18. listopad 2009 - Karen Bishop

18. listopad 2009 - Karen Bishop

Průlom 11:11 a  nový příliv energie

18. listopadu 2009

Vítejte!
Energie se v poměrně nedávné době rozhýbaly… chovají se jako jo-jo, období velké intenzity střídají období  klidu,  věci se mohou chovat nevyzpytatelně, ale  jako u všeho – má to svůj konkrétní důvod, jelikož zcela jistě směřujeme k onomu novému začátku, na nějž jsme tak dlouho čekali.

Již zhruba poslední 2 roky stále hlásím, že “příští rok” bude naším rokem nových začátků, a pak – jak všichni víme – k tomu nedošlo.  Došlo k tomu, že tenkrát jsme to tak mnozí viděli a cítili, je to vskutku plán a skutečnost. Jenže poté se na úrovni duší sejdeme a rozhodneme “No, tak… planeta ještě dostatečně nepozvedla své vědomí, ani se nevyvinula tak, jak jsme doufali,  poskytněme jí tedy ještě chvíli času. Zkusme zjistit, jestli se nám podaří získat více duší nebo jim přinejmenším poskytněme trochu  času navíc, abychom dosáhli kritického množství.”

Toto jsme provedli již několikrát, a jak víme, dokonce jsme se pokusili o “poslední záchranu” tím, že jsme se sami vrátili do temnoty, abychom dosáhli onoho Božského plánu, jejž jsme sem v této době přišli uskutečnit.  Čímž jsme vytvořili minulé dva - tři roky dalších útrap a velké bolesti.  Poté jsme však poznali, že to musíme konečně vzdát a odejít, nechat vše za sebou a přejít do zcela nové reality naší vlastní tvorby. V písku byla tudíž zakreslena tlustá čára a mezi starou a novou realitou byla vytvořena propast, což vedlo k mnohým odpojením od nás samotných a těch, kteří již ani neměli naši výši frekvence a ani nesídlili tam, kde jsme nyní my.

Vzhledem k tomu, že jsme nyní “hotovi”, žádné další vypomáhání, podpora a pozvedání frekvence planety, a jelikož se teď nacházíme na úplně nové a jiné straně, zažijeme konečně svůj rok nových začátků v r. 2010, a bude to též rok mnoha nových a výjimečných stvoření, co se nového světa týká.

V současnosti zařazujeme vyšší rychlost. Projevuje se to jako velké přívaly energie vedoucí k dalšímu čištění a uvolňování prokládané údobími velké blaženosti a štěstí. Během první poloviny roku 2009 jsem často  psala, že se s červnovým slunovratem hodně ukotvíme do Země. Pak jsme měli začít zažívat onu “druhou stranu” a život by se byl stal kouzelným. Poté se změnily plány. Rozhodli jsme se raději odtrhnout od starého světa, nechat jej daleko za sebou namísto toho, abychom ho brali s sebou, takže jsme tenkrát zažívali energii, která všechno vyplavila ven, aby to mohlo přistát na svém novém a právoplatném místě. Během této doby došlo k přesunu a přeuspořádání  ohromného množství energie a většině z nás to nebylo příliš příjemné. (Více  na téma, kdo, kde a proč přistál, dále v textu).

Nyní je připraven se rozvinout původní plán, ačkoliv až o prosincovém slunovratu, a nikoliv červnovém. Došlo pouze ke zpoždění (asi nic nového) a nyní jsme připraveni se vrátit k původnímu plánu – když jsme dokončili odchod od starého.

11. listopadu nám tedy byl poskytnut nový “otvor” do vyšší dimenze, či spíše na vyšší úroveň, prostřednictvím portálu, jenž  byl tímto vytvořen … brána 11:11. Vznikla zvláštní dynamika.   U některých to – spíše než ke skvělým pocitům - vedlo  k vytvoření masivního průlomu. A když zažíváme mohutný průlom, mohou vznikat všechny možné divoké a bláznivé pocity,  zážitky a emoce. A díky tomu, že jsme v té době již sídlili na nové a vyšší úrovni, další vzestup tímto portálem znamenal, že jsme zažívali věci, které se nám dobrých 10 let nestaly.

