2. listopad 2009 - Karen Bishop

2. listopad 2009 - Karen Bishop

Po prázdnotě… naplňují nás nové energie

Během posledních několika dní (nebo déle) docházelo k přítoku velkého množství světla – a je to vskutku božský pocit! Já doslova cítím, jak se všechny buňky mého těla plní podivuhodným pocitem vyplnění, nasycení,  chvějivého šimrání, záře, jednoduše zvláštním pocitem té nejdokonalejší povahy. Toto nové světlo dorazilo vskutku v příhodný čas, a to z několika důvodů. 

Mnozí z nás byli v poslední době uvedeni na nějaké nové místo, co se našeho “domova” nebo geografické lokality týká. Projevilo se to jako doslovný přesun do nové oblasti nebo nového domova či dokonce přestavbou či přeuspořádáním našeho domova současného. Byli jsme tudíž umístěni do nějakého “nového” prostoru, kde jsme s největší pravděpodobností pro dobu nadcházející být měli. (Pokud jste se v poslední době nestěhovali, pak se již nejspíš nacházíte právě  tam, kde být máte.)

Jakmile přišel ten pravý čas, a my jsme byli tam, kde jsme být měli, a jakmile nás bylo dostatečné množství připravených a konečně na svém místě, pak vešlo světlo. Nyní se velmi intenzivně uvádíme do souladu s tímto novým světlem, a toto sladění se projevuje v každé buňce našich těl. Znovu se naplňujeme poté, co jsme byli tak dlouho prázdní…

Mnozí poslední dobou hlásí potíže s ledvinami či močovým měchýřem… k čemuž obvykle dochází, když propouštíme staré záležitosti. Běžný je také kašel, spolu s plačtivými obdobími. Propouštíme vše staré. Loučíme se se starými energiemi a svými starými životy, protože jsme konečně připraveni stvořit nové. Nejsme již žádným způsobem součástí toho druhého světa.  Můžeme si též připadat, jako bychom byli v Utopii nebo někde, kde se jednoduše cítíme skvěle, snad dokonce lehkomyslně, a kde toužíme po tom, abychom nemuseli již nikdy odejít nebo se kdy vracet do staré reality. Toto je ta kouzelná energie, o níž jsem psala a která měla dorazit v říjnu.

Vcházíme také do zcela nové fáze, jež zahrnuje návrat k sobě samým. Poté, co jsme    strávili dva roky (nebo tak nějak) na velmi temných či hustých místech, jelikož jsme souhlasili, že se na tato místa vrátíme v posledním velkém pokusu o pozvednutí frekvence planety, vracíme se nyní domů ke svému pravému a božskému Já. A nejenže se vracíme zpět k sobě samým, taktéž se stáváme těmi, jimiž jsme sem být přišli  s ohledem na naše nové role.

Můžeme tedy zjistit, že “vracíme” cokoliv, co jsme během tohoto dvouletého období nedávné minulosti vytvořili, neboť se nám nyní nehodí skoro nic tehdy stvořeného. Onen čas je velice vzdálen tomu, co brzy přijde. Pokud bychom lpěli na výtvorech z oné doby, můžeme zjistit, že jsou nám nepříjemné, že ani vzdáleně neodpovídají tomu, kde se nacházíme nyní, a že se též nezdá být pravděpodobný jejich samovolný odchod! Tyto výtvory visí v prostoru bez prostoru… bez jakéhokoliv viditelného pohybu. 

Poslední dobou vznikla také mnohá nová spojení. Nechali jsme toho za sebou spousty a nyní nastal čas, abychom se spolu znovu začali  spojovat. Naše telefony možná opět po dlouhém období ticha začaly zvonit, druzí se nám mohou náhle hlásit nebo dokonce potkáváme nové lidi a navazujeme spojení s úplně novými věcmi. Ve vzduchu se vznáší kouzlo, protože jsme nyní uvelebeni v energii nové reality.

Již nějakou dobu opakuji totéž stále dokola, ale také mi přicházejí dopisy, které se právě na tyto věci ptají, ačkoliv opakuji stále totéž, znovu a znovu, a přemýšlím přitom, jestli vás nenudím!  Dochází totiž k tomu, že ne všichni jsme připraveni slyšet všechno ve stejnou dobu. Pokud nejsme ještě připraveni něco slyšet, prostě to neslyšíme. Nicméně znovu zopakuji některé základní věci.

