Vývojový cyklus podle Mayského kalendáře

27.10.2010 15:31

Vývojový cyklus podle Mayského kalendáře

S blížícím se rokem 2012 se proroctví a téma Mayského kalendáře stává čím dále více aktuální, a proto jsem se rozhodla dát dohromady více podrobnější a ucelenou informaci o tomto vývojovém cyklu. Jako Planeta a Lidstvo vstupujeme 3. listopadu 2010 do poslední 13. fáze probíhajícího 8. Galaktického Podsvětí - Sedmého Dne.

Podle zatím nejznámějšího interpreta Mayského kalendáře - C.J.Callemana - v průběhu tohoto 7. Dne proběhne paralelně i všech 13 fází posledního 9. Vesmírného Podsvětí a tím se celý vesmírný vývojový cyklus od Velkého Třesku před 16 miliardami let až dosud - uzavře - a to nikoliv až v prosinci 2012, ale již 28. 10. 2011! Po tomto datu by měla následovat jakási mezifáze přeskládávání reality a příprava na závěrečné vyvrcholení cyklu v roce 2012 - sjednocení s Galaktickým centrem. 

Podle Mayského kalendáře roku 2012 skončí 26.000 let dlouhý cyklus. 26.000 let je čas potřebný k tomu, aby naše Sluneční soustava udělala úplný kruh kolem Galaxie Mléčné Dráhy. Druhý cyklus, který zároveň skončí v roce 2012, je tzv. Galaktický Rok trvající 225 miliónů pozemských let, které Galaxie Mléčné Dráhy potřebuje k oběhu kolem Velkého Centrálního Slunce - Středu našeho Vesmíru. V tomto roce 2012 se ale dále zakončí také 75.000 let trvající Galaktický Cyklus a 26 - milionů let dlouhý Zemský Cyklus.

      

Vývojové cykly Evoluce vesmíru od Velkého Třesku symbolizuje známá mayská pyramida, která je rozdělila do 9 vlnových posunů vědomí - tzv. 9 Podsvětí (Underworlds). Jsou to postupně aktivované krystalové struktury ve vnitřním jádru Země. Zkušenost a vývoj předcházejícího Podsvětí (neboli Vědomí) se stalo součástí pozdějších Vědomí. V tomto časovém cyklu je každé Podsvětí vždy 20x kratší než předcházející Podsvětí. Vzhledem k tomu, že každý cyklus je 20x kratší než předcházející, čas se během otevírání každého Podsvětí zrychluje násobkem 20. V době posledního Vesmírného Podsvětí se budeme tedy nacházet v prostoru velmi zrychleného času , kdy prostor a čas začne postupně splývat - v bezčasovosti. První "ochutnávku" světelné před-vlny frekvencí Jednoty Vesmírného Podsvětí jsme zažili během Druhé Harmonické Konvergence za úplňkové magické noci v květnu (28. 5. 2010) a během Kosmické Konvergence 17. - 18. července 2010.

Každé Podsvětí je spojeno s vývojem vědomí a všech 9 Podsvětí vrcholí současně. Nyní se nacházíme na konci Osmého Podsvětí (Galaktického), které začalo v 1999 a blížíme se k začátku posledního Devátého Podsvětí (Vesmírného). Zatím se rozchází počáteční datum zahájení Vesmírného Podsvětí podle původního Mayského výkladu (11. 2. 2011) a podle C.J. Callemana (9. 3. 2011). V roce 2011 očekáváme, že všechna stadia evoluce proběhnou najednou. To stanovuje mayský kalendář.

         

9 Podsvětí 

- Vesmírné ( deváté ) – 260 dnů – evoluce kosmického vědomí - žádné omezující myšlenky, nadčasovost, žádné organizační hranice 
- Galaktické ( osmé ) – 12,8 roků (od r. 1999) - evoluce galaktického vědomí - překročení materiálního rámce, telepatie, život ze světla, genetická technologie 
- Planetární ( sedmé ) – 256 let ( od 1769 n.l. – spouštěcí jev industrialismu ) – evoluce globálního vědomí – materialismus, industrialismus, amerikanismus, demokracie, republiky, elektrotechnologie
- Národní ( šesté ) – 5125 let ( od 3100 př.n.l. – spouštěcí jev psaný jazyk ) – evoluce civilizovaného vědomí – psaný jazyk, velká výstavba, historická náboženství, věda, krásné umění
- Regionální ( páté ) – 102 000 let ( od 100 000 př.n.l. – mluvený jazyk ) – evoluce lidského vědomí – výroba složitých nástrojů, mluvený jazyk, umění, raná náboženství
- Kmenové ( čtvrté ) – 2 mil.let – první lidé – evoluce hominidního vědomí - lidské bytosti schopné vyrobit složité nástroje a vést primitivní ústní komunikaci
- Rodové ( třetí ) – 41.mil.let – první primáti – evoluce antropoidního vědomí – lemuři, opice, australopitéci se schopností chodit vzpřímeně a používat nástroje
- Savci ( druhé ) – 820 mil. let – první zvířata – evoluce vědomí savců – pohlavní polarita
- Buněčné ( první ) – 16,4 miliardy let – hmota „Velký třesk“ – před 15-16 miliardami let - evoluce buněčného vědomí – postupný vývoj fyzického vesmíru – galaxie, hvězdy a planety, evoluce chemických prvků.
Sluneční soustava vznikla před 5-6 miliardami let během 5. Dne Buněčného Podsvětí.) 

