1. ledna 2010 - Karen Bishop

1. ledna 2010 - Karen Bishop

2010… rok tvořivosti, manifestací a sebevyjádření

Šťastný Nový rok!
A jak odlišný a vzrušující tento nový rok může být pro mnohé z nás! 2010… rok tvořivosti, manifestací a sebevyjádření. Nebo, jinými slovy, počátek tvorby nového světa, protože první fáze procesu vzestupu je konečně završena a skončila.

Kde se tedy v tomto konkrétním okamžiku nacházíme, jak jsme se sem ve skutečnosti dostali a kam míříme?

Ač to může vypadat, že se toho v poslední době moc neudálo nebo že to bylo období velké přestávky, probíhalo opravdu množství pře-uspořádávání a příprav na další fázi.

K oddělení světů došlo v září, takže to vlastně není až tak dlouho od té doby, kdy jsme se odpojili od staré reality a odvážili se do reality zcela nové. Toto oddělení  vedlo k  velkému pohybu, co se nové planety Země týká, jelikož byla vytlačena na zcela nové místo ve vesmíru a nyní zaujímá prostor na nové a výše-frekvenční pozici.

Během tohoto období bylo ze starých kolejí vytlačeno též cokoli a všechno usazené na Zemi a v ní. K vytvoření tohoto pohybu bylo zapotřebí obrovského množství energie, a mnozí z nás to velice intenzivně pocítili.  V této době bylo vytlačeno úplně vše, takže jakákoliv dřímající či zbytková temnota v nás byla taktéž vynesena na povrch a  pryč (právě, když jsme si mysleli, že velká část našeho vnitřního čištění  je u konce!). Šlo o pozoruhodný podnik a velkolepou událost.

Bezprostředně před tímto procesem, jenž nás vtlačil  do úplně nové polohy, se mnoho z nás objevilo v nových domovech, ať již v důsledku změn v domovech stávajících nebo doslovným přestěhováním  do nové lokality na planetě. Mnozí  byli přemístěni do nových sídel, aby se pro dobu nadcházející  dostali do míst klidu, vyrovnanosti a pohody. Bylo tedy mnoho těch, kteří dorazili na nějaké zcela nové místo, jen aby pocítili, že se s jejich příchodem nic moc nezměnilo, což je udivilo a snad si připadali zklamaní, ale i tak na vyšších a hlubších rovinách všechno pokračovalo dál. Docházelo k velkému pohybu, a  chce to vždy určitý čas, aby se všechny potřebné kroky mohly provést.

Jakmile bylo nové umístění kompletní, či u někoho dokonce při setrvání na stávajícím místě, došlo k obrovskému posunu. Poté, co Země a její obyvatelé přišli do nového prostoru, mohli jsme vnímat ukotvování. Nádherná pauza a čas na krátký odpočinek. A jestli to mnozí z nás nepotřebovali! Vskutku jsme se ocitli na nějakém úplně novém místě.

Tento pocit  výpadku a ukotvení byl krátký, neboť sotva Země dorazila na své nové místo v kosmu, zahájila proces  naklánění, aby dokončila své vyrovnání. Proces vychylování mohl být vnímán jako “nahoru” a zase “dolů”. Nebo “vysoko” a “nízko”. A po celou dobu byly přítomny vyšší energie, aby s tímto procesem tvořily a podporovaly jej, a tyto energie rozhýbaly ještě více energie uvnitř i navenek.

Tehdy jsme mohli vnímat temnotu. Deprese, odpor k sobě samému, velká negativita a marnost, panika a úzkost, to byly jen jedny ze symptomů příchodu vyšších energií, které zasáhly jakékoliv zbytky nižších energií v nás.  Tato vyšší energie byla výsledkem naší nové pozice v kosmu. Navíc je třeba se vnitřně připravit na tuto novou fázi a většina z nás stále ještě vlastnila energie, které též potřebovaly  vyvážit a srovnat. A zároveň, protože jsme se nyní skutečně ukotvovali do nové Země výše-frekvenční energií  svou  a zemskou, byly též  vystrnaděny ze svých starých kolejí velice staré a pradávné energie temnoty dřímající pod povrchem Země. Pamatuji si dny, kdy jsem jela po silnici a viděla tyto energie vyletovat a odlétat ze zemského povrchu a já jsem přemýšlela o tom, jak podivná doba to je!