Když se otevíráme a rozpínáme, často vnímáme velkou temnotu, jež je téměř nezvládnutelná. U neobvykle citlivých lidí se mohou objevit deprese, hluboká emocionální bolest,  obrovská temnota, a dokonce i sebevražedné sklony. Jiní to mohou prožívat jako pouhý nepříjemný den. A někdo si třeba ani ničeho nevšiml, ale možná se cítil napjatý a nervózní. Jakmile jsme se  skrze bránu 11  napojili ještě výše, zažili jsme vzápětí velice podivné odpojení, které bylo nejvíce znatelné 13. listopadu. Pocity vyčerpání, slabosti, letargie a naprostá nechuť cokoliv dělat, byly běžnými projevy. Bez energie. Velká pauza.

Poté přišlo pondělí 16.11. a dorazil mohutný příval energie. Šlo o energii opětovného spojování. Pro mne byl tento příval téměř větší, než bylo mé tělo schopno přijmout … a to jsem se připravovala celé týdny! Jakmile přijde tolik energie, může to někdo vnímat jako výrazný nával paniky, nervozity, zaplavuje nás pocit, že se rozpadneme či dokonce skočíme z mostu.  Někdo jiný zase může být neobvykle  činorodý a nabitý energií. Během dní předcházejících tomuto období, a po něm,  jsme taktéž propouštěli, protože veškerá vyšší energie vše a cokoliv vytlačovala ven. Propouštění se u každého projevuje jinak. Potíže s močovým měchýřem, menses mimo termín, častá potřeba jít na malou, křeče, vyrážky, bolesti zad, záchvaty kašle apod., ale to je jen několik příznaků z mnoha. Ale mohlo jít také pouze o pocity nepohodlí, úzkosti, napětí a “vypnutí”, a to bez zjevného důvodu. Mohla se objevit stará zranění vyžadující nějaký druh léčení.

Jako další přišlo úterý 17., a tu jsme byli v jakési velmi vysokofrekvenční energii. Mohli jsme vnímat velkou radost, štěstí, svobodu a vzrušení. KONEČNĚ jsme byli v oněch energiích vyšší frekvence, jež jsme tak dlouho postrádali. A vězte též, že tím, co skutečně vnáší do popředí  tyto podivuhodné energie vyšších frekvencí a co je schopno je desetinásobně zintenzivnit, je právě spojení s ostatními, kteří přešli s námi. Jakmile se začneme spojovat se svými bratry a sestrami, nebo dokonce dokonalými partnery, kteří k nám konečně přicházejí, jsou tyto neobyčejně silné a vysokofrekvenční energie značně zesíleny. U mnohých z nás nyní začne docházet ke změnám.

Během posledních asi tak dvou let, a obzvláště v minulém roce, jsme nebyli schopni příliš manifestovat, především proto, že jsme nic stvořit ani nemohli, neboť jsme potřebovali být volní a čistí, abychom s sebou při přechodu na druhou stranu nemuseli nic vláčet. Navíc, protože jsme čekali a připravovali se, nic nezbylo v nás a kolem nás, energie tedy vibrovaly příliš nízko, neboť my jsme byli “někde mezi”. Zdálo se, že nejsme schopni povznést energie staré reality, a poté, co jste se o to mnoho let pokoušeli, byly též naše osobní energie na nízké úrovni…. V principu jsme byli hluboko uvnitř jako vybité baterky.  Tvoření je mnohem obtížnější, když sídlíme v nízkovibračních energiích… ať již  uvnitř či navenek!

Nyní jsou energie mnohem vyšší a my v této realitě s vyššími frekvencemi shledáme, že jsme schopni tvořit bez námahy a velice rychle, cokoliv si budeme přát.  Můžeme nyní znovu tvořit, jelikož nyní se nacházíme na druhém straně a již nemusíme propouštět starou zátěž, kterou s sebou nechceme, a také proto, že energie mají vyšší frekvenci. Když tyto energie dorazí takto důrazně, není to vždy jen miloučká záležitost, je to také velice intenzivní.  Klíč k prožívání těchto vysokofrekvenčních energií, a k realizaci podivuhodných manifestací, jak již tak dlouho zmiňuji, spočívá ve spojeních s druhými.  Planeta – s ohledem na naše nová a výše-frekvenční místa – se začíná dostávat do formy a opravdu postupovat do svého skutečného a původního prostoru. My jsme součástí planety, žijeme na ní a v ní, tudíž tímto procházíme spolu.