Přesná délka  podle starověkých Mayů

Počáteční datum

Iniciace/Zahájení

Výsledný stav Vědomí (Podsvětí)

Konečné datum

13 x 18 kin =
260 dní (resp. 234 dní)

11/2 2011

(resp. 9/3 2011)

Přeměna/Jednota

Kosmické

28/10
2011

13 x 360 kin =
4 680 dní

5/1 1999

IT revoluce

Galaktické

28/10
2011

13 x 7 200 kin =
93 600 dní

1755

Industrializace

Planetární

28/10
2011

13 x 144 000 kin =
1 872 000 dní

16/6 3115
př. nl

Písmo

Národní

28/10
2011

13 x 2 880 000 kin =
37 440 000 dní

100 500
př. nl

Mluvené slovo Řeč

Regionální

28/10
2011

13 x 57 600 000 kin =
748 800 000 dní

2 048 000
př. nl

Lidské bytosti

Kmenové

28/10
2011

13 x 1 152 000 000 kin =
14 976 000 000 dní

40 998 000
př. nl

Opice

Rodové

28/10
2011

13 x 23 040 000 000 kin =
299 520 000 000 dní

819 998 000
př. nl

Komplexní život

Savci

28/10
2011

13 x 460 800 000 000 kin =
5 990 400 000 000 dní

16,4 miliard let
př. nl

Hmota

Buněčné

28/10
2011

Autor tabulky: Carl Johan Calleman (https://www.calleman.com/content/pyramid_of_consciousness.htm)

Každé Podsvětí je dále rozděleno do 13-ti fází růstu, tzv. Dnů a Nocí (v angličtině 13 Heavens)

- 7 Dnů ( tvoření )
- 6 Nocí ( integrace )

Mayské pyramidy mají 6 schodů nahoru, 1 nahoře a 6 dolů. Každou úroveň ovládá bůh (božský princip). Ti, kteří vládnou sudým číslům, jsou zralejší a více ženští a ti bohové, kteří vládnou lichým číslům, mají více válečnický a mužský charakter.

Prvních 6 čísel je vyhrazeno pro tvoření a posilování věcí
Sedm je tvůrčí exploze ( před vrcholem se vyskytují často masová vyhynutí – např. dinosauři )
Posledních 6 dodává složitost, která vede k novému tvoření.

Na začátku každého Podsvětí se vyšší formy života dávají dohromady se složitějšími mozky, aby získaly větší informace z vesmíru. I když evoluce předchozího podsvětí pokračuje, nové podsvětí přináší změny, protože zrychlení času je enormní.

Jednota a Dualita vědomí

Dnes jsme radikálně odděleni od přírody.
Každé Podsvětí dává přednost jedné mozkové hemisféře. Mozek a mysl lidských bytostí jsou v holografické rezonanci se Zemí. Rámce vědomí jsou ovládány polaritami jin/jang. Jak Podsvětí postupují časem, vědomí jde od stavu sjednocení ke stavu duality a zpět k sjednocení. Na základě toho jsme schopni předvídat, co bude. Např. vědomí Národního Podsvětí fungovalo v naprosté dualitě. Proto jsme se za posledních 5000 let radikálně oddělili od Přírody, protože dualita upřednostňuje výraznou mužskou dominanci.

Během Buněčného Podsvětí ( 16,4 miliardy let ), 102.000letého Regionálního Podsvětí a 260denního Vesmírného Podsvětí je vědomí jednotné a celomozkové bez oddělení mužského a ženského principu. Jsme současně v různých fázích prvních osmi podsvětí a Vesmírné podsvětí přijde teprve v roce 2011.

Během Buněčného podsvětí jsou osvíceny buňky, a proto buněčné léčení je pro nás nyní nejsilnější ( vrcholí Buněčné podsvětí ). Například nemůžeme vyhrát proti rakovině, ale můžeme sladit emoce a myšlenky se svými buňkami, aby léčily celé naše tělo, a ono se tak mohlo vypořádat s rakovinou. Je potřebné léčení přírodou, aby se zvládlo dvacetinásobné zrychlení v roce 2011.

Během 260-denního Vesmírného podsvětí v roce 2011 se na Zemi vrátí sjednocené, celomozkové vědomí potřetí a my budeme spojeni s Galaxií. Budeme se snažit o integraci, která je vstupem k osvícení. 