Ale dělo se toho ještě víc, protože masivní tlak a opětovné vyrovnávání k sobě doslova  tlačilo energie, které skutečně budou božské, až se v budoucích časech spojí. Přidejte k tomu silné energie přicházející naší korunní čakrou a vytvářející silné tlaky v dutinách a hlavě, spolu s alergiemi a podivnými nachlazeními, a není divu, že jsme v určitém okamžiku potřebovali pauzu! Dělo se toho v této době tolik, že nebylo možno oznámit  jakýkoliv pravidelný či normální model.  Vzpomínám si, že jsem měla pocit, že vlastně by bylo třeba každodenních příspěvků Křídel!

Od oddělení světů v září 2009 jsme se doslova ukotvovali, v malých a postupných krůčcích. Tento proces měl přijít o slunovratu v červnu 2009, ale – jak jsem již mnohokrát napsala (připravte se v tomto místě  na trochu staré a nudné energie…) na úrovni duší jsme se rozhodli od staré reality oddělit. Duším, které tam sídlí, byl dán dostatek času, aby se otevřely a expandovaly, a to pak vedlo ke zpoždění v délce dodatečných 6ti měsíců (navrch k dalšímu, více než dvouletému zpoždění … a ano, na úrovni duší jsme s láskou souhlasili, že procesu poskytneme více času).

Opustili jsme tedy své staré životy spojené s první fází procesu vzestupu, mnozí za sebou zanechali rodinu a své milované, kteří stále nebyli ochotni se otevřít, expandovat a vzdát  se nízko-vibračních vzorců a chování.

Změna pozice nové Země a jejích obyvatel začal doopravdy ihned po tomto oddělení.  A znovu, jakmile toto přemístění bylo poměrně hotové, začal se zesilovat proces ukotvování a nastával v malých, nicméně stále rychlejších krůčcích… a teď jsme všichni na cestě celkem pokročili....  Přestože se mohlo zdát, že je mrtvé ticho, skutečně se mnohé dělo pro to, aby byly podepřeny samotné naše základy. Zahajujeme novou Zemi, a samozřejmě, tato nová Země potřebuje nové základy.

Slunovrat 21. prosince 2009  byl poté významným hráčem, jelikož velice podpořil naše ukotvení v nové Zemi. Novou Zemi nyní samozřejmě vytváříme my, a proto jsme do toho vtahováni  jako právoplatní správci a stvořitelé, jimiž jsme sem být přišli. Nová Země sama má teď vyšší frekvenci, takže vyšší energie přicházejí z jejího nitra – a jistě také od každého jednoho z nás. Země je oním klíčem, stejně jako my.

Kde tedy jsme? Kde se nyní nacházíme v tomto procesu a co můžeme v nadcházejících časech očekávat?

Můžeme mít zrovna v této chvíli pocit velké prázdnoty, s určitým vjemem odpojení, ale je to jen díky tomu, že stojíme uprostřed procesu spojování se sebou samotnými. Vyšší sféry se nyní do značné míry nacházejí uvnitř nás, a právě to je onen proces, jímž procházíme. Právě tam se potřebujeme spojit, abychom mohli vytvořit zcela nové základy. Rozpomínáme se na to, kdo jsme a proč jsme zde, na této Zemi.   Rozpomínáme se, co jsme sem přišli vykonat a čím jsme sem přišli být. A tento proces se rozvine úplně sám, jakmile se plněji ukotvíme do nové Země. Každá  buňka našeho těla se - od samého základu – pozvolna naplní těmito vzpomínkami duše, aniž by bylo třeba nějakého většího úsilí. Bude k tomu docházet mnohem rychleji, protože Země spočinula na své pravé a právoplatné pozici v kosmu. Proto je nyní ten správný čas.