Někdo mi nedávno napsal dotaz ohledně posunu zemské osy. Vzhledem k tomu, že každý z nás vidí skrze  filtr své vlastní oblasti odbornosti, ač všichni říkáme totéž, já vám mohu odpovědět jen z pohledu svého vlastního filtru, jenž má vždy co do činění s energiemi, vyrovnáními a naším duchovním evolučním procesem, takže jsem si jistá, že existují jiní, kteří v této záležitosti mají mnohem hlubší znalosti. V podstatě se Země naklání a  posunuje, čímž vytváří  poruchy počasí, zemetřesení apod., jelikož se vyrovnává se svou novou pozicí v kosmu. Proces vzestupu pro každého z nás vytváří nové umístění, stejně je to se Zemí… probíhá to na všech úrovních.  Ona tedy svou pozici přizpůsobuje, aby se lépe  srovnala a zůstala v té nejlepší energetické “koleji”, a tak mohla zapadnout na svou novou pozici ve vesmíru.  A tato nová pozice též vytváří velké přívaly energie, zatímco přicházíme.

Měníme-li pozici, taktéž přituhuje.  Je to tím, že vše se vždy s dalším vývojem zjednodušuje. Jsme v zásadě uvedeni do souladu, a cokoliv v souladu není, je vytlačeno ven. Proto je Země tahána a přitahována na své nové místo, což vede k posunům a změnám. My sami se můžeme cítit poněkud napjatě, když se tímto novým a vyšším frekvencím  přizpůsobujeme.  Pocity nervozity či dokonce jako bychom “kráčeli po visutém laně”, jak to jeden můj přítel nedávno popsal, to vše jsou běžné příznaky.  V dobách, kdy dochází k tomu, že se několik planet ve stejnou dobu vyrovná do jedné řady, můžeme též vnímat velké napětí.

Vzhledem k tomu, že konečně začínáme vnímat působení našeho nového místa pobytu,  všimneme si, že se zvyšuje naše  “citlivost na paranormální záležitosti”, intuitice, telepatie, či dokonce shledáme, že víme, co si o nás druzí myslí nebo co druzí cítí, i když jsou od nás třeba  velmi daleko. Setkání s duchy se mohou stát epidemií. Sdílíme teď prostor s mnohem větším množstvím nehmotných bytostí a  narážíme do všech možných druhů nových a nezvyklých energií.
Máme tedy nové sousedy, ale zároveň, jak jsem již zmínila tolikrát předtím, o spoustu svých starých sousedů jsme přišli.

V současnosti dochází  k hromadnému výskytu situací oddělení mezi mnoha z nás a našimi vnoučaty. Mně se dostalo požehnání, že mi zůstal zachován kontakt s těmi mými, ale přesto již nejsou geograficky poblíž. A zde je důvod, proč je tolik z nás odděleno od svých vnoučat:

Tihle malí musí být u svých rodičů, aby “udržovali” prostor, či spíše udržovali vysokou frekvenci, zatímco se rodiče staví na vlastní nohy či dokončuji to, co sem přišli vykonat, než se k nám budou moci připojit, což vskutku posléze učiní. Pokud by se naši malí, kteří mají tak vysokou frekvenci, neboť již takoví přišli, připojili k nám, pak by nemohli fungovat jako most a podporovat své rodiče.

Jakmile byla 9.9 nakreslena čára v písku, mnoho duší učinilo náhlé a spěšné  rozhodnutí, že půjdou s námi. Nikdy předtím jsem neviděla nic tak podivuhodného a zázračného. Mnozí z těch, kteří se předtím rozhodli odejít, se pojednou rozhodli, že nyní opravdu budou následovat novou duchovní stezku, přihlásit se k tomu “svému”, či dokonce provést ve svých životech určité nezbytné změny, aby se mohli pohnout kupředu. Proto tedy byla tato rozhodnutí velice rychlá, neboť nezbývalo mnoho času.

Tento scénář vytvořil některé velmi zajímavé situace, které se každým dnem stále více projevují. Duše, které byly opravdu na pokraji nebo na hranici propasti a které učinily tato rozhodnutí, jsou nyní tedy na druhé straně, ačkoliv třeba na těch nejvzdálenějších dosažitelných místech hluboko pod námi. Přeskočili na poslední chvíli.

