Přepólování Země

18.08.2011 23:33

PŘEPÓLOVÁNÍ ZEMĚ

(trochu starší odborný článek a rozhovor, ale zajímavý)

Před nedávnem se uskutečnil s Gregem Bradenem rozhovor pro jeden prestižní časopis. Nezávislý internetový deník Matrix-2001.cz tento rozhovor v plném znění v překladu uveřejnil již v prosinci 2006. Otázky klade redaktor Wynn.

V současné době existuje již velmi mnoho indikátorů, které naznačují, že Země a s ní pochopitelně celá Sluneční soustava procházejí velmi radikálními změnami, které se před tím, v doposud zaznamenané lidské historii nikdy nevyskytovaly. Nacházíme se v unikátním procesu změn na makrokosmické i mikrokosmické úrovni. Každý vnímavý a všímavý člověk by neměl být vůči těmto procesům pasivní. V rovině své vlastní individuality by měl zaujmout aktivní postoj, protože jedině tak bude mít šanci harmonicky koexistovat s událostmi nastávajícími. Greg Braden je vědec a badatel, který je jedním z nejvíce uznávaných výzkumníků co se týče posunu zemských pólů, Již v sedmdesátých letech minulého století když pracoval pro ropné společnosti, si všiml, že magnetismus Země je nejslabší za posledních 2000 let.

Wynn: Je skutečně pravdou, že jsou v současné době magnetické póly naší planety v procesu posunu??

Gregg: Již v červnu a v červenci roku 2002 některé velmi vážené vědecké časopisy poprvé naznačily, že se planeta Země nachází v procesu přepólování. Již v šedesátých letech minulého století zjistili geologové, že naše planeta prošla periodicky přepólováním. Na základě vzorků odebraných z různých druhů fosílií a ledu se zjistilo, že ve zmapované historii prošla naše planeta již celkem 14x přepólováním.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se zjistilo, že k poslednímu velkému přepólování došlo zhruba před 10 000 - 12 000 roky (zřejmá souvislost se známým kataklysma v souvislosti s průletem neznámého kosmického tělesa v blízkosti naší planety, pozn. J.CH.). V průběhu devadesátých let minulého století došly vědci k překvapivému závěru, že k následujícímu přepólování by mohlo dojít v nejbližších období několika let či desetiletí. Pakliže by k tomu došlo, byl by to jev pro současné lidstvo zcela neznámé povahy a s tím je pochopitelně třeba počítat.

Wynn: Naznačujete tedy, že důsledky takového jevu by byly hmatatelné v tom nejširším rámci lidské civilizace?

Gregg: A nejen lidské civilizace. Taková věc by se dotkla celé planety. Vědci si lámou hlavu jak by na tuto událost reagovali elektrické, elektronické a elektromagnetické prvky, které se mezitím staly běžnou a doslova nutnou součástí lidské civilizace. Pak je tu i lidské imunitní systém o kterém se již v současné době ví, že je velmi úzce propojen na magnetické pole Země a je tak tímto fenoménem silně ovlivňováno. Víme také, že ptáci a jiná zvěř se význačný způsobem řídí systémem magnetických polí Země a podobným způsobem můžeme hovořit i o rybách v moři a oceánech - především jde o kytovce. Nikdo tedy neví jak změna zemských pólů ovlivní chování a život vůbec u těchto tvorů.

Wynn: Kdy byla možnost posunu magnetických pólů Země (v současnosti) poprvé uznána vědeckým světem?

Gregg: Jak jsem již sdělil. Bylo to někdy v červnu, a nebo v červenci roku 2002. Na základě celé řady odborných a vážně míněných článků na toto téma jsem obdržel velké množství e-mailových dotazů.

Wynn: Takže to vypadá tak, že kompletní posun zemských pólů se stane realitou?

Gregg: Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a leží uprostřed různých spekulací a dohad. Jak jsem již zmínil poslední evidentně zaznamenaný posun pólů byl zaregistrován před 10 000 až 12 000 roky. Existují ale některé starověké písemné prameny (především hebrejského původu) a jiné legendy, které svým pojetím naznačují, že k posunu zemských pólů mohlo dojít mezi tím ještě jednou a to zhruba před 3600 roky. Geologie ná tu moc nepomůže jelikož se pohybuje ve velmi krátkém časovém schématu, ale na druhé straně bychom neměli přehlížet jisté společné rysy starých tradic, starověkých legend a bájesloví.

Wynn: Jste přesvědčen o tom, že ba takovým posun zemských pólů mohl nějakým způsobem změnit lidské Vědomí?

Gregg: Zcela určitě. Všude funguje analogie a zde existuje nádherná spojitost mezi lidským Vědomím, pamětí, elektromagnetickým polem a elektricitou mozku na jedné straně a klasickým počítačem s pamětí na bázi magnetického pole na straně druhé. Výzkumníci, ale i mnohé přírodní národy jsou bytostně přesvědčeni, že součástí přepólování Země bude jakási komplexní očista, doslova jakási globální defragmentace všeho uloženého v kolektivním poli lidské civilizace, ale i přírody jako celku. Znamená to, že systém stávajícím vzorů různého druhu bude změněn. Nebude totiž co by ony staré systémy mohlo ještě držet pohromadě.

Wynn: Lze tedy přijmout skutečnost, že naše paměť je propojena se zemským magnetickým polem?