Kupodivu můžeme mít pocit, že couváme či jdeme nazpátek v čase (a to nemám na mysli současný retrográdní pohyb Merkura, ačkoliv Merkur náš proces vskutku podporuje). Dochází k tomu, že se znovu spojujeme se svým opravdovým a skutečným Já.  Odstupujeme (a s touto fází jsme téměř hotovi) od čehokoliv  a všeho v nás, co má cosi do činění s první fází procesu vzestupu.  I když tento proces “vyvlékání se” či couvání nazpátek k naší duši, jíž jsme sem být přišli, než začala první fáze,  probíhal po většinu roku 2009, je toto konkrétní stádium poněkud odlišné.

Během roku 2009 jsme větším dílem opustili své staré role. Momentálně navazujeme spojení s novými rolemi. A důvod, proč k nim couváme nebo proč máme pocit, že jsme se vrátili časem nazpět, spočívá v tom, že nyní se především stáváme právě těmi dušemi, jimiž jsme sem být přišli.  Znamená to, že znovu navazujeme spojení a rozpomínáme se, a stejně tak se prostě stáváme tím, kým jsme sem být přišli coby duše přicházející stvořit novou planetu Zemi. Tyto modrotisky a vzpomínky duše v nás v době našeho příchodu byly nedotčené, jenže první stádium procesu vzestupu stvořilo odlišné role, protože naším záměrem v onom čase bylo pozvednout frekvenci a vědomí planety, aby se položil základ a vytvořila aréna, jež umožní a dovolí nám stvořit právě tuto novou Zemi.  Potřebovali jsme ji tvořit v energii s vyšší frekvencí. Tak, ačkoliv se naše role během první fáze týkaly primárně pozvednutí frekvence planety, skutečně jsme se pokusili naplnit své role i s ohledem na stvoření nové Země. NYNÍ se konečně dostáváme k tomu, abychom se zaměřili jen na samotné tyto původní role, neboť je KONEČNĚ čas manifestace našich vizí.

Současný pocit couvání v čase se může projevit  i tak, že se nečekaně sblížíme s velmi starými přáteli z minulosti a dokonce si tato nová spojení ponecháme, nebo – někdy – se jen dotkneme a půjdeme dál.  Navazujeme spojení s těmi, kteří nás znali, když… Navazujeme spojení s těmi, kteří mohou  znovu zažhnout  plány duše, s nimiž jsme přišli před začátkem první fáze vzestupu.  Uvádíme se do souladu s těmito starými energiemi v nás, a to všemi možnými způsoby, než postoupíme do příští fáze tvoření a prožívání. Tato zkušenost spojování se starými přáteli vlastně začala před mnoha měsíci, ale poté jsme náhle změnili plány směrem k oddělení světů, přešli jsme na nové místo v kosmu, a teď znovu začínáme.

Přítomen je též další scénář.  Někteří z nás dotahují poslední  “výhonky” svých starých scénářů duše předtím, než budeme moci postoupit do svého nebe na Zemi. Tyto staré scénáře nemohly být dokončeny, jelikož se první fáze vzestupu potýkala s tak velkým množstvím temnoty,  že se naše plány takříkajíc zhatily, první fáze vzestupu se stala náročnější, než jsme očekávali, a někteří z nás nemohli provést či dokončit část scénáře své duše, které jsme přišli zažít.  Během té doby to vypadalo, že temnota převzala vládu, a tak okolní frekvence nebyly dost vysoké, aby některým z nás umožnily provést to, co jsme udělat přišli.

