ASTROHRY 17.-18. dubna 2010

ASTROHRY 17.-18. dubna 2010

Víkendový zážitkový seminář s horoskopy. V dubnu budeme léčit rodinné vztahy na hlubší úrovni, osvobodíme se od karmické zátěže a svazujících rodových programů, přehodnotíme svou roli v rodinném systému, očistíme a obnovíme své kořeny, navážeme nový vztah k sobě a Životu a položíme pevný základ pro svůj další kvantový vývoj.

17. -  18. dubna 2010 - 9:30 - 19:00

StudiJO, Polská 6, Praha 2

Kurzovné: 2500 Kč 

Platební podmínky: Kurzovné v celé výši zašlete nejpozději do 10. dubna na účet u ČS - 2134019339/0800, do textu prosím uveďte celé své jméno. Při písemném zrušení semináře 7 dní před seminářem se kurzovné vrací v plné výši, při zrušení účasti 6 dní a méně před seminářem je storno poplatek 40 %.

Pro účast na semináři je nutné zaslat svá data narození (datum, místo a čas) pro zpracování horoskopu.

Termín pro přihlášení, zaslání kurzovného a dat narození: 10. dubna 2010

S sebou: volné oblečení, přezůvky (teplé ponožky), pití do sálu v pet láhvi, svačinku, něco sladkého, oběd s sebou nebo si ho můžeme objednat v restauraci. Počet míst je omezen. Přihlášky a data narození můžete poslat zde.

_____________________________________________________________________

Dubnové energie velikonočních svátků nás všechny vedou ke změně tradičního paradigmatu "Rodiny" a zastaralých systémů a rodových struktur. Podpoří nás při léčení dávných rodinných traumat a omezení a postavení nových zdravých základů pro Život.

Na astrohrách využijeme těchto kolektivních energií. Každý účastník kurzu bude mít možnost v souladu se svým aktuálním vývojem a načasováním do hloubky zpracovat svá osobní rodinná témata, vymanit se konečně ze staré role a osvobodit se od karmické zátěže a svazujících rodových programů, které nás možná dosud významně ovlivňují. Společně budeme léčit a harmonizovat vztahy ve své původní i současné rodině. Přijmeme Moudrost, Požehnání a Sílu našich předků, kterou budeme potřebovat na další cestě. Vytvoříme pro nás i naše děti nový základ Rodiny, kde místo zákonů karmy a "řádu Lásky" panuje spíše vzájemná úcta, láska, podpora, sounáležitost, spolupráce a rovnost. Obnovíme svou důvěru v Život a prvotní vztah k "Velké Matce" a "Velkému Otci". Najdeme své nové "místo na Slunci" a opřeme se o stabilní základ Nové Země. To nám následně umožní přijmout nové energie a nástroje, které máme k dispozici pro další kvantový vývoj.

Na astrohrách budeme léčit aktuální témata a energetické pole účastníků kurzu zážitkovou konstelační metodou. Rozestavíme planety do prvotní astrologické mandaly v reálném postavení dle stupně a znamení podle konkrétního vybraného horoskopu.  Budeme pracovat se základními archetypálními energiemi planet horizontálně i vertikálně, což umožní hlubší léčení a výrazné změny vědomí a energetického systému na individuální, ale i kolektivní úrovni.

Pro účast na semináři je nutné předem zaslat svá data narození pro zpracování horoskopu. Žádné další astrologické znalosti ani předchozí konstelační zkušenosti nejsou nutné, vše potřebné v průběhu vysvětlím. Na semináři kombinuji další metody a techniky očisty a léčení dle potřeb konkrétní skupiny účastníků, např. další práci s mandalou, archetypy, čakrami, kvintesencemi a pomandery Aura-Somy, andělskými či jinými výkladovými kartami. Je možné také zařadit hlubokou integrační konstelační metodu "Andělské léčení 12-ti jemnohmotných těl". Na závěr semináře můžeme dle možností individuálně probrat  dopad léčení semináře pro jednotlivé účastníky kurzu podle horoskopů.

Leták k tisku, ke stažení