Druhá Harmonická Konvergence 27. – 28. května 2010

Druhá Harmonická Konvergence       27. – 28. května 2010

Přikládám velmi důležitou informaci ke květnové úplňkové noci 27. – 28. května 2010, kdy navíc vstupuje do Berana Uran - přichází na svět Nové Vědomí Lidstva (více ke květnovým energiím najdete v článku Probuzení v Nové 5D Zemi). Níže úryvek z Callemanovi knihy "Mayský kalendář a transformace vědomí".

27. – 28. května 2010 - Druhá Harmonická Konvergence/Jednota

„Klíčovým bodem přípravy k dosažení tohoto Supramentálního Kosmického Vědomí bude Oslava Druhé Harmonické Konvergence/Jednoty ve dnech 27.- 28. května 2010 (Gregoriánská data, 1 Imix a 2 Ik). Tehdy možná poprvé, uprostřed rovnováhy, kterou přineslo probíhající Galaktické Podsvětí, začneme vnímat supramentální vědomí, které již brzy přinese Vesmírné Podsvětí. (27. května 2010 se ocitáme přesně uprostřed Šesté Noci Osmého Galaktického Podsvětí, než se cyklus posune do své další fáze - Sedmého Dne 3. listopadu 2010. Vývojově poslední - Deváté Vesmírné Podsvětí začne 28. října 2011 a potrvá pouze 26O dní, během kterých Lidstvo projde všemi 13 fázemi Podsvětí. Během Vesmírného Podsvětí půjde o evoluci kosmického vědomí, kdy se plně zaktivuje naše mozková kapacita, na Zem se vrátí sjednocené, celistvé vědomí - Prvotní Stvořitelské Vědomí - a my se spojíme s Galaxií - pozn. překl.).

Pro všechny, kteří touží stát se součástí nového Lidstva – Lidských Bytostí obdařených neomezeným vědomím, je to čas vstřebat do sebe nové energie univerzality (všestrannosti). Tyto dny se vztahují k Vesmírnému Podsvětí stejným způsobem, jako se původní, První Harmonická Konvergence 16. -17. srpna 1987 stala přípravou na Galaktické Podsvětí. Tony Shearer, který jako první představil Harmonickou Konvergenci ve své knize „Quetzalcoatl Lord of the Dawn“, postavil tato data na základě skutečného Mayského kalendáře. Bohužel, tento fakt byl později zastíněn a zůstal nepovšimut, a proto je třeba důležitost této dávno ztracené události napravit a znova oživit.

27. a 28. května 2010 (1 Imix a 2 Ik) jsou tedy dny, kdy FÉNIX POVSTANE Z POPELA a OSVÍCENÝ SVĚT POVSTANE Z CHAOSU. Je to jakýsi druh Vzkříšení Nového Jeruzaléma, kde je Život prožíván absolutně v přítomném okamžiku, bez jakýchkoliv omezení a limitů. Bůh je dobrý. Má to logiku Božského vývoje zakódovaného do Mayského kalendáře. Možná, že Bůh, Život a Vědomí jsou ve skutečnosti jedno a totéž.“

© Z knihy Mayský kalendář a transformace vědomí - Carl Johan Calleman, 2004 - www.calleman.com

Zdroj: https://lightworkers.org/

Poznámka ke kopírování:

"Pro www.astrohry.cz do češtiny přeložila Daniela Viplerová. Tento článek a překlad je možné volně kopírovat a dále rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka se všem aktivními odkazy."