Nyní, když došlo k oddělení světů, jsme osvobozeni a oproštěni od staré zkušenosti minulých asi tak 10ti let, a někteří z nás mohou nyní pokračovat, jen s nevelkými překážkami, v tom, co jsme původně zakusit přišli. Vlastně se stejně nic “nezhatilo”… šlo jen o svobodu volby. Tato svoboda volby šla jedním směrem a my jsme se poté rozhodli, že - stejně jako světlo – vytrváme, ale půjdeme jednoduše jinou cestou, a pak tedy budeme moci zakusit onu realitu, na niž jsme byli zvyklí.  Právě v této nové realitě v současnosti většina z nás sídlí. A abychom položili její základy a nastavili nový modrotisk, jsou někteří z nás konečně schopni dokončit to, co jsme přišli zažít, abychom připravili na tuto fázi novou Zemi. Žijeme tedy ve světě, který nám jednoho dne bude znovu srozumitelný.

Další současný scénář má co do činění s pře-uspořádáváním a formováním toho nového od nejnižších úrovní. Jinými slovy: pokládáme pro sebe nový základ, ať již přeuspořádáním svých záležitostí, domovů, sebe sama či čehokoliv jiného. Teď tvoříme od samotného dna, a právě proto je dán takový důraz na ukotvení a usazení hluboko v nové Zemi. Restrukturalizace je první fází…. a právě k ní dochází. Platí, že k nám bez větší námahy přijde právě teď ledacos… pokud to souvisí s tématem. Věci jsou skutečně božsky řízeny.

Až vše přerovnáme, budeme  pak rozmnožovat to, co jsme uspořádali nebo z oněch základů, jež jsme položili, a vytvářet tak další a další výhonky… a naše vlastní individuální nová realita pak poroste.  Až se stanou zjevnými nová realita a záměry našich duší, spojíme se za stejným účelem se svými bratry a sestrami, a budeme vytvářet zcela novou mřížku nové planety Země.

Běžným se stane žít ze srdce. Dojdeme k poznání, že srdce jsou těmi nejlepšími navigátory, a budeme  toho často využívat. Naše srdce se již  docela dlouho otevírají, oněch minulých 10 let, jednoduše proto, že první fáze vzestupu toho tolik otevřela v oblasti  horní části zad a krku, čímž dovolila našim andělským křídlům, aby vyrašila. Avšak v nedávné době se naše srdce otevřela i z jiných důvodů.

Přestože někteří z nás po intelektuální stránce chápou život ze srdce již nějakou dobu (a někteří jsou v tom lepší než jiní!), kvůli vší té bolesti a trápení, jež jsme v poslední době viděli či zažili, se naše srdce otevřela ještě více (předtím se ovšem mohla “uzavřít” díky zkušenosti odchodu ze staré reality a potřebě se od ní oddělit a nechat ji daleko za sebou!). Mít otevřené srdce a dávat a přijímat lásku, bylo snad jedinou příjemnou a správnou věcí v těchto nedávných náročných časech po opuštění staré reality - a teď si to můžeme dobře zapamatovat a vstoupit  s větší lehkostí do tohoto prostoru vyšší úrovně bytí a vnímání. Navíc, jakmile se nám stane cokoliv, co je “příjemné”, naše srdce se znovu otevřou a může to vést k slzám a silným emocím.  Vděčnost a otevřené srdce jsou často vedlejšími důsledky období velkého utrpení a výzev.

K tomu všemu mnozí z nás zažijí skutečné uvědomění toho, že dorazili naši “dokonalí” partneři, neboť tito drží klíče k výjimečnému a božskému otevření našich srdcí. A až k tomuto dojde, nebude celý zážitek (a slzy radosti, jež uroníme) pocházet odjinud, než z jiného světa… seslaný nebesy. Nyní se vše týká jen srdcí… jen srdcí.