Nuže, máme tedy skupinu duší, které jsou připraveny postoupit, jenže  musí dovést do konce  to, co sem dokončit přišly – co se týká první části jejich pobytu zde, než se k nám budou moci úplně připojit. Já sama mám dva ze svých milých v tomto prostoru. Ačkoliv spolu pravidelně mluvíme a máme se moc rádi, a dokonce se čas od času vídáme, dosud nemůžeme být spojeni, dokud oni nedokončí podpisy svých duší. Tento proces zabere dva roky. Dva roky jsou pro mnohé právě nyní velkým rozhodujícím faktorem.  Ještě dva další roky se budeme nacházet vskutku v zajímavém a poněkud dočasném uspořádání, s mnoha variacemi uvnitř tohoto časového rámce.

Tento scénář nám také přináší pár jiných věcí. Vzhledem k tomu, že tyto duše, které chtějí a jsou ochotny postoupit, potřebují vedení a záchranné lano, budeme my opravdu pro ně tento účel plnit, stejně jako naši malí. Protože velmi touží se dostat do našich prostorů, budou se též oni otevírat a vyvíjet během doby, kdy budou “dokončovat” to, co  přišli vykonat. Tím pádem se naše role pozemských andělů bude stále více projevovat. Zjistíme, že mnozí, kteří vědí velice málo o našem způsobu existence a myšlení, po těchto vědomostech přímo prahnou. Tato situace mnohým z nás vytvoří v nadcházející době velmi úspěšné “výklady”. Tímto způsobem budeme podporovat ty, co jsou od nás dále, na “druhé straně”, neboť jich spousta bude našimi klienty či zákazníky, a stejně tak někteří budou těmi, s nimiž se na konci tohoto období spojíme a posléze dokonce vytvoříme páry. Doufám, že to všechno dává smysl.

Díky těmto okolnostem shledáme, že na naše území přicházejí tací, kteří se zdají být nevhodnou partií, ale kteří k nám přicházejí z důvodu spojení duší, neboť je konečně načase se znovu spojit, ač třeba soulad frekvencí ještě není úplně dokonalý… nakonec bude. Odtud tedy  ta nedávná zvláštní energie nevhodných spojení (jak jsem zmínila v Křídlech z 12.11.). Všechny tyto energie se pokoušejí nalézt svá pravá a původní místa, nebo s kým a s čím se mají spojit. Týká se to všech a všeho, kteří doopravdy přešli na druhou stranu, a nyní se s tím vším musí sladit, neboť všechny tyto energie nalézají  způsoby, jak se spojit.

Jakmile se stanou zřetelnými ta správná spojení, a když k nim dojde, může to být tak neuvěřitelný pocit, že si můžeme jen uvědomit, že se přímo před našima očima děje něco velice kosmického, něco z jiných světů (z našeho nového světa!) či dokonce božského a podivuhodně úžasného. A mezi našimi bratry a sestrami a mezi partnery naší duše je tolik lásky! Znovu se sejdeme! Budeme tak šťastni, že se po vší té době a po téhle dlouhé a náročné cestě opět vidíme! Je to vpravdě počátek nebes na Zemi. Konečně jsme to zvládli.

Naše “výklady” budou opravdu vzkvétat (u těch z vás, kteří si přejete a potřebujete finanční zajištění), a současně budeme také nabízet své služby svým bratrům a sestrám nacházejícím se již v našich dokonale vyladěných prostorech, abychom tvořili novou  realitu. Někteří jsou připraveni novou realitu tvořit a též asistují těm, kteří na druhou stranu právě přeskočili… a druzí se snaží vyrovnat s energetickým otevíráním v sobě samých a  přizpůsobují svou osobní energii, aby   nyní byli v souzvuku s novou energií, v níž sídlí. Jinými slovy: všechna tato nová energie u některých z nás vytlačuje na povrch jakékoliv nevyléčené nebo zbytkové hustší energie.

Ano, vysokofrekvenční energie, v níž se nyní nacházíme, vytváří mnoho zajímavých scénářů a určitý zmatek, ale zároveň v nás též konečně vyvolává schopnost manifestovat to, co jsme manifestovat přišli… konečně nastal ten pravý čas.

Se spoustou lásky a vděčnosti,
Karen

https://www.emergingearthangels.com

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)