16. ledna 2010 - Karen Bishop

16. ledna 2010 - Karen Bishop

Posun 15. ledna a význam zemětřesení na Haiti

Vítejte!
Během mnoha let, kdy jsem psala zpravodajství o energiích a nyní příspěvky Křídel, došlo jen k hrstce  významných posunů. Proces vzestupu byl určen k tomu, aby nás posouval, rozšiřoval, a aby skrze nás pozvedával  vědomí planety, krůček po krůčku, abychom stoupali co možná nejpohodlněji.  Proto to tedy, většinou, byl proces pomalý a rovnoměrný. Nicméně v určitých obdobích docházelo také k mnohem dramatičtějším a klíčovým posunům, avšak tyto posuny byly zřídkavé.

V počátečních stádiích a rocích první fáze vzestupu, kdy  věci postupovaly podle plánu, byly změny vždy vidět, a zajisté vedly též ke kýženým výsledkům.  Poté, co “plán” začal ztrácet rychlost a v zásadě do jisté míry selhal, vytvářely tyto záměrné posuny málokdy, pokud vůbec, žádoucí a zamýšlené výsledky. Energie začala, ale zdálo se, že se nikdy neujme. Jako motor, který zaprská, nastartuje, a pak odumře… vozidlo se nikdy nedostalo k tomu, aby popojelo dopředu.

Nyní, když jsme zažili oddělení světů a existujeme na chvíli v paralelní realitě (než zamýšlený proces vytvoří všechny námi žádané změny… a to vážně učiní), tentokrát doopravdy k těmto plánovaným výsledkům dojde, neboť znovu začínáme v realitě, jež bude zcela jistě polévkou, z níž vznikají všechny naše touhy a sny.

Energie nových začátků, která nastala 15. ledna, byla tou nejdramatičtější, již jsem během mnoha let zažila a viděla. Byla vskutku fenomenální.

Slunovrat v prosinci 2009 zahájil proces stavby základů. Shledali jsme tedy, že se ukotvujeme, setrváváme níže a hodně při zemi, cvičíme, procházíme se či běháme, a dokonce více jíme, čímž došlo ke zvýšení tělesné váhy. Též jsme se znovu spojovali se svým pravým a původním Já a vytvářeli nové základy ve všech arénách. Vše v Božském a dokonalém pořádku.

Na cestě k 15. lednu, kdy došlo také k novoluní, slunečnímu zatmění a Merkur se vrátil k pohybu kupředu, se objevily též některé projevy.  Pláč bez určitého důvodu nebo alespoň tendence k němu (kvůli otevírání srdce v souvislosti s Haiti… viz níže), pocity nedostatečné sebedůvěry, velké zranitelnosti a křehkosti, pocity ztráty opory nebo čehokoliv v našich prostorech, potřeba samoty, nebo že nás společnost druhých rozčiluje, mohutné a časté návaly horka, pocit chladu s neschopností se zahřát, panika, úzkost, deprese a bezesné noci spolu s vyčerpáním přes den – to by bylo jen několik příznaků blížícího se posunu.

Během 15. ledna energie zahájila svou změnu, což  vedlo k pohybu, jenž se běžně projevuje pocity nervozity a paniky bez zjevného důvodu. Během doby našeho spánku v noci 15. ledna došlo k mohutnému uvolnění. To u mnoha lidí způsobilo skutečně zajímavé a odhalující sny.  Stalo se totiž to, že jsme nyní již byli připraveni postoupit kupředu… aby se naše nové směřování konečně ujalo a aby mohlo dojít k pozoruhodnému a intenzivnímu  propuštění minulosti.  Toto uvolnění a konečné rozhodování na úrovni duší jsme často zaznamenali prostřednictvím svých snů nebo na svých vyšších úrovních.

Do té doby jsme si možná připadali jako uzavření v krabici… jako bychom se nijak nemohli pohnout kupředu z rozličných důvodů, jež jsou u každého jiné, jako bychom se dusili nebo jako by kolem nás působil obrovský tlak.  Jakýkoliv pokus o pouhopouhý krůček kupředu vyústil v náraz či naběhnutí do někoho či něčeho, co se zdálo nám bránit v cestě. Možná jsme měli pocit, že jsme vtlačováni do krabičky, která se stále zmenšuje.  Pokusy o manifestaci nebo vyrovnání s téměř čímkoliv (kromě tvorby našich základů a ukotvování) se mohly zdát v lepším případě neúčinné. V mnoha ohledech jsme byli obklopeni tím starým, protože uvolnění již bylo na obzoru, nicméně dosud nedorazilo.

Jako bychom byli vystřeleni prakem do nového, naše řetězy byly rozlomeny a můžeme teď přejít do velice, velice nového prostoru. Teď jsme volní a čistí. Cesta je otevřena a připravena pro naše kroky, a to staré nás již nezadržuje. Navíc si mnohem lépe ujasníme, co si vlastně  nyní přejeme vytvořit.  Třeba jsme v minulosti již měli kousíčky nebo jsme si toho chvíli byli vědomi, a pak se vše zamlžilo. Mlha se však začne zvedat a manifestace budou snadnější.

Nové energie se nás již nějakou dobu snaží dosáhnout. Jako vysílání televize, které stále dokola končí a znovu začíná nebo film na dvd, jenž se zastaví v módu “zamrznutí”, a poté se znovu rozběhne, získáváme nové a vyšší energie, ale v pomalých a rovnoměrných částech, kousek po kousku, dílek po dílku.

Taktéž nyní budeme jinak fungovat. Tyto výše-frekvenční energie, v nichž nyní sídlíme, vytvářejí některé nové a báječné způsoby existence a manifestace, které přesahují vše, co jsme v minulosti znali. Jak jsem již párkrát v minulých Křídlech zmínila, experimentovala jsem s nimi, a to, co vytvářejí a jak fungují, je úctyhodné.  Proto tedy bude náš “rámec” též jiný, jelikož musí být v souladu a harmonii s těmito novými a podivuhodnými energiemi mnohem vyšší dimenze. Naše staré uspořádání se významně změní,  což činí právě teď,  a to nové uspořádání je něčím, co snad mohu popsat jen jako “z jiného světa” a nepopsatelné… a je to velice příjemné!

Krátká poznámka k Haiti:

Masivní zemětřesení, k němuž došlo tento týden na Haiti, znamenalo pro planetu ohromné otevírání srdcí. Bolest, utrpení a tragické ztráty, které způsobilo, otevřely naše srdce a posunuly planetu, vtlačily ji do prostoru srdce, z něhož bude nyní fungovat. Ty nádherné a dávající duše, které na úrovni duší souhlasily, že se stanou součástí této zkušenosti, posloužily planetě způsobem nevídaným po velmi dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že mnohé z nich na úrovni duší již byly na odchodu, svolily, že odejdou způsobem, jenž pomůže planetě a pozvedne ji na její novou a vyšší úroveň. Haiti se stane velmi posvátným prostorem, jak se již stalo, a tato událost přetrvá v paměti lidí velmi dlouhou dobu.  Byla součástí našeho nového začátku, součástí, jež taktéž změní frekvenci a  směřování našeho nového světa. Ony statečné, neuvěřitelně láskyplné a vzácné duše daly této planetě více, než my kdy pochopíme. Napomohly přesunu planety k jejímu novému způsobu existence, kdy vše vychází ze srdce, a úcta a respekt, jež cítím vůči nim a mnoha dalším duším, které jsou s touto událostí spojeny, se nedají popsat slovy.

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen  

https://www.emergingearthangels.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)