Svět v roce 2012 neskončí

20.10.2010 16:57

    

Svět v roce 2012 neskončí

Carlos Barrios je mayský kněz, duchovní průvodce, antropolog a historik

Z jeho pochopení mayské tradice a kalendáře nebude datum uvedené v kalendáři zimního slunovratu v roce 2012 znamenat konec světa. Mnoho lidí psalo o Mayském kalendáři jako o senzaci, ale nevím. Ti, kteří vědí, jsou původní, Starší, kterým jsou svěřeny k zachování naše tradice.

"Lidstvo bude pokračovat dál," tvrdí, "ale jinak. Struktura materiálů se změní. Z tohoto budeme mít nové příležitosti pro více lidí. Žijeme v nejdůležitější éře mayského kalendáře a proroctví. Všechny proroctví o světě a všechno tradované poznání se sbíhají. Již není čas na hry. Duchovním ideálem této doby jsou činy. Mnoho mocných a ušlechtilých duší se zrodilo do této doby, se spoustou energie. To je pravda o obou stranách - o straně Světla i straně Tmy.

Volání po Jednotě

Na setkání v Santa Fé popisoval pan Barrios události, které se staly na dosud posledním obřadu mayského Nového roku (červenec 2010) v Guatemale. Řekl, že jeden z vážených Starších, který žije po celý rok sám v horské jeskyni, přišel do Chichicastenango, aby promluvil k lidem.

Jeho poselství bylo prosté a přímé. Vyzval k tomu, aby lidské bytosti společně podporovaly Světlo a Život na planetě. Dnes jde každý člověk i skupina svou vlastní cestou. Řekl, že je tu naděje pokud se lidé Světla budou ochotni setkat a do jisté míry se i sjednotí.

"Žijeme ve světě dvojice polarit. Je zde den a noc, muž a žena, pozitivní a negativní. Světlo i tma se vzájemně potřebují, doplňují a jsou v rovnováze. Temná lidská strana však získala převahu, je velice silná a je zcela zřejmé, co chce. Tito lidé mají svou vizi, zřetelně se drží svých cílů a své hierarchie hodnot. Snaží se mnoha způsoby o to, abychom se v roce 2012 nemohli spojit s energiemi Pátého Světa."

"Všichni na straně světla si myslí, že jsou ti důležitější, a že jejich vlastní nebo skupinové chápání pravdy je pravé. Rozmanité kultury a názory si však navzájem konkurují, což znamená tříštění a nemožnost soustředit síly do jednoho světelného záměru."

Barrios to vidí tak, že temná strana blokuje sjednocení popíráním skutečností a důrazem na materializmus. Zároveň se snaží bránit těm, kteří se vlastním světlem snaží umožnit Zemi dostat se na vyšší úroveň. Hlavní silou starého, rozpadajícího se Čtvrtého Světa je materializmus. Tyto síly na tom nechtějí nic měnit. Nechtějí jednotu lidstva, jednotu ducha. Chtějí zůstat na této úrovni a bojí se postoupit výš.

Temná moc končícího Čtvrtého Světa nemůže být zničena nebo překonána silou. Na to je příliš odolná a je jasné, že by to byla velmi špatná strategie. Temnotu lze transformovat jen konfrontací s prostou a otevřenou srdečností. To je klíčová koncepce světa Pátého Slunce.

Pan Barrios říká, že vznikající éra Pátého Slunce opět obrátí pozornost k přehlíženému 5. elementu. Vzhledem k tomu, čtyři tradiční elementy - Země, vzduch, oheň a voda - dominovaly již v minulosti, bude Pátý Element v době Pátého Slunce: Éter. Slovník definuje éter jako řidší prvek nebes. Éter je médium. Je prostupující celým kosmem, jímž přenáší vlny energie v širokém rozsahu frekvencí, od mobilního telefonu až po lidskou auru. (energie, která vše oživuje. pozn. překl.)

"V kontextu z éterem je možná syntéza polarit," uvedl. Barrios řekl. "Již žádné rozdělování temnoty či světla v lidech, ale povznášející splynutí.

Ale právě teď říše temnoty nemá o tohle zájem. Jsou připraveni to zablokovat. Snaží se o nerovnováhu Země a jejího prostředí tak, abychom nebyli připravení na vyrovnání v roce 2012.