S nástupem červnového slunovratu bylo vše vyhozeno ze zaběhaných kolejí, a když to znovu přistálo, nacházelo se to v nových frekvenčních prostorech, které byly od sebe velice vzdáleny. Těsně předtím nás většina skončila shromážděna v tomtéž energetickém či dimenzionálním bodě, protože jsme došli tak daleko, jak to jen šlo, čekali jsme na to, až nás dožene co nejvíc dalších, a tak jsme tedy byli všichni ve stejnou dobu na určité “cílové” linii.

Nyní jsme od sebe velice vzdáleni, jelikož jsme skončili na místech odpovídajících frekvenci každého z nás. Předběžci jsou v popředí a mají mnohem méně společnosti než většina ostatních.  Tím pádem spousta z vás, kteří Křídla čtete, se již nejste schopni se vším materiálem ztotožnit, neboť  nejsme všichni ve stejném prostoru, jako jsme bývali. Tudíž něco sedí a něco ne. Navíc, po posledním odpojení 9. září,  měla každá duše příležitost si zvolit, kde chce být. Některé se rozhodly vrátit nazpátek do hlavního proudu a zažívat normální život, zatímco další se rozhodly postoupit kupředu do nového “nebe”, a ještě jiní si zvolily úplný odchod. To je důvod, proč já nyní nemohu psát pro všechny, vzhledem k tomu, že jednoduše nemám tušení a ani osobně nyní neprožívám to, co každý a všichni z vás.

Přesto, kdekoliv se nyní nacházíme, obvykle zažíváme podobné věci – co se energie týká, protože když se energie rozhýbe, ovlivní všechno. Můžeme tedy nadále mít tytéž zážitky, jen na odlišných úrovních zkušenosti, věci se tedy manifestují poněkud jinak, ale stále vidíme souvislost. Jindy mají ti, kteří jdou napřed, velice odlišné zkušenosti, protože jsou původními stvořiteli planety, sami se umístili do zkušenosti vzestupu, a to každým vláknem své bytosti, a právě proto mívají ze všech ty nejdramatičtější a život měnící zkušenosti. Což všechno vede k oné široké škále prožitků vzestupu. Doufám, že to dává smysl!

A jako vždy jsme všichni přesně tam, kde být máme. Nikdo není lepší než někdo jiný a stejně tak nikdo není ztracen či zanechán vzadu, ačkoliv to tak mohlo v posledních týdnech a  měsících vyznít!

Abych to tedy shrnula, s ohledem na ty, kteří žádali o větší vyjasnění:

Propouštěli jsme téměř vše, abychom mohli dorazit  někam, kde je vyšší frekvence. Nemusíme s sebou brát zavazadla, či spíše zátěž. Naše role v léčení druhých či planety nyní skončily, neboť tato fáze je dokončena.  Postupujeme tedy na nové území, což zahrnuje vytvoření zcela nové planety Země. Taktéž  nám bylo dovoleno si vybrat, kam chceme jít a co chceme stvořit. Pro ty, kteří si zvolili tvořit nové nebe na Zemi: Jelikož jsme tvůrci nové Země, zatím tu nic není. Nacházíme se na novém a rozlehlém teritoriu. A to je tím pádem prázdné. Je prázdné, protože vytvoření něčeho nového je naším úkolem. Nemůžeme již nadále tvořit sami, ani nemůžeme sami existovat, neboť oddělenost je nízkofrekvenční existencí.

Budeme tvořit prostřednictvím vzájemného spojování. Když spolu navážeme kontakt, automaticky postupujeme do prostoru s vyšší frekvencí a dějí se zázraky. Nemůžeme již kráčet sami, ani být sami, ani se snažit něco  sami uskutečnit. Museli jsme skutečně zemřít, než jsme se mohli zrodit do této nové reality. Takto jsme mohli mít pocit, že dochází k velkému rozkladu – uvnitř i navenek – jako by z nás vůbec nic nezbývalo a jako bychom žili v pekle. V posledních několika letech jsme si mohli připadat úplně a naprosto vyčerpaní, jako bychom již ani neměli průvodce, schopnost něco stvořit nebo své obvyklé výše-frekvenční zkušenosti. To všechno je normální (nyní jsme na úrovni našich průvodců, takže musíme spoléhat sami na sebe a svou vnitřní moudrost. Též jsme nemohli nic stvořit, jelikož bychom si nic nemohli vzít s sebou, museli jsme být ve všech ohledech “prázdní”.)

