13. března 2010 - Karen Bishop - NOVÉ

13. března 2010 - Karen Bishop -  NOVÉ

Prázdná schránka

Vítejte!

Poslední dobou se objevovala zajímavá všehochuť manifestací, avšak v těchto nepředvídatelných časech jsme zažili, že můžeme být každý den překvapeni, co nám daný den přinese, co se bude dít a jak budou věci následovat.

Minulý víkend jsem byla navštívit rodinu, takže jsem se na chvíli vrátila zpátky. Zemětřesení v Chile vyvolalo zajímavé věci, neboť bylo vskutku mohutné. Hluboko v nitru Země způsobilo masivní posuny. Země se připravuje a vylaďuje pro nové energie, a toto zemětřesení bylo prvním projevem tohoto procesu.

Vzhledem k tomu že bylo mohutné a hluboké, mohlo být pocítěno zvláštními a zajímavými způsoby. V základě otřáslo enegiemi a přesunulo věci na hluboké úrovni. Mnoho se posunulo sem a tam. Mě to umožnilo zažít dům plný nefyzické energie, která dorazila do mého domova. Duchovní energie přátel a známých lidí z minulosti, spolu s duchovními energiemi lidí, které mám potkat, tu byli všichni na „jedné velké párty“. Všichni byli vtahování do stejného prostoru, nehledě na to, ve které dimenzionální realitě právě teď sídlí. Mohli jsme se setkat s ostatními ve stavu snění během spánku, spojit se s těmi, kdo odešli, a dokonce se spojit s těmi, které jsme nechali za sebou.

Když energie tlačí tak velmi silně a jsou tak velmi intenzivní (jak tomu bylo při procesu oddělování v září a po té), všechno je zpřeházeno sem a tam, a my se spojujeme  s dušemi, se kterými se naše cesty odchýlily,  když se duchovní hierarchie dávala dohromady (usazování se na určitých dimenzionálních příčkách). Zemětřesení v Chile způsobilo taktéž tento efekt. Takže z tohoto důvodu můžeme cítit ostatní v našem prostoru, aniž bychom znali důvod.

Jak už mnoho z nás cítí, následuje po zemětřesení řetězová reakce. Musí dojít k restrukturalizaci uvnitř Země, za účelem udržení nové reality a nového světa. Chilské zemětřesení a následné otřesy v této lokalitě rozpohybovalo energie a to jsme mohli cítit různými způsoby. Mohli jsme se cítit nepřirozeně činní bez zjevného důvodu po tak dlouhé době nečinnosti. Mohli jsme se přistihnout při dodělávání věcí, jako kdybychom se připravovali a nebo jsme prostě dávali věci do pořádku, abychom sami sebe na chvíli udrželi. Mohli jsme cítit energie, které nás podporují v uzemnění nebo k vytvoření  prostoru, ve kterém je nám dobře. Mohli jsme se cítit, jako bychom se stěhovali do nového energetického prostoru, avšak nijak blíže specifikovaného. A mohli jsme zakoušet nový pocit uzemnění, spojení a novou sílu v nás.

Jak Země dělá tyto postupné změny ve své struktuře, máme se k čemu více uzemnit, a tedy můžeme cítit sami sebe mnohem snadněji, můžeme se cítit více doma, mnohem mírumilovněji a radostněji, jak se mnohem pevněji ukotvujeme v Nové Zemi. Naše schopnosti zhmotňování a manifestace také mohou zesílit. S každou další změnou Země a následným vyrovnáním, se postupně budeme cítit více posíleni a více spojeni.

Tato zemětřesení nebo restrukturalizační události se vyskytují v určitých intervalech. Vyskytnou se, sladíme se se Zemí, přizpůsobíme a usadíme se, a pak je proces pro každou událost dokončen. A následně zakoušíme další. Nezakusíme změnu Nové Země, dokud ta primární nedokončí to, co přišla stvořit (= Matka Zem musí dokončit zkušenosti, které jsou jí předepsány pro vstup do 5. dimenze - pozn. překladatele).  

Posledních pár týdnů se stalo normou, že jsme mohli zažívat pocity bytí mimo prostor. Pocity ztracenosti, neúčasti, neorganizovanosti, nepřítomnosti, a nebo jako bychom byli pouhým náčrtem našeho pravého já, byli také normou. Mohli jsme se cítit, jako by v našem těle nebyl nikdo doma nebo jako by nebyl nikdo, kdo by nás vedl. Ztráceli jsme rozum nebo snad sami sebe? Zapomněli jsme, kdo vlastně jsme? Divili jsme se, kdo jsme? Divili jsme se, kde jsme? Je ztráta mysli součást tohoto neustále postupujícího zvláštního procesu vstupu do nové reality? Můžeme se divit: Kdo jsem teď? A kam jsem se poděl? Vidí mě snad někdo? Cítím se jako prázdná schránka.