16,4 miliardy let vývoje na Zemi vrcholí v roce 2011 a vyrovnává se v roce 2012.

Je zde myšlenka, že evoluci řídí duchovní síly, které působí v materiální říši:
- je zde 9 dimenzí, každá má Strážce – druh vědomí, který je udržuje a každá dimenze má své místo
v prostoru, v hvězdných systémech Plejád, Siria a Orionu.

4 horní dimenze:
- 6D – tvoření pomocí geometrie a morfické rezonance
- 7D – tvoření pomocí zvuku
- 8D – tvoření světlem
- 9D – tvoření časem, nachází se v Černé díře ve středu Mléčné dráhy, odtud vycházejí časové vlny, které tvoří
9 podsvětí

Vstup do Galaxie Mléčná Dráha

V roce 1998 se Slunce o zimním slunovratu maximálně přiblížilo k rovině Mléčné dráhy. Máyové vypočítali, že v roce 2011-2012 Slunce protne Galaktický Střed – mýlili se jen o 14 let. Způsobilo to fyzické změny na Zemi – zrychlení našeho vědomí 20x.

Galaktické přiblížení má obrovský vliv na stále pokračující přizpůsobování se kataklyzmatu, zejména s ohledem na naše vědomí

Sedmý Den jakéhokoli Podsvětí je významným milníkem – 7. Den Planetárního Podsvětí ( 1992 ) byl začátkem počítačové sítě, atd.

1998 kosmologové zjistili, že se náhle zrychlila expanse vesmíru. Kvintesence – zvláštní druh antigravitační energie - se přepnula. 

Galaktické Podsvětí

upřednostňuje přístup duchovní pravé  hemisféry – zájem o duchovno.
Zrychlení Planetárního podsvětí ( 1755 – 2011 ) bylo příčinou:
- vzniku telegrafu, telefonu, rozhlasu, televize, internetu, mobilních telefonů ( jsou však ovládány globální elitou )
- do 2011 se objeví nové technologie
- zvyšují se telepatické schopnosti lidí – není možné zastavit informace
- je předpoklad, že v roce 2011 budeme mít všichni jasnovidné schopnosti
- většina lidí se od 1999 cítí zvláštně
- vzrůstá agresivita Západu proti Východu ( USA napadly Irák )

Od roku 1998 ( kdy jsme se přiblížili ke galaktickému středu ):
- masa Země se postupně přesouvá k pólům
- vzrostlo gravitační pole na rovníku + otáčení Země se zpomalilo
- bylo vytvořeno nové magnetické pole pro změny 

- mohlo dojít k vyhynutí některých forem vědomí 

Černá Díra

- hvězda se zhroutí do sebe a je vsáta do trychtýře, který vytvaruje zakřivení časoprostoru
- dochází tak ke stlačení hmoty do nepředstavitelné hustoty
- z bývalé hvězdy se stává singularita – bod nulové velikosti, který se objevuje v jiném vesmíru ( novém )
- v 2012 podle jedné představy budeme směřovat k singularitě, náš časoprostor expanduje ( se zrychlením 20 x 20 ) a v největší míře expanze hmota obrátí směr
-
černá díra je ve středu naší Galaxie a je zdrojem času na vertikální ose devíti dimenzích, je točící se gravitační jádro, které se projevuje v časových vlnách tvořících události na Zemi - začala se aktivovat v roce 1999.

Mayští šamani cestovali svým vědomím do černé díry a viděli budoucnost.
Původně byla zemská osa vertikální, ale před 11500 lety se naklonila ( 23,5°). Příčinou byla katastrofa. Tak vznikla precese.
Plejáďané v roce 1995 umístili čas do 9.dimenze a nazvali jej tzolkin ( tzn. že Velký Stvořitel je čas, který je podle Plejáďanů v nejvyšší dimenzi ).

Mayské učení vychází z Véd ( zrychlení času atd…. ). RG-véda vznikla po kataklyzmatu 9.400 př.n.l. 

Souhrn: Lidská evoluce je spojena s pohyby Galaxie. Informace získáváme skrze energetické pole, které je nad Zemí. Sem přicházejí paprsky z Galaxie ( ty v určitých intervalech způsobují kataklyzmata, evoluci a vývoj vědomí Lidstva.

(Převzato z různých informačních zdrojů: www.calleman.com, www.matrix-neo.cz, www.ee.dunres.sk, www.osud.cz, kde najdete další podrobnější informace k tématu.)

Poznámka ke kopírování:

„Pro www.astrohry.cz z různých zdrojů zpracovala, upravila a přeložila Daniela Viplerová. Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále šířit a volně kopírovat nekomerčním způsobem pokud bude uvedena celá tato poznámka a všechny zdroje včetně aktivních odkazů. Děkuji.“