O EGU, SUPER EGU, ZMĚNĚ MYŠLENÍ A KVANTOVÉM VĚDOMÍ - 1. část

02.02.2015 15:17

Naše ego a změna myšlení – část 1.

(3-dílný seriál mini-článků na pokračování......zde)

Autorka: Daniela Viplerová / Business Evolution s.r.o.

 

Člověk je vůči změně tvor obzvláště odolný. Měníme se pomalu a často neradi. Jakákoliv změna jakožto posun dopředu, tedy do budoucnosti, nás často bolí a je potenciálně zdrojem našeho ohrožení.

Toto ohrožení v nás cítí naše EGO, které je souhrnem našich geneticky daných vzorců, mentálních postojů, které jsme si osvojili po svém narození a emočního náboje na ně vázaných. Má tři základní aspekty, které jsou mezi sebou v neustálém konfliktu, napětí, občas spolu bojují či soutěží, kdo převezme kormidlo – naši identitu, charakter (JÁ - tělo), emoce (ženská stránka ega) a rozum/myšlení (mužská stránka ega). Pohybuje se po časové linii mezi MINULOSTÍ, na které lpí, je s ní emočně provázáno buď pozitivně či negativně – a BUDOUCNOSTÍ, na kterou je vázáno svým myšlením/plánováním/rozumem, který má strach z toho „čemu ne-rozum-í“.

Tento strach vzniká v levé mužské mozkové hemisféře. Věděli jste to? Pravá, ženská mozková hemisféra STRACH nezná. Takže z toho vyplývá, že trénování/zapojení naší ženské PRAVÉ hemisféry (a žen vůbec) nás může osvobodit od vzdoru, odporu, stagnace, ignorance a strachu z budoucnosti, a tedy změny, která nás nevyhnutelně čeká.

                       

Reakcí na změnu často bývá odmítnutí, strach, stres, drama, únava, oblíbené status quo  - znáte to nejen ze svého okolí. Vytváříme si řadu programů „přežití“, rituálů a stereotypů, které nás mají udržet v iluzi světa, který známe a který tu takový pro nás bude do konce života.

Tím se ale oddělujeme od sebe sama a skutečného života, kde změna probíhá neustále - a přirozeně. V poslední době i čím dál rychleji, staré stereotypy nefungují a nám chybí zdroje/síla, která by nám pomohla tuto dobu ustát a zvládnout ve zdraví.

Díky této houpačce od minulosti k budoucnosti, na které se většina z nás pohybuje, ztrácíme totiž kontakt s PŘÍTOMNOSTÍ, což je jediné místo v prostoru a čase, kde můžeme být skutečně v pohodě, tvořit a žít naplno. Je to místo, kde se můžeme setkat sami se sebou a svou Duší.

Co s tím? Jak se můžeme přesunout od nadvlády svého vlastního EGA k uvědomění a prožívání sama sebe, objevení svých vrozených talentů, zdrojů síly a vitality, kterou potřebujeme na cestě ZMĚNY?


Už v popisu tohoto „problému“ se ukazuje jeho řešení. Přestat bloudit v minulosti, vzdát se mentálních konstrukcí a plánování budoucnosti a své tělesné, mentální, a emocionální struktury osobnosti, tedy EGO SPOJIT SE SVOU DUŠÍ, která skutečně JE PŘÍTOMNÁ, TVOŘIVÁ, MOUDRÁ, MILUJÍCÍ. A pak také propojit svou pravou a levou mozkovou hemisféru, a tedy ženský a mužský aspekt v sobě a ve vztazích. Jednoduché! Návod by byl. A teď ještě JAK TO USKUTEČNIT? Moje nejmilovanější otázka.

Odpověď najdete v pokračování článku, nebo naživo na některém z mých  workshopů/tvůrčích dílen. 

 

......................................pokračování.......................................