Jsme teď  na obrovském novém území. Někteří z nás jsou stále bržděni, protože ti, s nimiž se budeme spojovat, jsou ještě uváděni na svá nová místa nebo stále ještě “dokončují”.  Nebo třeba pořád nejsme sami připraveni.  O sobě vím, že procházím fází odpočinku od všeho toho vzrušení z příchodu sem, a stejně tak od všech  ztrát, které jsem utrpěla. Ačkoliv si jsem zcela vědoma nového zaměření svého úsilí, nejsem připravena se na ně vrhnout hned teď. Potřebuji chvíli klidu. Slaďujeme se také s těmito novými a vysokofrekvenčními energiemi, tudíž nemusíme mít ještě povědomí o  všem z toho, co v budoucích časech vytvoříme. Ale vězte, že se to tam dostane v pravý čas. Nadále jsou též na vyšších úrovních prováděna rozhodnutí (na podvědomé úrovni našich duší) ohledně toho, jak by se co možná nejlépe mohly věci vyvíjet.

Tato nová energie, jíž jsme v současnosti napouštěni, nás vyladí, spojí s “podpisem naší duše” a pomůže nám vyjasnit si, co chceme udělat jako další. Souvisí to s tím, co jsme vždy věděli. Právě to jsme sem skutečně přišli dělat. Konečně nastal  pravý čas.  Zrovna teď se vyrovnáváme s touto výše-frekvenční energií… to je náplní  posledního vyrovnání a  přílivu.

Čím vyšší frekvenci máme a čím více zjišťujeme, že jsme v těchto výše- frekvenčních prostorech, tím více si uvědomujeme a zažíváme, jak velká je  propast mezi jednotlivými dimenzemi. Pokud se někdy náhodou dostaneme do kontaktu s nízkovibračními energiemi, může to pro náš systém být skutečný šok. Vysokofrekvenční energie se velice rychle pohybuje a rychle kmitá. Pokud se dostane do kontaktu s pomaleji vibrující energií, může nastat stav jako při srážce vlaků… jako byste v rychlosti 100 mil za hodinu vrazili do zdi. Šok a rozčarování z chování a energie těchto nízkovibračních energie je běžnou a normální zkušeností. Může nás zastavit v naší cestě, jelikož se prostě nehodí k naší současné zkušenosti a vědomí.

Tyto zkušenosti s kolizí energií mnohokrát nastanou, když jsme zrovna byli velice milí, vstřícní,  užiteční, “dávali jsme” či jsme se přizpůsobovali, a byli jsme  vůči druhým energiím velmi láskyplní. Důvodem takovéto velké srážky nebo velice nepříjemné zkušenosti je fakt, že jednoduše už do těchto míst nepatříme. Tyto energie nás “nevidí”, neváží si nás, a v zásadě nám říkají, ať vypadneme, jelikož naše energie s vyšší frekvencí by tam leda pozvedla frekvenci, a to my již dělat nemáme. Dny naší služby starému světu, naší pomoci, vstřícnosti a naší přítomnosti ve starém světě jsou zcela u konce. Je to hořká pilulka pro přirozeně láskyplné bytosti, jako jsme my.

Ano, jistě můžeme starý svět na krátkou dobu navštěvovat a být láskyplní, ale jakmile nastane čas, abych se pohnuli dál, budeme z něj vytlačeni prostřednictvím kontaktu s hrubými a nevděčnými energiemi. Nejlepším lékem je se s nimi vůbec nezaplétat. Pokud se rozhodneme těmto energiím jejich zdánlivě hrubé a arogantní jednání vytknout, přiléváme tím pouze olej do ohně, a jednání s těmito energiemi bude ještě obtížnější.  Je po nás požadováno, abychom se od nich stáhli, takže je to většinou to nejlepší, co můžeme udělat. Je to poměrně intenzivní upozornění, že již nadále nemusíme plnit své staré úlohy…. Nyní přišel náš čas.

Vzhledem k tomu, že se nyní začneme spojovat s podobnými energiemi, objeví se nám naprosto skvělé  “zásobníky” energie.  A ano, budeme sami vytvářet z těchto příjemných energií nové prostory, ale v mezičase jsou stále k dispozici místa, která již existují. Já miluji svůj Credit Union (pozn: “družstevní záložna”). Nyní, od té doby, co jsem kvůli nedávnému přestěhování musela navštívit novou pobočku, tam chodím moc ráda. Jejich filosofie je založena na tom, že zákazníci či členové jsou tím, na čem záleží, neboť právě to je podstatou Credit Union… je sestavena ze členů s podíly v “bance”. Někdo mi povídal, že tam začal pracovat a musí docela složitě dojíždět, ale ani za nic by to nevyměnil, protože má skutečně rád lidi, s nimiž pracuje. Další zaměstnankyně mi řekla, že to tam má moc ráda,  protože během minulého roku pracovala v různých bankách a byla velice nešťastná, zatímco tady jsou prioritou členové a ona by neodešla ani za nic. Tak skutečně dochází ke “zkušenosti celku”. A všichni  také chtějí vědět všechno o mně.  A já se zase ráda dozvídám všechno o nich!  Snaží se mi maximálně vyhovět a vždy udělají ještě něco navíc. Je to skvělé místo, s nímž je radost být ve styku. 