Když ještě není mnoho, do čeho bychom se ukotvili, můžeme mít pocit, že jsme zůstali viset "někde mezi". Toto vždy vytvoří stav zranitelnosti. A nyní, když je naší podstatou opravdu jen duchovní energie, můžeme cítit, že se naše duchovní energie prostě vznáší okolo našich těl v časech přechodů. Toto může způsobit pocity prázdnoty, zmatenosti a pocity „klesání“ do našich těl na pokraji probuzení nebo meditace, a zároveň pocity propadání, jako když upadáme do spánku…je to jako bychom padali do velmi hluboké propasti a nikdy bychom se už nemohli vrátit. Jsme přemísťováni ze staré Zemské reality, jak dochází k pokračování v její masivní restrukturalizaci, abychom nebyli příliš stresováni nebo traumatizováni.

A ještě k tomu, zároveň jak se vyvíjíme, jako bychom vyhodili z okna naši schopnost skloňování, zhoršuje se naše gramatika a téměř jako bychom nebyli schopni  zapamatovat si slova nebo významy věcí. Můžeme se na něco dívat nebo s někým konverzovat a úplně vypadnout z kontextu. V mých dřívějších letech jsem prospívala v hláskování a milovala jsem vědomosti o gramatice…zbožňovala jsem to. Nyní pravidelně dostávám dopisy od mých čtenářů, kteří mi opravují mé hláskování a gramatiku. Někdy přemýšlím, jak dát dohromady větu. Avšak zároveň s touto neschopností komunikovat způsobem, jak jsme to dělali dříve a s tím, že si nepamatuji významy věcí, přichází zvláštní apatie. Naše staré způsoby komunikace jsou nešikovné, těžké, spotřebovávající čas a příliš hutné. Také se tak pomalu přibližujeme k cestě telepatické komunikace a čiré energie. Toto je důvod proč nás zvuk a emoce ovlivňují tak hluboce spolu s energiemi srdce.

To, že jsme odloučeni za účelem oddělení od restrukturalizace země, ať už je to odloučení od mas a nebo jednoduše od společnosti celkově, nám přináší i výhody. Pobyt v našem vlastním prostoru může vytvořit krásné stavy potěšení a klidu. Naše nové posvátné prostory jsou vskutku úžasné, a nyní, když jsme ve výše vibrujících energiích, můžeme velmi snadno brouzdat v naší nové realitě, pokud si to zvolíme. Vytváření nové reality začíná nejprve v malých prostorech a postupně se rozšiřuje ven. Tímto způsobem můžeme být relativně nedotknuti tím, co se děje se zbytkem planety, když se rozhodneme nějakým způsobem „odpojit“. Když jsem minulý víkend navštívila svoji dceru a vnoučata, neměli jsme televizi ani internet. Byli jsme v našem vlastním světě a nevěděli jsme, co se děje jinde. Nacházeli jsme se v našem malém světě a to stejné prožívám i u sebe doma.  

Část příprav pro novou realitu zahrnuje přípravu nás samotných. Když máme v úmyslu naplňovat touhy našeho srdce a vášně naší duše, je nutné, abychom se sami cítili v pohodě. V tomto případě můžeme pociťovat nerovnováhu vyvolanou naším egem, které se snaží útočit ve snaze o vyrovnání.  Pocity typu, že nemáme žádnou kontrolu ani právo dělat to, co chceme, pramení pouze s přílišného odevzdání se Zdroji energie, a nebo dokonce můžeme mít pocit, že jsme zpátky ve starých rolích, kde se zdálo, že nemáme možnost svobodné volby. Příliš malé ego není až tak odlišné od příliš velkého ega. Za posledních 10 let jsme se tak vyvinuli a už můžeme nyní cítit, že je v pořádku převzít řízení našeho vlastního života, když se tak rozhodneme. Zdá se, že je tu vždycky ta tenká čára, které odděluje  - být až příliš sám sebou nebo nebýt sám sebou dostatečně. Avšak jak se učíme orientovat v těchto nových vodách nové reality, všechno se stává mnohem průzračnější. Můžeme se cítit prázdní a ne příliš přítomní, avšak jakmile se více a více připojujeme, začneme pomalu ztělesňovat novou sílu a mnohem vyšší spojení s naším pravým a autentickým Já.

Jak zůstáváme částečně odděleni od starého světa, můžeme pozorovat, jak se mění. Mnozí se nyní ptají a to ti, kteří se nikdy neptali. Mnozí dělají náhlé a masivní změny v sobě samých a stávají se novými lidmi. Mnozí začínají zachycovat, že je něco ve vzduchu. Takto to bylo zamýšleno před oddělením světů. To, v co jsme doufali ve Fázi I se nyní děje teď, když jsme v Zemi II, kde se věci rozvijí v krásných a vysokých vibracích.

Zázraky se stávají a pro mnohé velmi rychle a nevysvětlitelnými cestami. Toto jsou nyní energie, ve kterých sídlíme. Děláme neuvěřitelný pokrok ve dosahování nových míst, o kterých jsme snili v předešlých měsících. Věci postupují a rozvíjejí se jako nikdy předtím, když se rozhodneme to tak vidět.

Jak se planeta pohybuje kupředu v tomto procesu restrukturalizace, tak se budeme pohybovat i my, a stejně tak i zbytek vesmíru.

Se spoustou lásky a vděčnosti

Karen Bishop

Překlad Václav Kuchař. Pro www.vnitrnibohyne.cz upravila Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.