INELIA BENZ - O SÍLE - ÚNOR 2012

03.03.2012 23:33

INELIA BENZ - VÝROKY NA ÚNOR 2012

undefined

1)

Souzním se zvýšenou silou kolektivního vědomí (celku), v níž každá individualita má právo, moc a sílu VĚDOMĚ tvořit svou realitu. Je to ohromná schopnost, která přichází ruku v ruce s obrovskou odpovědností.

Síle je důležité porozumět, a mít ji, protože jde o hlavní aspekt lidských bytostí, který leží za zájmy vládců a dalších zainteresovaných stran. A důvodem pro tak velkou bitvu a snahu udržet lidstvo spící.

2)

Každá individuální lidská bytost na této planetě, je jejím zdrojem a potenciálním nástrojem nekonečné síly. Skutečně nekonečné, neomezené a nazabarvené SÍLY.

Zda každá individualita používá své síly pro sebe, ze svých vědomých rozhodnutí a bdělosti, či zda dává svou sílu a  moc pryč někomu druhému, ať už tím druhým jsou autority, organizace, Bůh či jiné entity, je to stále síla.

3)

Síla = Chi = Prána = Životní energie = Schopnost Akce. Přestože se zprvu mohou zdát oddělené, to všechno je Síla. Aby síla mohla adekvátně fungovat, potřebujeme strukturu. Naší nejvíce vyváženou, vyladěnou a "zdravou" strukturou je Srdeční Centrum.

4)

Karma, to jsou jednoduché cyklické vzorce (kruhy), jež jsou tak hluboké, tak zakořeněné, že je dokonce daný člověk ani nevidí. Člověk je považuje za naprosto normální a nevyhnnutelé. Jako dýchání.

Jakmile se člověk naučí, nebo jej na to někdo upozorní, že jen uvízl v nějakém kruhu, a může se z něj pohnout ven, Karma je dokončena. A člověk uvízlý v nějaké Karmě je někdo, kdo není schopen odpovídat (reagovat) mimo tato cyklická omezení, a člověk, který je z nich venku, je ten, kdo je schopen odpovídat (reagovat) mimo tato cyklická omezení. První stav bytí znamená být "ne-odpovědný" a druhý být "odpovědný". ("response-able")

Člověk se nyní může jednoduše rozhodnout učinit krok ven ze své Karmy v jediném okamžiku. Je to docela krásné.

5)

Mnoho lidí mě kontaktuje s tím, že se obávají kvůli svým milovaným, kteří jsou ještě neprobuzení, a nechtějí proto radši ani zvyšovat svou vlastní vibraci, ze strachu, že by ve svém vývoji zůstali sami.

Ale, pokud budou tito lidé zpracovávat svůj strach, zvýší svou osobní vibraci. To zvýší vibraci prostředí jejich milovaných, a dá jejich milovaným příležitost probudit se. A když procitnou, alespoň maličko, mohou si vybrat, zda se chtějí stát silnou bytostí nebo zda chtějí pokračovat v dávání své síly druhým. Ale alespoň jim byla dána možnost, že?

© Zdroj: stránka Inelie Benz na Facebooku určená ke sdílení jejích myšlenek - https://www.facebook.com/pages/Inelia-Benz/208224285882681

© Překlad z angičtiny: Vojtěch Franče https://ografologii.blogspot.com/