Musíme pracovat společně pro mír a rovnováhu s druhou stranou. Musíme se postarat o Zemi, která nás sytí i chrání. Potřebujeme, aby celá naše mysl i srdce úsilovala o jednotu a splynutí, abychom se postavili na druhou stranu a chránili Život, abychom byli připraveni na tento historický okamžik."

Pan Barrios řekl svému publiku v Santa Fe, že jsme v kritickém okamžiku světových dějin. "Věci jsou porušené," řekl. "Nemůžeme si již jen bezstarostně hrát. Naše planeta může být znovuzrozena nebo dále sužována. Nyní je čas probudit se a přijmout opatření. Nutnost pro každého. Nejste tady bez důvodu. Každý, kdo je teď tady, má důležitý úkol. Jedná se těžkou, ale mimořádnou dobu. Máme příležitost pro růst, ale musíme být připraveni pro tento okamžik v historii lidstva. "

Mayové předložili řadu návrhů, jak pomáhat lidem najít rovnováhu v příštích letech. "Prorokované změny nastanou." řekl "ale naše postoje a činy rozhodnou jak prudké nebo mírné nakonec budou. Musíme jednat, udělat změny a zvolit si lidi, kteří nás zastupují, kteří pochopí, a kteří se ujmou veřejné činnosti prosazující respekt vůči Zemi. Meditace a duchovní techniky jsou dobré, ale nezapomeňte je provádět. Je velmi důležité mít jasno v tom, kdo jste a také jaký je váš vztah k Zemi.

Rozvíjejte se v souladu s vaší vlastní tradicí a poslouchejte hlas svého srdce. A pamatujte na respekt vůči odlišnostem a přitom usilujte o jednotu.

Jezte moudře. Mnoho potravin je poškozeno buď jemně nebo až příliš. Věnujte pozornost tomu, co přijímá vaše tělo. Naučte se uchovávat potraviny a šetřit energii. Naučte se nějaké dobré dýchací technice tak, abyste ovládali svůj dech. Buďte jasní

Žijeme ve světě energie. Důležitým úkolem v tomto období je naučit se vnímat nebo vidět energii každého a všeho: lidí, rostlin, zvířat.

To se stává stále důležitější, jak se přibližujeme do světa Pátého Slunce, neboť je spojeno s éterem - s oblastí, kde žijí energie a vlny. Jděte na posvátná místa Země, abyste se modlili za mír, mějte úctu k Zemi, která nám dává potravu, oděv i přístřeší. Potřebujeme, aby obnovila energii z těchto posvátných míst. To je naše práce.

Jednou z jednoduchých, ale účinných modlitebních technik je světlo bílé nebo světle modré svíčky. Myslete alespoň na okamžik na mír. Sdělte své poselství plameni a vyšlete jeho světlo vůdcům, v jejichž moci je rozhodovat o válce či míru.

Podle Barriose nastal pro lidstvo i Zemi rozhodující, závažný okamžik. Každý jednotlivec je důležitý. Jestliže jsi byl zrozen do tohoto období, máš zde duchovní práci, potřebnou k vyvážení planety.

Říká, že Starší otevřeli dveře dokořán, aby mohly i ostatní národy přijít do mayského světa a objevit naše poselství. Mayové vždy znali, uznávali a respektovali lidi jiné barvy kůže, jiné rasy i jiných duchovních systémů.

"Oni vědí," řekl, "že osud mayského světa souvisí s osudem celého světa. Největší moudrost je v jednoduchosti," ...

"Láska, respekt,
tolerance, sdílení,
vděčnost, odpuštění.

Není to komplikované ani spletité. Za skutečné vědomosti se neplatí. Jsou zakódované v naší DNA. Vše, co potřebujete, je ve vás. Velcí učitelé to říkají celé věky. Naleznete-li své srdce, naleznete i svou cestu. "

Carlos Barrios je autorem Knihy osudu: Uvolnění Tajemství starých Mayů a proroctví roku 2012

Originál:https://lightworkers.org/channeling/112603/world-will-not-end-2012-c

translation: 2010 by Sanny, www.cestydusi.cz