ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP

17.11.2013 13:10

ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP

(úryvek z knihy "Ženy, které běhaly s vlky" - autorka Clarissy Pinkola Estés)

 
Mužská stránka podporuje a ochraňuje ženskou stránku, důkladně zváží její nápady, uvede je do praxe a ujistí se, že byly dané kroky provedeny. Bez ženského principu a ženské životní síly je mužský princip, který ovládá schopnost jednat, mrtvolou.
 
Ženská stránka je tvořivá, intuitivní a umělecká. Přijímá, miluje, utěšuje, vyživuje a stará se o mužskou stránku. Mužská stránka pomáhá ženské stránce vyjádřit její specifické, vnitřní myšlenky a pocity konkrétními způsoby, a to emocionálně, sexuálně, finančně, tvořivě, a nikoli podle nějakého vzoru a společenského standardu mužského vývoje v dané společnosti. Ženský princip je umělec, mužský princip je ruka umělce. Ženský princip složí píseň, mužský princip ji napíše v partituře. Ženský princip vymýšlí, mužský princip nabízí radu. Bez mužského principu je hra stvořena, ale není napsána a nikdy nebude odehrána. Bez něj může být hlediště nacpané k prasknutí, ale opona se nikdy nerozhrne a divadlo zůstane tmavé.
 
Ženský princip je tou životní energií, která oživuje mužský princip a mužský princip zase oživuje dění ve světě. Mužský princip umožňuje ženskému principu, aby získal jasný souhlas a pevnou vnitřní oporu k tvoření podle vlastní vůle. Zdravý mužský princip se zapojuje do tvoření, které jde s proudem. Je pomocníkem, který sleduje, zda je zapotřebí něco učinit. Mužská stránka je správcem, stará se o majetek a ochraňuje ho. Mužský princip cestuje mezi vnitřním a vnějším světem a má cit pro oba světy. Mužská stránka dováží a vyváží poznání a vyrábí produkty. Vybírá to nejlepší z nabídky, připravuje ty nejlepší ceny, dohlíží na integritu a vše sleduje. Vytváří pravidla, určuje meze. Je to pomocník, kamarád, rádce a král, který láskyplně slouží ženskému principu, pracuje v její prospěch, vládne nad územím, které mu ona přidělila.
 

Špatně vyvinutý mužský princip

Je jednostranný, přebírá velení, brání novému vitálnímu životu a chce ovládat celý duševní život. Získá-li mužský princip takovou moc, člověk svou práci pomlouvá nebo se pokouší pouze napodobovat skutečnou práci. Člověk má čím dál méně tvůrčích činností. Nemocná mužská stránka získává moc pohrávat si s ženskou stránkou, její práci zlehčuje, čímž ji činí nevěrohodnou a ona poté stagnuje. Špatně vyvinutý mužský princip bude bezúčelně provádět neprozkoumané impulzy ega, bude vyzdvihovat slepé ambice a bude nasycovat nespočetné množství divných chutí. Špatný král je při panování ovládán nesmírným hladem, není moudrý a nemůže být milován ženským principem. Lidé, kteří se bojí tvořit, mají strach ve světě vyjádřit své nápady a nemají dostatečnou sebedůvěru.
 

Propojení mužského a ženského principu v praxi.

Muž vnímá všechny rozpory života a přitom zůstává ve své středu, přijímá svou sílu a přitom si uvědomuje svou zranitelnost, přijímá svůj živočišný instinkt i intelektuální kultivovanost, vnímá své kořeny a je spojen se svým mužstvím, medituje a má intimní vztah se ženou.
 
Žena je oddána svým schopnostem, jde s proudem a přijímá změny, nechává věci plynout. Má potřebné schopnosti vést firmu způsobem, který přirozeně povzbuzuje zaměstnance a spolupracovníky, a kteří se ve společnosti cítí bezpečně, aby mohli vyjádřit svůj názor. Její přístup povzbuzuje, aby se zákazníci přijímali a milovali. Tato žena má jedinečný systém dělení zisku a jasnou vizi, jak dát zemi zpátky, co od ní přijala. Její kancelář je plná rostlin a květin a budova, ve které pracuje, byla postavena ekologicky a ctí vlnité křivky přírody.
 
Zdroj - Ženy, které běhaly s vlky - Estes, převzato z webu:   https://barboraopelkova.blog.cz/