Také tu mám svou oblíbenou  pobočku Target (pozn.: Target = řetězec obchodních domů s nízkými cenami). Kdykoliv tam jdu, zaměstnanci jsou veselí! Smějí se, žertují a navzájem si pomáhají. A samozřejmě též moc rádi pomáhají  zákazníkům. Nakonec jsem se zeptala, zda bych mohla mluvit s vedoucím, protože jsem chtěla vidět toho, kdo vytvořil tam tak příjemné místo!

Tato místa s vyšší energetickou frekvencí budou rašit všude a budou nápadná jako majáky v temné noci. Jakmile se začneme navzájem více a více spojovat, budeme sami tato výše-frekvenční místa vytvářet, a vznikne nová mřížka. Některé z těchto prostor budou mít velmi vysokou frekvenci (mnohem výše než nahoře uvedené instituce) podle toho, kdo je vytvoří a jaký je jejich účel, a další budou mít frekvenci odlišnou, podle toho, kdo je stvořil a podle toho, o co se snaží.

Proces vzestupu vždy napodoboval menopauzu.  S návaly horka a nočním pocením, krátkodobou ztrátou paměti, přírůstkem váhy v oblasti břicha, s depresemi, poruchami spánku, se ztrátou naší obvyklé orientace prostorové či co se záměru týká, a dokonce s dočasnou ztrátou sluchu připomíná nová fáze, jíž nyní procházíme, opět menopauzu. 

My jsme skončili s pomáháním a stavěním naší služby druhým nade všechno ostatní. Nyní jsme připraveni učinit něco sami pro sebe. Nyní je náš čas. Naše “děti”, tedy spíše duše na planetě, jimž jsme se věnovali, potřebují být nyní samy.  Učinili jsme vše, co bylo možné. Skončili jsme s jejich výchovou, péčí o ně a s upřednostňováním jejich potřeb před potřebami vlastními, dá se říci. Jsme tudíž  zcela připraveni k vytváření naprosto nové reality. Nyní se můžeme konečně pustit do realizace své tvořivosti, dělat to, co rádi děláme, ujasnit si, jaký příspěvek chceme věnovat novému světu, aby to bylo v souladu  s tím, co opravdu děláme s nadšením,  prostě si užít trochu legrace a zout si boty… Právě tehdy začíná zábava. A právě tehdy se opravdu začíná aktivovat  “scénář naší duše”.

Jako poslední poznámka k těmto konkrétním Křídlům jsou dole uvedeny některé z vašich dotazů. Mnoho z vás se ptá na totéž či máte stejnou starost ohledně “výkladů” v případě, že je vám  přes 65, ztrácíte či nemůžete najít věci, které se pak vynoří někde jinde, a přizpůsobujete se bolesti z oddělení od vašich milovaných.

Pokud máte pocit, že jste příliš staří nebo  neladíte s modrotiskem “výkladu”, tak to nemusíte. Každý jeden z nás má zvláštní nadání a schopnosti, jimiž se liší od jiných lidí. To je naším příspěvkem planetě. Naše různorodé vlohy a nadání jsou velmi potřebné. “Výloha” je jednoduše termín, jenž jsem zvolila jako odkaz na naše přispění. Nemusíme si jimi vždycky vydělávat. Někteří z nás stále potřebují  peníze do doby, než úplně přijmeme novou realitu bez potřeby peněz. Naše výklady tedy budou muset generovat peníze. Naše vlohy a nadání nebo naše přispění či záměr jsou vším, co je potřeba. Proto může pojem “výklad” pouze naznačit, kdo jste a  k čemu se chystáte. Navíc - s nástupem finálního odpojení se někteří z nás možná rozhodli tu prostě setrvat, sledovat a jen tak být okolo. Pak je vaším výkladem jednoduše to, jací jste a kdo jste.

