16. února 2010 - Karen Bishop

16. února 2010 - Karen Bishop

Prázdnota a vlna Světla

Vítejte!
Nejenže jsme teprve nedávno byli „přestěhováni“ z mnohého dřívějšího, nebo spíše "odděleni", ale i v současnosti se nacházíme v jakési "prázdnotě". Pocit prázdna, jakési dutosti, odlišnosti, nebo třeba zážitek ztráty identity, to jsou časté dojmy z této nové prázdnoty.

Nyní se připravujeme přijmout obrovskou vlnu Světla. Toto Světlo se převalí přes celou planetu a vytvoří mnoho změn... vše v souladu se stvořením Planety, která je více sladěná se Světlem a vyššími úrovněmi Bytí a Života. Pocit prázdna se tak stává součástí přípravy….předpokladem pro Bytí naplněné vzrušujícími začátky nové reality.

Můžeme přijít domů a náhle pocítit, že náš dům je příliš prázdný. Můžeme najednou cítit, že nejsme rádi sami. Můžeme se přistihnout, že bez zjevné potřeby jíme a pokoušíme se „zaplnit“. Můžeme se cítit neobvykle podrážděně, napjatě, nebo v lepším případě neklidně. Můžeme zjistit, že je pro nás velmi obtížné začít nový projekt nebo dokončit ten starý. Můžeme dokonce cítit, že jakoby čekáme, až se stane něco velkého a nejsme si jistí proč. Můžeme také zjistit, že kvůli náhlé únavě potřebujeme více spát, jak se připravujeme přijmout toto Světlo na mnoha úrovních.

Tato nová Vlna Světla, která se již brzy přes nás přelije, s sebou přinese mnohem více z nového modrotisku. Proteče planetou, očistí ji, přeskládá věci sem a tam tak, aby se odstranilo to staré a mohlo se místo toho konečně ukotvit to nové. Tato nová Vlna Světla změní všechno navždy.

To znamená, že se ocitáme na pokraji vytouženého Života v nové realitě, o které jsme zatím mohli jenom snít. Můžeme mít pocit jako bychom byli s něčím „hotovi“, ale možná na vědomé úrovni nevíme, co to je. Co je tedy „hotovo“ – to je realita starého světa. Nechali jsme ji za sebou a teď můžeme cítit, že jsme najednou přešli někam jinam. Mnoho z nás již nepotřebuje nikdy více procházet ty staré zkušenosti.

Tato nová světelná vlna přinese změnu a způsob života, jaký žijeme v Nové Zemi (na Zemi Dvě). Vytvoří Život, který vychází ze Srdce. Uvědomíme si, že je opravdu a skutečně důležité, abychom odložili staré pocity oddělenosti a odsuzování nebo dřívější zápal pro boj a konečně jsme poznali, že na vyšší úrovni jsme všichni bratry a sestrami.

Tato nová vlna Světla spojí ty, kteří se k sobě na mnoha úrovních hodí, stejně tak jako se staré vztahy, které nejsou založené na vyšší vibraci a záměru, začnou rozpadat.
Světlo prosvítí a odhalí pravou podstatu a skutečnou hodnotu všech vztahů. Potom nová vlna Světla přinese i novou jednotu a harmonii, která přirozeně JE na všech správných a pravdivých cestách.

Budeme se spojovat silou Srdce. Nová spojení občas nemusí dávat smysl, ale stejně to budou ta pravá. Tato nová vlna Světla vnese do našeho pravého předurčení......poznání a skutečný význam rčení - „osud máme ve svých rukách“. Naše Božství bude obnoveno. Budeme spojeni s našimi pravými a zákonnými pozicemi právoplatných správců Planety Země a pak láskyplně umístěni do těch správných prostor, na ta správná místa. Najdeme tam „nový pořádek na zemi, nové uspořádání“. Bude nás tam čekat „štědrá úroda, bohatá sklizeň“.

Tato Světelná vlna ohlásí nový svět a novou realitu. V čase, který přichází, bude těžké vzpomenout si na starou realitu, protože budeme mít pocit, jakoby se nám to kdysi jen zdálo. A náš sen se velmi brzy stane skutečností. To, o čem jsme dlouho jenom snili, začne ožívat a probouzet se do hmotné reality.

Pocity prázdna, neznáma, neklidu, netrpělivosti, osamělosti nebo odpojení jsou pocity, které nás provázejí, když vstupujeme do nových dveří. Ano, čekáme, až se dveře otevřou; stojíme před nimi v netrpělivém očekávání, co za nimi asi je; nebo dokonce čekáme se zatajeným dechem na divném a izolovaném místě, které je dočasně místem nejlepším, než se masivní vlna světla přes nás přelije........

Jsou to divné a zároveň vzrušující časy, neobvyklé stejně jako neuvěřitelné….a opravdu jsou to časy dlouho očekávané......


Se spoustou lásky a vděčnosti
Karen

Zdroj: Originál v angličtině na www.whatsuponplanetearth.com

Podmínky pro kopírování článku:

"Do češtiny pro www.astrohry.cz přeložila Daniela Viplerová. Tento článek a překlad je možné volně kopírovat a dále rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka se zdroji a aktivním odkazem."