Mentální, analytické a myšlenkové procesy budou zvolna nahrazeny procesy srdce a cítění. Můžeme nalézt spojení, která z pohledu intelektu nedávají smysl, ale naše srdce tvrdí něco jiného.  Hudba bude vodítkem, neboť ta vytváří stavy cítění a výrazu přesahující naše myšlenky a mysl. Třeba shledáme, že se hudby pojednou nemůžeme nabažit nebo že máme silnou touhu tvořit něco, co zvuk zahrnuje. (Mně například již několik týdnů chodí náznaky, že mám vytvářet  audio-knihy, jelikož psaní je  mou nejvýraznější formou vyjádření, a zvuk by je pozvedl na novou úroveň.)

Tvorba bude taktéž hlavním tématem pro rok 2010. Zjistíme (a již nyní zjišťujeme), že pokud se otočíme, můžeme zaznamenat, že jsme již vpravdě stvořili kousek toho, o čem jsme v minulosti mohli jen snít.  Snad si  jednoduše pouze nevšímáme toho, co je přímo před námi, protože se možná raději zaměřujeme na věci, které jsou “zdánlivě” špatně, neboť to jsme znali v dobách nedávno minulých.

Přeuspořádání a nové základy znamenají, že se připravujeme na věci příští. Zahrnuje to tedy obvykle též naše finance. Byl to dlouhý zátah – co se příchodu do nového prostoru týká. Můžeme být trochu plaší, když přijde na nový začátek. U mne zatím fungovalo “vyslat” přání, velice “nepřipoutaným” způsobem, a pak již jen sledovat, jak se manifestuje.  A nevěřili byste, co všechno se manifestovalo. Nejlepší je začít s jednoduchými věcmi, které pro nás nejsou nijak zvlášť důležité. Toto cvičení je dobrým způsobem, jak se dostat znovu zpátky “do sedla” a vrátit se na pozici moci a síly, a věřím, že přesně to mnoho z nás právě teď potřebuje.

Důležité je také pozitivní smýšlení a naděje. Můžeme si zvolit vědomí, že věci teď již budou vskutku jiné, jelikož jsme bez výjimky pravými a právoplatnými stvořiteli své vlastní reality.

Tento proces ukotvování je také určen k vytvoření nové síly a důvěry uvnitř nás. Jakkoliv pomalu, znovu poznáme, že jsme opět u kormidla, ačkoliv to mohlo minulých několik let vypadat jinak. Snad jsme také zjistili, co vlastně chceme stvořit. Je to tím, že jsme vyrostli a došli velmi daleko s ohledem na to, co první fáze procesu vytvořila v nás… když nás uvedla do vyšších úrovní toho, co bychom mohli chtít vytvořit.

Ano, nyní opravdu začínáme úplně znovu. Vracíme se k identitě své duše, již jsme ztělesňovali kdysi v době svého prvního příchodu na tuto Zemi, jelikož jsme hotovi s procesem pozvedání vibrace planety skrze sebe sama. Můžeme nyní zanechat minulost za sebou a opět začít s nedotčeným původním plánem své duše.

Nástrahy? Stejně jako v minulosti máme všichni svobodnou vůli a možnost svobodné volby podle toho, kým si zvolíme být a co si zvolíme stvořit. Strach a analytické myšlení snadno mohou rozdrtit - a též určit - to, co tvoříme a zakoušíme. Jakmile nás začnou naplňovat naše nové role a příspěvky nebo původní identity našich duší, s tím, jak se vše ve vyšších sférách zesiluje, existuje nebezpečí, že nás naplní příliš. Může to vést k postoji “to mé je to jediné, a měli by to dělat všichni”, nebo též k převládajícímu přístupu “neříkejte mi, co mám dělat a čemu mám věřit”, protože jakmile se začneme skutečně svobodně vyjadřovat, máme tendenci požadovat právě v tomto volnost. Mnozí z nás jsou též unaveni pocitem, že jsou obětí!  Nicméně, s plným včleněním  původních plánů a záměrů naší duše bude též přicházet zkušenost s tím, že jsme požádáni o to, abychom přispěli celku, protože náš díl bude pro ostatní velmi zjevný.

