, jednoduše  tím, že se rozhodneme poznat, že   prostě nedochází k tomu,  co se dle našeho přesvědčení možná děje. Nebo že se dokonce rozhodneme tuto konkrétní zkušenost nemít, a jsme nyní schopni a ochotni sami sebe navigovat někam jinam. Vše je v božském a dokonalém pořádku pro účely stvoření a zažívání nového začátku ve vyšších sférách. Cokoliv jiného je pouhou iluzí, strachem či snad přesvědčením, které jsou stále normou vyplývající z toho, co se nám stávalo, než jsme sem dorazili.

Tyto zkušenosti na vyšších úrovních jsou nyní možné, protože jsme se vymanili  a uvolnili z nízko-vibračních energií. Příchod na místo s vyšší frekvencí, kde nás obklopují výše frekvenční energie, věci výrazně změní. Dramaticky. Cítíme-li se rozpačití nebo zmatení ohledně své nové stezky či svých nových spojení, zjistíme, že nám dokonalé poselství přijde slovy nějaké písně, v tématickém zaměření nějakého filmu, ve snu či snad ve knize. Něco se pokouší s námi spojit a promluvit k nám. Nyní jsme velice silně vedeni a mnoha způsoby podporováni.

Kouzelná poselství tedy poslouží k potvrzení a našemu ubezpečení, kdykoliv začneme pochybovat či mít pocity typu “pořád totéž, pořád totéž”. Je nám říkáno, abychom se nevzdávali, neboť věci budou tentokrát vpravdě jiné. Znamená to též, že NYNÍ SKONČILO ono dlouhé období, kdy se nic nemanifestovalo, nepřicházelo zdánlivě nic “dobrého” a především - kdy jsme  měli tu zkušenost, že se nikdy neuskuteční žádná z  předpovědí, které jsme obdrželi. Nyní se mohou manifestovat  naše skutečné a právoplatné stezky… všemi možnými způsoby.

Tato úplně nová realita nás nyní přijala, obklopuje nás svou neuvěřitelnou a kouzelnou energií, vítá nás a kyne nám, abychom tu splnili svůj úkol, abychom přistoupili, abychom vykonali to, co jsme vykonat přišli a spojili se dohromady jako nikdy dříve, zatímco začneme vytvářet nové nebe na Zemi.

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen

https://www.emergingearthangels.com

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)