13. ČERVNA 3013 - workshop HIERARCHICKÉ A SÍŤOVÉ STRUKTURY VE FIRMĚ - PROBĚHLO

13. ČERVNA 3013 - workshop HIERARCHICKÉ A SÍŤOVÉ STRUKTURY VE FIRMĚ - PROBĚHLO

JAK VYTVÁŘET ŽIVÉ SYSTÉMY A PROSPERUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ.

Zrychlený vývoj vědomí a tím, jak se lidé probouzejí do své síly, vzniká velký tlak na zásadní proměnu stávajících zastaralých mocenských struktur. Na otázku „JAK?“ vytvářet nové funkční systémy a podporující prostředí pro projevení tohoto tvůrčího potenciálu, přichází s praktickou odpovědí Kvantová astrologie.

________________________________________________________________________________________________________________

Veškerá Existence, Život, Vědomí či sám Vesmír je organicky uspo-řádán. Tzn. má svůj dokonalý řád, strukturu, systém, formu, skrze kterou tvoří, vyjadřuje se, vzniká, zaniká, plyne, vyvíjí se, proměňuje – a JE. Každá forma Života či frekvence Vědomí však potřebuje ke svému projevu specifickou či odpovídající formu/strukturu, která ho v tomto podporuje.  

Během tohoto večera se budeme zabývat příčinou rozpadu a krize našich současných společenských struktur/systémů – těch rodinných, podnikových, ekonomických, sociálních i politických. Povíme si, co je potřeba vzít v úvahu při budování nových sítí osobních vztahů a obnovení tvořivých a prosperujících „živých“ společenství v těchto oblastech.

Představíme si 4 modelová uspořádání nových organizačních systémů v souvztažnosti k aktuálním potřebám a rozvoji vědomí jejich členů. Podíváme se nejen na správnou dynamiku a rozložení rolí klasické hierarchické struktury, ale také na vznikající nové typy tzv. síťových nebo kruhových systémů. V neposlední řadě si pro inspiraci povíme i něco málo o tzv. fraktálovém uspořádání společenství, jehož zákonitosti jsou v současnosti vzhledem k úrovni vědomí lidí spíše jen „hudbou budoucnosti“.

S pomocí konstelačních ukázek si pak názorně ukážeme jejich rozdílnou vnitřní dynamiku, projevy, hlavní zdroje těchto systémů, ale také skryté či zjevné vývojové výzvy či negativa.

____________________________________________________________________________________________________________

Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1

Datum: 13. června  2013 -  čtvrtek 18-21 hodin

Cena: 300 Kč - platba na místě

Kontakt, informace: Daniela 604 277 510, kvantovka@email.cz

Rezervace místa, přihlášky: webový formulář zde....

_______________________________________________________________________________________________