LUCIA RENÉ - O POKŘIVENÍ POSVÁTNÉ ARCHITEKTURY ZEMĚ

03.04.2013 22:33

V tomto dalším pokračování příběhu se autorka Lucia René setkává se svými kolegyněmi Alexandriou, Jackie a Celeste. Uvědomí si, že převrácené energie prstenů byly záměrem tvůrců patriarchálního systému v jejich snaze upevnit jej na energetické úrovni. Polarita tvoří uzavřený systém, „koncentrační tábor“, prostor, jež lze stěží změnit, vymanit se z něho.V meditaci a napojení na božské ženství, božskou Matku, odhalují „architekturu“ - pokřivení posvátné geometrie-  jejíž pomocí v době starověkého předdynastického Egypta (před 26 000 lety – srovnej mayský kalendář) velekněží ukotvili změnu systému vládnutí – z rovnostářského na patriarchální systém.

 

JackBez názvu1ie přinesla kresby, které při meditaci vznikly. Podle ní pravdivou, autentickou energetickou formou měl být tvar  „DIAMANTOVÉHO TĚLA“  - The Diamond Body.  (Termín tibetského buddhismu a jógy, viz. např. https://sacred-earth.typepad.com/yoga/2009/11/the-diamond-body.html). Jde o tvar dvou trojúhelníků, resp. pyramid základnami u sebe, vrcholy od sebe, s integrovaným spirálovitým pohybem. Ve 2D vypadají jako kosočtverec - starý posvátný symbol ženství. Tvar představoval původní energetickou konfiguraci Země, její přirozený stav, integrované spojení čaker. Kořenová čakra byla v základech a korunní na vrcholu. Spojení bylo fluidní, měnící se, nikoli pevné, neboť sama Země je fluidní, proměnlivá, schopná se přizpůsobit – živá. Možná proto se na ni lidé inkarnovali, neboť se na ní a s ní mohli měnit a vyvíjet. „Země je jako laboratoř, schopná ve svých hranicích obsáhnout každý experiment …což je skvělé.“


Bez názvu3Na začátku egyptské civilizace tehdejší elita energeticky oddělila oba trojúhelníky. Došlo tak na energetické úrovni k prvnímu kroku k rozštěpu ve vědomí, rozdělení ducha a hmoty, nebe a země. „To je původní rozštěp vědomí, to, co někteří lidé nazývají „vyhnáním z ráje“. Vytvořilo to zásadní odpojení a oddělení v psyché lidí a k zavedení (installation) nevědomí. Když jsou obě pyramidy oddělené. Střed – srdce – postrádá plynutí a chybí v něm láska. Bez integrované, propojené a celistvé struktury vědomí se srdce stane pustinou, zničenou pouští, do které se nikomu nechce.“ (str. 195-196)

 

 

Bez názvu2

Druhý zásah do energetické struktury se udál za dob faraonů. Globální elita změnila pozici dvou oddělených pyramid – přehodila je. Spodní trojúhelník (ženský, na kterém správně vše spočívá, tj. tři spodní čakry) byl umístěn navrch a původně horní trojúhelník (mužský, tři vrchní čakry) byl umístěn do základů. Na energetické úrovni tak došlo k převrácení polarit. Na fyzické úrovni se to projevilo jako převrácení pólů Země, které doložili někteří geologové a fyzici. To byl historický moment, kdy ženská síla a moc byla uchvácena a přisvojena muži.


 

Bez názvu4V této nové pozici měly ale pyramidy tendenci se vzdalovat, neboť konfigurace byla nestabilní. Třetím a konečným krokem proto bylo převrácení obou pyramid (tj. směrem shora dolů: čakra solar plexu, druhá, kořenová, oddělená a osamocená srdeční čakra, korunní, třetího oka a krční – ta tvoří základnu. Viz. astrologická osa Blíženci/Střelec, komunikace/písmem zachycené „duchovní učení“). Pyramidy jsou drženy v opozici polarizovanou silou patriarchálního systému. Jinými slovy – byl vytvořen SVĚT DUALITY, často popisovaný ve starověkých duchovních textech. Energeticky byla ukotvena MOC jako „MOC NAD NĚČÍM“ (v konfiguraci vrchní čakra). Vše bylo drženo mocí, silou globální patriarchální elity. Ve skutečnosti pravou mocí je Božská Láska. Síla a násilí jsou zneužitím MOCI v duálním světě. Srdeční čakra, kosmická brána božské Lásky a Světla, je zde oddělená, nepropojená, podřízená. (Inelia Benz neooděluje, říká „LoveLight“ - LÁSKASVĚTLO)

 

Snahou o určité vyrovnání byl známý tvar posvátné geometrie „HEXAGRAM“ - Davidův štít známý jako Davidova hvězda, nebo také MER-KA-BA, kdy došlo k posunu a částečnému překrytí obou pyramid/trojúhelníků.

Kniha dále popisuje energetickou práci těchto žen, které spolu s autorkou pracovali na obnovení původní harmonie Země na energetické úrovni a odpojení patriarchátu – jak ve vnějším, tak vnitřním světě (včetně zpracování jejich vlastních lpění, strachů, vtištěných programů a mechanismů). Náročné je i zvyšování vibrace "VINY" a dynamiky oběť – viník. Jak se postupně ukazujev té, ženy s tímto „experimentem“ narušení rovnováhy Země, resp. s nastolením patriarchálního systému, sami souhlasily. Mělo jít o EXPERIMENT POZNÁNÍ ENERGIE MOCI (POWER), myticky "JEDINÉHO (JEDNOHO) PRSTENU“. Jenže se nám to nějak vymklo z ruky…Do nízkých vibracích jsme se nějak zabořili a těžko se z nich vyhrabáváme. No, naděje má křídla, takže si popřejme hodně sil!

DĚKUJI ZA GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ SVÉ ŠIKOVNÉ DCEŘI KLÁRCE:-

ZDROJE:

© Zpracování textu a překlad do češtiny: Terezie Dubinová, PhD. www.oheladom.cz

© Originál - Lisa Rene - UNPLUGGING the PATRIARCHY: A MYSTICAL JOURNEY into the HEART of a NEW AGE - Crown Chakra Publishing 2009

Poznámka ke kopírování:

"Tento překlad může být dále kopírován a publikován v nezkrácené a nezměněné podobě k nekomerčním účelům a pouze pokud budou uvedeny všechny zdroje textu včetně aktivních odkazů a celé této poznámky".