Gregg: Ano, ale celý systém je podstatně komplikovanější. Naše lidská paměť je složena z mnoha úrovní a ukazuje se, že primárně souvisí a je propojena s naší DNA (k tomu zcela nezávisle došel tým ruských vědců pod vedením prof. Garjajeva a dr. Poponina - viz. seriál na Matrixu, pozn. J.CH.). Teprve přes tuto DNA můžeme hovořit o propojení nejen na zemský magnetismus, ale na planetu jako celek. Pro toto spojení jistě neplatí klasické zákonitosti a mechanismy omezení. Celá řada astronautů byla na oběžné dráze a dokonce na Měsíci aniž by zažívali nějaké extrémní těžkosti v důsledku odpoutání se od planety Země. Je ovšem zajímavé, že celá řada astronautů, jmenujme např. Dr. Edgara Mitchella a nebo Conrada se vrátila s významně změněným chováním. Mnozí z těchto astronautů se obrátili na duchovní a esoterické nauky. A to je skutečně velmi, velmi zvláštní.

Wynn: Naznačujete tím, že tito astronauti, tím, že se na nějakou dobu vzdálili od magnetického pole Země prošli nějakým specifickým druhem duchovního probuzení?

Gregg: To je jedna možnost a tou druhou je možný fakt, že za tím stojí přímý vliv kosmického prostředí a bůh ví ještě čeho. Jsou to pochopitelně spekulace, ale tento jev je velmi zvláštní. Ohledně magnetických polí Země bych zmínil ještě jednu zvláštnost. Magnetická pole mají různou intenzitu vyzařování a hlavně jsou velmi dynamická. Prostě se stěhují z místa na místo. Tato skutečnost by do jisté míry vysvětlovala migrace různých národů, které byly ve většinu případů motivovány čistě intuitivním způsobem. Je možné, že tyto národy sledovaly vzorce a parametry těchto magnetických silových polí. Jde především o tzv. "nulovou vrstevnici". Podíváte-li se dnes na magnetickou mapu Severní Ameriky, zjistíte že nulová vrstevnice probíhá napříč kontinentem podél západního kalifornského pobřeží nahoru k Aljašce. Mnohé přírodní národy včetně indiánských kmenů se jakoby podvědomě soustřeďovaly podél této nulové magnetické báze. Naopak tam kde je silná intenzita magnetického pole se nachází populace silně konzervativně nastavené obyvatelstva s ohromným indexem manipulovatelnosti. Toto jsou velmi významné a důležité indicie a někdo by se tomu měl podrobněji věnovat.

Wynn: Lze vaše informace chápat tak, že lidé žijící v místě s nízkým magnetickým vyzařováním jsou více svobodomyslní?

Gregg: Přesně tak a navíc jsou více přístupní novým změnám a jsou velmi adaptabilní. Dám ještě jeden příklad, Jiná "nulová vrstevnice" běží od Suezského průplavy skrze celý "střední východ" včetně Izraele. Povšimněte si co se v tomto regionu děje. Je to oblast, která dozrála k obrovské změně, ti lidé si žádají změnu. A jsem přesvědčen, že v tomto regionu k zásadní změně dojde. Jen je otázkou zda to bude mírovou cestu a nebo cestou destrukce. Chci tím říci, že nízký a nebo nulový práh magnetického záření evokuje radikální změny. Řekl bych, že to je přímo principiální záležitost.

Wynn: Naši čtenáři budou chtít jistě vědět jakým způsobem by se měli připravit na změny, které by v blízké budoucnosti měly vejít do našeho světa.

Gregg: Budu stručný. Náš svět kolem, je prostě a jednoduše zrcadlo nás samotných - našeho nitra. Stav a působení naší planety je v podstatě mechanismus zpětné vazby. Asi tedy nepovím nic novému když upozorním na změny uvnitř každého z nás. Jejich strůjcem, ale musíme být mi sami. Tyto změny za nás nikdo neučiní. Na této planetě jsme všichni na jedné lodi. Jsem přesvědčen o tom, že jen trochu rozumný člověk si jasně a zřetelně uvědomí tuto zvláštní ale reálnou vazbu mezi vnitřním světem každého z nás a vnějším světem, který společně obýváme. Myslím, že je to spravedlivé. Jsme-li odpovědní sami k sobe jsme odpovědní i za tento svět. Jsme to zase jen my sami, kdo může změnit charakter a kvalitu zrcadlení v oné neomylné a věčně spravedlivé zpětné vazbě,

Wynn: A jak s tím vším souvisí rok 2012?

Gregg: Rok 2012 je velmi magický časový okamžik. Jeho existenci evidujeme nejen v starých mayských tradicích, ale i v egyptské gnosi, křesťanských tradicích a mnohých jiných světových kulturách. Rok 2012 je poukaz na řetězec jistých událostí v matričním prostředí Gregorianského kalendářního systému. V jiných kalendářních systémech bude mít jinou číselnou podobu pochopitelně. Rok 2012 není v žádném případě hrozba. Ba naopak je to šance, nástroj vyvedení a aspekt tzv. "velkého pochopení". Rok 2012 se za pár let stane skutečností. Lidské představy bývají různorodé povahy. Jsem hluboce přesvědčen, že velmi mnoho z těchto představ nebude naplněno. Ba naopak, všichni budeme překvapeni??

ZDROJE:

Obdrženo mailem a uveřejněno v srpnu 2011 na webu: www.kvantova-astrologie.cz