Může tedy opravdu pomoci, připomeneme-li si, že náš ”díl” je právě jen jedním dílkem a musí se hodit k mnoha dalším kouskům, má-li být vytvořen celek. Též pomůže uznat a ocenit kousky, které vlastní naši bratři a sestry.  Po mnoho let jsem vídala rozvíjet tento scénář sloužící jen k rozpuštění jakýchkoliv nadějí na stvoření nové reality, a co je nejdůležitější, na jakýkoliv partnerský vztah s kýmkoli. V počátečním stádiu snadno k takovému postoji dojde, jelikož naše nová svoboda tvorby bude neuvěřitelná. Ale nakonec si budeme muset uvědomit, že se skutečně navzájem potřebujeme, pokud nechceme tvořit úplně všechno sami, a také, pokud chceme zkušenost existující mimo naši individuální kolej a uvědomění. Jenže, kdo ví? Je to na nás, tak je skutečně možné všechno a stát se může cokoliv.

Nyní se nacházíme v prostoru nového světa. Doufejme, že nestvoříme ony výzvy a temnotu, které existují ve světě, jež jsme právě opustili…

Samozřejmě, v tomto novém světě můžeme stvořit cokoliv, co si zvolíme. Můžeme postavit jen svou individuální realitu přesně odrážející to, kým jsme a co pro nás má význam. Takto poznáme, že se nemusíme plašit ohledně čehokoliv v oblastech, které nejsou v naší tzv. “kompetenci”.  Velice brzy se bude ve starém světě dít mnoho věcí, ale pokud si uvědomíme, že tam již nesídlíme, můžeme získat určitý pocit bezpečí a útěchy ve vědomí, že nyní tvoříme něco zcela nového  a odlišného, a velmi vzdáleného tomu, co se děje tam. Vzhledem k tomu, že postupně začínáme propouštět své strachy z minulosti, a pozvolna ztrácíme svou plachost a obavy, stanou se pro nás naše tvůrčí zkušenosti a schopnosti posléze “starou známou věcí”. S největší pravděpodobností k tomu dojde nejprve  u jednotlivců, než se posléze spojíme s ostatním. Začneme od “základů nahoru”, a pak budeme “rozšiřovat”.

Jestli budou i nadále výkyvy nahoru a dolů? Vstupujeme na nové teritorium a nerovnosti terénu jsou obvykle jeho součástí. Jenže znovu – kdo ví, protože jako vždy je na nás, jak to dopadne.  Podstatné je nyní, že MY jsme hlavními tvůrci. Je na nás, co stvoříme a s kým. Jak jsem již mnohokrát napsala v minulosti, právě kombinace našich energií významně přispěje rychlejšímu a výraznějšímu pohybu energií.  Spojíme-li se, bude vskutku mnohem rychleji docházet k zázrakům, a to právě slouží pravidelnému udržování vyšší energie. Vzhledem k ukončení první fáze vzestupu, to MY nyní neseme vyšší energie, a pokud tyto energie zkombinujeme s energiemi druhých, stvoříme pro sebe novou realitu. Přidáme-li skutečnost, že ve vyšších sférách je vše umocněno, máme tu vzrušující recept na “všechno jde”.

Jak si většina z vás velmi dobře uvědomuje, to, co tu čtete, vůbec nemusí být totožné s vaší vlastní realitou a zkušeností. Máme novou svobodu tvořit, cokoliv se stvořit rozhodneme, a je tedy na každém jednom z nás, jakou podivuhodnou realitu si bude chtít vybudovat.

Až věci začnou postupovat, jakkoliv pomalu a od samotného dna, a jakmile uvidíme, že jsme skutečně zpět u kormidla,  tehdy započne náš nový svět. Všechny ty bolesti chodidel, spodní části nohou a zad, jež jsme někteří zažili, byly pouhou přípravou na zakotvení v této nové a vzrušující realitě, která se pomaličku vynoří z onoho základu. Takže – na vzrušující a zázračný rok 2010!

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen

https://www.emergingearthangels.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)