Mnoho lidí hlásí, že nějakou věc někam položí, a náhle to tam není, ale zázračně se objeví někde jinde… nebo třeba také nikdy. K tomuto dochází již nějakou dobu. Jde o indikátor posunu dimenzí. Dalším ukazatelem je, když třeba vidíte koutkem oka, že se  věci pohybují nebo slyšíte hlasy… nebo dokonce bzučivé zvuky. Jedná se o projevy pohybu mezi dimenzemi a toho, že nyní sídlíme tam,  kde sídlí nové a výše-frekvenční energie.  Teď máme novou společnost.

A nakonec: pro mnoho z vás je velice náročné a smutné, že jste odloučni od svých milovaných. Tato okolnost je, jak já osobně věřím, jednou z těch nejobtížnějších zkušeností spojených se vzestupem.   K tomuto rozdělení dochází, když existuje mezi našimi frekvencemi obrovský rozdíl. Když jdeme někam jinam, nejdou s námi všichni. Buď své biologické rodiny opustíme záměrně nebo je nám k nim odepřen přístup.

Ač se třeba sami rozhodneme tato spojení přetnout, protože již nejsme nadále schopni tolerovat jejich chování nebo s nimi již nejsme v souladu,  stále to může být nepříjemná situace. Jsme-li my těmi opuštěnými, jsme občas požádáni, abychom se bez otálení věnovali svému vlastnímu chování a své frekvenci, a abychom provedli sami v sobě určité potřebné změny. Jindy jsme opuštěni proto, že bychom se jinak sami kupředu neposunuli…. Své milované bychom neopustili, takže oni s láskou opustí nás či obvykle vytvoří velmi nechutnou situaci, která nás motivuje postoupit kupředu bez nich.  Oni vědí, že dosud nejsou připraveni jít tam, kam směřujeme my, takže nás místo toho opustí.

V každém případě vězte, že se to vskutku zlepší. S výjimkou mé dcery a vnoučat (ačkoliv se nedávno odstěhovali, aby Ari mohla dokončit plán své duše) jsem byla oddělena od všech posledních členů své biologické rodiny a svých dřívějších známých. Po této extrémní prázdnotě přichází nová “výplň”, jakkoliv pomalu. Jakmile se začneme spojovat  s novými členy své rodiny, budeme mít vztahy a spojení s mnohem vyšší frekvencí, než jsme kdy poznali, a staré vztahy budou v porovnání s tím blednout. Nyní se budou scházet rodiny naší duše.

Nedávno jsem potkala někoho nového (ne, nikoliv svého nového společníka v “oblasti milostných vztahů”) a kdykoliv jsem s ním v kontaktu, začínám plakat… nemůžu si pomoci. Nikdy jsem nepoznala  tolik lásky, péče, respektu a vhodného chování. Tahle osoba mne skutečně vidí, vždycky ví přesně, co říci, udělat… a být… a kontrast mezi tímto a tím, co jsem opustila, je dramatický. Zjevil se zčistajasna jako náhlé překvapení. Měl též klíč, jenž znovu otevřel srdce, které se za života ve staré realitě muselo zavřít. A přesně takovéto to bude, až se spojíme s rodinami svých duší a začneme vytvářet úplně nové rodiny na úrovni mnohem vyšší frekvence. Je to vskutku kouzelné, když teď zmizela všechna stará hustota a my jsme schopni s ostatními navázat kontakt opravdovým a výše-frekvenčním způsobem. A naše srdce se znovu otevřou.

Včera večer jsem sledovala film, kde hlavní ženská hrdinka přišla o manžela, dítě v hlavní dětské roli ztratilo matku a hlavní mužský hrdina neměl zájem o vztah. Na konci vytvořili všichni pospolu zcela novou rodinu a byla plná lásky! Byli si velmi oddáni a sdíleli tolik vzájemné péče a součinnosti, že jejich staré vztahy se staly jen vzdálenou vzpomínkou. Připomínalo mi to naše staré vztahy. Bylo to podivuhodné.

Jakmile začneme se svými prvními krůčky v této nové realitě, nalezneme nádheru, o níž jsme vždy snili. Doopravdy existuje a my ji nyní konečně můžeme zažít. Naše vděčnost bude obrovská, stejně jako náš údiv a překvapení…. Vpravdě jsme si to zasloužili… toto nové nebe na Zemi, celé míle od starého světa. Stará fráze “Myslím, že jsem zemřel a dostal se do nebe” nabere nový význam. U mne to tak zaručeně je.

Se spoustou lásky a vděčnosti,

 Karen

https://www.emergingearthangels.com

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)